Byla 2-1406-470/2012
Dėl skolos priteisimo, gavusi iš šalių sudarytą taikos sutartį ir rašytinio proceso tvarka spręsdama klausimą dėl jos patvirtinimo, preliminaraus sprendimo panaikinimo ir civilinės bylos nutraukimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Dagira“ ieškinį atsakovui UAB „Aldaila“ dėl skolos priteisimo, gavusi iš šalių sudarytą taikos sutartį ir rašytinio proceso tvarka spręsdama klausimą dėl jos patvirtinimo, preliminaraus sprendimo panaikinimo ir civilinės bylos nutraukimo,

Nustatė

2Alytaus rajono apylinkės teismas 2012-03-20 priėmė preliminarų sprendimą civilinėje byloje 2-1406-470/2012 pagal ieškovo UAB „Dagira“ ieškinį atsakovui UAB „Aldaila“ dėl skolos priteisimo.

32012-03-23 preliminaraus sprendimo kopija pasirašytinai įteikta atsakovui. 2012-04-11 teisme gauta šalių sudaryta taikos sutartis, kurią jos prašo patvirtinti, panaikinti preliminarų sprendimą, civilinę bylą nutraukti ir panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, grąžinti ieškovui 75 proc. jo sumokėto žyminio mokesčio valstybei.

4Prašymas tenkintinas.

5Taikos sutartis šalių perskaityta, suprasta dėl turinio ir pasekmių ir, kaip atitinkanti tikrąją šalių valią, pasirašyta. Šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, ieškovo ir atsakovo bei kitų asmenų teisių ir įstatymo saugomų interesų nepažeidžia, todėl pateikta taikos sutartis tvirtintina (LR CPK 42 str.1 d, 140 str. 3 d.).

6Šalims taip pat išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią (res judicata) (CK 6.985 str. 1 d.).

7Atsižvelgiant į tai, kad dokumentiniame procese šalys, sudarė taikos sutartį preliminarus teismo sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina, o laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (LR CPK 150 str., 293 str. 5 p., 430 str. 9 d.).

8Šalims išaiškintinos bylos nutraukimo pasekmės, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.).

9Sudarius taikos sutartį, ieškovo prašymu, jam grąžintini 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį (CPK 87 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad iš ieškovo priteistina 10,00 Lt, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (taikos sutarties 6 p.), grąžintina žyminio mokesčio suma sudaro 560,00 Lt.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 430 str. 9 d., teismas

Nutarė

11patvirtinti tokio turinio taikos sutartį:

12UAB "Dagira", į.k. 152065655, buveinės adresas M.K. Čiurlionio 85-20, Druskininkai, atstovaujama direktoriaus Gintario Aloyzo Dapkaus (toliau - Ieškovas), ir UAB "Aldaila", juridinio asmens kodas 249656510, buveinės adresas Pramonės g. l3, Alytus, atstovaujama direktoriaus Gintauto Baubonio, (toliau- Atsakovas), kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad: ieškovas Alytaus rajono apylinkės teismui pateikė ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo; šalys abipusių derybų būdu pasiekė abiejų Šalių interesus atitinkantį susitarimą ir remdamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 140 str. 3 d., susitaria ir sudaro šią Taikos sutartį, (toliau - Taikos sutartis):

131. Atsakovas pripažįsta reikalavimą dėl 42286,78 Lt skolos pagal 2011 m. kovo 23 d. Statybos subrangos sutartį Nr. 1103-23s priteisimo. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 42286,78 Lt skolą, pervesdamas pinigus į Ieškovo banko sąskaitą iki 2012 m. gegužės 31 d.

142. Ieškovas atsisako reikalavimų priteisti iš Atsakovo 8,06 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

153. Ieškovas atsisako reikalavimų priteisti iš Atsakovo 5701,52 Lt delspinigių.

164. Ieškovas atsisako reikalavimų priteisti iš Atsakovo 2548,09 Lt palūkanų.

175. Šalys susitaria, kad Ieškovas ir Atsakovas nereikalauja vienas iš kito išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, atlyginimo.

186. Šalys susitaria, kad Ieškovas įsipareigoja apmokėti išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

197. Šalys šia Taikos sutartimi prašo Teismo grąžinti Ieškovui 75% jo sumokėto žyminio mokesčio.

208. Šalys prašo Teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemonės, pritaikytas Atsakovo atžvilgiu Alytaus rajono apylinkės teismo Nutartimi.

219. Šalys pareiškia, kad atskleidė viena kitai visą esminę informaciją, reikalingą šios Taikos sutarties sudarymui.

2210. Šalys pareiškia, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, reikalingi šios Taikos sutarties pasirašymui. Asmenys, pasirašantys Taikos sutartį, turi visus įgaliojimus ją pasirašyti bei prisiimti visus įsipareigojimus, numatytus Taikos sutartyje Ieškovui ir Atsakovams. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei Taikos sutarties sudarymas, nei jos vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokių teismo, valstybinės ar vietos valdžios institucijų ar pareigūnų sprendimų, įsakymų, potvarkiu ar teisėtų nurodymų, šalių kreditorių interesų. Šalys, pasirašydamos Taikos sutartį, nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, bendrovių įstatų, bei įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, kurie gali atsirasti, jeigu šiame punkte pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

2311. Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis yra Šalims priimtinas susitarimas, kuris neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei Šalių interesams ir sudaro pagrindą veikti taip, kad civilinė byla Nr. L2-685-470/2012 būtų nutraukta.

2412. Ši Taikos sutartis yra sudaryta trimis vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną egzempliorių Šalims ir vienas - teismui.

25l3. Šalys, remdamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., prašo Teismo patvirtinti šią Taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. L2-685-470/2012 nutraukti, priimant nutartį rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant.

2614. Šalims yra žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 str., 140 str. 3 d. ir 293 str. 5 p.).

27Ieškovas: UAB "Dagira", į.k. 152065655, M.K. Čiurlionio 85-20, Druskininkai, direktorius Gintaris Aloyzas Dapkus, atspaudas, parašas.

28Atsakovas: UAB "Aldaila“, į.k. 249656510, Pramonės g. l3, Alytus, direktorius Gintautas Baubonis, antspaudas, parašas“.

29Panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-03-20 preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1406-470/2012 pagal ieškovo UAB „Dagira“ ieškinį atsakovui UAB „Aldaila“ dėl skolos priteisimo ir bylą nutraukti.

30Grąžinti ieškovui UAB "Dagira", į.k. 152065655, M.K. Čiurlionio 85-20, Druskininkai, 560,00Lt (penkis šimtus šešiasdešimt, 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-01-20 mokėjimo nurodymu Nr. 1291 ir 2012-03-09 mokėjimo nurodymu Nr. 1342 į VMI prie LR FM sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB.

31Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2012 m. sausio 24 d. teismo nutartimi kreditoriaus UAB "Dagira", į.k. 152065655, M.K. Čiurlionio 85-20, Druskininkai, reikalavimų įvykdymo užtikrinimui - areštą atsakovo UAB "Aldaila", į.k. 249656510, buveinės adresas: Pramonės g.13, Alytus, priklausančiam turtui 50536,39 Lt sumai civilinėje byloje L2-685-470/2012 - turto arešto akto Nr. 0412000837.

32Nutarties kopiją siųsti šalims ir Turto arešto aktų registrui.

33Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

34Atskirojo skundo padavimas dėl nutarties panaikinti laikinąsias apsaugos priemones sustabdo nutarties vykdymą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė, civilinėje... 2. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012-03-20 priėmė preliminarų sprendimą... 3. 2012-03-23 preliminaraus sprendimo kopija pasirašytinai įteikta atsakovui.... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Taikos sutartis šalių perskaityta, suprasta dėl turinio ir pasekmių ir,... 6. Šalims taip pat išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos... 7. Atsižvelgiant į tai, kad dokumentiniame procese šalys, sudarė taikos... 8. Šalims išaiškintinos bylos nutraukimo pasekmės, kad bylą nutraukus, vėl... 9. Sudarius taikos sutartį, ieškovo prašymu, jam grąžintini 75 procentai... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 430 str. 9 d., teismas... 11. patvirtinti tokio turinio taikos sutartį:... 12. UAB "Dagira", į.k. 152065655, buveinės adresas M.K. Čiurlionio 85-20,... 13. 1. Atsakovas pripažįsta reikalavimą dėl 42286,78 Lt skolos pagal 2011 m.... 14. 2. Ieškovas atsisako reikalavimų priteisti iš Atsakovo 8,06 % dydžio... 15. 3. Ieškovas atsisako reikalavimų priteisti iš Atsakovo 5701,52 Lt... 16. 4. Ieškovas atsisako reikalavimų priteisti iš Atsakovo 2548,09 Lt... 17. 5. Šalys susitaria, kad Ieškovas ir Atsakovas nereikalauja vienas iš kito... 18. 6. Šalys susitaria, kad Ieškovas įsipareigoja apmokėti išlaidas susijusias... 19. 7. Šalys šia Taikos sutartimi prašo Teismo grąžinti Ieškovui 75% jo... 20. 8. Šalys prašo Teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemonės,... 21. 9. Šalys pareiškia, kad atskleidė viena kitai visą esminę informaciją,... 22. 10. Šalys pareiškia, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai... 23. 11. Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis yra Šalims priimtinas... 24. 12. Ši Taikos sutartis yra sudaryta trimis vienodos teisinės galios... 25. l3. Šalys, remdamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3... 26. 14. Šalims yra žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir... 27. Ieškovas: UAB "Dagira", į.k. 152065655, M.K. Čiurlionio 85-20, Druskininkai,... 28. Atsakovas: UAB "Aldaila“, į.k. 249656510, Pramonės g. l3, Alytus,... 29. Panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-03-20 preliminarų sprendimą... 30. Grąžinti ieškovui UAB "Dagira", į.k. 152065655, M.K. Čiurlionio 85-20,... 31. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2012 m. sausio 24 d.... 32. Nutarties kopiją siųsti šalims ir Turto arešto aktų registrui.... 33. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos... 34. Atskirojo skundo padavimas dėl nutarties panaikinti laikinąsias apsaugos...