Byla eB2-1812-173/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui IĮ A. K. įmonei

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui IĮ A. K. įmonei,

Nustatė

2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo IĮ A. K. įmonei ir nurodė, kad A. K. įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) biudžetui pradėjo didėti nuo 1997 m. I ketvirčio. Įsiskolinimas pradelstais terminais Fondo biudžetui 2016-03-01 buvo 8482,93 Eur, iš jų: valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau – VSD įmokos) už darbuotojus – 2553,29 Eur, VSD įmokų už savininką – 3824,24 Eur, savininko privalomojo sveikatos draudimo įmokų (toliau – PSD įmokos) – 1746,51 Eur ir delspinigių – 358,89 Eur. Siekiant išieškoti įsiskolinimą, įmonei taikytos priverstinio poveikio priemonės, t.y. teikti nurodymai kredito įstaigoms nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas nurašyti iš įmonės ir savininko asmeninių sąskaitų kredito įstaigose įstatymų nustatyta tvarka. Į atsakovo sąskaitas teikti debeto mokėjimo nurodymai, kurie nebuvo įvykdyti. VSDFV Kauno skyriaus 2005-09-12 sprendimą Nr.149 ir 2008-05-30 sprendimą Nr.21404 dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka perdavė vykdyti antstoliui. Antstolis neįvykdytus sprendimus 2016-03-23 grąžino su išieškojimo negalimumo aktais. Valstybės įmonės Registrų centras 2016-01-20 išrašų duomenimis A. K. įmonės vardu ir A. K. asmens vardu nėra įregistruoto nekilnojamo turto. VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro 2016-01-19 išrašų duomenimis A. K. turėta autotransporto priemonė išregistruota, A. K. įmonė neturi įregistruotų autotransporto priemonių.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutartimi atsakovo IĮ A. K. įmonės vadovas įpareigotas per 5 dienas nuo nutarties gavimo pateikti teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. nurodytus dokumentus, kurie reikalingi sprendžiant bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą. Procesiniai dokumentai buvo siunčiami įmonės buveinės adresu nurodytu juridinių asmenų registre, įmonės vadovui, tačiau dokumentai grįžo neįteikti. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad juridinis asmuo privalo būti atidus ir rūpestingas, ir pranešti juridinių asmenų registrui apie pasikeitusią buveinės vietą.

6Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog A. K. įmonė turi įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kuris pareiškimo patekimo dienai sudarė 8482,93 Eur, 2016-01-20 VĮ Registrų centro išrašo duomenimis įmonės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Iš 2016-1-20 VĮ „Regitra“ LR kelių transporto priemonių registro išrašo matyti, kad įmonės vardu registruotų transporto priemonių nėra. Be to, antstolio 2016-03-09 išieškojimo negalimumo aktuose konstatuota, jog bankų sąskaitos areštuotos, jose lėšų nėra, registruoto turto įmonė neturi.

7Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes atsakovas nepateikė atsikirtimų, kad yra mokus, pagrįsdamas juos finansinės būklės duomenimis (t.y. nepateikta duomenų, pagrįstų finansinės būklės duomenimis, kad atsakovas yra mokus). Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą ( Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

8Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, IĮ A. K. įmonės bankroto administratoriumi skirtinas Lygaudas Petronis (adresas korespondencijai - Žagienės g. 33, Pažagienių k., Panevėžio r. sav.). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA005).

9Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

10Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo (Individualių įmonių įstatymo (toliau – IĮĮ) 2 str. 1 d.). Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalies nuostatą, jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (taigi ir individualios įmonės) įmonės turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (savininkas). Šios nuostatos reiškia, kad, nors individuali įmonė ir jos savininkas yra atskiri civilinių teisinių santykių subjektai, galintys savarankiškai prisiimti prievoles ir už jas atsakyti, tačiau individualiai įmonei neturint pakankamai turto atsiskaityti už savo skolas, už jas turi atsiskaityti savininkas savo asmeniniu turtu ir jam tenkančia bendrosios jungtinės nuosavybės turto dalimi. Atsižvelgiant į tai, IĮ R. L. reklamos biuro bankroto byloje bendraatsakovu trauktinas ir šios įmonės savininkas A. K. (CPK 43 str. 2 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p.,

Nutarė

121. Į civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei IĮ A. K. įmonei bendraatsakovu įtraukti A. K. (a.k. duomenys neskelbtini).

132. Iškelti bankroto bylą IĮ A. K. įmonei (juridinio asmens kodas 132505086, registracijos adresas Debesų g. 24-1, Kaunas).

143. Bankrutuojančios IĮ A. K. įmonės administratoriumi paskirti Lygaudą Petronį (adresas korespondencijai - Žagienės g. 33, Pažagienių k., Panevėžio r. sav.). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA005).

154. Areštuoti IĮ A. K. įmonės (juridinio asmens kodas 132505086) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

165. Uždrausti IĮ A. K. įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

176. Nustatyti 45 dienų terminą IĮ A. K. įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

187. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

198. IĮ A. K. įmonės valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas... 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pateikė teismui... 3. Pareiškimas tenkintinas.... 4. Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p.... 5. Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutartimi atsakovo IĮ A. K.... 6. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog A. K. įmonė turi įsiskolinimą... 7. Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad nėra galimybių, jog... 8. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 9. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 10. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR... 12. 1. Į civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo... 13. 2. Iškelti bankroto bylą IĮ A. K. įmonei (juridinio asmens kodas 132505086,... 14. 3. Bankrutuojančios IĮ A. K. įmonės administratoriumi paskirti Lygaudą... 15. 4. Areštuoti IĮ A. K. įmonės (juridinio asmens kodas 132505086)... 16. 5. Uždrausti IĮ A. K. įmonei vykdyti visas finansines prievoles,... 17. 6. Nustatyti 45 dienų terminą IĮ A. K. įmonės kreditorių finansiniams... 18. 7. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui,... 19. 8. IĮ A. K. įmonės valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...