Byla e2YT-6976-804/2018
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru susitarimu

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjas Ričardas Prašmuntas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų T. L. ir R. L. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru susitarimu, ir

Nustatė

2Šalys prašo nutraukti jų santuoką, sudarytą ( - ) įregistruotą Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, patvirtinti sutartį dėl santuokos nutrakimo teisinių pasekmių, po santuokos nutraukimo pareiškėjai palikti sutuoktinę pavardę – Lukševičienė, pareiškėjui- Lukševičiaus pavardę.

3Pareiškėjai gyvenant šeimyninį gyvenimą požiūriai į santuoką ir bendrą gyvenimą išsiskyrė, atsirado psichologinė įtampa, kiekvienas turi savo interesus, kurie tarpusavyje visiškai nesuderinami, kiekvienas gyvena savo gyvenimą. Faktiškai nebegyvena šeimyninio gyvenimo, santuoka tapo tik formali. Jau kuris laikas nepalaiko sutuoktinių ryšių, kartu neveda bendro ūkio. Abu nusprendė, kad kartu gyventi ir išsaugoti šeimą nebegali, susitaikyti ir gyventi kartu nebesitiki ir nebenori. Buvimas santuokoje neteko prasmės. Santuokoje sūnus P. L. a.k. ( - ) kuris yra nepilnametis.

4Pareiškėjai nurodo, kad bendrų kreditoriniai įsipareigojimai yra aptarti sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Nurodo, kad santuokos nutraukimas bendru sutikimu yra bendras abejų sprendimas gera valia ir be konflikto susitvarkyti teisinius formalumus. Santuokoje įgytą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą pasidalino sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Išlaikymo vienas iš kito nereikalauja. Nepilnamečio vaiko išlaikymas aptartas santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje.

5Prašymas tenkintinas.

6Iš prašymo, pateikto teismui, matyti, kad yra visos sąlygos, numatytos CK 3.51 str. 1 d., nutraukti santuoką abejų sutuoktinių bendru sutikimu.

7Pagal CK 3.52 str. 2 d. pareiškėjai kartu su prašymu teismui pateikė 2018-05-16 sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuri neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių teisių, todėl ši sutartis tvirtintina. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.49 str. 2 d.,3.51-3.53 str., CPK 259 str., 268 str., 270 str., 539-541 str., teismas

Nutarė

8prašymą tenkinti.

9Nutraukti T. L. a.k. ( - ) (iki santuokinė F.), ir R. L. a.k. ( - ) santuoką, sudarytą ( - ) Vilniaus miesto CM skyriuje, įrašo Nr. ( - ) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Nutraukus santuoką T. L. palikti santuokinė pavardę – L., R. L.– L. pavardę. Patvirtinti 2018-05-16 T. L. ir R. L. sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių tokiomis sąlygomis: Mes, T. L. , a.k. ( - ), gyv. ( - ) ir R. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) (toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 str., 3.52 str., 3.53 str., 3.69 str. sudarėme šią sutartį, kuria susitarėme dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių (toliau - „Sutartis“).

10BENDROSIOS SĄLYGOS

11Prieš nutraukiant ( - ) sudarytą ir užregistruotą Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje santuoką (santuokos liudijimas AA Nr.373602, įrašo Nr. ( - )), sutarėme dėl šių santuokos nutraukimo teisinių pasekmių:

 1. Mūsų pavardės po santuokos nutraukimo lieka L. ir L..
 2. Santuokos nutraukimo metu mes, T. L. ir R. L., esame pajėgūs patys save išlaikyti ir po santuokos nutraukimo neturėsime pareigos išlaikyti vienas kitą.
 3. Mes, T. L. ir R. L., jokių turtinių ar moralinių pretenzijų vienas kitam neturime ir įsipareigojame tokių pretenzijų vienas kitam nereikšti ir po šios Sutarties įsigaliojimo.
 4. Mūsų nepilnamečio sūnaus P. L., a.k. ( - ), gimusio ( - )., nuolatinė gyvenamoji vieta nustatoma su jo motina T. L..
 5. Šalys susitaria, kad skyrium gyvenantis tėvas su sūnumi bendraus abiejų tėvų sutarimu nustačius tėvo ir vaiko susitikimų vietą ir laiką.
 6. R. L. įsipareigoja sūnaus P. L., a.k. ( - ), gimusio ( - ) išlaikymui skirti kas mėnesį po 200 EUR (du šimtus eurų 00 et) kasmėnesinį periodinį išlaikymą iki sūnaus pilnametystės, periodines išmokas indeksuojant pagal vartotojų kainų indeksą kas metai, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytą tvarką.
 7. Šalys pareiškia, jog santuokoje bendrosios jungtinės nuosavybės teise įsigijo šį registruotiną turtą:
  1. R. L. vardu registruotą transporto priemonę OPEL MERIVA, 2007 m.,

12identifikavimo Nr. ( - ), valstybinis Nr.( - ) Šalių sutarimu, po santuokos nutraukimo ši transporto priemonė asmeninės nuosavybės teise atitenka T. L..

137.2 56/1000 dalį pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )

14Trakuose šalių susitarimu šis turtas asmeninės nuosavybės teise atitenka R. L..

  1. R. L. už jam atitenkantį nekilnojamąjį turtą įsipareigoja per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo įsiteisėjimo dienos sumokėti kompensaciją T. L. - 2600 Eur (du tūkstančius šešis šimtus Eurų);

158. Šalys susitaria, jog banko sąskaitose ir/arba ne banko sąskaitsaose esančios piniginės lėšos po

16santuokos nutraukimo lieka tos Šalies asmenine nuosavybe, kurios vardu yra atidaryta banko sąskaita, išduota banko kortelė ir/arba kuri faktiškai valdo ne banko sąskaitose esančias pinigines lėšas. Šalys pareiškia, jog jokių pretenzijų, susijusių su šiuo turtu, viena kitai neturi.

179. Mes, T. L. ir R. L., patvirtiname, kad santuokoje įgytas kitas turtas - namų apyvokos daiktai ir baldai, Šalių pasidalintas iki šios Sutarties pasirašymo ir Šalys jokių reikalavimų bei pretenzijų dėl jo viena kitai neturi.

18BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19Šalys susitaria, jog jos viena kitai neatlygina bylinėjimosi išlaidų, turėtų civilinėje byloje dėl santuokos taip jų nutraukimo. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, jeigu tokios būtų, dalinamos abiems šalims po lygiai.

20Šalys pareiškia, jog, pasirašius šią sutartį, jos viena kitai nebeturi jokių turtinių reikalavimų ir įsipareigojimų, išskyrus nurodytus šioje sutartyje.

21Šalys susitaria, jog šios sutarties formai, turiniui ir aiškinimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

22Šalys susitaria, jog visi ginčai, susiję su šia sutartimi, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

23Šalys susitaria, jog ši sutartis įsigalioja nuo teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos. Šalys pažymi, jog joms yra žinoma, kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas ir šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Bet kokie šios sutarties pakeitimai ar papildymai įsigalioja tik tada, kai yra sudaryti raštu, pasirašyti ir patvirtinti teisme.

24Šalys pareiškia, jog joms yra žinoma, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, abi jos arba viena iš jų gali kreiptis į teismą dėl šios sutarties sąlygų, susijusių su nepilnamečio vaiko išlaikymu, jo gyvenamosios vietos nustatymu, jo turto tvarkymu pakeitimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.53 str. 3 d., 3.72 str., 3. 169 str. 3 d., 3.170 str., 3.201 str. 3 d.).

25Šalys pareiškia, jog sutartį perskaitė, ją suprato, suprato visas šios sutarties sąlygas, jos sukeliamas teises bei pareigas, taip pat pareiškia, šalys yra veiksnios, jog sutartis atitinka šalių tikrąją valią, ketinimus ir interesus.

26Sutartis sudaroma trim vienodą teisinę galią turinčiais, egzemplioriais lietuvių kalba: vienas egzempliorius tenka teismui, po vieną kiekvienai iš šalių.

27Pavesti pareiškėjai T. L. asmens kodas ( - ) nepilnamečio sūnaus P. L. asmens kodas ( - ) iki jo pilnametystės t.y. iki ( - ) d. išlaikymui skiriamas lėšas tvarkyti uzufrukto teise. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjas Ričardas... 2. Šalys prašo nutraukti jų santuoką, sudarytą ( - ) įregistruotą Vilniaus... 3. Pareiškėjai gyvenant šeimyninį gyvenimą požiūriai į santuoką ir... 4. Pareiškėjai nurodo, kad bendrų kreditoriniai įsipareigojimai yra aptarti... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Iš prašymo, pateikto teismui, matyti, kad yra visos sąlygos, numatytos CK... 7. Pagal CK 3.52 str. 2 d. pareiškėjai kartu su prašymu teismui pateikė... 8. prašymą tenkinti.... 9. Nutraukti T. L. a.k. ( - ) (iki santuokinė F.), ir R. L. a.k. ( - ) santuoką,... 10. BENDROSIOS SĄLYGOS... 11. Prieš nutraukiant ( - ) sudarytą ir užregistruotą Vilniaus miesto... 12. identifikavimo Nr. ( - ), valstybinis Nr.( - ) Šalių sutarimu, po santuokos... 13. 7.2 56/1000 dalį pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( -... 14. Trakuose šalių susitarimu šis turtas asmeninės nuosavybės teise atitenka... 15. 8. Šalys susitaria, jog banko sąskaitose ir/arba ne banko sąskaitsaose... 16. santuokos nutraukimo lieka tos Šalies asmenine nuosavybe, kurios vardu yra... 17. 9. Mes, T. L. ir R. L., patvirtiname, kad santuokoje įgytas kitas turtas -... 18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS... 19. Šalys susitaria, jog jos viena kitai neatlygina bylinėjimosi išlaidų,... 20. Šalys pareiškia, jog, pasirašius šią sutartį, jos viena kitai nebeturi... 21. Šalys susitaria, jog šios sutarties formai, turiniui ir aiškinimui taikomi... 22. Šalys susitaria, jog visi ginčai, susiję su šia sutartimi, sprendžiami... 23. Šalys susitaria, jog ši sutartis įsigalioja nuo teismo sprendimo nutraukti... 24. Šalys pareiškia, jog joms yra žinoma, kad iš esmės pasikeitus... 25. Šalys pareiškia, jog sutartį perskaitė, ją suprato, suprato visas šios... 26. Sutartis sudaroma trim vienodą teisinę galią turinčiais, egzemplioriais... 27. Pavesti pareiškėjai T. L. asmens kodas ( - ) nepilnamečio sūnaus P. L....