Byla 2S-2349-798/2015
Dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia actio Pauliana pagrindu

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų UAB „MBK Statyba“ ir K. Z. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovams UAB „MBK statyba“, K. Z., J. T. (kurio procesines teises perėmė P. T.) dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia actio Pauliana pagrindu,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas actio Pauliana pagrindu pripažinti negaliojančia 2013 m. lapkričio 29 d. pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas UAB „MBK statyba“ pardavė atsakovams J. T. ir K. Z. butą, unikalus Nr. ( - ), 68/5007 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 1/23 dalį automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), Vilniuje. Ieškovas kaip vieną iš būtinųjų ieškinio tenkinimo actio Pauliana pagrindu sąlygų nurodė galiojančią ieškovo kaip kreditoriaus reikalavimo teisę į atsakovą kaip skolininką iš viso 145 923,70 Eur sumai, kuri susidarė už klojinių nuomą ir už klojinių pardavimą pagal tarp ieškovo ir atsakovo UAB „MBK statyba“ sudarytas 3 sutartis.

4Ieškovas pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą iki bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4613-803/2015 pagal ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinį dokumentinio proceso tvarka atsakovui UAB „MBK statyba“ dėl 145 923,70 Eur skolos, 26 421,87 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo, atsakovui nevykdant įsipareigojimų pagal 2012 m. vasario 27 d. pirkimo-pardavimo sutartį.

5Atsakovas UAB „MBK statyba“ bei atsakovės K. Z. atstovė teismo posėdyje nesutiko su ieškovo prašymu dėl bylos sustabdymo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 30 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. 2-994-987/2015 iki įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-4613-803/2015 pagal ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „MBK statyba“ dėl 145 923,70 Eur skolos, 26 421,87 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo.

8Teismas konstatavo, jog nagrinėjamoje byloje ieškovas ginčija atsakovų sudarytą nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį actio Pauliana pagrindu, kas reiškia, kad byloje vyksta ginčas dėl kasacinio teismo praktikoje suformuotų actio Pauliana ieškinio tenkinimo sąlygų viseto egzistavimo, tarp kurių kaip viena iš sąlygų yra ir kreditoriaus neabejotina bei galiojanti reikalavimo teisė. Teismas pažymėjo, jog ieškovas ieškinyje teigia turintis į atsakovą galiojančią ir neabejotiną reikalavimo teisę 145 923,70 Eur sumai, kuri susidarė už klojinių nuomą ir už klojinių pardavimą pagal tarp ieškovo ir atsakovo UAB „MBK statyba“ sudarytas 3 sutartis: 2006 m. gegužės 30 d. Klojinių nuomos sutartį Nr. 06/174N, 2009 m. rugpjūčio 26 d. Klojinių nuomos sutartį Nr. 09/667N ir 2012 m. vasario 27 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje buvo aptarti atsakovo įsiskolinimai pagal pirmas dvi nuomos sutartis. Tuo tarpu atsakovas šią ieškovo teisę ginčija vieninteliu aspektu – atsakovo teise sustabdyti mokėjimų pagal pirkimo-pardavimo sutartį vykdymą dėl to, kad ieškovas pateikė klaidinančią informaciją apie prekes. Teismas padarė išvadą, jog į šioje byloje vykstančio ginčo, kiek jis susijęs su kreditoriaus reikalavimo teisės galiojimu, ribas patenka tik tarp bylos šalių vykstantis ginčas, ar atsakovas pagrįstai sustabdė priešpriešinės prievolės vykdymą dėl informacijos apie prekių kokybę nepateikimo.

9Teismas iš Vilniaus apygardos teisme dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-4613-803/2015 pagal ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „MBK statyba“ dėl 145 923,70 Eur skolos, 26 421,87 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo, atsakovui nevykdant įsipareigojimų pagal 2012 m. vasario 27 d. pirkimo-pardavimo sutartį, atsakovo pateiktų prieštaravimų turinio nustatė, kad į šioje byloje vykstančio ginčo, kiek jis susijęs su kreditoriaus reikalavimo teisės galiojimu, ribas patenka tarp bylos šalių vykstantis ginčas, ar atsakovas pagrįstai sustabdė priešpriešinės prievolės vykdymą, ginčas vyksta ir tuo aspektu, ar prekės buvo perduotos atsakovui bei dėl to, ar apskritai atsakovas yra laikomas tikrąją sutarties šalimi, turinčią pareigą tenkinti kreditoriaus reikalavimą, kylantį iš tokios sutarties.

10Teismas, palyginęs šioje byloje vykstančio ginčo dėl galiojančios ir neabejotinos kreditoriaus reikalavimo teisės pobūdį su Vilniaus apygardos teisme dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-4613-803/2015 vykstančio ginčo pobūdžiu, padarė išvadą, kad pastarojoje byloje yra nustatinėjamos ir tokios aplinkybės, kurių šioje byloje teismas neturės prerogatyvos tirti ir vertinti, nes teismas neturi teisės ex officio peržengti byloje vykstančio ginčo ribų, suformuotų ieškovo reikalavimų ir atsakovo atsikirtimų pagrindu. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teisme dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamoje kitoje civilinėje byloje Nr. e2-4613-803/2015 nustačius, kad kreditoriaus reikalavimas atsakovo atžvilgiu yra nepagrįstas bent vienu iš tų aspektų, kurių šioje byloje atsakovas neįrodinėja, kreditorius nebetektų galiojančios ir neabejotinos reikalavimo teisės skolininko atžvilgiu, kas reikštų, jog nesant vienos iš būtinųjų actio Pauliana sąlygų, ieškinys šioje byloje negalėtų būti tenkinamas. Teismas padarė išvadą, jog yra visos įstatyminės sąlygos sustabdyti šią bylą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-4613-803/2015.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

12Atsakovas „MBK statyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 30 d. nutartį. Teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas skundžiama nutartimi pažeidė šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principus, vilkina bylos nagrinėjimą. Šioje byloje, ieškovas pareiškė ieškinį, piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis, neturėdamas pagrindo teigti, jog jo reikalavimas neginčijamas. Pateiktu ieškiniu kitoje civilinėje byloje, ieškovas pats pagrindžia, kad kreipdamasis su ieškiniu šioje byloje, jis neturėjo neginčijamo reikalavimo bei kitos bylos sprendimą ketina naudoti kaip įrodymą pagrįsti neginčijamo reikalavimo buvimą šioje byloje. Toks ieškovas elgesys yra nesąžiningas, o skundžiama teismo nutartis iš esmės yra pataikaujanti ieškovui, nes jam teismas teikia galimybes ir sudaro sąlygas rinkti įrodymus ieškiniui pagrįsti.
  2. Teismas pažeidė bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir ekonomiškumo principus. Šios bylos nagrinėjimas pasiekė baigiamąją stadiją, kai teismas konstatavo, jog šalys bylos nagrinėjimui iš esmės pasiruošė ir jokių kliūčių bylai išnagrinėti nėra. Atsakovo nuomone, ieškovui galimybės pasirūpinti įrodymais, kurių nustatymas susietas su kita byla, suteikimas, negali būti pagrindu privalomam bylos sustabdymui. Teismas privalo bylą išnagrinėti kaip galima greičiau, neišeinant už nagrinėjamos bylos ribų, remiantis įrodymais, kurie pateikti į bylą, o ne gali būti pateikti.

13Atsakovė K. Z. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 30 d. nutartį. Teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas pažeidė CPK 163 str. 3 p. taisyklę ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės taikymo praktiką bylose dėl actio Pauliana ieškinio tenkinimo pagrindų bei privalomo bylos sustabdymo. Šiuo atveju nėra pagrindo privalomai sustabdyti civilinę bylą. Kadangi Vilniaus apygardos teismo byloje nėra pareikšto procesinio prašymo dėl ieškovo reikalavimo teisės, su kuria siejamas actio Pauliana ieškinys, paneigimo, tai nepriklausomai nuo ieškovo reikalavimų patenkinimo toje byloje apimties, Vilniaus miesto apylinkės teismas šioje byloje privalės nustatyti ir kitų actio Pauliana sąlygų egzistavimą. Dėl šių aplinkybių Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos baigtis neturės prejudicinės galios ar tiesioginio ryšio Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje, o pareiga tirti ir vertinti ieškovo reikalavimo teisės neabejotinumą ir galiojimą tenka Vilniaus miesto apylinkės teismui byloje, pradėtoje actio Pauliana pagrindu.
  2. Teismas, nutartimi sustabdęs civilinę bylą, pažeidžia teisės normose įtvirtintą ir LAT nutartyse akcentuotą teisinio materialinio santykio dalyvių interesų pusiausvyrą bei esminius proceso principus. Pasirengus bylos nagrinėjimui iš esmės, teismas skundžiama nutartimi sudarė sąlygas ieškovui papildomomis priemonėmis ir būdais įrodinėti vieną pagrindinių actio Pauliana viseto sąlygų – kreditoriaus reikalavimo teisę - , kurią ieškovas privalėjo pagrįsti dar paduodamas ieškinį. Teismas šia nutartimi ne tik pažeidžia šalių procesinės lygybės principą, iškraipo įrodinėjimo pareigos taisyklę, sudaro sąlygas ieškovui byloje piktnaudžiauti procesu, bet ir vilkina procesą, kas tiesiogiai pažeidžia atsakovės K. Z. teisėtus interesus – kuo ilgiau tęsis procesas, tuo ilgiau bus taikomi apribojimai jos nuosavybės į įgytą turtą teisei: turtas yra areštuotas iki nebus išnagrinėta ši civilinė byla, atsakovė negali šio nekilnojamojo turto naudoti pagal paskirtį.

14Ieškovas atsiliepime į atskiruosius skundus, prašo juos atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 30 d. nutartį palikti nepakeistą. Skundžiama teismo nutartis teisėta ir pagrįsta. Atsiliepimą į atskiruosius skundus grindžia šiais argumentais:

  1. Pagal Kasacinio teismo praktiką, naudoti actio Pauliana ieškinį kaip teisių gynimo būdą kreditorius gali per visą savo reikalavimo teisės galiojimo laikotarpį, t.y. nuo to momento, kai asmuo tampa kreditoriumi, iki visiško prievolės įvykdymo arba prievolės pasibaigimo kitais įstatyme įtvirtintais pagrindais, todėl visiškai nepagrįstas atsakovų aiškinimas, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos baigtis neturės prejudicinės galios ar tiesioginio ryšio šioje civilinėje byloje. Ieškovas pareiškė actio Pauliana ieškinį atsakovams, kad visų pirma būtų patenkintas jo reikalavimas UAB „MBK statyba“ dėl 145923.70 Eur skolos, pagal 2012-02-27 pirkimo – pardavimo sutartį, kurios iki actio Pauliana ieškinio padavimo visiškai neginčijo. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje keliami ieškovo reikalavimai dėl 2012-02-27 pirkimo – pardavimo sutarties neabejotinų ir galiojančių prievolių priteisimo, kurias 2013-11-29 pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu turėjo bei šiuo metu ieškovas turi į atsakovą.
  2. Atsakovai klaidingai nurodo, kad ieškovas neįrodinėjo turintis neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę atsakovui. Savo reikalavimo teisės atsakovui UAB MBK statyba“ pagrįstumą ieškovas šioje byloje įrodinėjo teikdamas teismui 2014-01-13 ieškinį bei teismo nurodymu teikdamas 2015-03-19 paaiškinimus dėl ieškovo neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės už parduotus klojinius, pagrįsdamas šią teisę rašytiniais įrodymais.
  3. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje padarė teisingas išvadas, kad atsakovas galiojančią ir neabejotiną ieškovo kaip kreditoriaus teisę ginčija vieninteliu aspektu – atsakovo teise sustabdyti mokėjimų pagal 2012 m. vasario 27 d. pirkimo-pardavimo sutartį vykdymą dėl to, kad ieškovas pateikė klaidinančią informaciją apie prekes.
  4. Pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai aiškino susidariusią situaciją, kad atsakovas šioje byloje tik vienu aspektu ginčijo savo prievoles ieškovui, o ieškovui pareiškus ieškinį dokumentinio proceso tvarka dėl skolos priteisimo, jis savo prievoles ginčija jau penkiais aspektais, kurie nagrinėjami Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog neturi teisės ex officio peržengti byloje vykstančio ginčo ribų, atsakovų atsikirtimo pagrindu.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Pažymėtina, kad sustabdžius civilinę bylą, užsitęsia teismo procesas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. CPK nustatyti civilinio proceso tikslai taip pat reikalauja, kad teismas siektų kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudarytų sąlygų bylai vilkinti (CPK 2, 7, 72, kt. straipsniai). Dėl to teismas bylos sustabdymo pagrindų negali taikyti formaliai, kiekvienu atveju privalo įsitikinti, kad yra aplinkybės, kurios sudaro įstatymo nurodytą pagrindą sustabdyti konkrečią bylą.

18CPK 163 straipsnyje nurodyti privalomojo bylos sustabdymo atvejai, todėl, esant bent vienam iš CPK ar kitame įstatyme numatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų, teismas privalo sustabdyti bylą. Spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, teismas privalo įsitikinti, ar iš tikrųjų egzistuoja aplinkybės, sudarančios pagrindą sustabdyti bylos nagrinėjimą. CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu byla sustabdoma, kai sprendimas kitoje byloje turės prejudicinę arba įrodomąją reikšmę.

19Taigi teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintą bylos privalomojo sustabdymo pagrindą, visų pirma turi tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose. Spręsdamas, ar yra (nėra) dviejų nagrinėjamų civilinių bylų tiesioginis teisinis ryšys, teismas turi išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti, ir kokie nustatinėjami kitoje civilinėje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą. Įrodinėjimo dalyką, taigi byloje nustatytinus faktus, lemia ginčo šalių reikalavimų ir atsikirtimų pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų plenarinės sesijos 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje AB DnB Nord v. A.M. ir D.K. bylos Nr. 3K-P-311/2012, LAT praktika dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo apžvalga Nr. 29).

20Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareikštu actio Pauliana ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia 2013 m. lapkričio 29 d. pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas UAB „MBK statyba“ pardavė atsakovams J. T. ir K. Z. butą, unikalus Nr. ( - ), 68/5007 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 1/23 dalį automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), Vilniuje.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; kt.). Sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu ir taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pagal šią teisės normą pripažinti sandorį negaliojančiu. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog nagrinėdamas pirmąją actio Pauliana sąlygą – neabejotiną ir galiojančią kreditoriaus reikalavimo teisę – ir spręsdamas, ar sustabdyti civilinės bylos pagal actio Pauliana nagrinėjimą dėl kitos civilinės bylos, teismas visų pirma turi įvertinti kitoje civilinėje byloje reiškiamų ieškinio reikalavimų pobūdį ir galimo jų patenkinimo įtaką kreditoriaus reikalavimo teisei. Civilinė byla pagal actio Pauliana tuo pagrindu, kad iškeliama kita civilinė byla, kurioje skolininkas ginčija kreditoriaus reikalavimo teisę, turėtų (galėtų) būti stabdoma tuo atveju, jeigu, patenkinus skolininko ieškinio reikalavimus toje byloje, kreditoriaus reikalavimo teisė, kaip galiojanti prievolė, būtų paneigta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų plenarinės sesijos 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje AB DnB Nord v. A.M. ir D.K. bylos Nr. 3K-P-311/2012).

22Nagrinėjamoje byloje ieškovas teigia, kad turi reikalavimo teisę į atsakovą iš viso 145 923,70 Eur sumai, kuri susidarė už klojinių nuomą ir už klojinių pardavimą pagal tarp ieškovo ir atsakovo UAB „MBK statyba“ sudarytas 3 sutartis: 2006 m. gegužės 30 d. Klojinių nuomos sutartį Nr. 06/174N, 2009 m. rugpjūčio 26 d. Klojinių nuomos sutartį Nr. 09/667N ir 2012 m. vasario 27 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje buvo aptarti atsakovo įsiskolinimai pagal pirmas dvi nuomos sutartis. Atsakovas šią ieškovo teisę ginčija vieninteliu aspektu, kad atsakovas turėjo teisę sustabdyti mokėjimų pagal pirkimo-pardavimo sutartį vykdymą dėl to, kad ieškovas pateikė klaidinančią informaciją apie prekes.

23Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 17 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-4613-803/2015 pagal ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „MBK statyba“ dėl 145 923,70 Eur skolos, 26 421,87 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo, atsakovui nevykdant įsipareigojimų pagal 2012 m. vasario 27 d. pirkimo-pardavimo sutartį. Teismo sprendimas neįsiteisėjęs. Minėtoje civilinėje byloje atsakovas ginčijo tą pačią kaip ir šioje byloje kreditoriaus reikalavimo teisę keliais aspektais: 1) atsakovas sustabdė sutarties vykdymą, nes ieškovas nevykdė savo priešpriešinės pareigos perduoti daiktus, suteikti informaciją apie juos bei patvirtinti jų kokybę; 2) dėl ieškovo priešpriešinės minėtos pareigos nevykdymo, atsakovas negali naudotis prekėmis, dėl ko už jas nemoka; 3) prekės, už kurias ieškovas prašo priteisti skolą, ir toliau liko ieškovo nuosavybėje; 4) prekės nėra atsakovui perduotos; 5) sutartį, iš kurios ieškovas kildina reikalavimą, pasirašė nė atsakovas, o trečiasis asmuo UAB „MBK grupė“, kuris yra tikrasis skolininkas (b.l. 205-206, t. 2).

24Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs abiejų civilinių bylų ginčo pobūdį, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad į civilinėje byloje Nr. e2-4613-803/2015 vykstančio ginčo, kiek jis susijęs su kreditoriaus reikalavimo teisės galiojimu, ribas patenka tarp bylos šalių vykstantis ginčas, ar atsakovas pagrįstai sustabdė priešpriešinės prievolės vykdymą, ginčas vyksta ir tuo aspektu, ar prekės buvo perduotos atsakovui bei dėl to, ar apskritai atsakovas yra laikomas tikrąją sutarties šalimi, turinčią pareigą tenkinti kreditoriaus reikalavimą, kylantį iš tokios sutarties.

25Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog šioje byloje teismas neturėtų galimybės vertinti kreditoriaus reikalavimo teisės galiojimo visais kitoje civilinėje byloje nagrinėjamais aspektais, kadangi neturi teisės ex officio peržengti byloje vykstančio ginčo ribų, atsakovų atsikirtimo pagrindu.

26Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad civilinėje byloje Nr. e2-4613-803/2015 nustačius, kad kreditoriaus reikalavimas atsakovo atžvilgiu yra nepagrįstas bent vienu iš tų aspektų, kurių šioje byloje atsakovas neįrodinėja, kreditorius nebetektų galiojančios ir neabejotinos reikalavimo teisės skolininko atžvilgiu, kas reikštų, jog nesant vienos iš būtinųjų actio Pauliana sąlygų, ieškinys šioje byloje negalėtų būti tenkinamas. Esant nurodytoms aplinkybėms, sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, jog šiuo konkrečiu atveju yra privalomas pagrindas sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą.

27Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, atmestini atsakovų atskirųjų skundų argumentai, kad Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos baigtis neturės prejudicinės galios ar tiesioginio ryšio Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje.

28Apeliantų argumentai, jog ieškovui sudarytos sąlygos papildomomis priemonėmis ir būdais įrodinėti kreditoriaus reikalavimų teisę, kurią ieškovas privalėjo pagrįsti dar paduodamas ieškinį, atmestini kaip nepagrįsti. Kaip jau minėta, ieškovas pateikė actio Pauliana ieškinį, kad būtų patenkintas jo reikalavimas dėl 145923,70 Eur skolos, pagal 2012-02-27 pirkimo – pardavimo sutartį, kurios iki šio ieškinio padavimo neginčijo. Pažymėtina, jog pirmoji actio Pauliana patenkinimo sąlyga reiškia, kad kreditorius privalo įrodyti turintis neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, sudariusiam actio Pauliana pagrindu ginčijamą sandorį. Taigi šis institutas gali būti taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai. Pripažįstama, kad naudoti actio Pauliana ieškinį kaip teisių gynimo būdą kreditorius gali per visą savo reikalavimo teisės galiojimo laikotarpį, t. y. nuo to momento, kai asmuo tampa kreditoriumi, iki visiško prievolės įvykdymo arba prievolės pasibaigimo kitais įstatyme įtvirtintais pagrindais (CK 6.124–6.129 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų plenarinės sesijos 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje AB DnB Nord v. A.M. ir D.K. bylos Nr. 3K-P-311/2012).

29Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylos išnagrinėjimo atsakovų naudai atveju, atsakovai įgytų teisę į nuostolių dėl ieškovo veiksmų, atlyginimą, todėl dėl atskirojo skundo argumentų, jog yra pažeidžiami atsakovės teisėti interesai, plačiau nepasisako.

30Pažymėtina ir tai, kad atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

31Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą dėl bylos sustabdymo, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, o atskirųjų skundų argumentai ir juose išdėstytos faktinės aplinkybėmis nesudaro pagrindo panaikinti pagrįstą ir teisėtą pirmos instancijos teismo nutartį, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 30 d. nutartis paliktina nepakeista, o atskirieji skundai atmestini kaip nepagrįsti (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas actio Pauliana... 4. Ieškovas pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą iki bus išnagrinėta... 5. Atsakovas UAB „MBK statyba“ bei atsakovės K. Z. atstovė teismo posėdyje... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 30 d. nutartimi sustabdė... 8. Teismas konstatavo, jog nagrinėjamoje byloje ieškovas ginčija atsakovų... 9. Teismas iš Vilniaus apygardos teisme dokumentinio proceso tvarka... 10. Teismas, palyginęs šioje byloje vykstančio ginčo dėl galiojančios ir... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 12. Atsakovas „MBK statyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 13. Atsakovė K. Z. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 14. Ieškovas atsiliepime į atskiruosius skundus, prašo juos atmesti, o Vilniaus... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 18. CPK 163 straipsnyje nurodyti privalomojo bylos sustabdymo atvejai, todėl,... 19. Taigi teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte... 20. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareikštu actio Pauliana ieškiniu prašo... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana... 22. Nagrinėjamoje byloje ieškovas teigia, kad turi reikalavimo teisę į... 23. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus... 24. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs abiejų civilinių bylų ginčo... 25. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 26. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad civilinėje byloje Nr.... 27. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, atmestini atsakovų atskirųjų... 28. Apeliantų argumentai, jog ieškovui sudarytos sąlygos papildomomis... 29. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylos išnagrinėjimo atsakovų... 30. Pažymėtina ir tai, kad atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas... 31. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 30 d. nutartį palikti...