Byla B2-813-124/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė rašytinio proceso tvarka nagrinėjo G. S. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Talša“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2ieškovas G. S. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Talša“ bankroto bylą, nes atsakovas nepilnai atsiskaitė su ieškovu, neišmoka viso jam priklausančio darbo užmokesčio.

3Atsakovas pateikė įrodymus apie priskaičiuotą ir išmokėtą ieškovui atlyginimą, patvirtindamas, kad išmokėjo visas ieškovui priklausančias darbo užmokesčio sumas. Taip pat atsakovas pateikė duomenis apie įmonės finansinę padėtį-įmonės 2013 metų balansą, iš kurių matyti, kad įmonės turtas sudaro 7 674 524 Lt , o per vienerius metus mokėtinos sumos 2 310 003 Lt. Taip pat pagal nekilnojamo turto registro duomenis įmonė turi didelį kiekį registruoto nekilnojamo turto, ilgalaikis turtas sudaro 2 915 653 Lt.

4Įmonių bankroto įstatymo(ĮBĮ) 3 straipsnio 1 dalis nurodo asmenis, kurie turi teisę pateikti ieškinį dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Vienas jų – įmonės kreditorius. Įmonės kreditoriaus sąvoka išaiškinta LR ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalyje. Pagal šią normą, kreditorius, tai asmuo, turintis teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ar įsipareigojimus. ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalis įpareigoja kreditorių, pateikusį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pridėti prie pareiškimo tokio reikalavimo pagrįstumą įrodančius dokumentus, t. y. kreditorius privalo pateikti pakankamus įrodymus, kurie neginčijamai patvirtintų skolos buvimą ir sudarytų pagrindą reikalavimui iškelti bankroto bylą reikšti. Paprastai kreditorinių piniginių reikalavimų dydis laikomas nustatytu įsiteisėjusiu teismo sprendimu, teismo įsakymu, taip pat dokumentais, rodančiais skolininko skolos pripažinimą ir panašiai.

5Nagrinėjamu atveju atsakovas nepripažįsta skolos ieškovui. Taigi tarp šalių iškilęs ginčas dėl prievolės buvimo. Jeigu skolininkas piniginę prievolę ginčija, kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas turi būti sprendžiamas bendra, ieškininės teisenos tvarka arba jau iškeltoje bankroto byloje, ĮBĮ 26 straipsnio numatytu būdu, t. y. tvirtinant kreditoriaus reikalavimą, tačiau ne bankroto bylos, pagal kreditoriaus ieškinį iškėlimo stadijoje, nes šioje stadijoje kreditorinio reikalavimo pagrįstumas ir jo dydis nenustatinėjami.

6Kadangi bankroto bylos iškėlimo stadijoje kreditorinio reikalavimo pagrįstumo teisminis tyrimas negalimas, nėra pakankamo pagrindo laikyti ieškovą turinčiu procesinio reikalavimo teisę ir turinčiu procesinį subjektiškumą civilinėje byloje, kurioje sprendžiama dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo (ĮBĮ 3 straipsnis). Ieškovui neturint procesinio subjektiškumo, ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo negali būti nagrinėjamas teisme ( Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 28 d. nutartis Nr.2-1293/2011). Ieškovo pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo iš esmės nagrinėjamas turtinis ginčas, tačiau ne pagrindas kelti bankroto bylą atsakovei.

7Teismas sprendžia, kad ieškovas nepagrindė savo teisės teikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, juolab, kad pagal pateiktus įrodymus net nebūtų pagrindo spręsti, kad atsakovė yra nemoki. Pagal įmonės pateiktus įmonės finansinius dokumentus, atsakovo pradelsti įsipareigojimai 2 310 003 neviršija pusės į jo balansą įrašyto turto vertės (7 674 524 Lt ), todėl, remiantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalimi, atsakovui negali būti keliama bankroto byla. Ieškovui neturint procesinio subjektiškumo, ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo negali būti nagrinėjamas teisme, ir tokiu atveju nėra teisinio pagrindo vertinti atsakovo finansinės padėties, t. y. jo nemokumo ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme.

8Teismas priėmė ieškovo G. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį asmens teisė kreiptis į teismą siejama su jos įgyvendinimu įstatymo nustatyta tvarka. Teismas privalo nustatyti, ar pareiškimą paduodantis asmuo turi teisę kreiptis į teismą konkrečiu atveju. Nagrinėjant ieškovo G. S. pareiškimą, teismas jau nustatė, kad jis neturi subjektinės teisės pateikti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Talša“, todėl teismas nutraukia bylą pagal CPK 293 straipsnio 9 punktą.

9Taip pat naikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2014 balandžio 23 d. Šiaulių apygardos teismo Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 9 punktu, Įmonių bankroto įstatymo 3 straipsnio 2 punktu, teismas

Nutarė

11Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo G. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Talša“.

12Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones UAB „Talša“ turtui, taikytas 2014 m. balandžio 23 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi.

13Šios nutarties kopiją išsiųsti šalims ir Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai