Byla 2SA-253-392/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. R. skundus dėl antstolės N. L. veiksmų, suinteresuoti asmenys skolininkė L. L., išieškotojai UAB „Vilniaus energija“, BIGBANK AS filialas, UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „Snoro lizingas“, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, AB SEB bankas, AB TEO LT, AB „Swedbank“, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, UAB „General Financing“, kiti suinteresuoti asmenys R. L., M. L., L. J..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas pateiktais skundais 2012-04-05 Nr. SK-4, 2012-04-07 Nr. SK-5 ir 2012-04-05 Nr. SK-6 dėl antstolės N. L. veiksmų prašo: pripažinti neteisėtu ir panaikinti skolininkei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimą, laikyti neteisėtais su buto pardavimu susijusius antstolio patvarkymus bei kitus dokumentus, panaikinti varžytynes, pripažinti varžytynes neteisėtomis ir jas paskelbti neįvykusiomis, taip pat reiškia kitus reikalavimus, kurie yra aiškiai nesuformuluoti. Iš pateiktų skundų turinio galima suprasti, kad pareiškėjas mano, jog antstolė netinkamai sudarė areštuoto turto aprašymą, areštavo bei pardavė bute, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 10-94, Vilniuje, esantį neva pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį turtą, taip pat neteisėtai nukreipė išieškojimą į skolininkės L. L. būstą, nes išieškojimas nesiekė sumos, suteikiančios teisę antstolei realizuoti skolininkės gyvenamąjį būstą.

4Antstolė 2012-04-13 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo V. R. skundus. Patvarkyme antstolė nurodė, kad vykdo išieškojimus trijose vykdomosiose bylose, kuriose skolininkė yra L. L.. Prie šių išieškojimų yra prisijungę kiti antstoliai, kurie vykdo išieškojimus iš tos pačios skolininkės kitų išieškotojų naudai. Vykdymo procese 2009-09-14 Turto arešto aktu bei 2011-11-22 patvarkymu areštuotas skolininkei L. L. priklausantis butas su rūsiu, esantis ( - ). Antstolė patenkino skolininkės L. L. skundą ir, gavusi iš antstolių prisijungimus prie išieškojimo, 2012-02-01 patvarkymu paskelbė skolininkei priklausančio buto su rūsiu pardavimą iš pirmųjų varžytynių, numatydama varžytynių datą - 2012-03-21 10:00 val. Atsižvelgdama į tai, kad skolininkė pasiūlė parduodamo iš varžytynių buto pirkėjus, o šie į antstolės depozitinę sąskaitą įmokėjo turto vertės sumą, antstolė atšaukė varžytynes. Antstolė nurodo, kad pareiškėjas V. R. vykdymo procese nėra nei skolininkas, nei išieškotojas, nei suinteresuotas asmuo, taip pat nėra pateikęs vykdyti jokio vykdomojo dokumento, ar prisijungęs prie išieškojimo, todėl visi pareiškėjo skunduose dėstomi argumentai dėl nuosavybės teisės į butą, esantį ( - ), yra teisiškai nepagrįsti. Kiti pareiškėjo skunduose dėstomi motyvai yra neaiškūs, nelogiški ir nesuprantami. Pareiškėjas nepateikia jokių įrodymų savo skunduose išdėstytoms aplinkybėms pagrįsti, taip pat patvirtinančių, kad atlikti antstolės veiksmai vykdymo procese galėjo sukelti pareiškėjui kokias nors teisines pasekmes.

5Teisme 2012-05-14 gautas suinteresuoto asmens skolininkės L. L. prašymas dėl civilinių bylų sujungimo, kuris atmestas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo pirmininko P. B. 2012-05-15 nutartimi.

6Suinteresuotas asmuo išieškotojas AB „Swedbank“ 2012-05-18 pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjo skundus, kuriame nurodė, kad AB „Swedbank“ ir L. L. 2006-10-24 sudarė Kreditinės fiksuotų įmokų kortelės sutartį, kurios pagrindu skolininkei buvo suteiktas 800,00 Lt kreditas. Skolininkei nevykdant įsipareigojimų, bankas kreipėsi į teismą, kuris 2010-06-08 sprendimu už akių patenkino AB „Swedbank“ ieškinį visiškai. AB „Swedbank“ atsiliepime nurodo, kad pagal 2011-11-14 Reikalavimo perleidimo sutartį skoliniai L. L. įsipareigojimai perduoti UAB „Gelvora“.

7Suinteresuotas asmuo L. J. 2012-05-23 pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjo skundus, kuriuo sutinka su pareiškėjo skundais dėl neteisėtų varžytynių ir neteisėtų antstolio veiksmų, ir prašo juos tenkinti. Nurodo, kad skolininkė L. L. neteisėtai perrašė butą ir neva tapo teisėta jo savininkė, nes preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties ir paprastojo vekselio pagrindu, skolininkė įsipareigojo butą perduoti L. J. ir tik ji turėtų būti teisėta buto savininkė. Skolininkė turi nepilnametį vaiką, todėl sąmoningai laukė, kol jis sulauks pilnametystės, kad galėtų butą parduoti iš varžytynių, išvengiant kreipimosi į teismą dėl teismo leidimo sudaryti buto pirkimo-pardavimo sandorį išdavimo. Suinteresuoto asmens manymu, R. L. ir M. L. nėra teisėti nekilnojamojo turto įgijėjai, nes piniginių lėšų įmokėjimas į antstolio depozitinę sąskaitą nėra teisinis pagrindas nuosavybei įgyti. Suinteresuotas asmuo L. J. nurodo, kad skolininkė turi daug kreditorių, pareiškėjas ir ji pati mokėjo skolas už skolininkę L. L.. Atsiliepime nurodoma, kad jos nuosavybės teisės yra pažeistos, todėl nuosavybės teisės turi atitekti teisėtam buto savininkui. Be to, L. J. manymu, pareiškėjas ir ji pati turi būti pripažinti išieškotojais šiame vykdymo procese. Suinteresuotas asmuo L. J. atsiliepime kalba apie laikinųjų apsaugos priemonių, neturtinės žalos, sutarties ir perdavimo akto pripažinimo negaliojančiais, žyminio mokesčio dydį ir atleidimo nuo jo pagrindus, teismo įsakymo išdavimą dėl neteisėtų varžytynių sustabdymo, kurie nėra aiškiai suformuluoti. Taip pat atsiliepime formuluoja savarankiškus reikalavimus, kurie visiškai nesusiję su nagrinėjama byla. Nurodo, kad byloje L. J. atstovaus pareiškėjas.

8Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius 2012-05-24 pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjo skundus, kuriuo prašo atmesti pareiškėjo skundus kaip nepagrįstus. Atsiliepime nurodo, kad pareiškėjas V. R. vykdymo procese nėra skolininkas, išieškotojas ar suinteresuotas asmuo, todėl nepateikė jokių įrodymų, kad antstolės veiksmai sukėlė ar galėjo sukelti jam kažkokias neigiamas pasekmes bei neįrodė antstolės procesinių veiksmų neteisėtumo ar nepagrįstumo.

9Suinteresuotas asmuo skolininkė L. L. 2012-05-28 pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjo skundus, kuriuo prašo atmesti juos kaip neteisėtus ir nepagrįstus bei paskirti pareiškėjui 20 000,00 Lt baudą už nepagrįsto skundo pateikimą. Nurodo, kad antstolė vykdo išieškojimus vykdomosiose bylose, kuriose skolininkė yra L. L.. Taip pat prie išieškojimų yra prisijungę keli antstoliai. Nurodo, kad pareiškėjas formuluoja apie 20 reikalavimų, kurių didžioji dauguma nėra paskirta antstolio kompetencijai, todėl negali būti nagrinėjama civilinėje byloje dėl antstolio veiksmų. Paaiškina, kad pareiškėjas neturi nei teisinio, nei faktinio pagrindo skundams dėl antstolio veiksmų paduoti, nes nei vienoje vykdomojoje byloje pareiškėjas nėra nei vykdymo proceso šalis, nei suinteresuotas asmuo. Nurodo, kad pareiškėjo skundai paduoti jo menamas teises ginančio asmens, nesančio nei vienos bet kurio antstolio Lietuvos teritorijoje vykdančio vykdomąją bylą šalimi. Skundai paduoti su vykdymo procesu nesusijusio ir savo suinteresuotumo jo baigtimi nesugebančio pagrįsti asmens. Skolininkė L. L. nurodo, kad antstolės atlikti procesiniai veiksmai vykdant išieškojimus buvo visiškai teisėti. Skolininkės nuomone, pareiškėjui pateikus skundus dėl antstolio veiksmų ir pagal šiuos skundus priimto teismo sprendimo vykdymo užtikrinimui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, buvo grubiai pažeisti visų be išimties vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai.

10Suinteresuoti asmenys R. L. ir M. L. 2012-05-28 pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjo skundus, kuriuo prašo skundus atmesti kaip nepagrįstus ir paskirti pareiškėjui baudą už nepagrįsto skundo pateikimą. Nurodo, kad jie yra skolininkės L. L. pasiūlyti jai nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), pirkėjai antstolei N. L. vykdant išieškojimą vykdomosiose bylose, kuriose skolininkė yra L. L.. Paaiškino, kad antstolės nurodymu sumokėjo į jos depozitinę sąskaitą visą realizuojamo turto vertę atitinkančią sumą, t. y. 54 000,00 Lt, todėl antstolė teisėtai patvarkymu atšaukė anksčiau paskelbtas varžytynes, tačiau dokumentas, patvirtinantis nuosavybės teises į parduodamą butą suinteresuotiems asmenims nebuvo išduotas. Suinteresuotų asmenų manymu, pareiškėjas neturi jokio pagrindo skundui dėl antstolio veiksmų paduoti, o antstolės atliekami veiksmai realizuojant L. L. turtą negali sukelti jokių teisinių pasekmių pareiškėjui. Pažymi, kad pareiškėjui pateikus visiškai nepagrįstą skundą dėl antstolio veiksmų ir Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-04-10 nutartimi sustabdžius išieškojimo vykdymą, grubiai pažeidžiamos suinteresuotų asmenų teisės ir teisėti interesai, nes R. L. ir M. L. yra sąžiningi buto, esančio ( - ), įgijėjai, tačiau dėl pareiškėjo piktnaudžiavimo nepagrįstais skundais ir siekiu vilkinti vykdomąją bylą, bei teismo nutarties, kuria sustabdytas išieškojimo vykdymas, suinteresuoti asmenys negali įgyti nuosavybės teisių patvirtinančio dokumento - turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto, ir dėl to negali įregistruoti turto įsigijimo fakto viešajame registre, taip pat negali savo turtu naudotis, disponuoti.

11Suinteresuotas asmuo išieškotojas AB SEB bankas 2012-05-29 pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundus, kuriuo prašo pareiškėjo skundus atmesti. Nurodo, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, AB SEB bankas yra skolininkės L. L. kreditorius, teismo sprendimas, pagal kurį vykdomas išieškojimas iš skolininkės yra įsiteisėjęs, vykdymo veiksmai atliekami teisėtai ir įstatymų nustatyta tvarka, todėl tiek AB SEB banko, tiek kitų išieškotojų teisės turi būti ginamos.

12Suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Ūkio banko lizingas“ 2012-05-31 pateiktu atsiliepimu į pareiškėjo skundus dėl antstolės veiksmų, nesutinka su pareiškėjo skundais, nesant pareiškėjo reikalavimus pagrindžiančių įrodymų. Nurodo, kad antstolės N. L. veiksmai vykdant išieškojimą iš L. L. turto, įskaitant skolininkei priklausančio turto pardavimo iš varžytinių vykdymą, atlikti tinkamai, pagal teisės aktų reikalavimus, o pareiškėjo skundai yra visiškai nepagrįsti.

13Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. birželio 1 d. nutartimi atmetė pareiškėjo V. R. skundus dėl antstolės N. L. vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0062/10/01369, Nr. 0062/12/00474, Nr. 0062/09/03453 bei priteisė iš pareiškėjo valstybės naudai bylinėjimosi išlaidas. Teismas iš pateiktų vykdomųjų bylų, nustatė, kad pareiškėjas vykdymo procese nėra nei skolininkas, nei išieškotojas, nei suinteresuotas asmuo. Nurodė, kad vieningame antstolių vykdomųjų bylų sąvade nėra nei vienos vykdomosios bylos, kurioje išieškotojas būtų V. R., o skolininkė L. L.. Be to, iš teismų informacinės duomenų bazės LITEKO nenustatyta, kad Lietuvos Respublikoje yra priimtas teismo sprendimas, kurio pagrindu būtų patenkinti pareiškėjo turtiniai ar kitokie reikalavimai L. L. atžvilgiu ir kurio pagrindu galima būtų išduoti vykdomąjį dokumentą, taip pat nenustatyta, kad bet kuriame Lietuvos Respublikos teisme yra iškelta civilinių bylų pagal V. R. ieškinius (pareiškimus), kylančius iš prievolinių ar daiktinių teisinių santykių, galinčių bent iš dalies patvirtinti nors hipotetinį suinteresuotumą vykdymo procese atliekamais veiksmais. Be to, nurodė, kad V. R. nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad antstolės N. L. atliekami veiksmai, realizuojant L. L. turtą, sukelia ar bent gali sukelti kokias nors teisines pasekmes pareiškėjo atžvilgiu. Teismas nustatė, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad butas su rūsiu, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )) nuosavybės teise, pagal 2008-04-15 pirkimo-pardavimo sutartį, priklauso L. L. ir kad nekilnojamojo daikto registro įraše nėra jokių juridinių žymų, susijusių su skolininkės nuosavybės teisės suvaržymu (t. y. pirkimo-pardavimo sutartis, mainų sutartis, nuomos sutartis), išskyrus antstolių uždėtus areštus. Teismas atsižvelgė į tai, kad, pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str., visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Nurodė, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų bei nenurodė faktų, dėl ko kilnojamieji daiktai galėjo būti skolininkei priklausančiame bute. Teismas visų pareiškėjo skunduose nurodytų argumentų ir reikalavimų nevertino, kadangi jie yra neaiškiai suformuluoti, nelogiški ir visiškai nesusiję su antstolės atliekamais veiksmais vykdymo procese. Konstatavo, kad antstolės procesiniai veiksmai atitinka vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas, nepažeidžia Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatų, todėl yra pagrįsti ir teisėti. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nėra įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjo reikalavimo teises išieškoti iš buto, esančio ( - ), ar iš kito L. L. priklausančio turto, todėl pareiškėjo skundus atmetė kaip nepagrįstus.

14Pareiškėjas V. R. atskiruoju skundu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones kuo ilgesnį laiką, antstolio veiksmus pripažinti neteisėtais, turto arešto aktą įregistruoti VĮ „Registrų centras“, iškelti baudžiamąją bylą butą pasisavinusiems asmenims, paskirti pareiškėją buto naudotoju, leidžiant butą nuomoti, L. L. skolas pripažinti tik jos skolomis. Nurodė, kad butas su rūsiu, esantis ( - ), nuosavybės teise L. L. priklauso neteisėtai, nuo 2007 m. skolininkė apgaudinėja ne tik apeliantą, bet ir kitas institucijas. Pažymėjo, kad L. L. kitų bylų nagrinėjimo teisme metu yra pasakiusi, kad šis butas yra ne jos ir kad jis skolininkės vardu užregistruotas neteisėtai. Apeliantas nurodė, kad byla turi būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Tokiu būdu jis galėtų aiškiai bei išsamiai argumentuoti ir pateikti įrodymus, kad jo teisės į butą, esantį ( - ), yra pažeistos. Pareiškėjas nurodė, kad su L. L. jis buvo susitaręs, jog ši su savo nepilnamečiu vaiku gyvens minėtame bute iki jos vaiko pilnametystės ir mokės visus mokesčius. Vekseliai patvirtino tai, kad L. L. pareiškėjui yra skolinga. Teigė, kad yra pateikęs dokumentus, patvirtinančius L. L. nuosavybės teisės į butą įgijimo apgaulės būdu faktą. Nurodė, kad suteikė visas galimybes L. L. padengti turimas skolas, bet, kai skolininkės sūnus sulaukė pilnametystės, ji pakeitė savo nuomonę ir pradėjo atlikti neteisėtus veiksmus, susijusius su buto pardavimu. Apeliantas pabrėžė, kad jis yra buto savininkas, todėl tik jis gali disponuoti ir rūpintis savo turtu. Pažymėjo, kad L. L. skolos yra dengiamos iš jo ir L. J. pinigų. Nurodė, kad pagrindas paskirti jį buto valdytoju yra jam priklausanti nuosavybės teisė į šį butą. Todėl tik pareiškėjas gali tinkamai disponuoti ir rūpintis savo turtu. Skolininkei L. L. buvo suteikta teisė gyventi pareiškėjui priklausančiame bute, bet ji VĮ „Registrų centras“ įregistravo butą kaip savo nuosavybę. Tokiu būdu, neteisėtai, tapo buto savininke. Pažymėjo, kad L. L. butą turėjo perleisti L. J., bet, kadangi skolininkės sūnus buvo nepilnametis, teismas neišdavė leidimo butą parduoti. V. R. teigė, kad visi bute esantys daiktai yra jo nuosavybė, ir kad pareiškėjas su draugais atliko buto apdailą. Pabrėžė, kad pareiškėjas proceso dalyviu tampa dėl buto ginčo. Be to, L. L. yra skolininkė – paprastojo vekselio pagrindu yra skolinga 75020 Lt -, o pareiškėjas yra išieškotojas, nes ilgą laiką jis dengė šio asmens skolas. Nesutiko su tuo, kad R. L. ir M. L. yra teisėti buto įgijėjai, kadangi pinigų įmokėjimas į antstolio depozitinę sąskaitą nėra teisinis pagrindas nuosavybei įgyti. Pareiškėjas nurodė, kad jis patyrė turtinę ir neturtinę žalą, nes buvo įsibrauta į patalpas, pakeistos spynos, galimai pasisavinti jo daiktai. Pirmasis skolininkės kreditorius buvo L. J., o pagal 2009-12-18 Perleidimo sutartį jos teisės buvo perleistos naujam kreditoriui V. R.. Apeliantas pažymėjo, kad nors pagal faktą ir VĮ „Registrų centras“ duomenų bazę butas priklauso L. L., tačiau nuosavybės teisė turi būti pareiškėjo.

15Antstolė N. L. 2012-06-26 teismui pateiktu atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad vykdo išieškojimus trijose vykdomosiose bylose, kuriose skolininkė yra L. L.. Prie šių išieškojimų yra prisijungę kiti antstoliai, kurie vykdo išieškojimus iš tos pačios skolininkės kitų išieškotojų naudai. Vykdymo procese 2009-09-14 Turto arešto aktu Nr. 0062/09/03453-TAA-1 bei 2011-11-22 patvarkymu Nr. 0062/09/03453-TAAP-1 areštuotas skolininkei L. L. priklausantis butas su rūsiu, esantis ( - ). Antstolė, patenkinusi skolininkės L. L. skundą ir gavusi iš antstolių prisijungimus prie išieškojimo, 2012-02-01 patvarkymu paskelbė skolininkei priklausančio buto su rūsiu pardavimą iš pirmųjų varžytynių, kuris buvo nutrauktas, kadangi skolininkė pasiūlė buto pirkėjus ir jie įmokėjo į antstolės depozitinę sąskaitą turto vertės sumą – 54 000 Lt. Antstolė nesutiko su apelianto reikalavimais. Nurodė, kad jie nėra susiję su antstolės vykdymo veiksmais, atliktais vykdomosiose bylose Nr. 0062/10/01369, 0062/09/03453, 0062/12/00474. Pabrėžia, kad, pagal CPK 639 ir 643 str. pareiškėjas V. R. neturi teisės skųsti antstolio veiksmų. Jis nėra nei skolininkas, nei išieškotojas, nėra antstolei pateikęs jokio vykdomojo dokumento vykdyti, taip pat nėra prisijungęs prie išieškojimo. Be to, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad antstolės N. L. veiksmai sukelia ar gali sukelti teisines pasekmes V. R.. Nurodė, kad butas su rūsiu, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )) nuosavybės teise priklauso skolininkei L. L.. Patvirtino, jog nekilnojamojo daikto registro įraše nėra jokių juridinių žymų susijusių su skolininkės nuosavybės teisės suvaržymu, išskyrus antstolių uždėtus areštus. Pažymėjo, kad kitos aplinkybės, minimos atskirajame skunde, yra neaiškios, nesuprantamai aprašytos, nelogiškos ir nesusijusios su antstolės veiksmais, ir pabrėžė, kad V. R. pateikti argumentai yra akivaizdžiai nepagrįsti ir vertintini kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis bei sąmoningas vykdomųjų bylų vilkinimas.

16Suinteresuotas asmuo L. J. 2012-06-27 pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, kuriuo su pareiškėjo skundu sutinka ir prašo to paties, kaip ir pareiškėjas atskiruoju skundu. L. J. atsiliepimo turinys atitinka atskirojo skundo turinį bei yra surašytas tokiu pačiu stiliumi.

17Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012-06-29 teismui pateikė atsiliepimą į pareiškėjo V. R. atskirąjį skundą, kuriuo nesutiko su atskiruoju skundu ir prašė jį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad V. R. šioje byloje nėra nei skolininkas, nei išieškotojas, nei suinteresuotas asmuo.

18Suinteresuotas asmuo skolininkė L. L. 2012-06-29 pateikė teismui atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-06-01 nutarties atmesti kaip nepagrįstą ir paskirti pareiškėjui 20 000,00 Lt baudą už nesąžiningą nepagrįsto atskirojo skundo pateikimą. Nurodė, kad nėra suformuluotas atskirojo skundo dalykas ir nenurodytas pagrindas, nes pareiškėjas pateikė daug įvairių reikalavimų, visiškai nesusijusių su nagrinėjama byla, nenurodė aplinkybių, patvirtinančių nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą, nepateikė įrodymų ar teisinių argumentų, kuriomis šios aplinkybės butų grindžiamos. Patvirtino, kad V. R. nėra ir nebuvo išieškotoju nė vienoje skolininkei užvestoje vykdomojoje byloje. Nė vienas teismas nėra priėmęs įsiteisėjusio procesinio sprendimo, kuriuo būtų patenkinti V. R. turtiniai ar kitokie reikalavimai L. L. ir kurio pagrindu būtų galima išduoti vykdomąjį dokumentą. Taip pat nėra iškelta civilinių bylų pagal apelianto ieškinius, kylančius iš prievolinių ar daiktinių teisinių santykių. Nurodė, kad apeliantas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad antstolės N. L. atliekami veiksmai, realizuojant L. L. turtą, sukelia ar gali sukelti kokias nors teisines pasekmes pareiškėjo atžvilgiu. Patvirtino faktus, kad butas su rūsiu, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )) nuosavybės teise priklauso L. L., kad su skolininkės nuosavybės teisės suvaržymu, išskyrus antstolių uždėtus areštus, Nekilnojamojo daikto registro įraše jokių juridinių žymų nėra. Nurodė, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų bei nenurodė faktų dėl ko jo kilnojamieji daiktai galėjo atsirasti skolininkei priklausančiame bute, ir pažymėjo, kad jokio turto, priklausančio pareiškėjui ar kitiems asmenims, išskyrus skolininkės, nurodytame bute nebuvo ir nėra, kadangi nei V. R., nei L. J. ar kiti asmenys neturi ir neturėjo teisėto pagrindo nei gyventi šiame bute, nei laikyti jame savo daiktų. Kadangi išieškojimo vykdymas yra sustabdytas iki įsiteisės procesinis sprendimas, skolininkė teigė, kad apeliantas, pareikšdamas skundą, bet nepateikdamas nei vieno leistinais įrodymais pagrįsto ir teisės normomis paremto argumento, pagrindžiančio skundžiamos teismo nutarties neteisėtumą ar nepagrįstumą, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis – siekia, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, sustabdant turto realizavimą, būtų kuo ilgesnį laiką – ir pažeidžia vykdomojo proceso šalių teises ir teisėtus interesus. Todėl prašoma pareiškėjui skirti baudą.

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

21Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmesti pareiškėjo V. R. skundai dėl antstolės N. L. vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0062/10/01369, Nr. 0062/12/00474, Nr. 0062/09/03453, teisėtumo ir pagrįstumo.

22Pareiškėjas V. R. atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino nurodytų aplinkybių, netyrė ir nevertino pareiškėjo skundų turinio, o apsiribojo antstolės pozicija. Pareiškėjas akcentavo, kad L. L. nuosavybės teisė į butą, esantį ( - ), yra įgyta neteisėtai, todėl, realizuodama butą, dėl kurio kilo ginčas, neteisėtai veikė ir antstolė. Su tokiais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

23CPK 633 straipsnis numato, kad išieškotojas ir skolininkas laikomi vykdymo proceso šalimis, o asmenys, kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes, laikomi suinteresuotais asmenimis vykdymo procese. Taigi, įstatymas vienareikšmiškai nustato, kokie asmenys laikomi šalimis vykdymo procese bei kokie – suinteresuotais asmenimis. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nenustatyta, kad Lietuvos Respublikoje yra priimtas teismo sprendimas, kurio pagrindu būtų patenkinti pareiškėjo turtiniai ar kitokie reikalavimai skolininkės L. L. atžvilgiu ir kurio pagrindu būtų išduotas vykdomasis dokumentas. Taip pat, patikrinus sistemos duomenis, nenustatyta, jog Lietuvos Respublikos teisme yra iškelta civilinių bylų pagal pareiškėjo pareiškimus skolininkei, kylančius iš prievolinių ar daiktinių teisinių santykių, galinčių bent iš dalies patvirtinti pareiškėjo suinteresuotumą vykdymo procese atliekamais veiksmais. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, jog teikdamas skundą dėl antstolės veiksmų, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad antstolės atliekami veiksmai, realizuojant skolininkei priklausantį turtą, jam sukelia ar bent gali sukelti vienokias ar kitokias teisines pasekmes. Vien padrikai bei nerišliai dėstomos aplinkybės apie pareiškėjo bei L. J. pretenzijas į butą, esantį ( - ), nesudaro pagrindo teigti, jog pareiškėjas yra suinteresuotas asmuo vykdymo procese. Tuo labiau, kad pareiškėjas nepateikė apskritai jokių duomenų apie jo teises į minėtą butą, tuo tarpu iš VĮ Registrų centro išrašo matyti, kad butas, esantis ( - ), priklauso skolininkei L. L. asmeninės nuosavybės teise, kuri įgyta 2008-04-15 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu (v. b. l. 5-6, 25-26, 95, 171). Kad kartu su butu būtų parduoti ir bet kokie (pareiškėjui priklausantys) kilnojamieji daiktai, byloje duomenų nėra.

24Apeliantas nurodo, kad jis remiasi civilinėse bylose Nr. 2-2633-130/2012, Nr. L2-2329-614/2012, Nr. 2-2693-608/2012 esančiais rašytiniais įrodymais. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, vadovaudamasis betarpiškumo principu, teismas savo sprendimą grindžia tik nagrinėjamoje byloje esančiais įrodymais (CPK 14 str.), todėl remiasi civilinėje byloje Nr. 2-2936-391/2012 esančiais įrodymais, o kitų civilinių bylų įrodymais remtis negali ir jų nevertina. Taigi, pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad pareiškėjas V. R. savo išdėstytų aplinkybių nepagrindė nei teisiškai, nei faktiškai. Į civilinę bylą Nr. 2-2936-391/2012 pateikti įrodymai nepatvirtina pareiškėjo V. R. nuosavybės teisės į butą, esantį ( - ), fakto, o priešingai įrodo, kad butas nuosavybės teise, kuri buvo įgyta 2008-04-15 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, priklauso L. L. (v. b. l. 5-6, 25-26, 95, 171). Aplinkybę, kad butas šiuo metu yra L. L. nuosavybė, pripažįsta ir pats pareiškėjas (b. l. 157).

25Pareiškėjas V. R. prašo iškelti baudžiamąją bylą, tačiau konstatuotina, kad remiantis bylos medžiaga tam nėra nei teisinio nei faktinio pagrindo.

26Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė procesines bei materialines teisės normas ir pareiškėjo V. R. skundus atmetė pagrįstai. Todėl pareiškėjo V. R. atskirasis skundas su visais jame išdėstytais reikalavimais yra nepagrįstas ir atmestinas, o ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 336 str., 337 str. 1 p.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

28Pareiškėjo V. R. atskirąjį skundą atmesti.

29Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas pateiktais skundais 2012-04-05 Nr. SK-4, 2012-04-07 Nr. SK-5 ir... 4. Antstolė 2012-04-13 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo V. R. skundus.... 5. Teisme 2012-05-14 gautas suinteresuoto asmens skolininkės L. L. prašymas dėl... 6. Suinteresuotas asmuo išieškotojas AB „Swedbank“ 2012-05-18 pateikė... 7. Suinteresuotas asmuo L. J. 2012-05-23 pateikė teismui atsiliepimą į... 8. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius 2012-05-24... 9. Suinteresuotas asmuo skolininkė L. L. 2012-05-28 pateikė teismui atsiliepimą... 10. Suinteresuoti asmenys R. L. ir M. L. 2012-05-28 pateikė teismui atsiliepimą... 11. Suinteresuotas asmuo išieškotojas AB SEB bankas 2012-05-29 pateikė... 12. Suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Ūkio banko lizingas“ 2012-05-31... 13. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. birželio 1 d. nutartimi atmetė... 14. Pareiškėjas V. R. atskiruoju skundu prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 15. Antstolė N. L. 2012-06-26 teismui pateiktu atsiliepimu į atskirąjį skundą... 16. Suinteresuotas asmuo L. J. 2012-06-27 pateikė teismui atsiliepimą į... 17. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 18. Suinteresuotas asmuo skolininkė L. L. 2012-06-29 pateikė teismui atsiliepimą... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmesti... 22. Pareiškėjas V. R. atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, kad pirmosios... 23. CPK 633 straipsnis numato, kad išieškotojas ir skolininkas laikomi vykdymo... 24. Apeliantas nurodo, kad jis remiasi civilinėse bylose Nr. 2-2633-130/2012, Nr.... 25. Pareiškėjas V. R. prašo iškelti baudžiamąją bylą, tačiau... 26. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas... 28. Pareiškėjo V. R. atskirąjį skundą atmesti.... 29. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 1 d. nutartį palikti...