Byla eB2-2166-852/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo J. V. personalinei įmonei, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Verikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau VSDFV) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo J. V. personalinei įmonei, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

21.

3ieškovas prašo iškelti atsakovui bankroto bylą motyvuodamas tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 7040,69 EUR.

42.

5Atsakovas nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų finansinių ataskaitų ir kitų dokumentų.

6Teismas

konstatuoja:

7Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

83.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

104.

11Juridinių asmenų registre atsakovė J. V. personalinė įmonė įregistruota Juridinių asmenų registre 1997-05-06.

125.

13Šiuo metu individuali įmonė J. V. personalinė įmonė skolinga fondo biudžetui 7040,69 EUR. Taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės buvo neveiksmingos, išieškoti skolos nepavyko; piniginių lėšų įmonės areštuotose sąskaitose nėra. Viešųjų registrų duomenimis, tiek įmonės savininkas ir vadovas J. V., tiek įmonė neturi nuosavybės teise registruotino nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ 2017-12-19 duomenimis įmonė bei įmonės savininkas taip pat neturi registruotų transporto priemonių Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Įmonėje darbuotojų neturi, veiklos nevykdo. Įmonės savininko darbovietei antstolė išsiuntė patvarkymus dėl skolos išieškojimo iš darbo užmokesčio, tačiau VSDFV Vilniaus skyrius iki šiol lėšų negavo, todėl tikėtina, kad skolininko pajamos yra nedidelės ir realiai įsiskolinimas Fondo biudžetui nebus sumokėtas, įvertinus aplinkybę, kad skolininkas turi du mažamečius vaikus.

146.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, ji negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

167.

17ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „Bankroto Valdymas“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis). Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

18iškelti J. V. personalinei įmonei (į. k. 124034930, registracijos adresas: A. Jakšto g. 11-17, Vilnius) bankroto bylą.

19Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto Valdymas“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA099).

20Uždėti bankrutuojančios individualios įmonės J. V. personalinei įmonei (į. k. 124034930, registracijos adresas: A. Jakšto g. 11-17, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

21Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

22Pavesti paskirtai bankroto administratoriui:

231) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

242) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

253) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

26Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

27Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

28Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

29Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

30Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Verikas, rašytinio proceso tvarka... 2. 1.... 3. ieškovas prašo iškelti atsakovui bankroto bylą motyvuodamas tuo, kad... 4. 2.... 5. Atsakovas nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų finansinių... 6. Teismas... 7. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 8. 3.... 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies... 10. 4.... 11. Juridinių asmenų registre atsakovė J. V. personalinė... 12. 5.... 13. Šiuo metu individuali įmonė J. V. personalinė įmonė... 14. 6.... 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad įmonė yra... 16. 7.... 17. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 18. iškelti J. V. personalinei įmonei (į. k. 124034930,... 19. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto Valdymas“ (bankroto... 20. Uždėti bankrutuojančios individualios įmonės J. V.... 21. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 22. Pavesti paskirtai bankroto administratoriui:... 23. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 24. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 25. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 26. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 27. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 28. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 29. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 30. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...