Byla 1-544-791/2013
Dėl dešinio pašonkaulio srities ir kairio skruosto durtinės – pjautinės žaizdos, tiesiojo pilvo raumens dešinėje pusėje ir dešinio šonkaulių lanko pažeidimo ir tokiais savo veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Dapkevičienė,

2sekretoriaujant Renatai Milašienei,

3dalyvaujant prokurorui Inetui Volungevičiui,

4gynėjai advokatei Jolantai Vienažindytei,

5viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

6S. Ž., gim. ( - ) asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis vidurinį išsilavinimą, nesusituokęs, bedarbis, gyvenantis ( - ), įstatymo prasme laikomas neteistu, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.

7Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

8kad S. Ž. 2013-08-11 apie 22.25 val. viešojoje vietoje - Alytuje, prie Statybininkų g. 107, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia be priežasties, iš chuliganiškų paskatų, įžūliu elgesiu, pasireiškiančiu fizinio smurto panaudojimu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, o būtent peiliu dūrė ne mažiau kaip po vieną kartą nukentėjusiajam A. K. į veido ir pilvo sritį, padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą dėl dešinio pašonkaulio srities ir kairio skruosto durtinės – pjautinės žaizdos, tiesiojo pilvo raumens dešinėje pusėje ir dešinio šonkaulių lanko pažeidimo ir tokiais savo veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

9Kaltinamasis S. Ž. kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad jis 2013-08-11 vakare atvažiavo prie draugės S. namų. Ten sutiko nukentėjusįjį su draugais. Su jais už namo kampo gėrė alų. Tarp jo ir nukentėjusiojo įvyko žodinis konfliktas. Nukentėjęs jam kirto į veidą. Jis kišenėje turėjo peilį. Kadangi nukentėjęs turėjo lazdą, tai jis išsitraukė peilį ir juo dideliais mostais mosikavo prieš nukentėjusįjį. Pamatė, kad nukentėjusiajam bėga kraujas. Kažkas iškvietė policijos pareigūnus. Jis nueidamas išmetė peilį. Buvo nuvykęs pas nukentėjusįjį į ligoninę, jo atsiprašė. Jo veiksmams turėjo įtakos išgertas alkoholis. Dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi. Sutinka su ligonių kasų pareikštu civiliniu ieškiniu.

10Panašius parodymus kaltinamasis S. Ž. davė ir ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 66-67, 70-71, 101-102).

11Savo parodymus kaltinamasis patvirtino parodymų patikrinimo vietoje (b.l. 79-84).

12Savo parodymus kaltinamasis patvirtino parodymų patikrinimo vietoje protokolu (b.l. 75-79).

13Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 273 straipsniu, teisminio bylos nagrinėjimo metu taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas.

14Nukentėjusysis A. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 14-15), parodė, kad 2013-08-11 apie 22.00 val. sutiko S. Ž. ir jo draugę prie Statybininkų g. 107 namo. Jis buvo su kaimynu, pravarde „ž. ir R. pravarde „.k“. Visi kartu su S. už namo gėrė alų. Begeriant alų, pradėjo pyktis su S.. Žodis po žodžio pradėjo stumdytis ir muštis. Jiems besimušant, pas S. S. dešinėje rankoje pamatė peilį. Pajautė karštį kairiajame veido žande ir pilvo srityje. Suprato, kad S. su peiliu jam įdūrė. Tuomet jis nubėgo prie namo, pašaukė žmoną, o ji jam per balkoną išmetė jam priklausančią teleskopinę lazdą. Grįžo iki S. ir kirto jam per dešinę ranką, kurioje buvo peilis, tačiau peilis jam iš rankos neiškrito. Tuo metu S. pamatė, kad jis kruvinas, ir taip baigėsi muštynės. Konfliktą galėjo matyti kaimynas, kadangi kažkas iškvietė policiją. S. Ž. jis pretenzijų neturi.

15Liudytojas R. J., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 44-45), parodė, kad 2013-08-11 prie Statybininkų g. 107 namo galo gėrė alų kartu su A. K. (pravarde K.), ir „Ž.“. Atėjo S. su mergina. S. su drauge prisėdo prie jų išgerti kartu alaus. Tarp A. ir S. kilo konfliktas. Jie susipyko dėl kažkokių senų asmeninių reikalų. Vienas kitam sudavinėjo smūgius rankomis ir kojomis. Išgirdo, kad kažkas šaukė, kad iškvies policiją, todėl jis kartu su „Ž.“ pabėgo. Kaip baigėsi muštynės, jis nematė. Peilio bei teleskopinės lazdos jis nematė. Sekančią dieną ėjo prie Statybininkų g. 107 namo sutiko vaikų būrį, kurie rėkė, kad rado peilį. Peilis gulėjo prie pirmos laiptinės, ant žolės. Peilis buvo kruvinas. A. jam sakė, kad S. jį sužalojo peiliu.

16Liudytoja I. K., apklausta ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 47-48), parodė, kad 2013-08-11 apie 22.00 val. ji išgirdo lauke didelį triukšmą. A. ją šaukė vardu ir liepė išmesti lazdą. Ji teleskopinę lazdą išmetė per balkoną. Išėjusi prie laiptinės, pamatė kruvinu veidu stovintį savo vyrą. Šalia jos vyro stovėjo kažkoks vyras su mergina, ji jų nepažįsta.

17Liudytojas E. M., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 51-52), parodė, kad 2013-08-11 gėrė alų kartu su A., pravarde „k.“ ir R. pravarde „k.“. Jo pravardė - „ž.“. Atėjo S., kuris taip pat su jais gėrė alų. Tarp S. ir A. kilo konfliktas, suprato, kad dėl jų asmeninių seniau neišspręstų problemų. Jie pradėjo grumtis ant žemės. Nematė, kuris pirmas pradėjo muštis. Išgirdo, kažką rėkiant per namo langą, grasino iškviesti policiją. Jie iš įvykio vietos pabėgo.

18Liudytoja S. B., apklausta ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 53-55), parodė, kad 2013-08-11 prie Statybininkų gatvės namo sutiko A. „k.“, R. „k.“ ir „ž. vardu E.. Vaikinai S. pasiūlė išgerti alaus. Bevartojant alkoholį tarp A. ir S. kilo žodinis konfliktas. Pamatė, kad A. vieną kartą kumščiu sudavė S. į veidą. S. rankoje ji pamatė peilį. S. laikydamas peilį rankoje bandė A. pagąsdinti, kad atsitrauktų nuo jo, mosikuodamas peiliu A. palei veidą. Tada A. nubėgo už namo ir grįžo su teleskopine lazda. Užsimojo lazda, norėdamas kirsti S.. Matė, kaip A. šlubuodamas ir laikydamasis ranka už šono ėjo link laiptinės, o S. ėjo jam iš paskos. A. veidas buvo kruvinas, o ant S. kraujo dėmių nesimatė. Šis įvykis ją labai sujaudino ir išgąsdino, paliko nemalonų įspūdį, paveikė emociškai.

19Tarnybiniai pranešimai patvirtina, kad policijos komisariate gautas pranešimas, kad į Alytaus GMP pristatytas A. K., kurį 2013-08-11 apie 22.25 val. prie Statybininkų 107 namo sužalojo pažįstamas asmuo. Nustatyta durtos veido ir pilvo žaizdos, paguldytas į chirurgijos skyrių (b.l. 1, 3).

20Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad nusikaltimas padarytas viešoje vietoje – Alytaus mieste, prie namo, esančio Statybininkų g. 107, Alytuje, protokole užfiksuotos apvalios, raudonos spalvos dėmės, panašios į kraujo dėmes (b.l.9-12).

21Iš daiktų, dokumentų pateikimo ir apžiūros protokolų matyti, kad A. K. pateikia rankšluostį ir šortus, kurie buvo apžiūrėti kaip daiktiniai įrodymai, juose užfiksuotos kraujo dėmės (b.l. 18-19, 20-25).

22Specialisto išvada patvirtina, kad nukentėjusiajam A. K. yra nustatytas dešinio pašonkaulio srities ir kairio skruosto durtinės – pjautinės žaizdos, tiesiojo pilvo raumens dešinėje pusėje ir dešinio šonkaulių lanko pažeidimas. Sužalojimai padaryti aštriu duriančio-pjaunančio tipo žalojančiu daiktu. Sužalojimai padaryti dviejų trauminių poveikių pasėkoje ir kvalifikuojamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (b.l.32-34).

23Iš reikalaujamų daiktų pateikimo rir apžiūros protokolų matyti, kad S. Ž. pateikė maikutę ir šortus, kurie buvo apžiūrėti kaip daiktiniai įrodymai, kuriuose fiksuotos kraujo dėmės (b.l. 85-86, 87-92).

24Iš asmens blaivumo testo matyti, kad S. Ž. nustatytas 1.80 promilių girtumas (b.l.6).

25Tokiu būdu, aptarti įrodymai visumoje patvirtina, kad kaltinamasis S. Ž. viešoje vietoje, iš chuliganiškų paskatų, įžūliu elgesiu, pasireiškiančiu fizinio smurto panaudojimu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį. Kaltinamasis veikė tyčia, suprasdamas savo veiksmų neteisėtumą. Nusikalstamos veikos motyvai buvo chuliganiški. Kaltinamasis savo tyčiniais įžūliais veiksmais išreiškė nepagarbą aplinkiniams, buvo sutrikdyta visuomenės rimtis. Tokie kaltinamojo veiksmai kvalifikuojami kaip viešosios tvarkos pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.

26Daiktiniai įrodymai

27Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktiniai įrodymai, saugojami Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal kvitą Nr. 033524 (b.l. 27), grąžintini daiktų savininkams.

28Civilinis ieškinys

29Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinys (b.l. 38-40) patenkintinas pilnai. Iš byloje pateikto gydymo paslaugų apskaitos išrašo (b.l. 40) matyti, kad nukentėjusysis sveikatos priežiūros įstaigose buvo gydytas ir jo gydymui buvo išleista 1803,54 Lt. Ligonių kasa apmokėjus nukentėjusiojo gydymą 100 procentų. Šios išlaidos susidarė dėl aukščiau minėtų kaltinamojo tyčinių nusikalstamų veiksmų, todėl žala turi būti pilnai atlyginta (BPK 109 str., CK 6.283 str.).

30Bausmės skyrimas

31Skiriant bausmę, vadovaujamasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, nustatytais BK 54 straipsnio 2 dalyje. Kaltinamasis visiškai pripažino kaltę ir nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų, ši aplinkybė lengvina jo atsakomybę. Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, kad jis nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimui padaryti. Padaryta nusikalstama veika pagal pavojingumo visuomenei laipsnį priskirtina prie nesunkių tyčinių nusikaltimų, kaltinamasis praeityje teistas, tačiau teistumai išnykę, todėl baudžiamojo įstatymo prasme kaltinamasis laikomas neteistu. Kaltinamasis augina mažametį vaiką, yra registruotas Darbo biržoje, baustas administracinėmis nuobaudomis. Atsižvelgiant į visa tai, kaltinamajam skirtina laisvės apribojimo bausmės rūšis, kuri atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes yra tinkama bausmė kaltinamajam.

32Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis savo kaltę pripažino pilnai, buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl jo atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos BK 641 str. straipsnio nuostatos.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303-307 str.,

Nutarė

34S. Ž. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmę – laisvės apribojimą 9 (devyniems) mėnesiams.

35Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti S. Ž. galutinę bausmę – laisvės apribojimą 6 (šešiems) mėnesiams.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str., 65 str., į bausmės laiką įskaityti S. Ž. laikino sulaikymo laiką nuo 2013-08-11 iki 2013-08-13, vieną sulaikymo dieną prilyginant dviems laisvės apribojimo dienoms.

37Bausmės vykdymo metu įpareigoti S. Ž. atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą ir per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

38Kardomąsias priemones - rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento paėmimą - palikti nepakeistas iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

39Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktinius įrodymus, saugojamus Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal kvitą Nr. 033524:

  • rankšluostį ir šortus grąžinti nukentėjusiajam A. K.;
  • sportinę maikutę ir šortus grąžinti S. Ž..

40Priteisti iš S. Ž. Vilniaus teritorinei ligonių kasai 1803,54 Lt už asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas.

41Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą Alytaus rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Dapkevičienė,... 2. sekretoriaujant Renatai Milašienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Inetui Volungevičiui,... 4. gynėjai advokatei Jolantai Vienažindytei,... 5. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 6. S. Ž., gim. ( - ) asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 7. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 8. kad S. Ž. 2013-08-11 apie 22.25 val. viešojoje vietoje - Alytuje, prie... 9. Kaltinamasis S. Ž. kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad jis 2013-08-11... 10. Panašius parodymus kaltinamasis S. Ž. davė ir ikiteisminio tyrimo metu (b.l.... 11. Savo parodymus kaltinamasis patvirtino parodymų patikrinimo vietoje (b.l.... 12. Savo parodymus kaltinamasis patvirtino parodymų patikrinimo vietoje protokolu... 13. Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 273 straipsniu, teisminio bylos nagrinėjimo... 14. Nukentėjusysis A. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 14-15),... 15. Liudytojas R. J., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 44-45), parodė,... 16. Liudytoja I. K., apklausta ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 47-48), parodė, kad... 17. Liudytojas E. M., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 51-52), parodė,... 18. Liudytoja S. B., apklausta ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 53-55), parodė, kad... 19. Tarnybiniai pranešimai patvirtina, kad policijos komisariate gautas... 20. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad nusikaltimas padarytas... 21. Iš daiktų, dokumentų pateikimo ir apžiūros protokolų matyti, kad A. K.... 22. Specialisto išvada patvirtina, kad nukentėjusiajam A. K. yra nustatytas... 23. Iš reikalaujamų daiktų pateikimo rir apžiūros protokolų matyti, kad S.... 24. Iš asmens blaivumo testo matyti, kad S. Ž. nustatytas 1.80 promilių girtumas... 25. Tokiu būdu, aptarti įrodymai visumoje patvirtina, kad kaltinamasis S. Ž.... 26. Daiktiniai įrodymai... 27. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktiniai įrodymai, saugojami Alytaus... 28. Civilinis ieškinys... 29. Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinys (b.l. 38-40) patenkintinas... 30. Bausmės skyrimas... 31. Skiriant bausmę, vadovaujamasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais,... 32. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis savo kaltę pripažino pilnai, buvo... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303-307 str.,... 34. S. Ž. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį... 35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str., 65 str., į bausmės laiką... 37. Bausmės vykdymo metu įpareigoti S. Ž. atlyginti nusikaltimu padarytą... 38. Kardomąsias priemones - rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento... 39. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktinius įrodymus, saugojamus Alytaus... 40. Priteisti iš S. Ž. Vilniaus teritorinei ligonių kasai 1803,54 Lt už asmens... 41. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...