Byla 2S-984-104/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų R. C., D. D., J. V., V. D. ir G. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-2744-465/2014 pagal ieškovų R. C., D. D., J. V., V. D. ir G. Ž. patikslintą ieškinį atsakovui Asociacijai Draudimo brokerių rūmai dėl pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimų ir balsavimų panaikinimo, pripažinimo teisėtais ir galiojančiais pirmojo balsavimo rezultatus, kurioje tretieji asmenys yra E. L., VĮ Registrų centras, G. K., D. B. ir R. V., ir

Nustatė

2ieškovai R. C., D. D., J. V., V. D. ir G. Ž. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui Asociacijai Draudimo brokerių rūmai dėl pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimų ir balsavimų panaikinimo, pripažinimo teisėtais ir galiojančiais pirmojo balsavimo rezultatus. 2014 m. sausio 23 d. pateikė pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti (įpareigoti) VĮ Registrų centrą registruoti (neregistruoti) 2014 m. sausio 16 d. vykusio Draudimo brokerių rūmų visuotinio narių susirinkimo metu priimtų sprendimų dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo ir prezidento išrinkimo Juridinių asmenų registre. Nurodė, kad ieškovų žiniomis 2014 m. sausio 16 d. įvyko Draudimo brokerių rūmų neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo išrinktas Draudimo brokerių rūmų prezidiumas – V. V., E. L., A. A., J. Š., L. Ž., J. S. ir R. G.. Netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių galimai palankus šios civilinės bylos sprendimas ieškovų atžvilgiu gali pasidaryti neįmanomas. Net ir tenkinus ieškinį pagal prašymo pateikimo dieną esamus reikalavimus, 2013 m. gegužės 9 d. susirinkime išrinktų prezidiumo narių teisės ir teisėti interesai būtų pažeisti, nes naujasis prezidiumas vykdys valdymo organo funkcijas, o pagal Draudimo brokerių rūmų įstatų 4.14 p., prezidiumo ar jo narių atšaukimas iš užimamų pareigų ginčo objekto pagrindu nėra numatytas. Taip pat pažymėjo, kad Draudimo brokerių rūmų nariams dar nėra pateiktas 2014 m. sausio 16 d. vykusio susirinkimo protokolas, kuris taip pat nėra patalpintas Draudimo brokerių rūmų internetiniame puslapyje.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovų R. C., D. D., J. V., V. D. ir G. Ž. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ieškinys pareikštas, priimtas ir byla nagrinėjama teismo posėdyje, todėl netaikytinos CPK 147 str. 3 d. nuostatos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą iki ieškinio padavimo. Pažymėjo, kad iš pateikto prašymo matyti, jog ieškovams nežinoma, kokie konkrečiai sprendimai yra priimti ir koks konkretus ieškinys būtų reiškiamas.

4Ieškovai R. C., D. D., J. V., V. D. ir G. Ž. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais. Pirma, ieškovai kreipėsi į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vadovaudamiesi CPK 147 str. 3 d. pagrindu, pagal kurią teismas turi teisę taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, o pagal CPK 141 str. 1 d. ir iki patikslinto ieškinio pateikimo. Pažymi, kad 2014 m. sausio 16 d. įvyko parengiamasis posėdis, kuris ieškovų prašymu buvo atidėtas paskiriant kitą parengiamąjį teismo posėdį. Todėl nesutinka su skundžiamos nutarties motyvuojamąja dalimi, kurioje nurodyta, kad byla nagrinėjama teismo posėdyje. Antra, negalima sutikti su teismo išvada, jog ieškovams nežinoma, kokie sprendimai buvo priimti/ar priimti visuotinio narių susirinkimo 2014 m. sausio 16 d. Anot ieškovų, jie aiškiai nurodė, kokie sprendimai yra priimti, taip pat nurodė visas priežastis ir jas pagrindė pridedamais dokumentais. Trečia, nepagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų grėsmę ieškovų interesams. Teismas šių įrodymų nevertino ir priėmė subjektyvią nutartį.

5Atsakovas Asociacija Draudimo brokerių rūmai atsiliepimu prašo ieškovų atskirąjį skundą atmesti. Pažymi, kad 2014 m. sausio 27 d. VĮ Registrų centras įregistravo Juridinių asmenų registre 2014 m. sausio 16 d. vykusio Draudimo brokerių rūmų narių visuotinio susirinkimo metu išrinktus Draudimo brokerių rūmų prezidiumą ir prezidentą. Tokia informacija, anot atsakovo, negalėjo būti nežinoma apeliantams. Taigi ieškovai prašo teismo uždrausti atlikti veiksmus, kurie jau yra atlikti, todėl ieškovų prašymas neatitinka CPK 144 str. reikalavimų ir negali būti tenkinamas. Taip pat nurodo, kad Draudimo brokerių rūmų prezidiumo išrinkimas 2014 m. sausio 16 d. susirinkime nesuteikė ir negalėjo suteikti išrinktiems prezidiumo nariams įgaliojimų laikotarpiu iki 2014 m. sausio 16 d., todėl 2014 m. sausio 16 d. vykusio susirinkimo sprendimai neturės jokios įtakos teismo sprendimo šioje byloje įgyvendinimui – teismui patenkinus ieškinį, ieškinyje nurodyti asmenys būtų pripažinti Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nariais laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės 9 d. iki 2014 m. sausio 16 d. Taigi teismo sprendimas šioje byloje galės būti įgyvendinamas nepriklausomai nuo prezidiumo registracijos Juridinių asmenų registre.

6Atskirasis skundas atmetamas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos CPK 338 str.).

8Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šioje byloje nebuvo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 144 str. 1 d. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių institutu.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje CPK nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 144 str. 3 d.).

10Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovų R. C., D. D., J. V., V. D. ir G. Ž. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Įvertinus atskirojo skundo medžiagą, apeliacinės instancijos teismo nuomone, apylinkės teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad ieškovams pareiškus ir teismui priėmus ieškinį netaikomos CPK 147 str. 3 d. nuostatos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą iki ieškinio padavimo. Todėl atmetami kaip visiškai nepagrįsti apeliantų teiginiai, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nesusijusias su pareikštu ieškiniu, iki patikslinto ieškinio padavimo dienos. CPK 147 str. 3 d. nurodytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio teismui padavimo dienos gali būti taikomos dar neinicijavus teismo proceso, t.y. nepateikus ieškinio teismui. Priešingas nurodytų teisės normų aiškinimas prieštarautų laikinųjų apsaugos priemonių institutui, nes sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, aktualūs būtent pareikšti, o ne hipotetiniai ieškinio reikalavimai (CPK 144 str. 1 d.). Iškėlus bylą teisme, tačiau nepatikslinus ieškinio, vertinama, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su byloje pareikštais reikalavimais.

11Taigi darytina išvada, kad pagal skundžiamos nutarties priėmimo metu turėtus duomenis ir žinomas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo argumentais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

12Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

13Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl atskirasis skundas netenkinamas.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai