Byla 2-4395-613/2013
Dėl kuratoriaus paskyrimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys: skolininkas ir įkeistų daiktų savininkas M. J., išieškotojas AB SEB bankas, advokatas Giedrius Ulinskas

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo perduotą išieškotojo AB SEB bankas prašymą dėl kuratoriaus paskyrimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys: skolininkas ir įkeistų daiktų savininkas M. J., išieškotojas AB SEB bankas, advokatas Giedrius Ulinskas,

Nustatė

2išieškotojas AB SEB bankas, pateikė antstoliui A. Selezniovui prašymą vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/03124 paskirti kuratorių, kuris atstovautų skolininkui ir įkeistų daiktų savininkui M. J. vykdymo procese. Taip pat antstoliui pateiktas rašytinis advokato Giedriaus Ulinsko sutikimas būti paskirtam skolininko M. J. kuratoriumi vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/03124.

3Prašymas tenkintinas.

4Remiantis vykdomosios bylos Nr. 0010/12/03124 medžiaga, nustatyta, kad antstolis vykdo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-04 nutartį Nr. 2-2240-144/2012 dėl skolos išieškojimo iš skolininko M. J., iš varžytinių parduodant M. J. nuosavybės teise priklausantį turtą, t. y. butą, kurio unikalus numeris 4400-1080-8778:9802, esantį ( - ), išieškotojo AB SEB bankas naudai. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartyje nurodytais adresais ( - ), skolininkui ir įkeisto daikto savininkui M. J. antstolio procesinių dokumentų įteikti nepavyko (v. b. l. 2-6, 7-12, 30-32, 50-51, 53-55, 66-68, 69-71). Gyventojų registro tarnybos duomenimis M. J. 2012-03-09 deklaravo išvykimą į užsienio valstybę – Jungtinę Karalystę (v. b. l. 13, 56). VSDFV nėra duomenų apie M. J. darbovietes, per kurias būtų galima įteikti procesinius dokumentus (v. b. l. 57). Duomenų apie kitus asmenis, t. y. giminaičius ar sutuoktinę, galinčius būti paskirtais skolininko ir įkeisto daikto savininko M. J. kuratoriais vykdomojoje byloje, nėra.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 601 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra skolininko turto, išieškotojas turi teisę prašyti vykdymo vietos apylinkės teismą paskirti skolininko kuratorių. Asmuo kuratoriumi gali būti skiriamas tik jo paties sutikimu (CPK 39 str. 1 d., 601 str. 3 d.). Fizinio asmens kuratoriumi, kai yra galimybė, skiriamas šio fizinio asmens giminaitis arba sutuoktinis, tačiau jeigu tokios galimybės nėra, fizinio asmens kuratoriumi skiriamas advokatas (CPK 39 str. 1 d.).

6Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra pagrindas paskirti advokatą Giedrių Ulinską skolininko ir įkeisto daikto savininko M. J. kuratoriumi vykdomojoje byloje 0010/12-03124. Tokią išvadą teismas daro remdamasis tuo, kad skolininko ir įkeisto daikto savininko M. J. buvimo vieta nėra žinoma. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, kitų gyvenamosios ar darbo vietų nenustatyta. Duomenų apie kitus giminaičius, kurie sutiktų būti skolininko kuratoriais, byloje nėra. Byloje nėra jokių duomenų, kad advokatas Giedrius Ulinskas turėtų teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, kuris būtų priešingas skolininko ir įkeisto daikto savininko interesams (CPK 39 str. 4 d.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, skolininko ir įkeisto daikto savininko M. J. kuratoriumi skirtinas advokatas Giedrius Ulinskas.

7Pažymėtina, kad kuratoriaus įgaliojimai pasibaigia išnykus aplinkybėms, kurių pagrindu buvo paskirtas kuratorius, ar paskyrus šalies atstovą pagal įstatymą (CPK 39 str. 1 d.). Skolininko kuratorius vykdymo procese turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą (CPK 601 str. 4 d.). Skolininko kuratorius už atstovavimą turi teisę gauti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyto dydžio atlyginimą. Atlyginimas mokamas iš lėšų, gautų vykdant išieškojimą iš skolininko turto (CPK 601 str. 5 d.).

8Apie kuratoriaus paskyrimą viešai paskelbtina specialiame interneto tinklalapyje (CPK 39 str. 2 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 39, 290, 291, 593, 601 straipsniais, teismas

Nutarė

10prašymą patenkinti.

11Paskirti vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/03124 skolininko ir įkeisto daikto savininko M. J., a.k. ( - ) kuratoriumi advokatą Giedrių Ulinską.

12Apie skolininko ir įkeisto daikto savininko M. J. kuratoriaus paskyrimą viešai paskelbti specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, skiltyje „Teismo pranešimai“ šio turinio pranešimą:

13„Klaipėdos miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo perduotą išieškotojo AB SEB bankas prašymą dėl kuratoriaus skyrimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys M. J., AB SEB bankas, Giedrius Ulinskas. Informuojame, kad vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/03124 pagal išieškotojo AB SEB bankas prašymą skolininko ir įkeisto daikto savininko M. J. kuratoriumi paskirtas advokatas Giedrius Ulinskas, dirbantis Advokato Giedriaus Ulinsko kontoroje, Taikos pr. 54/Ryšių g.1, Kaune. Kuratorius vykdomojoje byloje veikia kaip skolininko ir įkeisto daikto savininko atstovas pagal įstatymą. Kuratoriaus įgaliojimai pasibaigia išnykus aplinkybėms, kurių pagrindu buvo paskirtas kuratorius, ar paskyrus šalies atstovą pagal įstatymą. Kuratorius turi jo atstovaujamos šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus teisę turėti atstovą. Susipažinti su civiline byla galima Klaipėdos miesto apylinkės teisme, S.Daukanto g. 8, Klaipėdoje, 224 kabinete.“

14Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/12/03124 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

15Nutarties kopijas išsiųsti antstoliui, išieškotojui ir kuratoriui.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai