Byla A-575-2358-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas),

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. birželio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. R. skundą atsakovui Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo. Teisėjų kolegija n u s t a t ė:

3Pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą prašydamas priteisti iš atsakovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos dėl darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymo nuo 2002 m. liepos mėn. nesumokėtą darbo užmokestį 12183,26 Lt. Skundą grindė tuo, kad darbo užmokesčio dalis jam nebuvo išmokėta remiantis neteisėtu Vyriausybės 2002-05-20 nutarimu Nr. 686 „Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams 2002 metų II pusmetį“ ir Vyriausybės 2003-01-17 nutarimu Nr. 53 „Dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“. Tai pripažino Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarimu „Dėl kai kurių teisės aktų, kuriais reguliuojami valstybės tarnybos ir su ja susiję santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams“.

4Atsakovas Žemaitijos nacionalinio parko direkcija prašė skundo netenkinti. Paaiškino, kad pareiškėjui darbo užmokesčio indeksavimo koeficientas buvo taikomas vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. birželio 2 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino: priteisė E. R. iš Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 12183,26 Lt neišmokėto darbo užmokesčio. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas atliko savo kaip valstybės tarnautojo pareigas, tačiau atsakovas jam nesumokėjo pagal įstatymą priklausančio darbo užmokesčio. Teismas nurodė, kad Konstitucinio teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas įsigaliojo dar neužbaigus teisės normų taikymo procedūros, t.y. išlikus galimybei teismine tvarka koreguoti tarp pareiškėjo ir atsakovo dėl darbo užmokesčio mokėjimo susiklosčiusius teisinius santykius. Teismas pažymėjo, kad atsakovas šioje byloje neprašo taikyti senaties, todėl pareiškėjui priteisiama visa prašoma suma.

6Atsakovas Žemaitijos nacionalinio parko direkcija apeliaciniu skundu prašo pakeisti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. birželio 2 d. sprendimą ir priteisti pareiškėjui neišmokėto darbo užmokesčio dalį tik už laikotarpį nuo 2003 m. balandžio 13 d. iki 2004 m. kovo 31 d. Paaiškina, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi tik 2006 m. balandžio 13 d. ir todėl yra praleidęs Darbo kodekso 27 str. numatytą senaties terminą dėl reikalavimo priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį iki 2003 m. balandžio 13 d. Paaiškina, kad direkcijos atstovas negalėjo dalyvauti teismo posėdyje dėl ribotų finansinių galimybių ir didelio užimtumo, todėl prašymas taikyti senatį nebuvo pareikštas dėl svarbių priežasčių.

7Atsakovas 2006 m. lapkričio 24 d. teismui pateikė pranešimą, kuriame nurodoma, jog pareiškėjui yra išmokėta darbo užmokesčio dalis už laikotarpį nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

8Teisėjų kolegija k o n s t a t u o j a:

9Apeliacinis skundas netenkinamas.

10Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu teisės aktus, kurių pagrindu pareiškėjui buvo taikomi darbo užmokesčio indeksavimo koeficientai ir kurių pagrindu jam buvo mokamas ne visas darbo užmokestis, pripažino prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Tokiu būdu išnyko teisinis pagrindas, kuriuo atsakovas galėtų pagrįsti ne viso darbo užmokesčio mokėjimą pareiškėjui.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad kreipimasis į teismą teisminės gynybos, nepasibaigus senaties terminui, sąlygoja tai, kad asmuo nepraranda teisės apginti savo tikrai ar tariamai pažeistų teisių, net ir tada, jei jis į teismą kreipėsi po atitinkamo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo, kuriuo atitinkamas teisės aktas pripažintas antikonstituciniu, priėmimo, nes Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme, ginčijami sprendimai nelaikomi įvykdytais iki tol, kol neišnyksta asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinių teisėjų kolegijų sprendimai administracinėse bylose Nr. A12-219/2004; Nr. A1-638/2005).

12Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas. Civilinio kodekso 1.126 str. 1-2 d. nustato, kad reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas pasibaigęs; ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teisme atsakovas neprašė taikyti senatį, todėl teismas pagrįstai patenkino pareiškėjo reikalavimą visa apimtimi.

13Įvertinus tai, kad atsakovo prašymas taikyti senatį nebuvo išreikštas pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teisme toks prašymas negali būti tenkinamas. Be to, iš atsakovo 2006 m. lapkričio 24 d. pateikto pareiškimo bei jo (atsakovo) pirmosios instancijos teismui pateiktos pažymos apie pareiškėjui neišmokėtą darbo užmokesčio dalį (b.l. 9) matyti, kad 2006 m. rugsėjo 8 d. su pareiškėju buvo visiškai atsiskaityta. Tokie skolininko veiksmai nutraukia ieškinio senaties terminą (CK 1.130 str. 2 d.).

14Pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir pritaikė ginčo santykius reglamentuojančius teisės aktus ir priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurį pakeisti ar panaikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Atsakovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą atmesti.

17Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai