Byla I-1397-171/2007
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo E. L. prašymą atsakovėms Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai ir Švenčionių priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas E. L. teismui paduotame prašyme (b. l. 2-11) prašo priteisti iš atsakovės 5800,00 Lt darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį tarp faktiškai jam išmokėto atlyginimo ir atlyginimo už periodą nuo 2004-01-05 iki 2006-04-23 ir 970,00 Lt darbo užmokesčio skirtumą už periodą nuo 2006-04-23 iki 2006-12-01.

4Prašyme nurodė, kad LR Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 937 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo” darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga, buvo nustatyta 450 Lt minimali mėnesinė alga, o valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams buvo nustatyta 430 minimali mėnesinė alga. Vėlesniuose Vyriausybės nutarimuose minimalios mėnesinės algos dydžiai buvo didinami tik darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimali mėnesinė alga. Valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams minimalios mėnesinės algos dydis nekito ir buvo paliktas 430 Lt. Pareiškėjo manymu, tokie Vyriausybės sprendimai prieštarauja konstituciniam proporcingumo principui ir vertintini kaip konstitucinių visų asmenų lygybės ir teisėtų lūkesčių principų pažeidimas, nes valstybės tarnautojai, skirtingai nuo kitų darbuotojų, negali tikėtis darbo užmokesčio didėjimo keičiantis šalies ekonominei situacijai.

5Atsakovės – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai ir Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba su pareiškėjo prašymu nesutiko ir prašė atmesti prašymą kaip nepagrįstą. Atsiliepime į prašymą (b. l. 21-22, 24-25) paaiškino, kad apskaičiuodamos pareiškėjui darbo užmokestį, Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai ir Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba vadovavosi ir vadovaujasi teisės aktais ir veikia taip, kaip pagal įstatymus privalo veikti, nes įstatymai turi būti vykdomi tol, kol nėra pakeisti ar panaikinti arba nėra Konstitucinio Teismo įstatymo nustatyta tvarka pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai.

6Prašymas netenkintinas.

7Nustatyta, kad pareiškėjas E. L. iki 2006-04-23 dirbo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai ugniagesiu – gelbėtoju, o nuo 2006-04-24 - Švenčionių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ugniagesiu – gelbėtoju.

8Pareiškėjas kelia ginčą dėl to, kad, vadovaujantis LR Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 937 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2003, Nr. 73-3371), LR Vyriausybės 2004-03-24 nutarimu Nr. 316 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2004, Nr. 46-1511), LR Vyriausybės 2005-04-04 nutarimu Nr. 361 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1444) ir LR Vyriausybės 2006-03-27 nutarimu Nr. 298 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2006, Nr. 35-1251), pareiškėjo nurodytais laikotarpiais apskaičiuojant jam darbo užmokestį, buvo taikomas tas pats minimalios mėnesinės algos dydis – 430 litų, neatsižvelgiant į tai, kad minimali mėnesinė alga buvo nuolat didinama, bet tik darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimali mėnesinė alga.

9Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio klausimus ginčijamu laikotarpiu reguliavo 2002-04-23 LR Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-855 23 straipsnis, kuris nustatė, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai ir priemokos, bei šio įstatymo 24 str., kuris numatė, kad valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą, pagal šio įstatymo priedėlį. Koeficiento vienetas yra Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš minimalios mėnesinės algos.

10LR Konstitucinis Teismas 2007-03-20 nutarimu pripažino, kad LR Vyriausybės 2003-07-18 nutarimo Nr. 937 1, 2 punktai, LR Vyriausybės 2004-03-24 nutarimo Nr. 316 1 p. ir 2 p., LR Vyriausybės 2005-04-04 nutarimo Nr. 361 1 p. ir 2 p. ir LR Vyriausybės 2006-03-27 nutarimo Nr. 298 1 p. ta apimtimi, kuria valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams patvirtinti mažesnis minimalusis valandinis atlygis ir mažesnė MMA negu darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma MMA, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

11LR Konstituciniam Teismui pripažinus, kad teisės aktai, kurių pagrindu pareiškėjui buvo apskaičiuotas ir mokamas darbo užmokestis, neprieštarauja LR Konstitucijai, taip pat nesant duomenų, kad pareiškėjui buvo taikomas mažesnis nei 430 Lt minimalios mėnesinės algos dydis, darytina išvada, kad nėra teisinio pagrindo įpareigoti Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai ir Švenčionių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą mokėti pareiškėjui kitokio dydžio darbo užmokestį nei buvo apskaičiuotas ir išmokėtas nurodytais laikotarpiais bei išmokėti pareiškėjo nurodytą darbo užmokesčio nepriemoką.

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str.,

Nutarė

14pareiškėjo E. L. prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

15Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai