Byla eA2-5582-580/2017

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. D. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovo E. D. ieškinį atsakovams AB „Kauno energija“, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, trečiajam asmeniui Valstybinei energetikos inspekcijai dėl buto centralizuoto šildymo sutarties pripažinimo nutraukta, teiktos centralizuotos šilumos energijos paskirstymo pripažinimo neteisėtu, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos sprendimo panaikinimo ir komisijos bei šilumos tiekėjo įpareigojimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

2Pareiškėjas E. D. prašė atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą ir priimti naują sprendimą ieškinį patenkinti. Pareiškėjas nurodė, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2017-07-05 sprendimu administracinėje byloje Nr. el-1398-428/2017 nustatytas naujas juridinis faktas, kuris paneigia Vilniaus apygardos teismo 2015-08-03 sprendimą ir patvirtina, kad Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas ne tik buto ( - ), bet ir viso namo vietinis centrinis šildymo būdas ir kad nuo pirminių šio gyvenamojo namo kadastrinių matavimų atlikimo niekuomet ginčo gyvenamajame name nebuvo nustatyta, jog šio gyvenamojo namo šildymas būtų iš centralizuotų sistemų. Kadangi paaiškėjo bylos aplinkybės, turinčios esminę reikšmę bylai, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, pareiškėjas, nepraleisdamas 3 mėnesių termino nuo šių aplinkybių sužinojimo, prašo teismo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

3Paaiškino, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-08-03 sprendime rėmėsi Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, jog pareiškėjo buto šildymas yra vietinis centrinis, tačiau pareiškėjas nuo centralizuotos šildymo sistemos atsijungęs tik nuo 2001 m. ir teigė, jog duomenys viešajame registre yra netikslūs, nes pareiškėjas iki šiol nėra baigęs atsijungimo procedūros.

4Pareiškėjas 2017-02-07 kreipėsi į teritorinį registratorių su prašymu pakeisti kadastro duomenis, pakeičiant šildymo būdą iš vietinio centrinio šildymo į centrinį iš centralizuotų sistemų. Teritorinis registratorius nusprendė, kad duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti. Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą. Kauno apygardos administracinis teismas nusprendė E. D. skundą atmesti. Kauno administracinio teismo 2017-07-05 sprendimu nustatytas naujas juridinis faktas, kad Nekilnojamojo turto registro duomenys dėl įregistruoto buto vietinio centrinio šildymo būdo yra teisingi, ginčo name niekada nebuvo įregistruotas centrinis iš centralizuotų sistemų šildymo būdas. Šios aplinkybės paneigia Vilniaus apygardos teismo 2015-08-03 sprendimą. Pareiškėjas pateikia prašymą per 3 mėnesius nuo šių aplinkybių sužinojimo.

5Nekilnojamojo turto registre duomenys apie ginčo namo ir buto vietinį centrinį šildymą buvo išviešinti 1999-06-14, ginčo buto atjungimas nuo centralizuotų sistemų išviešintas 2001-10-08, atsakovui surašius šilumos objekto tikrinimo aktą Nr.43643. Tai laikytina teisėto atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemų momentu. Šių aplinkybių tinkamai neįvertino Vilniaus apygardos teismas ir padarė klaidingą išvadą, kad Nekilnojamojo turto kadastro duomenys netikslūs bei nusprendė, kad pareiškėjo butas nuo centralizuotų sistemų atjungtas neteisėtai. Atsakovas AB „Kauno energija“ civilinės bylos nagrinėjimo metu 2015 m. rugpjūtį žinojo, kad ginčo name ir bute nėra ir niekada nebuvo įregistruotas centrinis iš centralizuotų sistemų šildymo būdas, tačiau šį faktą sąmoningai nutylėjo ir taip suklaidino teismą. Atsakovas ginčo namui ir butams centralizuotą šilumą tiekia nelegaliai. Iš neteisėtų atsakovo veiksmų negali kilti teisėtų pasekmių. Atsakovas nuo 2014 m. šildymo sezono pradžios iki šiol savavališkai skaičiuoja mokesčius už neteikiamą centralizuotą buto šildymą.

6Pareiškėjas ginčo butą su autonominiu šildymu įsigijo 2013-05-31, jame pagal Nekilnojamojo turto registro 2013-07-01 centrinio duomenų banko išrašą įregistruotas vietinis centrinis šildymas. 2013-2014 m. šildymo sezoną atsakovas pagal Metodą Nr.5 skaičiavo mokesčius už namo bendrų patalpų šildymą. Metodo Nr.5 1.4 punkte numatyta, kad šis metodas taikomas, kai dalis vartotojams priklausančių patalpų teisėtai atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu. Pareiškėjas pagal pateiktas sąskaitas už bendrų patalpų šildymą yra pilnai atsiskaitęs.

7Atsakovas AB „Kauno energija prašė atmesti, o prašymą dėl atstovavimo teisėtumo ir piniginės baudos skyrimo spręsti rašytinio proceso tvarka. Pažymėjo, jog kadastro duomenys pareiškėjui tapo žinomi 2017-07-05, kai jis pateikė prašymą pakeisti nekilnojamojo turto kadastre ginčo namo ir ginčo buto šildymo būdą iš vietinio centrinio į centrinį iš centralizuotų sistemų. Pareiškėjas yra praleidęs 3 mėn. terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, jis piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir elgiasi nesąžiningai. Atsakovo nuomone, asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ yra netinkamas atstovas, nes nepateikta atstovavimo sutartis bei asociacija neatitinka CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punkto reikalavimų. Nepateikta duomenų, kad pareiškėjas yra asociacijos narys, o asociacijos pirmininkas P. M. turi universitetinį teisinį išsilavinimą. Kadangi P. M. yra žinoma, jog teismų praktika neleidžia asociacijai atstovauti bylose, jam turi būti skiriama 500 Eur bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

8Prašymas atmestinas.

9Prašymas dėl proceso atnaujinimo pareikštas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-4202-781/2015. Vilniaus apygardos teismas 2015-08-03 sprendimu atmetė ieškinį, kuriuo E. D. prašė pripažinti jo buto centralizuoto šildymo sutartį su AB „Kauno energija“ nutraukta nuo pareiškėjo buto šildymo būdo teisėto pakeitimo ir šilumos tiekimo nutraukimo 2001 metais, nes pareiškėjui centralizuoto šildymo paslauga faktiškai nebuvo teikiama; pripažinti AB „Kauno energija“ teiktos centralizuotos šilumos energijos paskirstymą neteisėtu; panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-09-08 sprendimą Nr. R2-2547 ir įpareigoti Komisiją išnagrinėti išankstine tvarka ieškinio dalį.

10Vilniaus apygardos teismas prašomame peržiūrėti sprendime nustatė, kad pareiškėjui priklauso butas Nr. 4, esantis daugiabučiame name ( - ). 2001-03-15 AB „Kauno energija“ techninė komisija protokolu Nr. 01-03 nutarė leisti pareiškėjui laikinai atjungti buto šildymo įrenginius nuo centralizuotos sistemos. 2001-10-08 šilumos objekto tikrinimo akte Nr. 43643 užfiksuota, kad šilumos įrenginiai laikinai atjungti, nes atliekamas kapitalinis remontas. Nuo to laiko AB „Kauno energija“ mokesčių pareiškėjui už buto centralizuotą šildymą neskaičiavo. 2014-04-24 raštu Nr. 20-2191 AB „Kauno energija“ informavo pareiškėją, kad nuo 2014-2015 m. šildymo sezono pradžios pradės skaičiuoti mokesčius už pareiškėjo buto šildymą.

11Kadangi pareiškėjui nuo centrinio šildymo sistemos leista atsijungti tik laikinai, pripažinta, jog atsakovas, pažeisdamas teisės aktų nustatytą tvarką, savo butą atjungė nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos ir 13 metų nemokėjo už centralizuotai tiektą šilumą. Atsakovas piktnaudžiavo savo teise ir taip pažeidė šilumą tiekiančios įmonės teisę ir galimybę gauti atlyginimą už visam daugiabučiam namui tiektą šilumos energiją.

12Teismas nurodė, kad nors Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2013-07-01 išraše nurodyta, jog pareiškėjo buto šildymas yra „vietinis centrinis šildymas“, tačiau pareiškėjas ir AB „Kauno energija“ pripažįsta, kad pareiškėjas nuo centralizuotos šildymo sistemos atsijungė tik nuo 2001 m. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad pareiškėjas vykdė atsijungimo nuo centrinio šildymo sistemos procedūrą, kurios nėra baigęs. Šalys pripažįsta, kad pareiškėjas šildosi nuosavu dujų katilu, tačiau pareiškėjas nepateikė duomenų, kad jo bute buvo įrengtos atitinkamos inžinerinės sistemos, skirtos patalpų šildymui.

13Prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimas siejamas su Kauno apygardos administracinio teismo 2017-07-05 sprendimu administracinėje byloje Nr. el-1398-428/2017. Pareiškėjas nuo šio teismo sprendimo paskelbimo dienos skaičiuoja prašymo padavimo termino pradžią. CPK 368 straipsnio 1 dalis nurodo, jog prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą.

14Pareiškėjo teigimu, naujai paaiškėjusi aplinkybė yra ta, kad Kauno apygardos administracinis teismas konstatavo, jog Nekilnojamojo turto kadastro duomenys, kad ginčo bute įrengtas vietinis centrinis šildymo būdas, yra teisingi bei pripažino, jog buto bei namo centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų Nekilnojamojo turto kadastre nebuvo įregistruotas. Proceso atnaujinimo pagrindas – kadastro duomenų teisingumas, yra sužinomas tada, kada peržiūrimi kadastro duomenys ar atsiranda pareiga su šiais duomenimis susipažinti.

15Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu buvo patvirtintas kadastro duomenų teisėtumo faktas, todėl šis teismo sprendimas jokios įtakos kadastro duomenims neturėjo. Kadastro duomenys yra fiksuojami teisės aktų nustatyta tvarka ir laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalis). Tai reiškia, jog kadastro duomenys laikomi teisingais visą laiką, jų teisėtumo patvirtinti teismo sprendimu nereikia. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu Nekilnojamojo turto kadastro duomenys nebuvo keičiami, tai rodo, jog tokie pat kadastro duomenys buvo ir Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-4202-7814/2015 nagrinėjimo metu.

16Kauno apygardos administracinio teismo 2017-07-05 sprendime yra konstatuota, jog kadastro duomenys negalėjo būti tikslinami dėl to, kad pareiškėjas nepateikė atnaujintos nekilnojamojo daikto (buto) kadastro duomenų bylos bei kitų kadastro duomenų tikslinimui reikalingų dokumentų. Administraciniame procese nebuvo nustatinėjamas faktas, ar kadastro duomenys atitinka realią padėtį, ar ginčo bute ir name iš tiesų nuo 1999-06-14 yra vietinis centrinis šildymas. Tokios aplinkybės rodo, jog Kauno apygardos administracinio teismo sprendimas nėra dokumentas, nuo kurio turi būti skaičiuojamas naujas aplinkybės paaiškėjimas. Tuo remiantis konstatuojama, jog pareiškėjas yra praleidęs 3 mėn. terminą kreiptis į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo. Terminas susipažinti su kadastro duomenimis gali būti skaičiuojamas nuo 1999-06-14, ar kitos aplinkybės, kada pareiškėjas turėjo pareigą susipažinti su kadastro duomenimis, tačiau ne vėliau nei nuo Vilniaus apygardos teismo 2015-08-03 sprendimo priėmimo.

17Proceso atnaujinimo pagrindu nurodomas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas, pagal kurį procesas gali būti atnaujinamas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

18Pasisakant dėl termino prašymui dėl proceso atnaujinimo padavimo jau buvo išanalizuota pareiškėjo prašomos nustatyti naujai paaiškėjusios aplinkybės esmė. Nekilnojamojo turto kadastro duomenys yra žinomi jau nuo 1999-06-14, kai buvo įregistruoti, ir šių duomenų pakartotinis patikrinimas administraciniame procese nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė. Kauno apygardos administracinis teismas savo sprendimu kadastro duomenų nei pakeitė, nei panaikino.

19Tiek Vilniaus apygardos teismo sprendime, tiek Lietuvos apeliacinio teismo 2016-04-12 nutartyje išsamiai pasisakyta dėl kadastro duomenų vertinimo. Tai reiškia, jog Nekilnojamojo turto kadastro duomenys buvo žinomi ir bylą nagrinėjusiems teismams. Vilniaus apygardos teismo 2015-08-03 sprendime yra pasiremiama tuo, jog kadastro duomenys dėl buto šildymo tipo, nustatyti 1999-06-14, neatitinka faktinės padėties, kad pareiškėjas nuo centralizuoto šildymo sistemos yra atsijungęs tik nuo 2001 metų. Šioje byloje priimtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2016-04-12 nutartyje taip pat pasisakyta dėl kadastro duomenų vertinimo civilinėje byloje. Nurodyta, jog Lietuvos apeliacinis teismas pripažįsta, jog kadastro duomenys, kad patalpos šildomos vietiniu centriniu šildymu, patvirtina tik tai, kad buto savininkas ketino pradėti atsijungimo nuo centrinio šildymo sistemos procedūrą, ją buvo pradėjęs, bet tinkamai neužbaigė.

20Taip pat nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė, ar kadastro duomenys atitinka faktinę padėtį. Administracinėje byloje teismas faktinės padėties netiria, tik tikrina dokumentus, kurių pagrindu atliekami įrašai Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, ir už šių duomenų apsaugą. Kadastro tvarkytojas nėra įpareigotas tikrinti, ar jam pateikti dokumentai atitinka realius faktus. Dokumentų, kurių pagrindu atliekami įrašai kadastre, surašymas yra reglamentuojamas atskirų teisės aktų, kuriuose nurodoma ir tų dokumentų ginčijimo ir tikslinimo tvarka.

21Iš prašymo turinio matyti, jog pareiškėjas siekia, kad teismai iš naujo įvertintų kadastro duomenų įtaką pirminio ginčo civilinėje byloje sprendimui. Pakartotinis aplinkybių vertinimas po teismo sprendimo įsiteisėjimo negalimas. Procesas byloje gali būti atnaujinamas tik nustačius vieną iš CPK 366 straipsnyje nurodytų aplinkybių ir tai gali būti daroma tik išimtiniais neabejotinai pagrįstais atvejais. Kadastro duomenų vertinimas byloje buvo tik vienas iš teismų procesiniuose sprendimuose nurodytų motyvų. Net ir pašalinus šį argumentą iš procesinių sprendimų motyvacijos, civilinės bylos procesinė baigtis nekinta, kadangi kadastro duomenų įtaka sprendimo priėmimui yra išsamiai įvertinta ir pasisakyta dėl kadastro duomenų ir faktinių aplinkybių santykio. Tai reiškia, kad teismai, žinodami visas bylos aplinkybes, taip pat ir pareiškėjo minimą, kaip naujai paaiškėjusią, priėmė sprendimą ieškinį atmesti. Pastebėtina, jog teismui pareikštame reikalavime pareiškėjas pats prašė pripažinti jo buto centralizuoto šildymo sutartį su AB „Kauno energija“ nutraukta nuo pareiškėjo buto šildymo būdo teisėto pakeitimo ir šilumos tiekimo nutraukimo 2001 metais, nes pareiškėjui centralizuoto šildymo paslauga faktiškai nebuvo teikiama. Taigi, pačiame ieškinio reikalavime pareiškėjas buvo pripažinęs, jog šildymo būdą pakeitė ir šilumos tiekimas buvo nutrauktas 2001 metais.

22Daroma išvada, kad kadastro duomenys yra žinomi jau nuo 1999-06-14 ir buvo žinomi Vilniaus apygardos teisme nagrinėjant civilinę bylą. Nustačius, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas praleidus 3 mėnesių terminą, nesant CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindų, prašymas atmetamas.

23Prašymas dėl proceso atnaujinimo, nors jame ir nurodyta, kad pareiškėjas atstovaujamas asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“, yra pasirašytas E. D. elektroniniu parašu, dėl to buvo priimtas.

24Teismas sutinka su atsakovo argumentais, jog asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ neatitinka CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punkto reikalavimų ir negali būti atstovu. Tai išsamiai išaiškinta Lietuvos apeliacinio teismo 2017-08-17 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-1030/2017. Nepateikti duomenys, jog pareiškėjas yra asociacijos narys, neatskleisti asociacijos tikslai, nenurodytas P. M. statusas, ar jis yra kolegialaus valdymo organo narys ar darbuotojas, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

25Kadangi šilumos tiekimo sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo sutartis, laikyta, jog pareiškėjas nuo žyminio mokesčio atleistas CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

26Įvertinus, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo pasirašytas pareiškėjo parašu, asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ nelaikoma bylos dalyviu, baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo klausimas nedalyvaujančiam byloje asmeniui nesvarstomas.

27Vadovaujantis išdėstytu, CPK 371 straipsniu teismas,

Nutarė

28Atsisakyti atnaujinti procesą.

29Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, rašytinio... 2. Pareiškėjas E. D. prašė atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą ir... 3. Paaiškino, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-08-03 sprendime rėmėsi... 4. Pareiškėjas 2017-02-07 kreipėsi į teritorinį registratorių su prašymu... 5. Nekilnojamojo turto registre duomenys apie ginčo namo ir buto vietinį... 6. Pareiškėjas ginčo butą su autonominiu šildymu įsigijo 2013-05-31, jame... 7. Atsakovas AB „Kauno energija prašė atmesti, o prašymą dėl atstovavimo... 8. Prašymas atmestinas.... 9. Prašymas dėl proceso atnaujinimo pareikštas Vilniaus apygardos teismo... 10. Vilniaus apygardos teismas prašomame peržiūrėti sprendime nustatė, kad... 11. Kadangi pareiškėjui nuo centrinio šildymo sistemos leista atsijungti tik... 12. Teismas nurodė, kad nors Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 13. Prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimas siejamas su Kauno apygardos... 14. Pareiškėjo teigimu, naujai paaiškėjusi aplinkybė yra ta, kad Kauno... 15. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu buvo patvirtintas kadastro... 16. Kauno apygardos administracinio teismo 2017-07-05 sprendime yra konstatuota,... 17. Proceso atnaujinimo pagrindu nurodomas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas,... 18. Pasisakant dėl termino prašymui dėl proceso atnaujinimo padavimo jau buvo... 19. Tiek Vilniaus apygardos teismo sprendime, tiek Lietuvos apeliacinio teismo... 20. Taip pat nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė, ar kadastro duomenys atitinka... 21. Iš prašymo turinio matyti, jog pareiškėjas siekia, kad teismai iš naujo... 22. Daroma išvada, kad kadastro duomenys yra žinomi jau nuo 1999-06-14 ir buvo... 23. Prašymas dėl proceso atnaujinimo, nors jame ir nurodyta, kad pareiškėjas... 24. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, jog asociacija „Nacionalinė... 25. Kadangi šilumos tiekimo sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo sutartis,... 26. Įvertinus, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo pasirašytas pareiškėjo... 27. Vadovaujantis išdėstytu, CPK 371 straipsniu teismas,... 28. Atsisakyti atnaujinti procesą.... 29. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...