Byla e2-36379-433/2017
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui A. K

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui A. K.,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 321,55 Eur dydžio skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir 76,71 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad buvo paskirtas namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Atsakovas yra buto, esančio ( - ), savininkas. Atsakovas neatsiskaitė už namui suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. ir liko skolingas ieškovui 321,55 Eur.

3Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

4Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos ir CPK 142 straipsnio 1 dalies pagrindu priimtas teismo pranešimas) buvo įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis). Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas yra paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad atsakovui A. K. nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ). Atsakovas per laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. nemokėjo mokesčių, todėl susidarė 321,55 Eur įsiskolinimas.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalies nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Gyvenamasis namas, esantis adresu ( - ), yra daugiabutis, todėl pagal CK 4.82, 4.83 straipsnių nuostatas atsakovui kartu su kitais šio namo butų savininkais bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso minėto namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga, o jis kartu su kitais bendraturčiais privalo bendro naudojimo objektus tinkamai prižiūrėti ir remontuoti, proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs dėl reikalaujamos įsiskolinimo sumos (CPK 178 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 321,55 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 4.82 straipsnis, 4.83 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

9Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už 321,55 Eur priteistą bendrą sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2017-07-31) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovo taip pat priteisiamos 76,71 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur išlaidos, patirtos dėl naudojimosi viešo registro duomenimis, 0,84 Eur išlaidos už Gyventojų registro tarnybos duomenų paieškas ir 60,00 Eur už advokato pagalbą (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalis 6 ir 9 punktai, 93 straipsnio 1 dalis).

11Atsižvelgiant į tai, kad iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

12Kadangi atsakovui procesinių dokumentų įteikti jo gyvenamosios ir darbo vietų adresais nėra galimybės, ieškovas neprašo skirti kuratoriaus, tačiau prašo procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, teismo sprendimas už akių atsakovui A. K. įteiktinas viešo paskelbimo būdu, t. y. specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo A. K., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“, juridinio asmens kodas 121446576, naudai: 321,55 Eur (trijų šimtų dvidešimt vieno euro, 55 euro ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (321,55 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2017-07-31) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 76,71 Eur (septyniasdešimt šešių eurų, 71 euro ct) bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą: „Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. spalio 4 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-36379-433/2017 pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“, juridinio asmens kodas 121446576, ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo. Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl sprendimas už akių jam yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. Nr. (8 5) 262 6053“.

Proceso dalyviai