Byla e2-1406-847/2016
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovės VšĮ „(duomenys neskelbtini)“ ieškinį atsakovei restruktūrizuojamai UAB „(duomenys neskelbtini)“

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Valentina Paliulionienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovės VšĮ „( - )“ ieškinį atsakovei restruktūrizuojamai UAB „( - )“ ir

Nustatė

2Ieškovė ieškinyje nurodo, kad prašo priteisti iš atsakovės 13508,29 Eur skolą, 51,54 Eur delspinigių, 6 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 305 Eur žyminio mokesčio. 2015 m. lapkričio 11 d. Panevėžio apygardos teisme UAB „( - )” iškelta restruktūrizavimo byla. 2016 m. gegužės 12 d. patvirtintas restruktūrizavimo planas. Ieškovės reikalavimai į restruktūrizavimo planą neįtraukti, nes sutartiniai santykiai tarp ieškovės ir atsakovės atsirado po restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 2016 m. rugsėjo 30 d. ieškovė išsiuntė skolų suderinimo aktą atsakovei ir jį atgal gavo patvirtintą ir pasirašytą, iš kurio matyti, kad atsakovės skola ieškovei 2016-09-30 d. yra 11807,69 Eur ir 51,45 Eur delspinigių.

3Iš atsakovės be pateisinamos priežasties įstatymo nustatyta tvarka bei terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nebuvo gauta atsiliepimo į ieškovės ieškinį, nors atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, todėl priimamas sprendimas už akių, esant ieškovės prašymui (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Pateikti duomenys rodo, kad šalys 2015 m. gruodžio 7 d. sudarė sutartį Nr. ( - ) dėl vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, administravimo, surinkimo ir tvarkymo organizavimo, pagal kurią ieškovė (administratorius) teisės aktų nustatyta tvarka įgijo teisę vykdyti užstato už vienkartines pakuotes administravimą, o atsakovė įsipareigojo laiku mokėti administravimo įmokas sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Ieškovė kiekvieną mėnesį nustatytu laiku atliko visus sutartyje numatytus administravimo veiksmus, kiekvieną mėnesį (nuo 2016 m. vasario 29 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.) atsakovei siuntė sąskaitas – faktūras už administravimą ir užstatą ir per aukščiau minėtą laikotarpį išrašytų sąskaitų suma sudaro 14 657,71 Eur. Nuo 2016 m. vasario 29 d. iki 2016 m. rugsėjo 1 d. atsakovė atliko keturis mokėjimus ieškovei: 2016 m. birželio 30 d. sumokėjo 450 Eur, 2016 m. liepos 14 d. - 500 Eur, 2016 m. liepos 21 d. – 900 Eur, o 2016 m. rugsėjo 1 d. – 1000 Eur, t.y. iš viso 2850 Eur, kuriais buvo dengiama seniausia skola. Taigi darytina išvada, kad atsakovė pilnai neatsiskaitė su ieškove, į 2016 m. birželio 9 d., 2016 m. birželio 14 d. ir 2016 m. rugpjūčio 17 d. priminimus, taip pat 2016 m. birželio 20 d. pretenziją apmokėti skolą nereagavo ir liko skolinga jai 13508,29 Eur, ką patvirtina ir 2016 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. ( - ), 2016 m. rugsėjo 30 d. užstato už vienkartines pakuotes mokėjimo sąskaitos Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (visų trijų dokumentų išrašyta bendra suma 1700,60 Eur). Esant nustatytoms aplinkybėms, iš atsakovės ieškovei priteistina 13508,29 Eur skolos (11807,69 Eur + 1700,60 Eur = 13508,29 Eur) (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 2015 m. gruodžio 7 d. sutartis ir jos 2.1, 13.1.1 ir 13.2.1 punktai, 1 priedas).

7Kadangi atsakovė su ieškove sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitė ir prievolės įvykdymo terminas buvo praleistas, todėl iš jos priteistini ir delspinigiai. Nors ieškovė ieškinio rezoliucinėje dalyje nurodo, kad prašo priteisti 51,54 Eur delspinigių, tačiau tai laikytina spausdinimo klaida, juo labiau, kad iš ieškinyje nurodomos bendros ieškinio sumos (13559,74 Eur) ir ieškinio dėstomojo turinio (ieškinio 2 ir 3 psl.), 2016 m. birželio 20 d. delspinigių sąskaitos Nr. ( - ) matyti, kad susidariusi mažesnė delspinigių suma – 51,45 Eur, todėl būtent tokia suma ir priteistina (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. 2-3 d., ir sutarties 14.1 punktas).

8Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. nustato, kad atsakovė privalo mokėti ieškovei 6 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl jos priteistinos iš atsakovės.

9Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, todėl iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos visos bylinėjimosi išlaidos – 305 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 7 d., 93 str. 1 d.).

10Kadangi iš atsakovės turėtų būti priteistos 1,48 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei, o įstatymas nustato, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3 Eur, tokia suma iš atsakovės nepriteistina (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1-2 dalimis, 5-7 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovės restruktūrizuojamos UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), esančios ( - ), trylika tūkstančių penkis šimtus aštuonis eurus dvidešimt devynis euro centus skolos, penkiasdešimt vieną eurą keturiasdešimt penkis euro centus delspinigių, 6 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-11-14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tris šimtus penkis eurus bylinėjimosi išlaidų ieškovei VšĮ „( - )“, įstaigos kodas ( - ), esančiai ( - ).

13Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Biržų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 3 d. ir 287 straipsnio reikalavimus.

14Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai