Byla L2-1376-153/2009
Dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka, išsprendė kreditoriaus F.P. atstovės advokato padėjėjos R. H. pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Kreditoriaus F. P. atstovė pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo prašo priteisti kreditorei F. P. iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Gutra“ 180 000 Lt pinigų sumą, žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą nekilnojamiems, kilnojamiems daiktams, piniginėms lėšoms.

3Pareiškimą priimti atsisakytina.

4Bylos dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka. Tai lemia šios kategorijos bylų nagrinėjimo ypatumus, kurie nustatyti CPK XXIII skyriuje. Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo yra byloje dalyvaujančių asmenų procesinis dokumentas, todėl jam taikomi bendrieji procesinių dokumentų formai ir turiniui keliami reikalavimai (CPK 111 str.), kartu pareiškimo formai ir turiniui taikomi specialūs (CPK 433 str.) reikalavimai. CPK 431 str. 5 d. bylos dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjamos naudojant vienodos teisingumo ministro patvirtintos formos procesinius dokumentus. Teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 362 (Žin., 2002, Nr. 125–5689) patvirtintos trys civilinėse bylose dėl teismo įsakymo išdavimo naudojamos procesinių dokumentų formos: pareiškimo, pareiškimo dėl išlaikymo priteisimo, pareiškimo dėl kilnojamojo daikto priteisimo. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2003 m. balandžio 2 d. konsultacijoje A3-81 (Teismų praktika.2003, Nr.19, p.246) nurodė, jog paduodami teismui pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo turi atitikti teisingumo ministro įsakyme šiems dokumentams nustatytą formą, todėl teismas privalo nutartimi atsisakyti priimti pareiškimą, neatitinkantį procesiniam dokumentui nustatytos formos (CPK 433 str. 3 d., 435 str. 2 d. 1 p.). Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2004 m. vasario 12 d. konsultacijoje Nr. A3-98 (Teismų praktika.2004, Nr.21, p.251) išaiškino, kad pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo ne tik turi būti nurodyti šiam procesiniam dokumentui būtini rekvizitai, patvirtinti teisingumo ministro įsakymu, bet taip pat turi būti laikomasi jų išdėstymo tvarkos. Kai kreditorius nesinaudoja tam tikromis materialinėmis ar procesinėmis teisėmis (pavyzdžiui, neprašo priteisti netesybų (delspinigių), palūkanų, neprašo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių ir pan.) pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo nebūtina nurodyti šiuos reikalavimus atitinkančius rekvizitus, išdėstytus teisingumo ministro įsakymo patvirtintoje formoje.

5Kreditorės atsakovės pateiktas pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo yra surašytas nesilaikant aukščiau nurodytos teisingumo ministro įsakymu patvirtintos pareiškimo formos reikalavimų. Pareiškimas taip pat neatitinka CPK 433 str. 1 d. 6 p. reikalavimo, kadangi jame nėra kreditoriaus patvirtinimo, jog nėra CPK 431 str. 2 d. nurodytų pagrindų.

6Asmens, kurį atstovauja advokatas arba advokato padėjėjas pagal pavedimą, advokato arba advokato padėjėjo teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi ar jos išrašu (CPK 57 str. 3 d.). Pavedimas atstovui atlikti procesinius veiksmus, numatytus CPK 59 str. 2 d., tame tarpe ir pareikšti ieškinį, turi būti atskirai aptarti įgaliojime. Kreditorės vardu pareiškimą pasirašė advokato padėjėja R.H., tačiau pridėtoje 2009-03-10 Atstovavimo sutartyje Nr.010/2009, sudarytoje tarp kreditorės F.P. ir advokato padėjėjos R.H. nėra atskirai aptarta atstovės teisės atstovaujamosios vardu pareikšti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo (CPK 59 str. 2 d., 432 str.), todėl darytina išvada, kad, šiuo atveju, tokios teisės kreditorės atstovė neturi. Pateiktoje Atstovavimo sutartyje advokato padėjėjai pavedama ginti ir atstovauti kreditorės interesus, susijusius su skolos išieškojimu iš UAB“Gutra“ civilinėse, administracinėse bei baudžiamosiose bylose, surašyti dokumentus, suteikti patarimus ar kitas teisines paslaugas. Sprendžiama, kad pareiškimą kreditoriaus vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo (CPK 137 str. 2 d. 8 p.).

7Teismo įsakymo išdavimo procedūroje įstatymas nenumato galimybės taikyti procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą (CPK 115 str.), todėl kreditoriaus pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo priimti atsisakytina remiantis CPK 435 str. 2 d. 1 p. numatytu pagrindu, t.y., kaip neatitinkantį CPK 431 str. 5 d. ir 433 str. nustatytų reikalavimų bei dėl CPK 137 str. 2 d. 8 p. nurodytos aplinkybės buvimo.

8Teismo atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles (CPK 435 str. 4 d.).

9Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsisakius priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo nenagrinėtinas. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pats prašymas yra suformuluotas netinkamai, kadangi prašyme nenurodyta, kieno atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 435 str. 4 d.,

Nutarė

11Atsisakyti priimti kreditoriaus F.P. atstovės advokato padėjėjos R.H. pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl sumokėto avanso priteisimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Gutra“ . Pareiškimą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai