Byla 2-6954-910/2014
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė nagrinėjo taikos sutarties patvirtinimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Sweco hidroprojektas“ ieškinį atsakovui UAB „T šiluma“ dėl skolos išieškojimo, ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 16 780 Lt skolos, 828,93 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir 1 214 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų.

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-16 preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas visiškai.

42014-03-17 šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti, civilinę bylą nutraukti ir grąžinti ieškovui 75 procentus žyminio mokesčio.

5Šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

6Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį bet kurioje civilinio proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Teismas atsisako tvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį, jeigu ji prieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis).

7Nagrinėjamu atveju pateikta taikos sutartis sudaryta laisva šalių valia, ši sutartis pasirašyta asmenų, kurie turi teisę sudaryti ir pasirašyti taikos sutartį. Bylos medžiaga leidžia daryti išvadą, kad taikos sutarties sąlygos nepažeidžia šalių teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja viešajam interesui, nepažeidžia kitų, neįtrauktų į bylą, asmenų teisių ar teisėtų interesų, nes jokiems kitiems asmenims Sutarties sąlygose nenustatoma pareigų, nesuvaržoma teisių. Taikos sutartimi šalys išsprendė skolos grąžinimo ieškovui klausimą. Esant tokioms aplinkybėms, šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina.

8Patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutraukiama (CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 294 straipsnis). Šalių nurodyta, kad joms žinomos CPK 294 straipsnio 2 dalyje numatytos bylos nutraukimo pasekmės.

9Kreipdamasis į teismą ieškovas sumokėjo 264 Lt žyminio mokesčio. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžinama 75 procentai žyminio mokesčio – 198 Lt.

10Pažymėtina, kad taikos sutartyje šalys nurodo, kad sumokėta 267 Lt žyminio mokesčio. Ši suma vertintina kaip rašymo apsirikimas ir taikos sutartyje nurodytos sumos atitinkamai koreguotinos atsižvelgiant į tai, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą, sumokėjo 264 Lt žyminio mokesčio (b. l. 13).

11Taikos sutartyje šalys susitarė, kad procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybės naudai atlygins atsakovas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad byloje patirtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos neviršija 10 Lt, jos nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

12Remiantis CPK 430 straipsnio 9 dalies nuostatomis, patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį, preliminarus sprendimas panaikinamas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 290, 291, 294, 295 straipsniais, teismas

Nutarė

14civilinėje byloje Nr. 2-6954-910/2014 pagal ieškovo UAB „Sweco hidroprojektas“ ieškinį atsakovui UAB „T šiluma“ dėl skolos išieškojimo, patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

 1. Šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia tarp jų kilusį ginčą byloje žemiau nurodytomis sąlygomis.
 2. Iš byloje pateiktų ieškovo reikalavimų – 16 780 Lt skolos, 828,93 Lt delspinigių, 267 Lt žyminio mokesčio, 950 Lt išlaidų už advokato pagalbą ruošiant ieškinį ir teikiant konsultacijas ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo:
  1. ieškovas atsisako reikalavimų dėl skolos dalies – 3 000 Lt, atsakovo sumokėtos ieškovui iki šios sutarties parengimo, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 75 procentų byloje sumokėto žyminio mokesčio sumos – 198 Lt priteisimo;
  2. Atsakovas pripažįsta reikalavimus dėl 13 780 Lt skolos, 828,93 Lt delspinigių, 950 Lt išlaidų už advokato pagalbą ruošiant ieškinį ir teikiant konsultacijas, 25 procentų byloje sumokėto žyminio mokesčio sumos – 66 Lt, 340 Lt vykdymo išlaidų ir kitų ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų (300 Lt už šios taikos sutarties parengimą), iš viso 16 264,93 Lt.
 3. Atsakovas įsipareigoja šios taikos sutarties 2.2 punkte numatytą pinigų sumą – 16 264,93 Lt, sumokėti ieškovui, pinigines lėšas pervedant į UAB „Sweco hidroprojektas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT94 7044 0600 0316 2643, esančią AB SEB banke, banko kodas 70440, tokia tvarka:
  1. 4 264,93 Lt – ne vėliau, kaip iki 2014 m. kovo 7 d.;
  2. 3 000 Lt – ne vėliau, kaip iki 2014 m. kovo 14 d.;
  3. 3 000 Lt – ne vėliau, kaip iki 2014 m. kovo 21 d.;
  4. 3 000 Lt – ne vėliau, kaip iki 2014 m. kovo 28 d.;
  5. 3 000 Lt – ne vėliau, kaip iki 2014 m. balandžio 4 d.
 4. Atsakovui neįvykdžius šios sutarties 3 punkte numatytų įsipareigojimų daugiau kaip 7 (septynias) dienas, laikoma, jog visi mokėjimo terminai pagal šią sutartį yra suėję, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl priverstinio šios sutarties vykdymo.
 5. Jeigu atsakovas neatsiskaito su ieškovu šios sutarties 3 punkte nustatytais terminais, jis įsipareigoja mokėti ieškovui 0,2 (dviejų dešimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
 6. Visas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu byloje, apmoka atsakovas.
 7. Šalys susitaria, kad laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos atsakovui byloje pagal šios sutarties preambulės B dalyje nurodytą teismo nutartį, lieka galioti iki kol bus tinkamai įvykdyta ši taikos sutartis.
 8. Šalys pareiškia, kad jos viena kitai neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų dėl byloje pareikštų bei su ja susijusių reikalavimų, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šią sutartį.

15Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-6954-910/2014 pagal ieškovo UAB „Sweco hidroprojektas“ ieškinį atsakovui UAB „T šiluma“ dėl skolos išieškojimo.

16Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-16 preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-6954-910/2014.

17Grąžinti ieškovui UAB „Sweco hidroprojektas“ (juridinio asmens kodas 132118698) 198 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio.

18Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi.

19Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė nagrinėjo taikos... 2. ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 16 780 Lt... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-16 preliminariu sprendimu ieškinys... 4. 2014-03-17 šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti,... 5. Šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.... 6. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį bet kurioje civilinio proceso stadijoje šalys... 7. Nagrinėjamu atveju pateikta taikos sutartis sudaryta laisva šalių valia, ši... 8. Patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutraukiama (CPK 293 straipsnio 1... 9. Kreipdamasis į teismą ieškovas sumokėjo 264 Lt žyminio mokesčio.... 10. Pažymėtina, kad taikos sutartyje šalys nurodo, kad sumokėta 267 Lt žyminio... 11. Taikos sutartyje šalys susitarė, kad procesinių dokumentų įteikimo... 12. Remiantis CPK 430 straipsnio 9 dalies nuostatomis, patvirtinus tarp šalių... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3... 14. civilinėje byloje Nr. 2-6954-910/2014 pagal ieškovo UAB „Sweco... 15. Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-6954-910/2014 pagal ieškovo UAB „Sweco... 16. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-16 preliminarų sprendimą... 17. Grąžinti ieškovui UAB „Sweco hidroprojektas“ (juridinio asmens kodas... 18. Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių... 19. Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...