Byla 2-1728/2013
Dėl pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „CSC TELECOM“ finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic metal center“ restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Baltic metal center“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutarties dėl pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „CSC TELECOM“ finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic metal center“ restruktūrizavimo byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas UAB „CSC TELECOM“ prašė patvirtinti atsakovo UAB „Baltic metal center“ restruktūrizavimo byloje 726 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Nurodė, kad 2008 m. birželio 27 d. sudarė su atsakovu telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartį, kurios pagrindu teikė atsakovui fiksuoto telefono ryšio (prieiga prie viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklo) ir interneto paslaugas (prieiga prie interneto tinklo). Minimalus naudojimosi paslaugomis terminas baigėsi 2010 m. liepos 3 d., tačiau, atsakovui toliau naudojantis paslaugomis, sutartis tapo neterminuota. 2010 m. liepos 21 d. atsakovas fiksuoto telefono ryšio numerius perkėlė į kito operatoriaus tinklą, o interneto paslaugos buvo teikiamos toliau. Pareiškėjas nebuvo gavęs prašymo nutraukti interneto paslaugų teikimą, todėl jos buvo teikiamos iki 2011 m. lapkričio 30 d., kuomet buvo sustabdytos dėl susidariusio įsiskolinimo. Pareiškėjo teigimu, aptariamų paslaugų teikimas nebuvo ginčijamas, o pateikiamos sąskaitos buvo nuolat apmokamos (paskutinis pavedimas atliktas 2011 m. gegužės 9 d., apmokant sąskaita už 2011 m. vasario mėn. suteiktas paslaugas). Atsakovas įsiskolino už 2011 m. kovo mėn. – lapkričio mėn. suteiktas interneto paslaugas.

6Atsakovo bankroto administratorius ginčijo pareiškėjo finansinį reikalavimą. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. lapkričio 14 d. nutartimi, be kita ko, pareiškėjo reikalavimo netvirtino. Teismas nurodė, kad atsakovas 2010 m. birželio 28 d. buvo pateikęs pareiškėjui prašymą nutraukti interneto paslaugų teikimą, be to, pareiškėjo pateiktame 2012 m. sausio 30 d. skolų suderinimo akte užfiksuota paties pareiškėjo skola atsakovui. Dėl šios nutarties pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi pasinaikino 2012 m. lapkričio 14 d. nutarties dalį, kuria netvirtintas pareiškėjo finansinis reikalavimas, ir šį reikalavimą patvirtino.

9Teismas sprendė, kad vien 2010 m. birželio 28 d. atsakovo prašymas nutraukti interneto paslaugų teikimą neįrodo, jog šis prašymas buvo įteiktas atsakovui ir tokiu būdu buvo laikytasi sutartyje numatytos vienašališko sutarties nutraukimo tvarkos. Priešingai, atsakovas apmokėdavo pateikiamas sąskaitas. Teismas pažymėjo, kad, šalims toliau vykdant savo įsipareigojimus, sutartis tapo neterminuota. Teismo nuomone, atsakovas be nurodyto taip pat neįrodė, kad pareiškėjas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, kad atsakovas nesunaudojo teikiamomis interneto paslaugomis.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Apeliantas RUAB „Baltic metal center“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

12Apelianto teigimu, byloje pateiktos sąskaitos ir skolų suderinimo aktas patvirtina, kad jis nėra skolingas pareiškėjui. Skolų suderinimo akte užfiksuotų duomenų, kaip to reikalaujama teismų praktikoje, pareiškėjas nenuginčijo. Pareiškėjas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo kreipėsi tik daugiau nei po 7 mėn. po paties nurodomo interneto paslaugų teikimo sustabdymo. Apeliantas pažymi, kad dalį pareiškėjo teiktų sąskaitų apmokėjo per klaidą, o tai pastebėjus, buvo sutarta su pareiškėju, jog sumokėtos sumos bus grąžintos. Tuo pagrindu apeliantas pateikė pareiškėjui 2012 m. sausio 5 d. debetinę sąskaitą už esą pareiškėjuo apeliantui 2010 m. liepos 1 d. – 2011 m. kovo 31 d. suteiktas interneto paslaugas. Šią sąskaitą pareiškėjas akceptavo, vėliau jos pagrindu pateikė aptariamą skolų suderinimo aktą. Apeliantas taip pat nurodo, kad, pasibaigus sutarties terminui, pateikė pareiškėjui prašymą dėl paslaugų nutraukimo, nes iš patalpų, kurių adresu buvo teikiamos šios paslaugas, išsikraustė ir paslaugomis nesinaudojo. Dėl analogiškų paslaugų teikimo kitoje apelianto veiklos vietoje buvo susitarta su kitu paslaugų teikėju.

13Pareiškėjas UAB „CSC TELECOM“ prašė atmesti apelianto atskirąjį skundą.

14Pareiškėjas akcentuoja, kad apelianto teiginys apie klaidingą sąskaitų apmokėjimą yra nepagrįstas – toks apmokėjimas buvo nuolatinis, tęsėsi beveik vienerius metus. Aplinkybė, ar apeliantas naudojosi interneto paslaugomis ar ne, neturi jokios įtakos pareigai apmokėti už šias paslaugas, kadangi apmokestinamas ne persiunčiamas ir išsiunčiamas duomenų kiekis, o nuolatinės ir aktyvios prieigos prie interneto užtikrinimas. Pažymi, kad apelianto pateikta 2012 m. sausio 5 d. debetinė sąskaita buvo per klaidą įtraukta į pareiškėjo apskaitą ir todėl nepagrįstai atsispindėjo vėlesniame skolų suderinimo akte. Pastebėjus klaidą, sąskaita buvo grąžinta apeliantui; tai nurodyta ir 2012 m. kovo 30 d. pareiškėjo pretenzijoje.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

172008 m. birželio 27 d. šalių sudaryta telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartimi apeliantui buvo teikiamos fiksuoto telefono ryšio ir interneto paslaugos. Sutartyje buvo nustatytas minimalus 24 mėn. naudojimosi paslaugomis terminas, kuris baigėsi 2010 m. liepos 3 d. (t. 3, b. l. 22); minimalus naudojimosi paslaugomis terminas reiškia, kad sutartis yra terminuota (11.3 p.). Pagal sutarties 11.2 punktą, jeigu po sutarties termino pabaigos šalys toliau vykdo iš sutarties kylančias teises ir pareigas, sutartis tampa neterminuota. Tuo tarpu sutarties 12.3.1 punktas numato, kad, pasibaigus minimaliam naudojimosi paslaugomis terminui, paslaugų gavėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį apie tai raštu įspėjęs paslaugų teikėją prieš 5 dienas iki numatomo sutarties nutraukimo.

18Bylos duomenimis, pasibaigus sutarties terminui, apeliantas perkėlė telefono numerį į kito operatoriaus tinklą ir tokiu būdu fiksuoto telefono ryšio paslaugos teikimas apeliantui pasibaigė (t. 3, b. l. 52); dėl to ginčo nėra. Nesutarimų kyla dėl to, ar apeliantas atsisakė ir atsakovo teikiamų interneto paslaugų bei apie tai informavo atsakovą sutartyje nustatyta tvarka.

19Pažymėtina, kad sutartimi apeliantui buvo suteikta prieiga prie interneto tinklo (9.1 p.), t. y. galimybė pasiekti šį tinklą, ir būtent ši paslauga, o ne, pavyzdžiui, duomenų išsiuntimas ir (ar) atsisiuntimas internetu, buvo apmokestinama. Todėl apelianto nurodoma aplinkybė, jog jis išsikraustė iš patalpų, kurių adresu buvo teikiamos interneto paslaugos ir jomis po išsikraustymo nesinaudojo, neturi jokios reikšmės vertinant jo pareigą atsiskaityti už suteiktą prieigą prie interneto tinklo. Norėdamas to išvengti, apeliantas turėjo informuoti atsakovą apie šių paslaugų atsisakymą (sutarties nutraukimą). Pažymėtina, kad toks sutarties nutraukimas nagrinėjamu atveju nebuvo apsunkintas jokiomis išankstinėmis sąlygomis ir iš esmės priklausė tik nuo apelianto valios.

20Aplinkybę, kad sutartis buvo nutraukta tinkamai, apeliantas įrodinėja 2010 m. birželio 28 d. raštu, kuriuo prašoma nutraukti interneto paslaugų teikimą (t. 1, b. l. 19), bei 2011 m. gruodžio 31 d. skolų suderinimo aktu, kuriame užfiksuota ne apelianto skola atsakovui, o atsakovo skola apeliantui (t. 1, b. l. 21).

21Sutiktina su teismo išvada, kad 2010 m. birželio 28 d. raštas nėra pakankamas spręsti, jog atsakovas buvo informuotas apie sutarties nutraukimą – nėra jokių duomenų, kad šis raštas būtų buvęs iš tiesų siųstas ir įteiktas atsakovui. Faktą, kad sąskaitos už interneto paslaugas buvo priimamos ir toliau apmokamas, apeliantas aiškina savo suklydimu. Analogiškai ir atsakovas 2011 m. gruodžio 31 d. skolų suderinimo akto pateikimą apeliantui grindžia savo suklydimu. Vertinant, kuris iš šių teiginių labiau atitinka tikrovę, atsižvelgtina į tai, kad sąskaitos už interneto paslaugas buvo priimamos ir apmokamos ne vieną kartą, t. y. tai buvo nuolatiniai veiksmai, tuo tarpu skolų suderinimo akto pateikimas buvo vienkartinis veiksmas, kuris buvo paneigtas 2012 m. kovo 30 d. atsakovo pretenzijoje (t. 3, b. l. 37-38). Pažymėtina ir tai, kad atsakovo 2011 m. lapkričio 14 d. elektroniniame laiške apeliantui taip pat nurodoma, kad atsakovas nėra gavęs jokio pranešimo apie interneto paslaugų atsisakymą (t. 3, b. l. 56).

22Išdėstyta leidžia labiau tikėti, kad apeliantas nepranešė atsakovui apie sutarties nutraukimą joje numatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 str.), todėl turi prisiimti neigiamas pasekmes, kilusias dėl tokio nerūpestingo ir neprotingo elgesio (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 str. 1 d.). Remiantis tuo, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o skundas atmetamas.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Palikti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas UAB „CSC TELECOM“ prašė patvirtinti atsakovo UAB „Baltic... 6. Atsakovo bankroto administratorius ginčijo pareiškėjo finansinį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi pasinaikino 2012... 9. Teismas sprendė, kad vien 2010 m. birželio 28 d. atsakovo prašymas nutraukti... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Apeliantas RUAB „Baltic metal center“ prašo panaikinti pirmosios... 12. Apelianto teigimu, byloje pateiktos sąskaitos ir skolų suderinimo aktas... 13. Pareiškėjas UAB „CSC TELECOM“ prašė atmesti apelianto atskirąjį... 14. Pareiškėjas akcentuoja, kad apelianto teiginys apie klaidingą sąskaitų... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. 2008 m. birželio 27 d. šalių sudaryta telekomunikacijų paslaugų teikimo... 18. Bylos duomenimis, pasibaigus sutarties terminui, apeliantas perkėlė telefono... 19. Pažymėtina, kad sutartimi apeliantui buvo suteikta prieiga prie interneto... 20. Aplinkybę, kad sutartis buvo nutraukta tinkamai, apeliantas įrodinėja 2010... 21. Sutiktina su teismo išvada, kad 2010 m. birželio 28 d. raštas nėra... 22. Išdėstyta leidžia labiau tikėti, kad apeliantas nepranešė atsakovui apie... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Palikti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutartį nepakeistą....