Byla 2S-105-577/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolė B. Č., skolininkas P. Š

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos (išieškotojos) bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus Šeba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos (išieškotojos) bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus Šeba“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolė B. Č., skolininkas P. Š..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja BUAB „Vilniaus Šeba“ skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti 2018 m. rugpjūčio 28 d. antstolės B. Č. patvarkymą Nr. S-18-129-13805 dėl prašymo netenkinimo ir įpareigoti antstolę kreiptis į Lietuvos Respublikoje registruotus bankus su prašymu pateikti skolininko P. Š. turimų ir turėtų atsiskaitomųjų sąskaitų išrašus nuo 2012 m. birželio 20 d. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. Nurodė, kad išieškotojas kreipėsi į antstolę, prašydamas imtis veiksmų siekiant nustatyti, ar skolininkas neturi areštuotinų turtinių teisių ir(ar) gautinų sumų iš trečiųjų asmenų. Pasak pareiškėjos, tai būtų galima nustatyti kreipiantis į bankus su prašymu pateikti skolininko atsiskaitomųjų sąskaitų išrašus minėtu laikotarpiu. Pažymėjo, kad pareiškėja reikalavimo teisę į skolininką turi nuo 2012 m. birželio 20 d. Mano, jog siekdamas išvengti teisinių pasekmių (žalos atlyginimo) skolininkas turimas pinigines lėšas galėjo paskolinti, pervesti be teisėto pagrindo tretiesiems asmenims. Antstolė 2018 m. rugpjūčio 28 d. prašymo netenkino.

62.

7Antstolė B. Č. 2018 m. rugsėjo 21 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą. Nurodė, kad priverstiniai vykdymo veiksmai skolininko P. Š. atžvilgiu antstolės kontoroje pradėti 2016 m. rugsėjo 13 d., kai išieškotoja pateikė nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl pateikti užklausas dėl atsiskaitomųjų sąskaitų išrašų nuo 2012 m. birželio 1 d. nėra teisinio pagrindo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi pareiškėjos BUAB „Vilniaus Šeba“ skundo dėl antstolės B. Č. veiksmų netenkino. Teismas iš bylos duomenų nustatė, jog antstolė nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas yra areštavusi esamas skolininko sąskaitas, yra pareikalavusi sąskaitų išrašų. Teismo nuomone, pareiškėja, reikalaudama, jog antstolė gautų informaciją apie skolininko turėtas banko sąskaitas laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 1 d., prašymo nepagrindžia, nėra aišku, ką su tokia informacija antstolė turėtų daryti, koks yra tokios informacijos užklausimo ir gavimo tikslas. Pažymėjo, kad tokios įstatyme nustatytos pareigos antstolė neturi. Teismas susipažinęs su vykdomąja byla padarė išvadą, jog antstolė nepažeidė įstatyme nustatytos išieškojimo tvarkos, veikė nuosekliai ir teisėtai, pagrįstai priėmė patvarkymą, todėl pareiškėjos skundą atmetė.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

124.

13Pareiškėja (išieškotoja) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – išieškotojos BUAB „Vilniaus Šeba“ skundą dėl antstolės veiksmų patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

144.1.

15Teismas, atsisakydamas tenkinti išieškotojos skundą nepasisakė nei dėl vieno išieškotojos argumento, kuris išdėstytas skunde dėl antstolio veiksmų.

164.2.

17Antstolės surasto ir parašyto skolininko nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nepakanka įvykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2A-347196/2018. Turtinės teisės yra vienas iš išieškotino turto objektų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 624 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Tam, kad būtų galima surasti ir areštuoti skolininkui priklausančias turtines teises (gautinas sumas iš trečiųjų asmenų) bei atlikti išieškojimą, būtina atlikti veiksmus, iš kurių būtų galima nustatyti skolininko turimas turtines teises ar gautinas sumas iš trečiųjų asmenų, tačiau antstolė tokių veiksmų nesiima. Vien paklausimo pateikimas skolininkui, kuris nėra suinteresuotas geranorišku atsiskaitymu, dėl turimų turtinių teisių, nėra efektyvus išieškotojo teisių gynimo būdas vykdymo procese, kuris neatitinka teismų praktikoje pateikiamų išaiškinimų dėl antstolio veiksmų, pagal kuriuos jis turi pareigą būti aktyvus ir imtis veiksmų areštuoti tiek turto, kad teismo sprendimas būtų įvykdytas kuo didesne apimtimi.

184.3.

19Argumentas, kad vykdymo veiksmai skolininko atžvilgiu pradėti tik 2016 m. rugsėjo 13 d. nėra reikšmingi, nes turtinės teisės, kaip ir bet kuris kitas turtas, areštuojamas nepriklausomai nuo to, kada jis buvo įsigytas. Tai, kad turtinės teisės ar gautinos sumos atsirado iki vykdymo veiksmų pradžios, negali pateisinti antstolės atsisakymo imtis veiksmų nustatyti, kokias turtines teises (gautinas sumas) turi skolininkas. Pasak apeliantės, tai galima padaryti tik patikrinus skolininko atsiskaitomųjų sąskaitų išrašus.

204.4.

21Išieškotoja reikalavimo teisę į skolininką turi nuo 2012 m. birželio 20 d., kuomet skolininkas atliko neteisėtus veiksmus ir išieškotojai priklausančias pinigines lėšas nukreipė į kitą bendrovę, kuri su išieškotoju jokių santykių neturėjo. Neatmestina, kad siekdamas išvengti teisinių pasekmių (žalos atlyginimo) skolininkas turimas pinigines lėšas iš atsiskaitomosios sąskaitos pervedė tretiesiems asmenims (paskolino, pervedė be teisėto pagrindo ir pan.), kas reikštų, kad skolininkas turi areštuotinų turtinių teisių ar gautinų sumų iš trečiųjų asmenų.

224.5.

23Išieškotojas aiškiai ir argumentuotai pagrindė, koks informacijos gavimo tikslas ir paaiškino, ką su tokia informacija antstolė turėtų daryti.

245.

25Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

276.

28Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

297.

30Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjos (išieškotojos) skundo dėl antstolės veiksmų, antstolei atsisakius pateikti užklausas bankams dėl skolininko sąskaitų išrašo už laikotarpį nuo 2012 m. birželio 1 d.

318.

32Iš civilinės bylos bei vykdomosios bylos Nr. 0129/18/00908 nustatyta, kad antstolė B. Č. 2018 m. liepos 3 d. priėmė vykdyti Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 14 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-1171-264/2017 dėl 503 136 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išieškojimo iš skolininko P. Š. išieškotojai BUAB „Vilniaus Šeba“. Išieškotoja pateikė antstolei prašymą kreiptis į bankus su prašymu pateikti skolininko P. Š. turimų ir turėtų atsiskaitomųjų sąskaitų išrašus laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 1 d. Antstolė 2018 m. rugpjūčio 28 d. patvarkymu šio išieškotojos prašymo netenkino. Išieškotoja pateikė skundą dėl antstolės veiksmų. Tiek antstolė 2018 m. rugsėjo 21 d. patvarkymu, tiek pirmosios instancijos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi skundo netenkino. Išieškotoja pateikė atskirąjį skundą, kuriame teigia, kad teismas nepasisakė nei dėl vieno skunde dėl antstolės veiksmų išdėstyto argumento. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pritarti šiems apeliantės argumentams.

339.

34Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Įstatyme įtvirtintos teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intravires), o bet koks ultra vires (už suteiktų teisių ribų) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010; 2013 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2013).

3510.

36Iš atskirojo skundo argumentų matyti, kad reikalavimas antstolei kreiptis dėl skolininko banko sąskaitų išrašų gavimo siejamas su galimybe nustatyti skolininko turimas turtines teises ir gautinas sumas iš trečiųjų asmenų, siekiant jas areštuoti bei esant pagrindui nukreipti į jas išieškojimą.

3711.

38Turtinių teisių sąvoka nėra apibrėžta nei CK, nei CPK, tačiau jų turinys atskleistas civilinio kodekso 1.112 straipsnyje (turtinės teisės). Pagal šio straipsnio 1dalį - civilinių teisių objektai yra daiktinės teisės, prievolinės teisės, taip pat teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų. Akivaizdu, kad teisių į šiuos objektus egzistavimą galima nustatyti iš duomenų apie sandorių sudarymą, teismo sprendimų, atitinkamų faktų.

3912.

40Banko sąskaitų išrašuose atsispindi sąskaitoje esančių/patenkančių piniginių lėšų judėjimas, bet ne dokumentai, kurių pagrindu kyla skolininko reikalavimo teisės ar gautinos sumos (kaip minėta, sandoriai, teismo sprendimai, kiti dokumentai). Išieškotoja akcentuodama, kad išreikalavus sąskaitų išrašus galima nustatyti, kokias turtines teises (gautinas sumas) turi skolininkas, nei prašyme, nei atskirajame skunde nedetalizavo, kokiu būdu (iš kokių konkrečių sąskaitoje galimų duomenų) tai galima atlikti. Apeliantė nurodo, kad neatmestina, jog skolininkas, siekdamas išvengti galimo žalos atlyginimo, turimas pinigines lėšas galėjo pervesti tretiesiems asmenims (paskolinti, pervesti be teisinio pagrindo ir pan.), tačiau kaip minėta vien pinigų pervedimo faktas neįrodo skolininko reikalavimų teisių egzistavimo, o antstolis nėra tinkamas subjektas šias aplinkybes konstatuoti.

4113.

42Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pažymėjo, kad pareiškėja, reikalaudama, jog antstolė gautų informaciją apie skolininko turėtas banko sąskaitas laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 1 d., tokio prašymo nepagrindžia; nėra aišku ką su tokia informacija antstolė turėtų daryti. Taigi, teismas, priešingai nei teigia apeliantė, pasisakė dėl skundo dėl antstolio veiksmų esmės. Nei antstolė, nei teismas skundžiamoje nutartyje neneigė teisės aktais nustatytos galimybės išieškoti iš skolininko turtinių teisių.

4314.

44Vykdomojoje byloje yra duomenys, kad antstolė iš Luminor Bank AB išreikalavo duomenis apie lėšų judėjimą laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo 14 m. iki 2018 m. liepos 23 d., taip pat vėlesniu laikotarpiu (t. y. už laikotarpį nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo pradžios). Toks laikotarpis, apeliacinės instancijos teismo nuomone, yra pakankamas siekiant nustatyti skolininko turimas/gaunamas pinigines lėšas, į kurias gali būti nukreiptas išieškojimas. Nėra jokio teisinio pagrindo procesinius antstolio veiksmus sieti su vykdymo proceso šalių teisių materialiniuose santykiuose atsiradimo momentu. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad skundžiamas antstolės patvarkymas priimtas pagrįstai.

4515.

46Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos priimtos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantė nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 straipsniai).

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

48Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja BUAB „Vilniaus Šeba“ skundu dėl antstolio veiksmų prašė... 6. 2.... 7. Antstolė B. Č. 2018 m. rugsėjo 21 d. patvarkymu atsisakė tenkinti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi pareiškėjos... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 12. 4.... 13. Pareiškėja (išieškotoja) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 14. 4.1.... 15. Teismas, atsisakydamas tenkinti išieškotojos skundą nepasisakė nei dėl... 16. 4.2.... 17. Antstolės surasto ir parašyto skolininko nekilnojamojo ir kilnojamojo turto... 18. 4.3.... 19. Argumentas, kad vykdymo veiksmai skolininko atžvilgiu pradėti tik 2016 m.... 20. 4.4.... 21. Išieškotoja reikalavimo teisę į skolininką turi nuo 2012 m. birželio 20... 22. 4.5.... 23. Išieškotojas aiškiai ir argumentuotai pagrindė, koks informacijos gavimo... 24. 5.... 25. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. 6.... 28. Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 29. 7.... 30. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 31. 8.... 32. Iš civilinės bylos bei vykdomosios bylos Nr. 0129/18/00908 nustatyta, kad... 33. 9.... 34. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad vykdymo procesas... 35. 10.... 36. Iš atskirojo skundo argumentų matyti, kad reikalavimas antstolei kreiptis... 37. 11.... 38. Turtinių teisių sąvoka nėra apibrėžta nei CK, nei CPK, tačiau jų... 39. 12.... 40. Banko sąskaitų išrašuose atsispindi sąskaitoje esančių/patenkančių... 41. 13.... 42. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pažymėjo, kad... 43. 14.... 44. Vykdomojoje byloje yra duomenys, kad antstolė iš Luminor Bank AB išreikalavo... 45. 15.... 46. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos priimtos teismo nutarties... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 48. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį palikti...