Byla II-22-424/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, sekretoriaujant Elenai Plyševskajai dalyvaujant Vilniaus regiono apsaugos departamento atstovui Vilmantui Musnikui, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui P. D. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo P. D. skundą dėl Vilniaus regiono apsaugos departamento Trakų rajono agentūros 2011-08-09 nutarimo,

Nustatė

2Vilniaus regiono apsaugos departamento Trakų rajono agentūra 2011-08-09 nutarimu P. D. nubaudė pagal ATPK 5110 str. 2 d. 450 Lt administracine bauda už tai, kad 2011-07-20 apie 16,20 val, Trakuose, Aukštadvario gatvėje, būdamas baustas administracine nuobauda pagal ATPK 5110 str. 1 d., atsisakė vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę vykdančių Vilniaus regiono apsaugos departamento Trakų rajono agentūros pareigūnų reikalavimui sudaryti sąlygas patikrinti automobilio Honda Civic v.n. ( - ) išmetamąsias dujas.

3Nesutikdamas su nutarimu P. D. nurodė, kad nutarimas yra neteisėtas, nes jo niekas neprašė privažiuoti arčiau aplinkos apsaugos kontrolę vykdančių pareigūnų automobilio. Jis nepasitiki Vilniaus regiono apsaugos departamento Trakų rajono agentūros V.Musninku ir Z.Butvilu ir nenorėjo kad jie tikrintų jo automobilį. Už tai pareigūnai surašė patikros aktą, bet jo automobilio netikrino.

4P. D. skundą Vilniaus regiono apsaugos departamentas prašė atmesti.

5ATPK 5110 str. 2 d. nustato atsakomybę už pakartotinį kliudymą aplinkos apsaugos pareigūnams vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę.

6Šalys pripažino, kad 2011-07-20 apie 16,20 val., Trakuose, Aukštadvario gatvėje, Vilniaus regiono apsaugos departamento Trakų rajono agentūros pareigūnai kartu su Trakų rajono policijos komisariato pareigūnais sustabdė P. D. vairuojamą automobilį Honda Civic v.n. ( - ). Situacija buvo filmuojama. Kaip matyti iš byloje esančio vaizdo įrašo, P. D. teigdamas kad jis netrukdo pareigūnams tikrinti jo automobilio išmetamųjų dujų, kategoriškai atsisakė jį pateikti tikrinimui ( b.l.11, video epizodas 00024).

7Aplinkos apsaugos kontrolės įstatymo 54 str. 2 d. įpareigoja sudaryti visas būtinas sąlygas aplinkos apsaugos valstybės kontrolė pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti, paklusti šių pareigūnų teisėtiems reikalavimams. Šio įstatymo 3 str., 12 str. įpareigoja aplinkos apsaugos valstybės kontrolės pareigūnus kontroliuoti kaip asmenys laikosi aplinkos apsaugos reikalavimų, atlikti gamtos išteklių naudojimo, vykdyti aplinkos taršos patikrinimus ir kt., todėl jų reikalavimai P. D. pateikti automobilį išmetamųjų dujų patikrinimui buvo teisėtas ir šiam reikalavimui jis privalėjo paklusti. Nepaklusęs pareigūnų reikalavimui, P. D. trukdė jiems vykdyti savo pareigas – aplinkos apsaugos kontrolę - ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 5110 str. P. D. 2010-12-29 buvo baustas administracine nuobauda pagal ATPK 5110 str. 1 d. (b.l.15-18), todėl skundžiamu nutarimu jo veika buvo teisingai kvalifikuota pagal ATPK 5110 str. 2 dalį. Priimant skundžiamą nutarimą ankstesnė nuobauda pagal ATPK 5110 str. 1 d. buvo įvertinta kaip sunkinanti aplinkybę, ir atsižvelgiant į tai, skirta bauda didesnė negu įstatymo sankcijoje numatytos baudos vidurkis. Tačiau dėl ankstesnės nuobaudos P. D. veiksmai buvo kvalifikuoti pagal ATPK 5110 str. 2 d. (kvalifikuojanti aplinkybė) ir ji negalėjo būti vertinama dar ir kaip atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Kitų aplinkybių, kurios gali būti vertinamos kaip sunkinančios P. D. atsakomybę nėra. Nėra ir atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Todėl vadovaujantis ATPK 302 str. nustatytomis nuobaudų skyrimo taisyklėmis, P. D. nepagrįstai buvo paskirta didesnė negu įstatymo sankcijoje numatytos baudos vidurkis.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 300-302 str.

Nutarė

9pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros 2011-08-09 nutarimą ir paskirti P. D. 400 Lt baudą.

10Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui apeliaciniu skundu, per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai