Byla 2-395-253/2010
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Nidos rūta“

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant suinteresuotų asmenų atstovams advokatams A. Ivanciui, E. Antonenkai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos Klaipėdos apskrities viršininko administracijos prašymą suinteresuotiems asmenims VĮ Valstybės turto fondui, UAB „Nidos rūta“, V. D., L. N., A. T., S. P., R. R., R. D., VSDFV Klaipėdos skyriui, Neringos savivaldybės administracijai, AB „VST“, L. S. B., UAB „Neringos komunalininkas“, UAB „Omnitel“, UAB „Profilaktinė dezinfekcijos stotis“, TEO AB, AB „Ventus nafta“, AB „Parex lizingas“, R. S. dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-174-370/2007 dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Nidos rūta“ ir

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-174-370/2007 dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Nidos rūta“. Prašyme nurodė, jog 2007-12-04 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi patvirtino taikos sutartį, sudarytą tarp bankrutuojančios UAB „Nidos rūta“ kreditorių: V. D., L. N., A. T., S. P., R. R., R. D., VSDFV Klaipėdos skyriaus, Neringos savivaldybės administracijos, AB „Vakarų skirstomieji tinklai“, L. S. B., UAB „Neringos komunalininkas“, UAB „Omnitel“, UAB „Profilaktinė dezinfekcijos stotis“, AB „Lietuvos telekomas“, AB „Ventus nafta“, UAB „Parex lizingas“, VĮ Valstybės turto fondo, R. S., ir skolininkės – bankrutuojančios UAB „Nidos rūta“. Šia nutartimi R. S. buvo perduota daiktinė teisė į 1,0578 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomą pagal 2001-03-15 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 520 (su vėlesniais papildymais ir patikslinimais, atitinkamai pakeičiant sutarties šalį vietoj nuomininkės UAB „Nidos rūta“ įrašant R. S.). Apie tokią nutartį pareiškėja sužinojo iš 2009-01-19 antstolės R. V. rašto Nr. 74-12495. Prašė atnaujinti procesą LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 ir 9 punktų pagrindu.

32009-10-29 teismo nutartimi buvo atnaujintas procesas civilinėje byloje Nr. 2-174-370/2007 CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 ir 9 punktuose numatytais pagrindais (t. 2, b. l. 31-35).

42010-05-11 teisme gautas Klaipėdos apskrities viršininko prašymas, kuriame nurodoma, jog pareiškėja atsisako savo prašymo dėl proceso atnaujinimo, kadangi yra pradėta nuomos santykių nutraukimo administracine tvarka procedūra (t. 2, b. l. 70). 2010-05-12 gautas Klaipėdos apskrities viršininko 2010-05-06 įsakymas Nr. 4-2457-(1.3), kuriuo nutraukta prieš terminą žemės sklypo, esančio G. D. K. g. 15, ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), 2001 m. kovo 15 d. valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 520 su 2003 m. gegužės 6 d. papildomu susitarimu Nr. 2003/520-1 sklypo daliai, sudarančiai 1,0578 ha , sudarytai su R. S. (t. 2, b. l. 71).

5Suinteresuoti asmenys UAB „Simpatija“, Neringos savivaldybės administracija, A. T. atsiliepimuose su pareikštu prašymu sutinka. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimo į prašymą nepateikė.

6Prašymas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimą atnaujinus, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai (CPK 370 str. 4 dalis).

8Šioje byloje procesas buvo atnaujintas iš esmės todėl, kad 2007-12-04 Klaipėdos apygardos teismo nutartyje, kuria buvo patvirtinta šalių taikos sutartis, buvo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, t. y. buvo pažeistas LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 28.1 punktas, kuris nustato, jog žemės sklypai nuomojami prie nuosavybės teise priklausančių statinių (patalpų) ar įrenginių jų tiesioginei eksploatacijai, o asmuo, kuriam buvo perleista žemės nuomos teisė jokių statinių nuomojamame sklype neturėjo, ir tokia teismo nutartis turėjo įtakos į bylos nagrinėjimą neįtrauktų asmenų teisėms ir pareigoms.

9Byloje nustatyta, jog 2010-05-06 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 4-2457-(1.3) nutraukta prieš terminą žemės sklypo, esančio G. D. K. g. 15, ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), 2001 m. kovo 15 d. valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 520 su 2003 m. gegužės 6 d. papildomu susitarimu Nr. 2003/520-1 sklypo daliai, sudarančiai 1,0578 ha, sudarytai su R. S. Konstatuotina, kad pareiškėja kitu būdu apgynė pažeistas teises ir interesus. Atsižvelgtina į tai, kad priimti pareiškėjos atsisakymą nuo prašymo dėl proceso atnaujinimo yra teismo teisė, bet ne pareiga (LR CPK 140 straipsnis). Tačiau į bylą esant pateiktam 2010-05-06 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymui Nr. 4-2457-(1.3), kuriuo nutraukta žemės nuomos sutartis su asmeniu, kuris neturėjo teisės tokios sutarties sudaryti, darytina išvada, kad atsisakymo nuo prašymo priėmimas neprieštarauja įstatymui ar viešajam interesui, todėl toks atsisakymas priimtinas, civilinės bylos nagrinėjimas nutrauktinas.

10Tokiu būdu, išnykus faktiniam pagrindui, kuriuo remiantis buvo atnaujintas procesas civilinėje byloje Nr. 2-174-370/2007, yra pagrindas tenkinti pareiškėjos prašymą ir Klaipėdos apygardos teismo 2007-12-04 nutartį palikti nepakeistą.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str.,

Nutarė

12pareiškėjos Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atsisakymą nuo prašymo dėl proceso atnaujinimo priimti ir civilinės bylos nagrinėjimą nutraukti.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai