Byla 2K-260/2013
Dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 5 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko Vytauto Greičiaus, Vytauto Piesliako ir pranešėjos Aldonos Rakauskienės,

2sekretoriaujant Gražinai Pavlenko,

3dalyvaujant prokurorei Rimai Kriščiūnaitei,

4teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro Aivaro Povilaičio kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 5 d. nuosprendžio.

5Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 1 d. nuosprendžiu D. D. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 243 straipsnį 30 parų arešto bausme. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 2 dalimis, ši bausmė sudėjimo būdu subendrinta su bausme, paskirta Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. nuosprendžiu, ir paskirta galutinė bausmė laisvės atėmimas dvejiems metams keturiems mėnesiams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

6Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 5 d. nuosprendžiu Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 1 d. nuosprendis pakeistas: vadovaujantis BK 75 straipsniu, D. D. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams, įpareigojant D. D. neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo (BK 75 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

7Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos A. Rakauskienės pranešimą, prokurorės, prašiusios kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų,

Nustatė

8D. D. pagal BK 243 straipsnį nuteistas už tai, kad, būdamas Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nuosprendžiu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą BK 38 straipsnio pagrindu, taikant baudžiamojo poveikio priemonę – per keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, t. y. iki 2012 m. sausio 1 d., atidirbti 60 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse įstaigose bei organizacijose, nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. sausio 1 d. vengė atlikti paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę – nemokamus darbus ir jų iki teismo nustatyto termino neatidirbo.

9Pirmosios instancijos teismas, pagal BK 243 straipsnį paskirtą bausmę subendrinęs su Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. nuosprendžiu paskirta bausme, galutinę bausmę paskyrė laisvės atėmimą dvejiems metams keturiems mėnesiams, atliekant ją pataisos namuose. Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nuosprendį pakeitė – D. D. pritaikė BK 75 straipsnį ir paskirtos bausmės vykdymą atidėjo trejiems metams, įpareigojant nuteistąjį neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nutiestojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

10Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras kasaciniu skundu prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

11Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas esmingai pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 324 straipsnio 2 dalies ir 332 straipsnio 7 dalies reikalavimus bei netinkamai pritaikė BK 41 straipsnio 2 dalies ir 75 straipsnio nuostatas. Kasaciniame skunde nurodoma, kad, bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, prokuroras pateikė teismui prašymą išsireikalauti duomenis apie tai, ar yra priimtas teismo sprendimas dėl Joniškio probacijos skyriaus teikimo pasiųsti D. D. atlikti Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės ir prašymą išsireikalauti iš to paties probacijos skyriaus duomenis apie šio nuosprendžio vykdymą. Pirmąjį prašymą teismas patenkino, dėl antrojo nurodė, kad duomenis turi galimybę išsireikalauti ir prokuroras. Teismo posėdyje, įvykusiame 2012 m. lapkričio 21 d., prokuroras pateikė teismui prašymą prie baudžiamosios bylos pridėti iš Joniškio probacijos skyriaus gautus duomenis, informavo teismą, kad probacijos skyriaus pateikti duomenys gali būti neišsamūs, nes duomenų pateikimo metu vykdomoji byla buvo Joniškio rajono apylinkės teisme, ir vėl pareiškė teismui prašymą išsireikalauti D. D. asmens bylą. Teismas prašymą dėl asmens bylos išsireikalavimo atmetė. Kasatorius teigia, kad teismas pažeidė BPK 324 straipsnio 2 dalies reikalavimus, nes atmesdamas prašymus tokių sprendimų tinkamai nemotyvavo, be to, jie yra prieštaringi. Iš to matyti, kad šie prašymai buvo išnagrinėti neišsamiai ir netinkamai. Padaryti pažeidimai yra esminiai, nes jie sukliudė teismui tinkamai įvertinti D. D. asmenybę, išsamiai išnagrinėti bylą ir dėl apeliacinio skundo priimti nešališką, motyvuotą ir kartu pagrįstą sprendimą. Taip teismas pažeidė ir BPK 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas.

12Nuteistajam D. D. Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. nuosprendžiu buvo paskirta galutinė dvejų metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė ir, vadovaujantis BK 92 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams. D. D. buvo paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės: per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo atlikti 70 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį, ir elgesio apribojimas vieneriems metams, įpareigojant D. D. būti namuose nuo 21 iki 6 val. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 5 d. nutartimi D. D. buvo įspėtas, kad jei jis nevykdys teismo nuosprendžiu paskirtų įpareigojimų ar darys teisės pažeidimus, bausmės vykdymo atidėjimas jam gali būti panaikintas. Joniškio probacijos skyrius 2012 m. vasario 3 d. kreipėsi į Joniškio rajono apylinkės teismą teikimu prašydamas panaikinti D. D. laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. nuosprendžiu jam paskirtą bausmę. Joniškio rajono apylinkės teismas iš esmės klausimo dėl D. D. pasiuntimo atlikti laisvės atėmimo bausmę, paskirtą to paties teismo 2011 m. spalio 10 d. nuosprendžiu, nenagrinėjo ir bausmę vykdančios institucijos teikimą 2012 m. spalio 9 d. nutartimi atmetė dėl tos priežasties, kad priėmus naują nuosprendį, kuriuo bausmės subendrintos, ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo klausimas negali būti sprendžiamas. Kasatoriaus nuomone, apeliacinės instancijos teismas privalėjo nustatyti, ar nebuvo pagrindo naikinti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo pagal ankstesnį teismo nuosprendį, turėjo išsireikalauti ir susipažinti su D. D. asmens byla bei įvertinti joje esančius duomenis apie jo elgesį bausmės vykdymo atidėjimo metu.

13Kasatorius teigia, kad teismas netinkamai taikė BK 75 straipsnio nuostatas, be to, aplinkybių, susijusių su D. D. elgesiu bausmės vykdymo atidėjimo metu neįvertinimas lėmė ir tai, kad teismas, atidėdamas bausmės vykdymą, paskyrė ir netinkamą įpareigojimą. Joniškio rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartimi, kuria patvirtintas prokuroro nutarimas ir D. D. buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 93 straipsnio pagrindu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnio 1 dalyje, padarymo. Iš byloje esančio Joniškio rajono apylinkės prokuratūros priimto 2009 m. gruodžio 29 d. nutarimo matyti, kad netrukus po minėto 2009 m. spalio 15 d. teismo priimto sprendimo D. D., tikėtina, padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 187 straipsnio 3 dalyje, tačiau ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas pasiūlant nukentėjusiajam kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. Iš byloje esančių Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų apie fizinį asmenį matyti, kad D. D. Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 31 d. nuosprendžiu teistas dėl dviejų vagysčių, padarytų 2010 m. gegužės mėnesio pirmojoje pusėje ir gegužės 17 d.; nuosprendyje nurodyta aplinkybė, kad Joniškio probacijos skyriaus vadovas 2010 m. sausio 5 d. jau buvo paskyręs jam įspėjimą už teismo skirto įpareigojimo būti namuose tam tikru laiku pažeidimą. D. D. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nuosprendžiu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, padarymo. Teismas nustatė, kad D. D. nusikalstamą veiką padarė 2010 m. rugsėjo 5 d., veikdamas bendrininkų grupe, tyčia iš chuliganiškų paskatų nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą. Joniškio rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 10 d. nuosprendžiu D. D. pripažino kaltu dėl plėšimo, ir vėl buvo nustatytos atsakomybę sunkinančios aplinkybės - nusikalstamą veiką įvykdė veikdamas bendrininkų grupe ir būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. D. D. yra baustas administracine tvarka už tai, kad būdamas neblaivus kabinėjosi prie kito asmens, girtas nesugebėjo orientuotis, vairavo automobilį neturėdamas tam teisės. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nuosprendyje nurodyta, kad seniūnija yra gavusi nusiskundimų dėl D. D. girtavimo.

14Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 5 d. nutartyje konstatuota, kad D. D. nevykdė Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. nuosprendžiu skirto įpareigojimo būti namuose nuo 21 iki 6 val., skirtų 70 valandų nemokamų auklėjimo pobūdžio darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos arba kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose nepradėjo dirbti. Iš Šiaulių apygardos probacijos tarnybos 2012 m. spalio 1 d. rašto matyti, jog D. D. 2012 m. sausio 26 d. Joniškio probacijos skyriaus vadovo skirta nuobauda - įspėjimas, nes jis 2012 m. sausio 24 d. 23.07 val. nebuvo namuose, taip pat D. D. pažeidė teismo skirtą įpareigojimą per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlikti 70 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų. Iš prie rašto pridėtų dokumentų matyti, kad D. D. patikrinimų metu nebuvo rastas namuose ir 2012 m. vasario 25 d., o 2012 m. balandžio 23 d. 3.20 val. policijos pareigūnų buvo sulaikytas neblaivus bei nubaustas administracine tvarka. Taigi D. D. darė pavojingus smurtinio ir turtinio pobūdžio nusikaltimus, sistemingai vykdė teisės pažeidimus, todėl įvertinus išdėstytus duomenis negalima sutikti su skundžiamo nuosprendžio išvada, jog D. D. įvykdytos nusikalstamos veikos yra atsitiktinės ir padarytos dėl nepalankiai jam susiklosčiusių aplinkybių. Priešingai - konstatuotina, kad D. D. teisės pažeidimų įvykdymas buvo dėsninga jo gyvenimo būdo ir netinkamo elgesio pasekmė. Apygardos teismo tik fragmentinis anksčiau D. D. įvykdytų teisės pažeidimų įvardijimas patvirtina, jog šis teismas neišsiaiškino ir neįvertino visų D. D. asmenybę apibūdinančių aplinkybių. Vertindamas galimybę bausmės tikslus pasiekti be realaus laisvės atėmimo, teismas per didelį dėmesį skyrė aplinkybei, jog D. D. nuo 2012 m. spalio 8 d. iki 2012 m. spalio 19 d. atliko jam teismo paskirtus nemokamus darbus. D. D. atlikti nemokamus darbus pasiūlė pats apygardos teismas, be to, BK 74 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog asmens nubaudimas neatleidžia nuteistojo nuo pareigos įvykdyti paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę. Kasatoriaus nuomone, vertinant asmens elgesį (jo asmenybę) po nusikalstamos veikos padarymo, asmens elgesys turėtų būti vertinamas iki pirmosios instancijos teismo nuosprendžio priėmimo. Priešingu atveju, sprendžiant klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo taikymo, apeliacinės instancijos teisme visais atvejais turėtų būti atliktas įrodymų tyrimas ir gauti visi asmenį charakterizuojantys duomenys, apibūdinantys nuteistąjį po pirmosios instancijos teismo nuosprendžio priėmimo (šiuo atveju apygardos teismas tokių D. D. apibūdinančių duomenų neišsireikalavo).

15Teismas skundžiamame nuosprendyje motyvų, kurie patvirtintų, jog realios laisvės atėmimo bausmės atlikimas neigiamai paveiktų D. D. teigiamus socialinius ryšius, nenurodė. Nors pats nuteistasis, bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, nurodė, kad jis nemokamų darbų neatliko, nes padėjo tėvams, tačiau ši aplinkybė neatitinka tikrovės. Ikiteisminio tyrimo metu D. D. teigė, kad 2011 m. nuo birželio iki gruodžio mėnesio gyveno Šiauliuose, pirmosios instancijos teisme pripažino, kad su tėvais nesutaria. Apygardos teismas nepateikė išsamių motyvų, paaiškinančių kokio pobūdžio, su kokiais artimaisiais ir kiek artimus teigiamus socialinius ryšius palaiko D. D. ir kokią neigiamą įtaką tokiems ryšiams gali padaryti teismo paskirtos bausmės atlikimas. D. D. yra nesusituokęs ir nedirbantis. Apygardos teismas atkreipė dėmesį į aplinkybę, jog D. D. yra registruotas darbo biržoje, tačiau jis ten registravosi 2011 m. gruodžio 16 d., prieš tai registruotas nebuvo.

16Teismų praktikos taikant bausmių vykdymo atidėjimą 2008 m. gegužės 16 d. apžvalgos (BK 75 ir 92 straipsniai) 15.1 punkte išaiškinta, kad teismo pareiga baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) įpareigojimus arba auklėjamojo poveikio priemones asmeniui parinkti tokias, kurios užtikrintų ne tik nukentėjusiojo pažeistų interesų atkūrimą, bet ir nuteistojo nubaudimą, skatintų nuteistąjį laikytis įstatymų ateityje bei sudarytų prielaidas siekti ir kitų BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų. Apygardos teismas D. D. paskyrė vieną pareigą - neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, tokio įpareigojimo skyrimo nemotyvuodamas ir taip pažeisdamas BPK 331 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Vykdant tokį teismo paskirtą įpareigojimą, D. D. elgesys būtų kontroliuojamas minimaliai, jis nebūtų įpareigotas būti namuose nakties metu, nenustatyta jam socialiai vertinga ir elgesį koreguojanti pareiga pradėti dirbti ar mokytis. Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. nuosprendžiu D. D. buvo paskirta auklėjamojo poveikio priemonė - 70 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų, tačiau, įsiteisėjus ir vykdant naują nuosprendį, tokia poveikio priemonė (kurios D. D. nepateisinamai nevykdė) netaikoma, o tai lemia griežtesnių poveikio priemonių D. D. elgesiui taikymą. Be to, šiuo nuosprendžiu D. D. buvo paskirtas įpareigojimas būti namuose nuo 21 iki 6 val. Apygardos teismas nenurodė aplinkybių, kurios būtų pasikeitusios ir toks D. D. elgesio ribojimas nauju priimtu nuosprendžiu taptų nereikalingas. Kasatoriaus nuomone, įpareigojimas nakties metu būti namuose siekiant užkardinti D. D. girtavimą ir teisės pažeidimų įvykdymą buvo būtinas, apygardos teismo parinktas įpareigojimas yra per švelnus ir neužtikrinantis bausmės vykdymo atidėjimu siekiamų tikslų, o tai laikytina baudžiamojo įstatymo - BK 75 straipsnio ir 41 straipsnio 2 dalies - netinkamu pritaikymu.

17Apibendrindamas kasatorius teigia, kad duomenys apie D. D. elgesį vykdant Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. nuosprendį nebuvo įvertinti nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismo, tokiems duomenims ištirti reikalinga atlikti įrodymų tyrimą, prie baudžiamosios bylos pridėti ir kitus kasaciniame skunde minimus dokumentus, įvertinti juose esančius duomenis, be to, įvertinus D. D. asmenybę ir apeliacinės instancijos teismui vis dėlto nustačius, kad yra pagrindo taikyti BK 75 straipsnio nuostatas, turi būti iš naujo svarstomas D. D. skirtinų pareigų klausimas, todėl, panaikinus apeliacinės instancijos teismo nuosprendį, byla turi būti perduota iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

18Kasacinis skundas atmestinas.

19Dėl baudžiamojo proceso įstatymo (BPK 324 straipsnio 2 dalies) ir BK 75 straipsnio taikymo

20Pirmosios instancijos teismas 2012 m. birželio 1 d. nuosprendžiu D. D. pripažino kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 243 straipsnyje, ir paskyrė jam 30 parų areštą. Šią bausmę, vadovaujantis BK 64 straipsnio 2 dalimi, subendrinęs su Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. nuosprendžiu paskirta bausme, galutinę bausmę paskyrė laisvės atėmimą dvejiems metams keturiems mėnesiams, paskiriant ją atlikti pataisos namuose.

21Apeliacinės instancijos teismas, bylą išnagrinėjęs pagal nuteistojo apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo nuosprendį pakeitė, D. D. taikė BK 75 straipsnio nuostatas ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėjo trejiems metams, įpareigodamas jį be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų.

22Kasaciniu skundu prokuroras prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Tokį prašymą kasatorius iš esmės motyvuoja tuo, kad šis teismas pažeidė BPK 324 straipsnio 2 dalies reikalavimus, nes, atmesdamas prokuroro prašymą išsireikalauti iš Joniškio probacijos tarnybos duomenis dėl Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. nuosprendžio vykdymo, t. y. išsireikalauti D. D. asmens bylą, tokio sprendimo tinkamai nemotyvavo, prašymo išsamiai neišnagrinėjo, kad padarytas pažeidimas yra esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, sukliudęs teismui tinkamai įvertinti D. D. asmenybę, išsamiai išnagrinėti bylą ir dėl apeliacinio skundo priimti nešališką, motyvuotą ir pagrįstą sprendimą.

23Tokie kasatoriaus teiginiai ir juos pagrindžiantys argumentai atmestini.

24BPK 369 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad esminiais šio Kodekso pažeidimais laikomi tokie šio Kodekso reikalavimų pažeidimai, dėl kurių buvo suvaržytos įstatymų garantuotos kaltinamo teisės ar kurie sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį ar nutartį.

25Pagal BPK 324 straipsnio 2 dalies nuostatas asmenys, dalyvaujantys nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje, gali prašyti, kad teismas pakviestų į posėdį liudytojus, nukentėjusiuosius, ekspertus, specialistus ar išreikalautų bylai nagrinėti reikalingą medžiagą. Dėl pareikštų prašymų teismas priima motyvuotą nutartį. Iš apeliacinės instancijos teismo posėdžio protokolo matyti, kad teismas prokuroro prašymą išreikalauti D. D. asmens bylą vykdant Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. nuosprendį, kuriuo D. D. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas taikant BK 92 straipsnį, atmetė, motyvuodamas tuo, kad apelianto skundžiamu nuosprendžiu Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausmė yra subendrinta su pagal BK 243 straipsnį paskirta bausme (areštu 30 parų).

26Apeliacinės instancijos teismas sprendė, ar yra pagrindas D. D. dar kartą taikyti bausmės vykdymo atidėjimą, t. y., pritaikius BK 75 straipsnį, atidėti jam Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 1 d. nuosprendžiu paskirtos subendrintos bausmės – laisvės atėmimo dvejiems metams keturiems mėnesiams vykdymą.

27Asmeniui, turinčiam teistumą, padariusiam nusikalstamą veiką bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, bausmės vykdymo atidėjimas paprastai taikomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo pobūdį ir laipsnį, atsakomybę lengvinančias aplinkybes bei kitus bylos duomenis, t. y. turi būti vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta veika, ir su nuteistojo asmenybe. Kasatoriaus argumentas, kad D. D. asmenybės vertinimas, jos pagrindu formuojant teismo išvadą, kad yra pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, nebuvo galimas neišreikalavus jo asmens bylos, nes, kaip teigia prokuroras, probacijos skyriaus pateikti duomenys gali būti neišsamūs, atmestinas. Byloje duomenų nuteistojo D. D. asmenybei vertinti buvo pakankamai (nuosprendžiai, nutartys, paties prokuroro apeliaciniam teismui pateikta medžiaga ir kt.), todėl konstatuoti, kad atsisakydamas tenkinti prokuroro prašymą išreikalauti D. D. asmens bylą apeliacinės instancijos teismas esmingai pažeidė BPK 324 straipsnio 2 dalies nuostatas ir tai turėjo įtakos bylos išnagrinėjimo dėl aplinkybių, susijusių su nuteistojo asmenybe, išsamumui, teisėjų kolegija neturi pagrindo.

28BPK 331 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu pirmosios instancijos teismo nuosprendis pakeičiamas, apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje turi būti nurodomos išvados dėl baudžiamojo įstatymo taikymo ir bausmės skyrimo.

29Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nuosprendį pakeitė – D. D. taikė 75 straipsnio nuostatas padaręs išvadą, kad atidedant jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą bus įgyvendintas teisingumo principas ir bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Tokį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad, priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas vadovaujasi ne tik formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir bausmės tikslais, numatytais BK 41 straipsnio 2 dalyje; kad pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu D. D. pagal BK 243 straipsnį nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą, t. y. už tai, kad, būdamas Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nuosprendžiu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, neįvykdė jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – atidirbti 60 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse įstaigose bei organizacijose, kad, kaip pažymėjo apeliacinės instancijos teismas, svarbi aplinkybė, vertintina kaip išskirtinė bei rodanti teigiamus D. D. elgesio pokyčius, yra tai, kad jis nuo 2012 m. spalio 8 d. iki 2012 m. spalio 19 d. Joniškio ligoninėje atidirbo visus jam skirtus nemokamus darbus (60 val.). Taip pat teismas nurodė, kad D. D. užsiregistravęs darbo biržoje, ieško darbo, kad augo daugiavaikėje šeimoje (šeimoje yra 9 broliai ir seserys), nusikalto būdamas jauno amžiaus, kad padarytos veikos yra greičiau atsitiktinės, dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių, nulemtos jo amžiaus, nepakankamos brandos, gyvenimiškos patirties stokos ir nesugebėjimo įvertinti savo poelgio neigiamų padarinių, kad realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas gali nutraukti jo socialinius ryšius su artimaisiais, siekį ir stengimąsi gyventi visavertį ir teisingą gyvenimą.

30Konstatuoti, kad D. D. paskirtos bausmės vykdymas atidėtas nemotyvuotai, teisėjų kolegija neturi pagrindo. Kasaciniame skunde akcentuojamos D. D. anksčiau padarytos nusikalstamos veikos, nutartyse ir nuosprendžiuose nustatytos aplinkybės ir kt. bylos duomenys, tačiau teisėjų kolegija atkreipia kasatoriaus dėmesį į tai, kad, kaip matyti iš bylos duomenų, visas nusikalstamas veikas D. D. padarė 2009 – 2010 m., t. y. būdamas 16 – 17 metų. Pagal Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 1 d. nuosprendyje nustatytas aplinkybes baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 243 straipsnyje, D. D. padarė jau būdamas pilnametis, tačiau veika, dėl kurios byla buvo nutraukta paskiriant atidirbti 60 val. nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse įstaigose bei organizacijose, buvo padaryta jam esant nepilnamečiui. Šios aplinkybės buvo svarbios, apeliacinės instancijos teismas atsižvelgė į D. D. amžių ir šią aplinkybę pripažino reikšminga darant išvadą, kad yra pagrindas manyti, jog bausmės tikslai (BK 41 straipsnio 2 dalis) bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

31Atidėdamas bausmės vykdymą, apeliacinės instancijos teismas nuteistajam D. D. paskyrė BK 75 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytą įpareigojimą – neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Kasatorius teisingai nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas tokio įpareigojimo paskyrimo nemotyvavo, tačiau tai laikyti esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu, dėl kurio reikėtų naikinti apeliacinės instancijos teismo priimtą nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, taip pat nėra pagrindo.

32Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad, nenustačius BPK 369 straipsnyje nustatytų apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio panaikinimo pagrindų, prokuroro kasacinis skundas, kuriuo prašoma jį panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, negali būti tenkinamas.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

34Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro Aivaro Povilaičio kasacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant Gražinai Pavlenko,... 3. dalyvaujant prokurorei Rimai Kriščiūnaitei,... 4. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 5. Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 1 d. nuosprendžiu D. D.... 6. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 7. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos A. Rakauskienės pranešimą,... 8. D. D. pagal BK 243 straipsnį nuteistas už tai, kad, būdamas Šiaulių rajono... 9. Pirmosios instancijos teismas, pagal BK 243 straipsnį paskirtą bausmę... 10. Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras kasaciniu skundu prašo panaikinti... 11. Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas esmingai pažeidė... 12. Nuteistajam D. D. Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d.... 13. Kasatorius teigia, kad teismas netinkamai taikė BK 75 straipsnio nuostatas, be... 14. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 5 d. nutartyje konstatuota,... 15. Teismas skundžiamame nuosprendyje motyvų, kurie patvirtintų, jog realios... 16. Teismų praktikos taikant bausmių vykdymo atidėjimą 2008 m. gegužės 16 d.... 17. Apibendrindamas kasatorius teigia, kad duomenys apie D. D. elgesį vykdant... 18. Kasacinis skundas atmestinas.... 19. Dėl baudžiamojo proceso įstatymo (BPK 324 straipsnio 2 dalies) ir BK 75... 20. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. birželio 1 d. nuosprendžiu D. D.... 21. Apeliacinės instancijos teismas, bylą išnagrinėjęs pagal nuteistojo... 22. Kasaciniu skundu prokuroras prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 23. Tokie kasatoriaus teiginiai ir juos pagrindžiantys argumentai atmestini.... 24. BPK 369 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad esminiais šio Kodekso pažeidimais... 25. Pagal BPK 324 straipsnio 2 dalies nuostatas asmenys, dalyvaujantys nagrinėjant... 26. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, ar yra pagrindas D. D. dar kartą... 27. Asmeniui, turinčiam teistumą, padariusiam nusikalstamą veiką bausmės... 28. BPK 331 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu pirmosios instancijos teismo... 29. Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nuosprendį... 30. Konstatuoti, kad D. D. paskirtos bausmės vykdymas atidėtas nemotyvuotai,... 31. Atidėdamas bausmės vykdymą, apeliacinės instancijos teismas nuteistajam D.... 32. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad,... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 34. Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro Aivaro Povilaičio kasacinį skundą...