Byla 2S-862-340/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų N.Švedienės, E.Žirono,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profsąjungos atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti atsakovo prašymą dėl apeliacinio skundo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo VĮ „Visagino energija“ ieškinį atsakovui VĮ „Visagino energija“ nepriklausomai profsąjungai dėl profesinės sąjungos nesutikimo skirti drausminę nuobaudą panaikinimo, tretysis asmuo S.J.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Visagino miesto apylinkės teismas 2008-04-04 sprendimu ieškinį tenkino, panaikino VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profsąjungos 2007-11-28 sprendimą, kuriuo atsisakyta duoti išankstinį sutikimą skirti S.J., kuris yra įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo narys, drausminę nuobaudą – pastabą; iš VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profsąjungos priteisė 112 Lt žyminio mokesčio ieškovui; taip pat 10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

7Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Visagino m. apylinkės teismo 2008-04-04 sprendimą; išnagrinėti bylą iš esmės; atmesti ieškinį ir pripažinti, kad VĮ „Visagino energija“ nepriklausoma profesinė sąjunga veikė pagal veikiančius įstatymus ir atsisakymas duoti išankstinį sutikimą skirti drausminę nuobaudą profesinės sąjungos tarybos nariui S.J., yra pagrįstas ir teisėtas.

8Visagino m. apylinkės teismas 2008-05-09 nutartimi pasiūlė apeliantui VĮ „Visagino energija“ nepriklausomai profesinei sąjungai per 10 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, pašalinti apeliacinio skundo trūkumus: primokėti 63 Lt žyminio mokesčio ir pateikti apie tai įrodymus.

9Visagino m. apylinkės teismas 2008-05-29 nutartimi VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profsąjungos apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir su priedais grąžino jį padavusiam asmeniui.

10Apeliantas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Visagino m. apylinkės teismo 2008-05-29 nutartį; priimti nagrinėjimui jo apeliacinį skundą.

11Visagino m. apylinkės teismas 2008-06-27 nutartimi atsisakė tenkinti VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profsąjungos prašymą dėl apeliacinio skundo priėmimo nagrinėjimui. Teismas nustatė, jog atsakovas tvirtina, kad apie nutartį dėl trūkumų pašalinimo sužinojo tik iš vėlesnės nutarties dėl apeliacinio skundo grąžinimo. Teismas nustatė, jog teismo procesiniai dokumentai atsakovo pirmininkei N.R. buvo įteikti asmeniškai 2008-05-15, tai ji patvirtino savo parašu; todėl teismas padarė išvadą, kad 2008-06-10 teismui pateiktame atskirajame skunde nurodomi akivaizdžiai melagingi duomenys. Teismas pažymėjo, jog trūkstama žyminio mokesčio dalis sumokėta tik atskirojo skundo padavimo dieną 2008-06-10. Teismo manymu, nutartyje nurodyti trūkumai nepašalinti ne dėl to, jog apeliantas nebuvo tinkamai informuotas, o dėl jam atstovaujančių asmenų nepateisintino delsimo atlikti procesinius veiksmus.

12Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Visagino m. apylinkės teismo 2008-06-27 nutartį; priimti nagrinėjimui 2008-04-30 VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profsąjungos apeliacinį skundą. Nesutinka su teismo išvada dėl procesinių dokumentų įteikimo. Nurodo, jog 2008-05-15 gavo pasirašytinai iš įmonės administracijos (ieškovo) procesinį dokumentą – teismo šaukimas c.b. Nr. 2-278-724/08 (pridėta prie atskirojo skundo), kitų dokumentų nebuvo.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo 2008-07-03 VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profsąjungos atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Visagino m. apylinkės teismo 2008-06-27 nutartį; nustačius šioje byloje piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejį, skirti atsakovui CPK 95 str. nustatytą sankciją. Nurodo, jog prie atskirojo skundo pridėto šaukimo kopija yra iš kitos civilinės bylos. Ieškovo nuomone, atsakovas pateikdamas aiškiai nepagrįstą atskirąjį skundą piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, kaip savo argumentų įrodymą pateikia kitos bylos dokumentus taip klaidindamas teismą; kitoje byloje atsakovas ir jo atstovas dalyvavo, vadinasi suprato dokumento turinį. Iš atsakovo veiksmų matosi, kad jis nesąžiningai naudojasi savo procesinėmis teisėmis ir veikia prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, todėl skirtina CPK 95 str. nustatyta sankcija.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovų apeliacinio skundo priėmimo ir trūkumų šalinimo klausimą, neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, netinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

16Pagrindinis atskirojo skundo argumentas – jog apeliantui tinkamai laiku nebuvo įteikta Visagino apylinkės teismo 2008-05-09 nutartis dėl apeliacinio skundo trūkumų šalinimo.

17Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog teismo procesiniai dokumentai atsakovo pirmininkei N.R. buvo įteikti asmeniškai 2008-05-15. Kaip matyti iš ieškovo teismui pateikto lydraščio nuorašo (b.l. 76) – atsakovo atstovė pasirašė ant minėto lydraščio, jog gavo jį 2008-05-15, tačiau lydraštyje nepažymėta, koks dokumentas buvo siunčiamas (kaip yra pažymėta lydraštyje gautame atsakovo 2008-06-03, kur pažymėta jog pridėta nutartis bei grąžinamo skundo ir žyminio mokesčio nuorašai (b.l. 75)), todėl vadovaujantis teisingumo bei protingumo principais, nėra pagrindo šį lydraštį laikyti tinkamu įrodymu apie Visagino apylinkės teismo 2008-05-09 įteikimą atsakovui. Pažymėtina, jog teismo procesiniai dokumentai atsakovui buvo siunčiami ieškovo – priešingą suinteresuotumą byloje turinčios šalies, adresu; bylos duomenimis korespondenciją priėmė ieškovo kanceliarijos vedėja D.R., ir perdavė atsakovui, todėl pareiga įrodyti, kokie dokumentai ir kada buvo perduoti atsakovui tenka ieškovui, kuris neįrodė 2008-05-09 nutarties perdavimo momento.

18Taip pat kolegija negali sutikti ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nutartyje nurodyti trūkumai nepašalinti ne dėl to, jog apeliantas nebuvo tinkamai informuotas, o dėl jam atstovaujančių asmenų nepateisintino delsimo atlikti procesinius veiksmus, kadangi ši išvada nepagrįsta jokiais įrodymais. Vien tik formaliais pagrindais negali būti užkertama proceso dalyvio teisė į apeliacinį procesą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, trūkstama žyminio mokesčio dalis sumokėta tik atskirojo skundo padavimo dieną 2008-06-10; kadangi trūkstama žyminio mokesčio dalis sumokėta, laikytina, kad apeliantas ištaisė šį apeliacinio skundo trūkumą, kai tik sužinojo apie tokio trūkumo buvimą, ir nebeliko kliūčių apeliacinio skundo priėmimui. Todėl tenkindama atskirąjį skundą kolegija klausimą išsprendžia iš esmės – panaikina Visagino m. apylinkės teismo 2008-06-19 nutartį, ir priima atsakovo VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profsąjungos apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 4 d. sprendimo (CPK 337 str. 2 d.). Ieškovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

20Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

21Priimti atsakovo VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profsąjungos apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 4 d. sprendimo.

22Išsiųsti ieškovui VĮ „Visagino energija“ VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profsąjungos apeliacinį skundą.

23Išaiškinti ieškovui VĮ „Visagino energija“, kad jis per 20 dienų nuo apeliacinio skundo išsiuntimo dienos privalo raštu pateikti Vilniaus apygardos teismui išsamų atsiliepimą į apeliacinį skundą, išdėstant savo nuomonę dėl paduoto apeliacinio skundo.

24Perduoti šią bylą su atsakovo VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profsąjungos apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismo pirmininkui dėl teisėjų kolegijos sudarymo ir teismo posėdžio datos nustatymo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų N.Švedienės, E.Žirono,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo VĮ... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Visagino miesto apylinkės teismas 2008-04-04 sprendimu ieškinį tenkino,... 7. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Visagino m.... 8. Visagino m. apylinkės teismas 2008-05-09 nutartimi pasiūlė apeliantui VĮ... 9. Visagino m. apylinkės teismas 2008-05-29 nutartimi VĮ „Visagino energija“... 10. Apeliantas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Visagino m.... 11. Visagino m. apylinkės teismas 2008-06-27 nutartimi atsisakė tenkinti VĮ... 12. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Visagino m. apylinkės teismo... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo 2008-07-03 VĮ „Visagino... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 16. Pagrindinis atskirojo skundo argumentas – jog apeliantui tinkamai laiku... 17. Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog teismo... 18. Taip pat kolegija negali sutikti ir su pirmosios instancijos teismo išvada,... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 20. Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 19 d. nutartį panaikinti... 21. Priimti atsakovo VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profsąjungos... 22. Išsiųsti ieškovui VĮ „Visagino energija“ VĮ „Visagino energija“... 23. Išaiškinti ieškovui VĮ „Visagino energija“, kad jis per 20 dienų nuo... 24. Perduoti šią bylą su atsakovo VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos...