Byla e2-46926-466/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjęs ieškovo UAB „Nordekspresas“ ieškinį atsakovui UAB „Senamiesčio spaustuvė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Nordekspresas“ prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „Senamiesčio spaustuvė“ 3 915,68 eurų skolą, 280,00 eurų palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123, 142 straipsniuose nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimo tvarką bei terminus, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, esant Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Nordekspresas“ ir atsakovas UAB „Senamiesčio spaustuvė“ sudarė Vežimo sutartis – užsakymus, kurių pagrindu teikė ieškovas krovinių pervežimo paslaugas atsakovui. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir išrašė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras. Atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų, per sąskaitose nustatytus terminus jų visiškai nepamokėjo ir liko skolingas ieškovui 3 915,68 eurų. Pretenzijų dėl netinkamos pervežimo paslaugų kokybės ieškovas iš atsakovo nėra gavęs. 2015-11-30 buvo sudarytas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, tačiau atsakovas susidariusios skolos nesumokėjo.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.808 straipsnio 1 dalyje. nustatyta, kad pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.716 straipsnį, 6.720 straipsnio 3 dalį, klientas turi prievolę sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles (Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d.). Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš atsakovo priteistina 3 915,68 eurų skola ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

8Lietuvos Respublikos CK 6.261 straipsnyje nustatyta, jog skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Tuo vadovaujantis iš atsakovo priteistinos 280,00 eurų palūkanos už laikotarpį nuo 2015-08-01 iki 2016-11-15 (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d., Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 2 d.).

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straispnio 1 dalies punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteistinas 94,00 eurų žyminis mokestis ieškovo naudai.

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 eurų dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011‑11‑07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Senamiesčio spaustuvė“, į. k. 300693283, 3 915,68 eurų skolą, 280,00 eurų palūkanas, ir 94,00 eurų bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Nordekspresas“, į. k. 159926490, naudai.

14Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

15Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai