Byla eB2-2658-273/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kaliforma“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Reikalavimas.LT“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kaliforma“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Reikalavimas.LT“,

Nustatė

2Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Kaliforma“ dėl nemokumo. Ieškovė pareiškime nurodė, kad atsakovė biudžetui yra skolinga 3 558,51 Eur įvairių mokesčių ir delspinigių. Trečiasis asmuo UAB „Reikalavimas.LT“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovei, nurodė, kad jam atsakovė yra skolinga 239,45 Eur.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Atsakovės teismui pateiktais ir Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Kaliforma“ įregistruota 1994 m. birželio 27 d. Pagal 2015 m. spalio 31 d. balanso duomenis UAB „Kaliforma“ turėjo turto iš viso už 5 956 Eur, kur trumpalaikio turto buvo už 5 568 Eur, jame pagrindinę dalį 5 073 Eur sudarė per vienerius metus gautinos sumos, ilgalaikio turto įmonė turi už 388 Eur, mokėtinos sumos kreditoriams sudarė 41 834 Eur. Iš pateiktų įmonės kreditorių sąrašų matyti, kad 9 411,80 Eur suma iš atsakovės yra išieškoma pagal vykdomuosius raštus. 2015 m. gruodžio 22 d. duomenimis UAB „Kaliforma“ turėjo 6 registruotus apdraustųjų socialiniu draudimu asmenis, atsakovė skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 3 718,90 Eur. UAB „Kaliforma“ pradelstų kreditorinių reikalavimų suma, įskaitant skolą VSDFV, ieškovės nurodytą nepriemoką bei skolą trečiajam asmeniui, išieškomas sumas pagal vykdomuosius raštus, yra 19 575,59 Eur. 2015 m. gruodžio 3 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis UAB „Kaliforma“ per šių metų vienuolika mėnesių patyrė 2 685 Eur nuostolių. 2014 m. metais įmonė taip pat dirbo nuostolingai – turėjo 13 292 Eur nuostolių.

7Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovės UAB „Kaliforma“ pradelstų kreditoriams įsipareigojimų suma 19 575,59 Eur ženkliai viršija į atsakovės balansą įrašyto turto vertę 5 956 Eur, įmonės veikla yra nuostolinga. Byloje nėra pateikta duomenų, kad įmonė būtų pajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Byloje nustatyti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Kaliforma“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

8UAB „Kaliforma“ administratoriumi skirtinas J. G., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

10Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Kaliforma“ (įmonės kodas 249735840, buveinės adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-2) bankroto bylą.

11Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Kaliforma“ administratoriumi J. G. (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA013).

12Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Kaliforma“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Kaliforma“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

14Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovams, atsakovei ir administratoriui.

15Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

16Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai