Byla e2-2924-945/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovams J. R. ir V. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Kapitalo valda“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų J. R. ir V. R. 67,62 EUR skolos, 458,72 EUR delspinigių, 6,76 EUR baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, 20,30 EUR už VĮ Registrų centro pažymas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodoma, kad atsakovai su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ 2006 m. rugpjūčio 10 d. sudarė išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – pjūklą Hq142 bei įsipareigojo per sutartyje numatytą 12 mėnesių terminą mokėti mokėjimo grafike numatytas įmokas, vykdyti kitas sutarties sąlygas. Atsakovai nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl yra skolingi 553,40 EUR sumą, kurią sudaro 67,62 EUR skola, 458,72 EUR delspinigiai, 6,76 EUR bauda ir 20,30 EUR išlaidos už VĮ Registrų centro pažymas. Pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ bei ieškovė UAB „Kapitalo valda“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1, kuria buvo perleistos reikalavimo teisės pagal 2006 m. rugpjūčio 10 d. išperkamosios nuomos sutartį. Atsakovai dėl reikalavimo perleidimo informuoti jiems išsiųstu rašytiniu pranešimu.

4Atsakovams procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2016 m. spalio 27 d. viešo paskelbimo būdu 2016 m. spalio 27 d. nutartimi konstatavus, kad atsakovų gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos. Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimų į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nustatytu terminu nepateiks atsiliepimų į ieškinį. Atsakovams be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad UAB ,,Ūkio banko lizingas“ ir atsakovai 2006 m. rugpjūčio 10 d. sudarė išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią atsakovai įsigijo pjūklą Hq142 už 1 149,76 Lt (332,99 EUR) sumą, nustatant dalinius kredito grąžinimus ir galutinį kredito sugrąžinimo terminą iki 2007 rugpjūčio 15 d. Atsakovai savo prievolės tinkamai nevykdė, visų įmokų laiku nemokėjo, todėl liko skolingi UAB ,,Ūkio banko lizingas“ 67,62 EUR. Pirminis kreditorius UAB ,,Ūkio banko lizingas“ 2009 m. kovo 4 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 perleido reikalavimo teisę į atsakovų skolą ieškovei UAB „Kapitalo valda“ (2009 m. kovo 4 d. perdavimo – priėmimo aktas Nr. 201). Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovams buvo išsiųstas pranešimas išperkamosios nuomos sutartyje nurodytu adresu, tačiau atsakovai prievolės neįvykdė.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str.). Pagal išperkamosios nuomos sutartį, pirminis kreditorius UAB ,,Ūkio banko lizingas“ perdavė atsakovams valdyti ir naudotis pjūklą Hq142. Ieškovės teigimu, atsakovai už šią prekę atsiskaitė nevisiškai, duomenų apie tai, kad atsakovai būtų tinkamai įvykdę savo prievolę atsiskaityti, byloje nėra, šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 178, 179 str.), todėl darytina išvada, kad atsakovai prievolės neįvykdė. Atsakovams neįvykdžius prievolės atsiskaityti už įsigytą prekę iš atsakovų solidariai ieškovei priteistina 67,62 EUR skolos.

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 straipsnis, 6.71 straipsnis), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Išperkamosios nuomos sutarties 11.1 punkte numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Ieškovė paskaičiavo 458,72 EUR delspinigių už 3392 dienas, kuriuos prašo priteisti iš atsakovų.

10Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies. Taigi netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovai yra vartotojai, kurie sutartį su pradiniu kreditoriumi buvo sudarę prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (458,72 EUR) yra žymiai (beveik 7 kartus) didesni už pačią skolą (67,62 EUR), į faktą, kad delspinigių dydis iš esmės buvo nulemtas kreditoriaus pasyvumo itin ilgą laiką neįgyvendinant savo teisių, bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio didelio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, iš esmės net pasipelnymo iš vartotojo šaltiniu, o ne kompensuojamais, todėl, vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 114,69 EUR, paskaičiuotinų taikant 0,05 proc. dydį (458,72 EUR / 0,2 % * 0,05 %), kuris pagal analogiją atitinka numatytąjį Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnyje. Dėl nurodytos priežasties aptariamas reikalavimas tenkintinas iš dalies.

11Išperkamosios nuomos sutarties 5.2. punktu šalys susitarė, kad lizingo įmonei pareikalavus, per 5 dienas nuomininkas (atsakovai) turi pateikti visus dokumentus, susijusius su nuomininko finansine būkle ar turinčius reikšmės šios sutarties vykdymui, bei sudaryti sąlygas lizingo įmonės atstovams patikrinti kaip eksploatuojamas turtas. Sutarties 5.5. punkte numatyta, kad nuomininkas (atsakovai) turi informuoti per 5 dienas Lizingo įmonę, jeigu pasikeičia nuomininko adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, keičiasi darbovietė, turto laikymo vieta. Gyventojų registro tarnybos prie VRM duomenimis, atsakovas 2012 m. balandžio 11 d. išvyko gyventi į Jungtinę Karalystę, atsakovė 2009 m. sausio 23 d. – į Ispaniją. Išperkamosios nuomos sutartyje nurodytas adresas – ( - ). Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovai būtų įvykdę sutarties 5.5. punkte nustatytą pareigą ir informavę apie gyvenamosios vietos pasikeitimą, todėl išperkamosios nuomos sutarties 11.2. punkto pagrindu atsakovams kyla pareiga mokėti 10 proc. dydžio baudą nuo neišpirktos turto vertės, t. y. 6,76 EUR (CK 6.258 str. 1 d.).

12CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl iš atsakovų ieškovei priteistinos 5 % dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo.

13Šioje byloje ieškovė patyrė 15 EUR išlaidų už sumokėtą žyminį mokestį. Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovės sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovei iš atsakovų priteistinas visas sumokėtas 15 EUR žyminis mokestis.

14Ieškovei priteistina 20,30 EUR išlaidų už VĮ Registrų centro pažymas (CPK 88 str. 1 d. 9 p.).

15Kadangi įstatyme nenumatyta solidari atsakovų atsakomybė už bylinėjimosi išlaidų atsiradimą, ieškovės turėtų išlaidų atlyginimas ieškovei iš atsakovų priteistinas lygiomis dalimis, t. y. po 17,65 EUR ((15 EUR + 20,30 EUR) / 2 = 17,65 EUR).

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl šios išlaidos nepriteistinos.

17Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti solidariai iš atsakovų J. R., a. k. ( - ) ir V. R., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Kapitalo valda“, į. k. 126308223, 67,62 EUR (šešiasdešimt septynių eurų 62 ct) skolą, 114,69 EUR (šimtą keturiolika eurų 69 ct) delspinigių, 6,76 EUR (šešių eurų 76 ct) baudą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2016 m. spalio 4 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Likusią ieškinio dalį atmesti.

21Priteisti iš atsakovų J. R., a. k. ( - ) ir V. R., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Kapitalo valda“, į. k. 126308223, lygiomis dalimis po 17,65 EUR (septyniolika eurų 65 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

22Atsakovai negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio... 2. Ieškovė UAB „Kapitalo valda“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų J.... 3. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovai su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio banko... 4. Atsakovams procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas... 5. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 9. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 10. Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės... 11. Išperkamosios nuomos sutarties 5.2. punktu šalys susitarė, kad lizingo... 12. CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs... 13. Šioje byloje ieškovė patyrė 15 EUR išlaidų už sumokėtą žyminį... 14. Ieškovei priteistina 20,30 EUR išlaidų už VĮ Registrų centro pažymas... 15. Kadangi įstatyme nenumatyta solidari atsakovų atsakomybė už bylinėjimosi... 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra mažesnės už Lietuvos... 17. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti solidariai iš atsakovų J. R., a. k. ( - ) ir V. R., a. k. ( - )... 20. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 21. Priteisti iš atsakovų J. R., a. k. ( - ) ir V. R., a. k. ( - ) ieškovei UAB... 22. Atsakovai negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi... 23. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...