Byla e2-3867-910/2018
Dėl skolos priteisimo, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo VĮ „Turto bankas“ ieškinį atsakovams UAB „Fishelson“ ir S. S. dėl skolos priteisimo, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“,

Nustatė

2ieškovas VĮ „Turto bankas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų UAB „Fishelson“ ir S. S. solidariai 45 613,17 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

3Trečiasis asmuo ieškovo pusėje VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydama, kad visiškai sutinka su ieškovo pareikštais reikalavimais.

4Nepavykus įteikti atsakovui UAB „Fishelson“ procesinių dokumentų registruotu buveinės adresu Šalčininkų rajono savivaldybės Dieveniškių miestelyje, Naujoji g. 8-6, procesiniai dokumentai pakartotinai persiųsti registruotu buveinės adresu ir laikyti įteiktais praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo, t. y. 2018 m. birželio 17 d. (CPK 123 straipsnio 4 dalis).

5Nepavykus įteikti atsakovui S. S. procesinių dokumentų deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo įteikti CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, procesinius dokumentus pakartotinai siunčiant jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ir laikant juos įteiktais praėjus 30 dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsižvelgiant į tai, kad pranešimas atsakovui paliktas 2018 m. birželio 8 d., procesiniai dokumentai atsakovui laikytini įteiktais 2018 m. liepos 8 d.

6Atsakovai per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies

9Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2014 m. rugsėjo 19 d. finansavimo ir administravimo sutartimi Nr. S-VP2-2.1-ŪM-04-K-05-082 atsakovui UAB „Fishelson“ suteiktos lėšos projektui „UAB „Fishelson“ paslaugų eksporto pradžia“ (projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-082) įgyvendinti. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2017 m. rugpjūčio 21 d. surašė pažeidimo tyrimo išvadą ir informavo Ūkio ministeriją apie Europos Sąjungos finansinės paramos, suteiktos atsakovui, naudojimo pažeidimus. Ūkio ministerija 2017 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. (19.2-52)-3-4031 informavo atsakovą UAB „Fishelson“ apie sutarties nutraukimą ir 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 4-632 pareikalavo grąžinti Europos Sąjungos fondų suteiktas lėšas – 42 650,99 Eur sumą. 2017 m. lapkričio 3 d. įsakyme Nr. 4-632 nurodyta, kad projekto vykdytojas UAB „Fishelson“ iki 2018 m. sausio 22 d. privalo grąžinti 42 650,99 Eur Europos Sąjungos fondo lėšų į Ūkio ministerijos sąskaitą bei sumokėti Europos Komisijos nustatyto dydžio metines palūkanas bei Finansų ministro nustatytus delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Toks sprendimas priimtas vadovaujantis Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, 5.2.2 ir 8.1 papunkčiais, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, 1881 punktu ir 198.1 papunkčiu, kuriuose nustatyta, kad netinkamai panaudotos lėšos susigrąžinamos iš galutinių paramos gavėjų. 2007 m. spalio 11 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. (7.22-52-07)-T5-52, 2018 m. vasario 20 d. reikalavimo teisės į UAB „Fishelson“ skolą perdavimo-priėmimo aktu Nr. 127/E10-2 Ūkio ministerija perdavė VĮ Turto bankui reikalavimo teisę į UAB „Fishelson“ 44 258,53 Eur skolą. Po reikalavimo teisės perdavimo VĮ Turto bankas papildomai priskaičiavo 1256,13 Eur delspinigių ir 98,51 Eur palūkanų. VĮ Turto bankas 2018 m. vasario 28 d. raštu Nr. (7.3-42)-SK4-2656 ir 2018 m. kovo 22 d. raštu Nr. (7.3-42)-SK4-3720 kreipėsi dėl skolos grąžinimo į atsakovą, tačiau atsakovas nepadengė skolos, taip pat neatsakė į pateiktą raštą. Nustatyta, kad atsakovo UAB „Fishelson“ vadovas nuo 2016 m. balandžio 19 d. registruotas atsakovas S. S.. Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovo reikalaujama skola būtų sumokėta (CPK 178 straipsnis).

10Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsakovas prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerija nutraukė 2014 m. rugsėjo 19 d. finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP2-2.1-ŪM-04-K-05-082 ir pareikalavo, kad atsakovas UAB „Fishelson“ grąžintų 45 613,17 Eur gautų projekto finansavimo lėšų. Ieškovas perėmė pradinio kreditoriaus reikalavimo teisę į atsakovą, todėl ieškovo VĮ „Turto bankas“ reikalavimas dėl skolos priteisimo iš atsakovo UAB „Fishelson“ tenkintinas (CK 6.38, 6.200, 6.205, 6.256 straipsniai).

11Ieškovas taip pat prašo priteisti 45 613,17 Eur sumą solidariai iš atsakovo UAB „Fishelson“ vadovo S. S., remdamasis tuo, kad jis, kaip įmonės vadovas, nesilaikė rūpestingo, apdairaus ir protingo vadovo elgesio standartų (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalis).

12Kasacinio teismo išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Kasacinio teismo pažymėta, kad bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkų, bet ir bendrovės kreditorių atžvilgiu. Jeigu vadovui neatsirastų atsakomybės (arba atsirastų tik tiesiogiai įstatymų nustatytais atvejais), tai nebūtų realaus priverstinio mechanizmo užtikrinti fiduciarinių pareigų kreditoriams vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013).

13Nagrinėjamu atveju sprendžiama dėl atsakovo S. S., kaip atsakovo UAB „Fishelson“ vadovo, atsakomybės už vadovaujamos bendrovės neįvykdytą sutartį. Ieškovo pateiktais duomenimis, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2017 m. rugpjūčio 21 d. surašytoje pažeidimo tyrimo išvadoje laikotarpis arba data, kada buvo padarytas pažeidimas, nurodomas 2017 m. sausio 30 d. - 2017 m. rugpjūčio 21 d. S. S. direktoriumi paskirtas 2016 m. balandžio 14 d. Atsakovas S. S. turėjo atidžiai ir atsakingai įvertinti jo vadovaujamos bendrovės sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, vadovaudamas bendrovei, privalėjo dėti visas pastangas, kad sutartiniai įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku. Bylos duomenimis, atsakovas po projekto užbaigimo neteikė ataskaitos, nereagavo į kreditoriaus reikalavimą pateikti su projekto vykdymu susijusias aplinkybes, atlikus patikrą vietoje, atsakovas nei vienu iš nurodytų adresų nebuvo rastas, jokia veikla nevykdoma. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo neužtikrinimas reiškia, kad atsakovas, kaip bendrovės vadovas, akivaizdžiai netinkamai vykdė vadovo pareigas, pažeidė bendrovės kreditoriaus interesus, ir tai lėmė žalos ieškovui atsiradimą. Byloje nustatytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad yra visos būtinos sąlygos taikyti atsakovui S. S., kaip UAB „Fishelson“ vadovui, civilinę atsakomybę (CK 6.246- 6.249 straipsniai).

14Ieškovas iš atsakovo S. S. grąžintinas lėšas prašo priteisti solidariai.

15Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją tai, kad tiesioginių prievolinių santykių tarp bendrovės vadovo ir kreditoriaus nėra, o fiduciarinės pareigos atsiranda pablogėjus įmonės finansinei būklei, suponuoja, jog vadovo atsakomybė atsiranda tik tuo atveju, kai bendrovė nebepajėgi pati patenkinti kreditoriaus reikalavimų. Tai reiškia, kad bendrovės vadovo, kaip ir jos dalyvio, atsakomybė yra subsidiaraus pobūdžio (CK 6.245 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013). Dėl to ieškovo reikalavimas atsakovo S. S. atžvilgiu tenkintinas iš dalies, 45 613,17 Eur sumą iš atsakovo priteisiant subsidiariai.

16CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įstatymas numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, o kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnis).

17Aptariamu atveju ieškovas VĮ „Turto bankas“ nėra privatus juridinis asmuo, o atsakovas S. S. yra fizinis asmuo. Dėl to ieškovui iš atsakovų priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisume dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

18Iš atsakovų į valstybės biudžetą lygiomis dalimis priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas – 909 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi ir 285-286 straipsniais

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovui VĮ „Turto bankas“ (į. k. 112021042) iš atsakovo UAB „Fishelson“ (į. k. 302579766) ir subsidiariai atsakovo S. S. (a. k. ( - ) 45 613,17 Eur (keturiasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų trylikos eurų 17 ct) sumą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 45 613,17 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2018 m. gegužės 21 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Kitą ieškinio dalį atmesti.

23Priteisti iš atsakovų UAB „Fishelson“ (į. k. 302579766) ir S. S. (a. k. ( - ) lygiomis dalimis 909 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą, t. y. po 454,50 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt keturis eurus 50 ct) iš kiekvieno atsakovo (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“, įmokos kodas 5660). Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus apygardos teismui.

24Atsakovai negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas VĮ „Turto bankas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 3. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“... 4. Nepavykus įteikti atsakovui UAB „Fishelson“ procesinių dokumentų... 5. Nepavykus įteikti atsakovui S. S. procesinių dokumentų deklaruotos... 6. Atsakovai per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareikštą... 7. Pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį teismas, priimdamas sprendimą už akių,... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 9. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2014 m.... 10. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti 45 613,17 Eur sumą solidariai iš atsakovo... 12. Kasacinio teismo išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai... 13. Nagrinėjamu atveju sprendžiama dėl atsakovo S. S., kaip atsakovo UAB... 14. Ieškovas iš atsakovo S. S. grąžintinas lėšas prašo priteisti solidariai.... 15. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją tai, kad tiesioginių prievolinių... 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo... 17. Aptariamu atveju ieškovas VĮ „Turto bankas“ nėra privatus juridinis... 18. Iš atsakovų į valstybės biudžetą lygiomis dalimis priteistinas žyminis... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovui VĮ „Turto bankas“ (į. k. 112021042) iš atsakovo UAB... 22. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 23. Priteisti iš atsakovų UAB „Fishelson“ (į. k. 302579766) ir S. S. (a. k.... 24. Atsakovai negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 25. Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...