Byla 2-1541/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Optimalių konsultacijų centras“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-1646-109/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Optimalių konsultacijų centras“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl atviro konkurso sąlygų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Optimalių konsultacijų centras“ 2009 m. balandžio 14 d. ieškiniu prašė pripažinti Konkurso dėl Kauno pramogų ir sporto rūmų Nemuno saloje, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo sąlygų 11.10 punktą prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo (toliau tekste – KĮ) 9 straipsniui ir CK 6.947 straipsniui bei įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybės administraciją pakeisti koncesijos suteikimo atviro konkurso sąlygas taip, kad jose būtų numatyta Suteikiančiosios institucijos teisė pakeisti konkurso sąlygas ir atšaukti konkursą iki įpareigojančio pasiūlymo pateikimo datos.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 9 d. sprendimu už akių (ieškovo atstovui neatvykus į teismo posėdį) ieškinį atmetė. Teismas paskyrė ieškovui UAB „Optimalių konsultacijų centras“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis 15 000 Lt baudą.

5Ieškovas UAB „Optimalių konsultacijų centras“ 2009 m. birželio 26 d. pareiškimu prašė peržiūrėti teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą, skiriant teismo posėdį apie jį tinkamai pranešti ieškovui, panaikinti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei ištaisyti klaidą, padarytą priteisiant bylinėjimosi išlaidas.

6Pareiškime nurodyta, kad ieškovas apie priimtą sprendimą už akių sužinojo iš žiniasklaidos. Ieškovui nebuvo įteiktas nei šaukimas į teismo ar parengiamąjį posėdį, nei atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Šaukimas į teismą kartu su procesiniais dokumentais buvo išsiųstas iš teismo ir jo gavimą patvirtino asmuo, kuris nėra ieškovo darbuotojas. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog UAB „Optimalių konsultacijų centras“ direktorė yra R. M. . Asmuo, kuris pasirašė gavęs teismo šaukimą, dokumentų ieškovui neperdavė, neinformavo apie šaukimo gavimą. Ieškovas, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdį ir nebuvo įteikti procesiniai dokumentai, neturėjo galimybės apginti savo pažeistus interesus. Be to, ieškovui paskirta bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nors jis procesu nepiktnaudžiavo. Teismas įvertino tik atsakovo argumentus, tačiau nevertino galimo įstatymo pažeidimo ieškovo interesams, taip pat nesivadovavo teismų praktika. Teismas neteisingai konstatavo, jog nepateikus pasiūlymo negali būti pažeistos ieškovo teisės dėl konkurso sąlygų, nustatančių derybų vedimą su konkurso dalyviais, atitinkančiais konkurso sąlygų reikalavimus. CK 6.952 straipsnis nustato konkurso dalyviams teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo, kai nėra ginčijama koncesijos sutartis. Viešas konkursas susideda iš kelių etapų, kurie nustatyti CK 6.947-6.949 straipsniuose ir konkrečiai išvardinti KĮ 8 straipsnyje, todėl bet kuris suteikiančiosios institucijos sprendimas kiekviename iš konkurso etapų yra savarankiškas konkurso rezultatas, dėl kurio galimas atitinkamas reikalavimas. Konkurso dalyvis turi teisę skųsti ne tik suteikiančiosios institucijos sprendimą su juo nesudaryti koncesijos sutarties, tačiau turi teisę skųsti gautas konkurso sąlygas, kaip savarankišką konkurso etapą. Jeigu suinteresuotas dalyvauti konkurse asmuo konkurso sąlygų, kurios prieštarauja įstatymui, neskundžia, tai pateikdamas pasiūlymą jis kaip ir patvirtina, jog sutinka su visomis konkurso sąlygomis. Teismo argumentas, jog teisių gynimas galimas tik pateikus pasiūlymą, yra neteisingas ir nepagrįstas. Teismas KĮ normas aiškino siaurai, nors jos turi būti aiškinamos kartu su CK nuostatomis, reglamentuojančiomis konkursų rengimą. Teismas nepasisakė, ar konkurso sąlygų 11.10 punktas prieštarauja KĮ 9 straipsniui, todėl priimdamas sprendimą už akių, nepasisakė dėl pagrindinio ieškinio reikalavimo. Suteikiančioji institucija nepagrįstai ir neteisėtai išplėtė savo teises konkurso sąlygomis, toks teisių išplėtimas yra prieštaraujantis imperatyviai įstatymo normai - KĮ 9 straipsniui. Teismas, neteisingai įvertinęs, jog konkurso dalyvis iki pasiūlymo pateikimo dienos neturi teisės skųsti konkurso sąlygų, padarė išvadą, jog ieškovas, padavęs ieškinį, bet nepateikęs pasiūlymo, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Šis argumentas nėra teisingas ir teisėtas. Konkurso dalyvis, gavęs konkurso sąlygas ir jas įvertinęs, turi teisę skųsti jas teismui, jeigu mato, jog jo teisės gali būti pažeistos. Ieškovas turi teisę skųsti konkurso sąlygas iki pasiūlymo pateikimo dienos ir iki sprendimo priėmimo apie dalyvavimą konkurse, nes konkurso sąlygos yra pagrindinis ir esminis konkurso dokumentas, kurio pagrindu teikiamas pasiūlymas, šiuo atveju - įsipareigojimas investuoti mažiausiai 32 milijonus litų. Teismas vienpusiškai vertino tik atsakovo argumentus ir neaiškino KĮ nuostatų ar konkurso sąlygų. Konkurso dalyviu tampama pareiškus suinteresuotumą dalyvauti konkurse, o ne tik pateikus pasiūlymą (KĮ 2 str.), todėl ir teisė ginti pažeistas teises atsiranda nuo konkurso sąlygų gavimo dienos. Ieškovas ketino dalyvauti konkurse ne vienas, o su kitomis Lietuvos ir užsienio įmonėmis, su jomis sudarydamas konsorciumą. Priteista bauda, net nevertinant jos nepagrįstumo aplinkybių, yra per didelė. Atsakovas nepatyrė nuostolių dėl ieškinio pateikimo, be to, turėjo galimybę pataisyti konkurso sąlygas, tačiau to nepadarė. Sprendimo už akių rezoliucinėje dalyje padaryta klaida, nes nurodyta, jog iš ieškovo priteistina 5 000 Lt atstovavimo išlaidų, nors motyvuojamojoje dalyje pažymėta, kad maksimali priteistina suma – 3 040 Lt. Be to, teismas, skaičiuodamas atstovavimo išlaidas, nepagrįstai pritaikė maksimalius koeficientus, nes atsiliepimas ir atskirasis skundas atkartoja iš esmės tuos pačius motyvus, juose yra teisinių klaidų, atsakovui be reikalo atstovavo du advokatai, nepagrįstai priskaičiuotos išlaidos už sugaištą laiką atliekant teisės aktų analizę.

7Teismas 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Optimalių konsultacijų centras“ pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

8Teismas nurodė, kad ieškovas turi rūpintis ir domėtis proceso eiga. Ieškinys teismui pateiktas 2009 m. balandžio 15 d. 2009 m. gegužės 18 d. teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį, o parengiamasis teismo posėdis paskirtas 2009 m. birželio 8 d. Nuo ieškinio padavimo dienos iki parengiamojo teismo posėdžio dienos praėjo beveik du mėnesiai, tačiau ieškovas nepasidomėjo civilinės bylos eiga. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad jam siųstas atsiliepimas į ieškinį ir teismo šaukimas nebuvo įteikti tinkamai, kadangi pats ieškovas netinkamai atliko savo pareigas ir įgyvendino civilinio proceso principus. Ieškovo nurodyti duomenys apie buvusio direktoriaus S. R. , kuris taip pat yra patalpų, kuriose veikia ieškovas savininkas, darbą UAB „Optimalių konsultacijų centras“ yra nekonkretūs. Ieškovas buvo įpareigotas pateikti įrodymus, pagrindžiančius aplinkybę, kad teismo dokumentus priėmęs S. R. nėra UAB „Optimalių konsultacijų centras“ darbuotojas. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ieškovas nurodė, kad asmuo, patvirtinęs apie šaukimo ir procesinių dokumentų gavimą, nėra ieškovo darbuotojas nuo 2006 m. lapkričio 13 d. Ieškovas, šalindamas teismo nutartimi nurodytus trūkumus, 2009 m. liepos 16 d. patikslintame prašyme nurodė, kad S. R. nėra ieškovo darbuotojas nuo 2004 metų. Ieškovo pateikta 2009 m. liepos 15 d. pažyma rodo tik tai, kad 2009 m. liepos 15 d. bendrovėje dirba direktorė R. M. ir pardavimų vadybininkė T. M. , tačiau tikslių duomenų, nuo kada įmonėje nedirba S. R. , ieškovas nepateikė. Teismas atmetė ieškovo argumentą dėl konfliktavimo su patalpų savininku S. R. , dėl ko šis asmuo neperduoda siunčiamos korespondencijos, kadangi CPK 122 straipsnio 2 dalis suteikia galimybę procesinius dokumentus juridiniams asmenims įteikti ne tik juridinių asmenų registre nurodytu adresu, tačiau ir kitu adresu, kurį nurodo juridinis asmuo. Šia galimybe ieškovas nepasinaudojo, o visuose savo procesiniuose dokumentuose nurodo tą patį adresą.

9Nutartyje nurodoma, kad, pasak ieškovo, jis turi teisę skųsti ne tik suteikiančiosios institucijos sprendimą su juo nesudaryti koncesijos sutarties (KĮ 20 str.), tačiau teisę skųsti ir konkurso sąlygas, kaip atskirą konkurso etapą. KĮ 20 straipsnis numato, jog konkurso, surengto pagal šį įstatymą, dalyviai, su kuriais nuspręsta nesudaryti koncesijos sutarties, ir kiti asmenys, kurie mano, kad jų teisės suteikiant koncesijas buvo pažeistos, turi teisę ginti savo teises teisme. Tokie reikalavimai teismui turi būti pateikiami per vieno mėnesio ieškinio senaties terminą nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti koncesijos sutartį paskelbimo dienos. Ši norma numato ginčų sprendimą teisme tik tada, kai sudaryta koncesijos sutartis. Jeigu asmens teisės pažeistos kituose konkurso etapuose, dar nesant sudarytos sutarties, tokių teisių gynimas gali būti priskirtas CPK 5 straipsnyje numatytiems atvejams. Ieškovas nei ieškinyje, nei prašyme dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nenurodė, kaip ginčijamos konkurso sąlygos pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus. Ieškovas tik teigė, kad konkurso sąlygos galėtų pažeisti konkurso dalyvių teises ateityje, pateikus išsamų įpareigojantį pasiūlymą. Konkurso sąlygų 7.1-7.4 punktai numato konkurso dalyvių teisę raštu prašyti suteikiančiosios organizacijos paaiškinti konkurso sąlygas, taip pat pateikti konkurso dalyviui papildomą reikalingą informaciją. Be to, kreipimasis į Suteikiančiąją organizaciją yra tinkamiausia priemonė, kadangi tik pirmaisiais konkurso etapais yra galimybė keisti konkurso sąlygas. Ieškovas nesikreipė į Suteikiančiąją organizaciją su prašymu dėl konkurso sąlygų paaiškinimo. Teismas 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi nutarė panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – konkurso sustabdymą, tačiau ieškovas šios teismo nutarties neskundė. Ieškovas nenurodė aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

10Nutartyje nurodyta, kad pagal CPK asmuo, kuriam paskirta bauda, per 14 dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Kadangi ieškovui bauda skirta 2009 m. birželio 9 d. priimant sprendimą už akių, ieškovas turėjo pateikti prašymą dėl baudos panaikinimo arba sumažinimo iki 2009 m. birželio 23 d. Ieškovas šį terminą praleido ir neprašo atnaujinti, todėl teismas atmetė ieškovo prašymą panaikinti paskirtą baudą.

11Ieškovo teigimu, teismas per klaidą priteisė 5 000 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, nes motyvuojamojoje dalyje pažymėjo, jog bylinėjimosi išlaidos, vadovaujantis Teisingumo ministro įsakymu ir Lietuvos advokatų tarybos nutarimu patvirtintomis rekomendacijomis, siekia 3 040 Lt. Teismas sprendimo už akių penkto puslapio apačioje nurodė, jog atsakovo atstovo prašomos priteisti išlaidos yra per didelės, todėl prašymas tenkintas iš dalies, priteisiant 5 000 Lt dydžio išlaidas už teisinę pagalbą.

12Ieškovo UAB „Optimalių konsultacijų centras“ atstovė atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartį ir atnaujinti bylos nagrinėjimą, skiriant teismo posėdį ir apie jį tinkamai pranešant ieškovui. Skunde rašoma:

  1. Teismas, tenkindamas atsakovo prašymą, priėmė nepagrįstą sprendimą už akių, remdamasis tik atsakovo argumentais. Teismas neįsigilino į koncesijų suteikimo principus, jų specifiką, neanalizavo teismų praktikos, todėl priėmė nepagrįstą, neteisėtą ir ieškovo interesus pažeidžiančią nutartį. Konkurso dalyvis turi teisę skųsti konkurso sąlygas, kaip savarankišką konkurso etapą. Kiekvienas iš koncesijos konkurso vykdymo etapų turi savo rezultatus, kuriuos galima skųsti per vieno mėnesio terminą. Ieškovas reiškė reikalavimą dėl konkurso sąlygų, tai yra pirmo konkurso etapo rezultatų. Konkurso dalyvis turi teisę kreiptis į teismą dėl galimo pažeidimo, kai konkurso sąlygose nustatyti reikalavimai prieštarauja įstatymams. Ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą, prašydamas panaikinti įstatymams prieštaraujančią konkurso sąlygą.
  2. Teismas priėmė sprendimą už akių neįsitikinęs, ar jo siųstas šaukimas buvo tinkamai įteiktas ieškovui. Ieškovas buvo aktyvi proceso šalis, domėjosi proceso eiga. Ieškovui nebuvo įteiktas šaukimas, taip pat atsiliepimas į ieškinį. Šaukimo, siųsto ieškovui, gavimą patvirtino asmuo, kuris nėra ieškovo darbuotojas nuo 2006 m. lapkričio 13 d. Ieškovo direktorė yra R. M. , o ne už teismo siųstą šaukimą pasirašęs asmuo. Teismas nesuabejojo aiškiai kito asmens padarytu ant šaukimo prierašu – „direktorius“, nes asmuo, pasirašęs ant teismo šaukimo šaknelės, yra ne tas pats asmuo, kuris prirašė prierašą „direktorius“. Šaukimas nebuvo įteiktas ieškovo valdymo organui, vadovui, raštinės darbuotojui ar kokiam nors kitam jo darbuotojui, o už šaukimą pasirašęs asmuo nėra ieškovo darbuotojas. Jis neinformavo ieškovo apie dokumentų gavimą, jų neperdavė.
  3. Ieškovas prašė peržiūrėti visą sprendimą iš naujo. Jis siekia, jog jo reikalavimas būtų patenkintas su visomis su tuo susijusiomis pasekmėmis, įskaitant baudos paskyrimo faktą. Teismas neteisingai nusprendė, kad ieškovas, pateikęs ieškinį, tačiau nepateikęs pasiūlymo konkursui, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Ieškovas turi teisę skųsti konkurso sąlygas iki įpareigojančio pasiūlymo pateikimo dienos ir iki sprendimo priėmimo apie dalyvavimą konkurse, nes konkurso sąlygos yra pagrindinis ir esminis konkurso dokumentas, kurio pagrindu teikiamas pasiūlymas. Konkurso dalyviu tampama gavus konkurso sąlygas arba pateikus pasiūlymą. Teisė ginti pažeistas teises atsiranda nuo konkurso sąlygų gavimo dienos. Ieškovas įrodė teismui savo ketinimų rimtumą.
  4. Teismo sprendimo už akių rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad iš ieškovo priteistina 5 000 Lt atstovavimo išlaidų, nors motyvuojamoje dalyje pažymėta maksimali priteistina suma – 3 040 Lt. Teismas, skaičiuodamas atstovavimo išlaidas, nepagrįstai taikė maksimalius koeficientus.

13Atsiliepimu į ieškovo UAB „Optimalių konsultacijų centras“ atskirąjį skundą atsakovas prašo netenkinti skundo, o skundžiamą teismo nutartį palikti galioti. Atsiliepime pažymima, kad iš ieškovo pateiktų įrodymų nėra aišku, nuo kada S. R. nėra ieškovo darbuotojas. Bylos aplinkybės ir ieškovo skundo argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad procesiniai dokumentai ieškovui nebuvo įteikti tinkamai. Teismas padarė pagrįstą išvadą, jog šaukimas įteiktas tinkamai, o ieškovas be pateisinamos priežasties nedalyvavo teismo posėdyje, todėl šiuo vertinimo aspektu sprendimo už akių priėmimas neprieštarauja CPK nuostatoms. Ieškovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nenurodė jokių esminių naujų aplinkybių ir nepateikė naujų įrodymų, kurie galėtų turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ar patvirtintų, kad teismo sprendimas akivaizdžiai neteisingas, kad juo pažeidžiamos asmens teisės. Ieškovas turėjo teikti atskirą prašymą dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo, tačiau praleido įstatymo nustatytą terminą šiam procesiniam veiksmui atlikti, todėl teismas pagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl baudos panaikinimo. Teismas gali nukrypti nuo rekomenduojamų advokato pagalbos išlaidų dydžių ir priteisti realiai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Civilinis procesas įstatymu reglamentuojamas taip, kad nebūtų sudaryta prielaidų vilkinti bylų nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir vykdymą, būtų užkirstas kelias proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, nebūtų pažeistos proceso šalies, sąžiningai dalyvaujančios nagrinėjant civilinę bylą, teisės. Sprendimo už akių priėmimas - tai specifinis ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių nusišalinus nuo dalyvavimo nagrinėjant civilinę bylą (pvz. nepateikus atsiliepimo, kitų paruošiamųjų procesinių dokumentų, neatvykus į teismo posėdį), ši byla yra nagrinėjama ir sprendimas priimamas nedalyvaujant tai šaliai (CPK 285-286 str.). Tikslas užtikrinti proceso koncentruotumą, įpareigojant civilinio proceso šalis rūpintis tinkamu ir greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d.) bei numatant šios pareigos nesilaikymo padarinius, iš kurių vienas yra sprendimo už akių priėmimo galimybė, derintinas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu, taip pat visokeriopos teisminės gynybos principu (CPK 7 str. 1 d.). Įstatymas numato galimybę asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, pateikti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir nustato sprendimo už akių peržiūrėjimo sąlygas (CPK 287-288 str.).

16Iš bylos medžiagos matyti, kad teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimas už akių (t. 2, b. l. 119-124) buvo priimtas, nes ieškovas (jo atstovas) neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį. Teismas sprendė, kad ieškovui apie parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą yra pranešta, t. y. teismo šaukimas ieškovui UAB „Optimalių konsultacijų centras“ įteiktas tinkamai, teismo šaukimo šaknelę pasirašė bendrovės direktorius, o prašymas nagrinėti bylą ieškovui nedalyvaujant negautas. Ieškovas 2009 m. birželio 26 d. pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo tvirtino, kad jam nebuvo pranešta apie parengiamąjį teismo posėdį, taip pat ginčijo sprendimo už akių pagrįstumą bei teisėtumą (t. 2, b. l. 128-133).

17Procesinės prielaidos teismo posėdyje priimti sprendimą už akių pagal CPK 285 straipsnio 1 dalį yra tokios: 1) į teismo posėdį neatvyko viena iš šalių; 2) neatvykusiai šaliai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą; 3) iš neatvykusios šalies negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant; 4) atvykusi šalis prašo sprendimo už akių priėmimo.

18CPK 122 straipsnio 2 dalis numato, kad juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą adresą. Juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, valdymo organams arba raštinės darbuotojui (CPK 123 str. 2 d.). Jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Jeigu juridinių asmenų registre nurodytoje juridinio asmens buveinės vietoje procesinį dokumentą įteikti šiame skirsnyje nustatyta tvarka nėra galimybės, tinkamu procesinio dokumento įteikimu laikomas įteikimas juridinių asmenų registre nurodytiems administracijos vadovui arba valdymo organo nariams, kaip fiziniams asmenims, taip pat ir pilnamečiams jų šeimos nariams CPK 123 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju (CPK 123 str. 4 d.). Jeigu procesinis dokumentas įteikiamas ne pačiam adresatui, priėmęs dokumentą asmuo privalo esant pirmai galimybei perduoti jį adresatui (CPK 123 straipsnio 2, 4, 5 dalių nuostatos). Teismo šaukimas ir ieškinio (pareiškimo, skundo, atsiliepimo į pareikštą ieškinį, dubliko) nuorašas adresatui yra įteikiamas pasirašytinai. Kai teismo šaukimą ar ieškinio nuorašą įteikia paštas, teismo kurjeris ar antstolis, adresatas pasirašo teisingumo ministro nustatytos formos pažymoje, kurios viena dalis lieka adresatui, o kita su parašu bei nurodyta įteikimo data grąžinama teismui. Kai teismo šaukimas ar ieškinio nuorašas įteikiamas ne pačiam adresatui, jį priėmęs asmuo privalo pažymoje įrašyti savo vardą, pavardę, taip pat savo ryšį su adresatu arba einamas pareigas (CPK 124 straipsnio 1 dalies nuostatos).

19Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo UAB „Optimalių konsultacijų centras“ 2009 m. balandžio 14 d. ieškinį pasirašė įmonės direktorė R. M. (t. 1, b. l. 5-9). Iš prie ieškinio pateiktų įrodymų matyti, kad 2008 m. liepos 8 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nutarta atleisti S. R. iš bendrovės laikinojo direktoriaus pareigų, o R. M. paskirti bendrovės direktore (t. 1, b. l. 67). Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 21 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui, nuorašas įteiktas ieškovui UAB „Optimalių konsultacijų centras“; įteikimą patvirtino S. R. (įteikimo pažymoje kitu skirtingu raštu užrašyta – „buhalteris“) (t. 1, b. l. 75). Iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, kad UAB „Optimalių konsultacijų centras“ vadove nuo 2008 m. liepos 8 d. išrinkta R. M. , o S. R. kaip direktoriaus įgaliojimai pasibaigė 2006 m. lapkričio 13 d. (t. 1, b. l. 86-90). Iš teismo šaukimo įteikimo pažymos matyti, kad šaukimas atvykti į parengiamąjį teismo posėdį 2009 m. birželio 8 d., 9.30 val. Kauno apygardos teisme įteiktas UAB „Optimalių konsultacijų centras“; šaukimą pasirašė St. Rutkauskas (įteikimo pažymoje neaiškiu šriftu įrašyta – „direkt.“); gavėjo pasirašyta toje pažymos eilutėje, kurioje nurodyta, kad teismo šaukimas įteiktas ne pačiam adresatui (t. 2, b. l. 96). Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija 2009 m. birželio 5 d. prašymu prašė skirti ieškovui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (t. 2, b. l. 101-103). VSDFV Kauno skyriaus 2009 m. liepos 14 d. pažymoje Nr. (9.44) 10 V-10620 nurodyta, jog Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis S. R. UAB „Optimalių konsultacijų centras“ dirbo laikotarpiu nuo 2008 m. balandžio 8 d. iki 2008 m. liepos 8 d. (t. 2, b. l. 152). Ieškovas 2009 m. liepos 16 d. prašyme dėl pareiškimo peržiūrėti sprendimą už akių trūkumų šalinimo nurodė, kad S. R. yra patalpų, kurias nuomojasi ieškovas UAB „Optimalių konsultacijų centras“, savininkas (t. 2, b. l. 154-155).

20Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas pagal byloje esančius duomenis neturėjo pakankamo pagrindo nuspręsti, kad ieškovui apie parengiamąjį teismo posėdį yra pranešta tinkamai, todėl dėl ieškovo sprendimą už akių priėmė neteisėtai (t. 2, b. l. 119-124). Teisėjų kolegija nesutinka su skundžiamoje nutartyje išdėstytais teismo argumentais dėl ieškovo nurodytų aplinkybių, jog ieškovui siųstas atsiliepimas į ieškinį ir teismo šaukimas apie parengiamąjį teismo posėdį jam nebuvę įteikti, taip pat neturi pagrindo sutikti su teismo išvada, jog ieškovas nevykdė procesinių pareigų ir netinkamai įgyvendino civilinio proceso principus. Teisėjų kolegija nesutinka ir su tais pirmosios instancijos teismo motyvais, kuriais remiantis konstatuota, kad ieškovas nepateikė tikslių duomenų, nuo kurios datos įmonėje nedirba S. R. . Kaip jau buvo paminėta, VSDFV Kauno skyriaus pažymoje nurodoma, jog S. R. UAB „Optimalių konsultacijų centras“ dirbo laikotarpiu nuo 2008 m. balandžio 8 d. iki 2008 m. liepos 8 d. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti neabejotiną išvadą, kad teismo procesinių dokumentų įteikimo metu S. R. buvo UAB „Optimalių konsultacijų centras“ darbuotojas, tai yra, kad procesiniai dokumentai ieškovui buvo įteikti laikantis įstatymo nustatytų įteikimo sąlygų ir reikalavimų (CPK 123 str. 2, 4, 5 d.). Bylos įrodymai patvirtina tai, kad procesinių veiksmų šioje byloje atlikimo metu UAB „Optimalių konsultacijų centras“ direktore buvo R. M. , o iš teismo šaukimo dėl atvykimo į parengiamąjį teismo posėdį įteikimo pažymos adresatui ieškovui UAB „Optimalių konsultacijų centras“ matyti, kad ją pasirašė S. R. , apie kurio ryšį su adresatu yra padarytas prierašas „direkt.“. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino ir neaptarė atsiradusių prieštaravimų dėl ieškovo vadovu faktiškai esančio asmens, neįsitikino, ar pagal bylos medžiagą teismo šaukime pasirašęs S. R. iš tikrųjų yra įmonės direktorius, ar jis apskritai dirba įmonėje, ar tikrai yra neabejotinas šaukimo įteikimo pažymoje pasirašiusio S. R. ryšys su adresatu pagal šioje pažymoje nurodytas jo pareigas. Bylos medžiagos pagrindu negalima teigti, kad S. R. procesinių veiksmų byloje atlikimo metu buvo UAB „Optimalių konsultacijų centras“ direktoriumi ar kitokiu darbuotoju. Pagal bylos aplinkybes taip pat negalima daryti išvados, kad ieškovas būtų pažeidęs CPK 7 straipsnio nuostatas, numatančias proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą, rūpinimąsi greitu ir tinkamu bylos išnagrinėjimu.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. lapkričio 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2005, pažymėjo, kad pagal CPK 288 straipsnio 4 dalį išnagrinėjęs pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo teismas naikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą iš esmės, jeigu konstatuoja, jog šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Jeigu prašanti sprendimo už akių peržiūrėjimo šalis neįrodo CPK 288 straipsnyje įvardytų pagrindų, tačiau įrodo, kad nebuvo bent vienos CPK 285 straipsnio 1 dalies būtinų sąlygų apskritai teismui priimti sprendimą už akių, arba įrodo absoliučius sprendimo už akių negaliojimo pagrindus, toks sprendimas už akių turi būti panaikintas ir bylos nagrinėjimas atnaujintas teismui sistemiškai ir neatskiriamai taikant procesines normas.

22Teisėjų kolegija bylos įrodymų pagrindu sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybes dėl būtinųjų prielaidų ir sąlygų sprendimui už akių priimti egzistavimo. Faktiniais duomenimis nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovui buvo tinkamai pranešta apie parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą, todėl ieškovo neatvykimas į teismą nesant patikimai patvirtintoms aplinkybėms, jog ieškovui tinkamai pranešta apie parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą, nesudarė teisinio pagrindo priimti sprendimą už akių. Tinkamo informavimo apie teismo posėdį sąlyga yra ypatingai reikšminga svarstant teismo sprendimo už akių priėmimo sąlygas pagal CPK 285 straipsnio 3 dalį. Šiuo atveju esant neaiškumams ir netgi prieštaringiems duomenims dėl tinkamo pranešimo juridiniam asmeniui apie bylos nagrinėjimo parengiamajame teismo posėdyje laiką ir vietą, bylos nagrinėjimas turėjo būti atidėtas, o teismo sprendimas už akių negalėjo būti priimamas (CPK 285 str. 3 d. 1 p. nuostata). Tokiomis aplinkybėmis priimdamas sprendimą už akių pirmosios instancijos teismas pažeidė ieškovo teisę į teisingą teismą. Tai laikytina esminiu ieškovo procesinių teisių pažeidimu, kuris sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį bei teismo sprendimą už akių, atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir perduoti ją pirmosios instancijos teismui (CPK 288 str. 3 d. 2 p.).

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias sprendimo už akių priėmimo, jo peržiūrėjimo sąlygas ir tvarką, todėl skundžiama 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis naikintina, o ieškovo UAB „Optimalių konsultacijų centras“ 2009 m. birželio 26 d. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo tenkintinas – panaikintinas teismo sprendimas už akių, o bylos nagrinėjimas iš esmės atnaujinamas.

24Šiuo procesiniu sprendimu panaikinant tiek skundžiamą teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartį, tiek visą 2009 m. birželio 9 d. sprendimą už akių, kuriuo buvo ne tik atmestas ieškovo ieškinys, bet ir už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ieškovui paskirta 15 000 Lt bauda bei priteistos bylinėjimosi išlaidos, plačiau nepasisakoma dėl su bauda bei bylinėjimosi išlaidomis susijusių ieškovo atskirojo skundo argumentų, nes jie nebetenka prasmės.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

26Panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Optimalių konsultacijų centras“ 2009 m. birželio 26 d. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo patenkinti – panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimą už akių, atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir ją perduoti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Optimalių konsultacijų centras“ 2009 m. balandžio 14 d.... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 9 d. sprendimu už akių (ieškovo... 5. Ieškovas UAB „Optimalių konsultacijų centras“ 2009 m. birželio 26 d.... 6. Pareiškime nurodyta, kad ieškovas apie priimtą sprendimą už akių... 7. Teismas 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Optimalių... 8. Teismas nurodė, kad ieškovas turi rūpintis ir domėtis proceso eiga.... 9. Nutartyje nurodoma, kad, pasak ieškovo, jis turi teisę skųsti ne tik... 10. Nutartyje nurodyta, kad pagal CPK asmuo, kuriam paskirta bauda, per 14 dienų... 11. Ieškovo teigimu, teismas per klaidą priteisė 5 000 Lt dydžio bylinėjimosi... 12. Ieškovo UAB „Optimalių konsultacijų centras“ atstovė atskiruoju skundu... 13. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Optimalių konsultacijų centras“ atskirąjį... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Civilinis procesas įstatymu reglamentuojamas taip, kad nebūtų sudaryta... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimas už... 17. Procesinės prielaidos teismo posėdyje priimti sprendimą už akių pagal CPK... 18. CPK 122 straipsnio 2 dalis numato, kad juridiniams asmenims visi procesiniai... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo UAB „Optimalių konsultacijų... 20. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas pagal byloje... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. lapkričio 28 d. nutartyje, priimtoje... 22. Teisėjų kolegija bylos įrodymų pagrindu sprendžia, kad pirmosios... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, jog pirmosios instancijos... 24. Šiuo procesiniu sprendimu panaikinant tiek skundžiamą teismo 2009 m.... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartį ir...