Byla 2-49-359/2013
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas G. K., sekretoriaujant Sandrai Striogaitei, dalyvaujant ieškovei D. V., jos atstovei advokatei Laimai Latvėnienei, atsakovei D. R., jos atstovei Laimutei Leonavičienei, trečiajam asmeniui Kaišiadorių rajono 2-ojo notaro biuro notarei V. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. V. ieškinį atsakovei D. R., trečiajam asmeniui Kaišiadorių rajono 2-ojo notaro biuro notarei V. B. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovė D. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei D. R., prašydama:

3- pripažinti negaliojančiu testatorės V. P. 2010-11-19 testamentą (notarinio reg. Nr. 2-6627);

4- panaikinti 2012-05-14 paveldėjimo teisės liudijimą (notarinio registro Nr. 2-2342), išduotą D. R.;

5- priteisti iš atsakovės D. R. visas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovės ieškinys grindžiamas šiais argumentais, išdėstytais ieškinyje bei patvirtintais ieškovės teismo posėdžio metu: ieškovės senelė (ieškovės tėvo V. P., mirusio ( - ), motina) V. P. mirė ( - ) . V. P. 2006 m. gegužės 29 d. sudarė testamentą, notarinio reg. Nr. 1-2444), kuriuo visą savo turtą lygiomis dalimis paliko savo vaikaitei - ieškovei D. V. bei dukteriai – atsakovei D. R., tačiau V. P. turtą po mirties paveldėjo atsakovė D. R., kuri notaro biurui pateikė palikėjos V. P. 2010 m. lapkričio 19 d. testamentą, notarinio registro Nr. 2-6627, kuriuo visą savo turtą V. P. paliko pastarajai. D. R. 2012 m. gegužės 14 d. išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal testamentą (notarinio registro Nr. 2-2342). Ieškovė iki pat 2009 metų, dar iki sudarant 2006 metų testamentą, rūpinosi palikėja. Nuo 2009 metų palikėjos sveikata labai pablogėjo, ji buvo gydoma VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje. Po gydymo V. P. į savo namus Žiežmariuose išsivežė atsakovė D. R., o ieškovei bendravimas su senele buvo apsunkintas ir ribojamas. V. P. 2010 m. lapkričio 19 d. testamento sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Iš VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės duomenų, ligos istorijos matyti, kad V. P. diagnozuota degeneracinė nervų sistemos liga – senatvinė demencija.

7Teismo posėdžio metu ieškovė D. V. visiškai palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad jos močiutė V. P. turėjo atminties sutrikimų, sunkiai atpažindavo žmones. Abejonių dėl testamento sudarymo jai kilo dėl to, kad močiutė jai nieko apie naują testamentą nepasakė, nors jos bendraudavo telefonu, ji atvažiuodavo aplankyti. Be to močiutė testamento pati nepasirašė, o 2009 metais Anykščiuose gydytojai jai pasakė, kad močiutei skiriami vaistai nuo senatvinės demencijos.

8Teismo posėdžio metu ieškovės D. V. atstovė advokatė Laima Latvėnienė visiškai palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad palikėjos V. P. negalėjimą suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti 2010 m. lapkričio 19 d. sudarymo metu patvirtino bylos atlikta ekspertizė, medicininių dokumentų įrašai, iš kurių matyti, kad V. P. nuo pat 2005-09-28 buvo ligota, turėjo atminties problemų. Liudytojų parodymais šioje byloje nėra pagrindo remtis, kadangi liudytojai nėra profesionalūs medikai.

9Atsakovė D. R. su ieškiniu nesutiko visiškai. Atsikirtimai grindžiami šiais argumentais: palikėja V. P. 2010 m. lapkričio 19 d. testamento sudarymo metu puikiais suprato savo veiksmų reikšmę, galėjo juos valdyti. Prieš sudarant testamentą palikėja buvo patikrinta Kaišiadorių Psichikos sveikatos centro gydytojos J. S., buvo apžiūrėta VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos centro gydytojos V. G.. Medikų nuomone, V. P. buvo orientuota, suvokė savo veiksmus, pilnai juos išreiškė bei valdė. Testamentas patvirtintas notaro, kuris taip pat bendravo su palikėja, matė pastarosios sveikatos būklę.

10Teismo posėdžio metu atsakovė D. R. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad jos mama V. P. visą savo turtą paliko jai, nes matė, kad ja rūpinamasi. D. V. niekada taip nesirūpino močiute. V. P. pati siekė sudaryti testamentą, prašė atvežti notarą. Testatorė buvo pilnai veiksni, atpažindavo atvažiavusius lankyti vaikaičius, provaikaičius, tik nevaikščiojo.

11Teismo posėdžio metu atsakovės D. R. atstovė advokatė Laimutė Leonavičienė prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai paaiškino, kad nėra pagrindo byloje remtis vienu medicininio dokumento įrašu, kad V. P. sirgo senatvine demencija ir pagal tai spręsti, kad ši nesuvokė savo veiksmų reikšmės. Liudytoja gydytoja V. G., bendravusi su V. P. tris metus, matydavo ją kas mėnesį, patvirtino, kad palikėja buvo nuovoki, turinti atmintį, bendraujanti su žmonėmis, palaikanti kontaktą, atsakinėjanti į klausimus, pažįstanti artimuosius. Liudytoja gydytoja J. S. patvirtino, kad demencija yra progresuojanti liga, vystosi stadijomis nuo silpnos iki sunkios. Iš VšĮ Anykščių ligoninės įrašo nėra galimybių spręsti, kokios stadijos buvo V. P. nustatyta senatvinė demencija, o liudytojų gydytojų V. G., J. S. bei R. B., turinčių ilgametę darbo patirtį, parodymai bei liudytojos V. S., kuri ilgą laiką prižiūrėjo V. P., patvirtina, kad palikėja testamento sudarymo metu nebuvo tokios būklės, kad nesuvoktų savo veiksmų. Palikėja testamento sudarymo metu negalėjo pasirašyti dėl silpnos rankos, kuris ankščiau buvo lūžusi, dėl to testamentą pasirašė liudytojai, ką leidžia įstatymas. V. P. metus laiko gyveno kartu su dukra D. R., ir iš liudytojų parodymų galima spręsti, kad testamento sudarymo metu norėjo ir išreiškė savo valią visą savo turtą palikti dukrai.

12Trečiasis asmuo Kaišiadorių rajono 2-ojo notaro biuro notarė V. B. prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad 2010 m. lapkričio 19 d. patvirtino V. P. testamentą. Testamentas buvo patvirtintas testatorės gyvenamojoje vietoje – ( - ). Kadangi testatorė buvo garbaus amžiaus, ji, prieš testamento tvirtinimą pareikalavo patikrinti testatorės sugebėjimus suvokti savo veiksmus. Testamento sudarymo metu testatorė visiškai suvokė savo veiksmus, paaiškino, kad nori, jog visas jos turtas atitektų dukrai, nes ši ja rūpinasi, išlaiko. Testatorė suvokė kas esanti, kam savo turtą palieka, žinojo kokį turtą turi. Spaudimas testatorei nebuvo daromas, D. R. surašant testamentą nedalyvavo, buvo kitame kambaryje. Testatorės nuotaika nebuvo prislėgta, ji neatrodė susirūpinusi. Testamentą pati perskaitė testatorė, tačiau pastarajai paaiškinus, kad regėjimas blogas, testamentas jai buvo papildomai perskaitytas balsiai, dalyvaujant liudytojams. Testatorė pasirašyti negalėjo dėl sužalotos rankos, kurioje negalėjo išlaikyti rašymo priemonės, todėl už ją pasirašė kitas asmuo dalyvaujant dviems liudytojams, kurie, jų pareiškimu, nebuvo suinteresuoti testamento turiniu.

13Ieškinys atmestinas.

14Ištyrus įrodymus nustatytos sekančios, bylos nagrinėjimui reikšmingos aplinkybės (CPK 270 str. 4 d. 1 p.):

15- ( - ) mirė ieškovės D. V. močiutė, atsakovės D. R. motina V. P. (b.l. 10, 11, 2, 13).

16- V. P. 2006 m. gegužės 29 d. oficialiuoju testamentu, patvirtintu Anykščių rajono notaro biuro notarės R. B., notarinio registro Nr. 1-2444, visą jai priklausantį turtą lygiomis dalimis paliko dukrai D. R. bei vaikaitei D. V. (b.l. 14). Po to V. P. 2010 m. lapkričio 19 d. surašė kitą testamentą ir oficialiuoju testamentu, patvirtintu Kaišiadorių rajono 2-ojo notaro biuro notarės V. B., notarinio registro Nr. 2-6627, visą jai priklausantį turtą paliko dukrai D. R.

17- 2010 m. lapkričio 19 d. testamento pagrindu Kaišiadorių rajono 2-ojo notaro biuro notarė V. B. D. R. 2012 m. gegužės 14 d. išdavė paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, notarinio registro Nr. 2-2342, į V. P. turtą (b.l. 36-56).

18- 2012 m. gruodžio 17 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi byloje paskirta ambulatorinė teismo psichiatrinė ekspertizė mirusiosios V. P. psichinei būsenai testamento sudarymo metu (2010 m. lapkričio 19 d.) nustatyti, ekspertams pavesta atsakyti į klausimus ar V. P. testamento sudarymo metu, t.y. 2010 m. lapkričio 19 d. sirgo kokia nors psichine liga ir ar galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti.

19Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisiniai padariniai atsiranda tik testatoriui mirus. Pagal CK 5.15 straipsnio 2 dalį testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes. Taigi testamento negali sudaryti pilnamečiai asmenys, kurie negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, nors jie ir nėra teismo pripažinti neveiksniais arba jų veiksnumas neapribotas. Sudarytas testamentas gali būti nuginčijamas (CK 5.17 straipsnis). Tuo atveju, kai ginčijamas testamentas, kurio sudarymo metu testatoriaus atžvilgiu nebuvo galiojančio teismo sprendimo dėl jo pripažinimo neveiksniu, toks testamentas gali būti pripažintas negaliojančiu (CK 1.78 straipsnio 2, 4 dalys, 5.16 straipsnio 2 dalis) CK 1.89 straipsnio pagrindu. CK nekelia reikalavimų priežasčiai, lėmusiai atitinkamą asmens būseną. Tokia būsena gali būti ir dėl išsivysčiusios ar ūminės ligos. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. V. C., bylos Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. A. K. v. V. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. S. S. v. S. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-421/2009).

20Ieškovė savo reikalavimą grindžia tuo, kad testatorė testamento surašymo metu dėl ligos negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, remiasi byloje atliktos teismo psichiatrijos ekspertizės aktu Nr. 83TPK-104/2013 (b.l. 70-71), kurios išvadoje, atsakant į teismo pateiktus klausimus apie V. P. psichinę būseną 2010 m. lapkričio 19 d. testamento sudarymo metu, nurodyta, jog testamento sudarymo metu V. P. diagnozuota nepatikslinta kraujagyslinė demencija, ji negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad pagrindo vadovautis kitais byloje surinktais įrodymais, t.y. liudytojų parodymais, nėra. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės aiškinimo ir taikymo praktika, ekspertizės išvada teismui neturi iš anksto nustatytos galios, nėra privaloma ir vertinama laikantis bendrųjų įrodymų vertinimo taisyklių. Dėl eksperto išvados vertinimo kasacinis teismas yra suformulavęs tokias taisykles, kad: eksperto išvada teismui neprivaloma; ji vertinama pagal tokias pačias taisykles kaip ir kitos įrodinėjimo priemonės; teismo nesutikimas su eksperto išvada turi būti motyvuojamas; konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali būti įvertinti kritiškai, t. y. atmetami kaip įrodymas, jeigu yra duomenų dėl jų nepagrįstumo, nepatikimumo ar kitokio ydingumo, o pagrindas kritiškai vertinti eksperto išvadą ar jos dalį gali būti, jeigu ekspertizės akto turinys prieštaringas, išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas nedarytas arba atliktas neišsamiai, kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų, taip pat ekspertizės akto duomenys (vertinant su kitais įrodymais) gali būti atmetami kaip įrodymai tada, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, nes ekspertizės akto duomenys neturi išankstinės galios. Pagal ekspertų atsakymų į teismo pateiktus paskiriant ekspertizę klausimus pobūdį, eksperto išvada gali būti kategoriška, tikėtina arba ekspertas gali neatsakyti į teismo iškeltus klausimus, jei jam trūksta tyrimui pateiktos medžiagos arba jo žinių lygis neleidžia duoti atsakymą. Kaip matyti iš Ekspertizės akto išvados (b.l. 71), ekspertai negalėjo duoti kategoriškos išvados apie testatorės V. P. psichinę būseną testamento sudarymo metu, išvada dėl nepatikslintos kraujagyslinės demencijos testamento sudarymo metu padaryta kaip prielaida, kadangi ligonės būsena blogėjo nuo pat 2001 metų, tačiau ji psichiatro nekonsultuota, klinikinė diagnozė jai nenustatyta, pažintinės funkcijos nevertintos. Detalių įrašų apie testatorės V. P. psichinę būseną išreikalautuose iš medicinos įstaigų, kuriose ji buvo gydyta, medicininiuose dokumentuose nėra. Eksperto išvada, padaryta prielaidos forma, pripažįstama netiesioginiu įrodymu, tačiau toks dokumentas nepraranda savo įrodomosios galios dėl to, kad jame nėra konkrečios išvados tiriamuoju klausimu, o tik tęsiamas įrodinėjimo procesas ir prielaidos forma padarytai eksperto išvadai pagrįsti ar paneigti gali būti pateikiami atitinkami kiti įrodymai.

21Byloje liudytoja apklausta liudytoja gydytoja V. G., gydžiusi palikėją nuo 2009 metų, mačiusi ligonę kas mėnesį, parodė, kad palikėja V. P. skundėsi įvairiomis ligomis, buvo gydoma dėl širdies ligų, buvo gulintis ligonis, jai buvo rašomos slaugos priemonės, tačiau aplinką suvokė, gydytoją pažindavo (b.l. 110). L. R. B., gydęs palikėją iki 2009 metų, kol pastaroji gyveno Anykščiuose, taip pat patvirtino, kad gydė palikėją dėl įvairių ligų, tačiau bendravimo problemų su V. P. nebuvo. Notarė, tvirtinusi 2010 m. lapkričio 19 d. testamentą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo 31 straipsnio nuostatomis, siekdama įsitikinti testatorės veiksnumu, pareikalavo specialisto pažymos. Tokia pažyma prieš testamento tvirtinimą 2010 m. spalio 19 d. buvo gauta iš VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centro gydytojos J. S. Pažymoje nurodoma, kad testatorė aplinkoje pagal amžių orientuota, mąstymas pakankamai nuoseklus, emocijos labilios, adekvačios. Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja gydytoja J. S. parodė, kad testatorės būseną vertino pagal tai, ką matė bendraudama su ligone, konsultacijos metu kraujagyslinės demencijos požymių nebuvo matyti. Nors gydytoja V. G. 2010 m. rugsėjo 8 d. lankydama ligonę nurodė, kad pastaroji sunkiai orientuojasi laike, tačiau ši gydytoja nėra psichiatrė, ir tokį įrašą paneigia vėlesnis gydytojos psichiatrės J. S. po konsultacijos atliktas įrašas, kad V. P. aplinkoje pagal amžių orientuota. Netikėti šių liudytojų parodymais teismas neturi pagrindo, jie savo sričių profesionalai, gydytojai, jų suinteresuotumas bylos baigtimi nenustatytas, jie yra prisiekę byloje sakyti tiesą. Byloje patraukta trečiuoju asmeniu, notarė V. B. taip pat patvirtino, kad testatorės noras rašyti testamentą, noras palikti turtą dukrai jai abejonių nekėlė, nes testatorė orientavosi aplinkoje, nuosekliai atsakinėjo į pateikiamus klausimus, įkalbinėjama nebuvo (b.l. 82). Liudytoja L. J., pasirašiusi už testatorę testamente, teismo posėdžio metu parodė, kad testatorė aiškiai išreiškė savo valią sudaryti testamentą, norą palikti savo turtą dukrai, prašė, kad už ją pasirašytų būtent L. J. Šias aplinkybes taip pat patvirtino teismo posėdžio metu apklausti liudytojai A. J. bei S. R., dalyvavę testamento pasirašymo procese. Liudytojas A. R., nors ir nedalyvavo testamento pasirašymo procese, tačiau patvirtino, kad V. P. jį atpažindavo. Nors šie asmenys nėra gydytojai, neturi kompetencijos vertinti asmens psichinės būsenos, yra atsakovės bei testatorės kaimynai, tačiau jų parodymai neprieštarauja vieni kitiems, kitų liudytojų – gydytojų parodymams, šių asmenų suinteresuotumas byloje nenustatytas, parodymus jie davė prisiekę ir būdami įspėti dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą. Ieškovės paaiškinimai, liudytojų E. P., A. V. parodymai apie prastą V. P. atmintį nuo pat 2005 metų nesudaro pagrindo spręsti ar testamento pasirašymo metu testatorė buvo tokios būsenos, kad negalėtų suprasti savo veiksmų. L. V. P. S., nors ir nedalyvavusi testamento pasirašymo procese, tačiau kaip kaimynė slaugiusi ir prižiūrėjusi V. P. iki 2009 metų, kol pastaroji gyveno savo namuose, vėliau bendravusi su ja telefonu, apibūdino V. P. kaip „pilno proto“, geros atminties, tik sunkiai vaikštančią. Sandorio stabilumo principas reikalauja, kad sandoriai nebūtų nuginčyti vadovaujantis prielaidomis, abejotinais pagrindais ir menkais įrodymais, o atliktos ekspertizės išvada dėl nepakankamo testatorės sveikatos ištyrimo jai esant gyvai, yra nekategoriška, prielaidinė, todėl nėra pakankama tam, kad padaryti pagrįstą išvadą, jog ginčijamame testamente nėra išreikšta tikroji testatorės V. P. valia.

22Sprendžiant ar testamente išreikšta tikroji testatorės vidinė valia, taip pat vertintina ar nėra valios įforminimo trūkumų. CK 5.29 straipsnyje nustatyta, kad jeigu testatorius dėl fizinių trūkumų, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti testamento, jo prašymu testamentą gali už jį pasirašyti notaro ar kito turinčio teisę patvirtinti testamentą pareigūno ir ne mažiau kaip dviejų liudytojų akivaizdoje kitas veiksnus fizinis asmuo, kuris nėra įpėdinis pagal testamentą, kartu nurodydamas priežastį, dėl kurios testatorius negalėjo pats pasirašyti testamento. Liudytojai taip pat turi pasirašyti testamente. Trečiasis asmuo notarė V. B., byloje apklausti liudytojai L. J., A. J. patvirtino, kad testatorė aiškiai išreiškė norą savo turtą palikti dukrai D. R., norą, kad už ją testamentą pasirašytų kaimynė L. J., L. J. nėra įpėdinė pagal testamentą, testamentas garsiai perskaitytas testatorei, patvirtintas notaro dviejų liudytojų akivaizdoje, pasirašytas liudytojų. Kito asmens pasirašymo priežastis nurodyta – testatorės liga. Iš V. P. medicininių dokumentų (Anykščių r. sav. PSPC ambulatorinė kortelė, l. 23) matyti, kad 2008 m. gruodžio 27 d. pastarajai buvo lūžusi ranka, dėl to ranka buvo sunkai valdoma, drebėjo, notarės paaiškinimu, negalėjo išlaikyti rašiklio (b.l. 25, 82). Nors testamento pasirašymą organizavo testatorės dukra – atsakovė D. R., tačiau tikėtina, kad V. P., turėdama fizinę negalią bei didelį slaugos poreikį, galimybių pati inicijuoti pageidaujamo sandorio įforminimą neturėjo. Be to, atsakovė testamento pasirašyme nedalyvavo, buvo kitame kambaryje, ką patvirtino notarė, byloje nenustatyta, kad palikėjai būtų daroma įpėdinės įtaka ar spaudimas. Tikėtina, kad 2010 m. lapkričio 19 d. testamente išreikšta tikroji testatorės vidinė valia, kadangi ji tuo metu, apie metus laiko gyveno su dukra pastarosios namuose, dukra ja rūpinosi, ir remiantis liudytojos L. J. bei trečiojo asmens- notarės paaiškinimais, būtent šią priežastį testatorė nurodė testamento pasirašymo metu.

23Įstatymo nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo mirties atiteks teisė disponuoti likusiu turtu. Mirusiojo asmens testamente išreikšta valia turi būti ypač gerbtina, todėl testamento pripažinimas negaliojančiu galimas tik išskirtiniais atvejais. Šiuo atveju, teismas vadovaudamasis tikimybių pusiausvyros principu, sprendžia, kad testatorė V. P. testamento sudarymo metu buvo socialiai orientuota, pati suformavo savo valią bei ją išreiškė, jos valia buvo tinkamai įforminta.

24Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, sprendžia, kad ieškinio reikalavimo dėl testamento pripažinimo negaliojančiu pagrindas, jog testamentas pasirašytas negalinčio suvokti savo veiksmų prasmės ir jų valdyti asmens, neįrodytas, todėl ieškinys atmestinas.

25Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistina 40,66 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3, 6 p., 96 str. 1 d., 99 str. 2 d.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str., 263-271 str., teismas

Nutarė

27Ieškinį atmesti.

28Priteisti iš D. V. (a.k. ( - ) 40,66 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, šias sumas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (įm. kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas G. K., sekretoriaujant... 2. Ieškovė D. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei D. R., prašydama:... 3. - pripažinti negaliojančiu testatorės V. P. 2010-11-19 testamentą... 4. - panaikinti 2012-05-14 paveldėjimo teisės liudijimą (notarinio registro Nr.... 5. - priteisti iš atsakovės D. R. visas bylinėjimosi išlaidas.... 6. Ieškovės ieškinys grindžiamas šiais argumentais, išdėstytais ieškinyje... 7. Teismo posėdžio metu ieškovė D. V. visiškai palaikė ieškinį ir prašė... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės D. V. atstovė advokatė Laima Latvėnienė... 9. Atsakovė D. R. su ieškiniu nesutiko visiškai. Atsikirtimai grindžiami... 10. Teismo posėdžio metu atsakovė D. R. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino,... 11. Teismo posėdžio metu atsakovės D. R. atstovė advokatė Laimutė... 12. Trečiasis asmuo Kaišiadorių rajono 2-ojo notaro biuro notarė V. B. prašė... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Ištyrus įrodymus nustatytos sekančios, bylos nagrinėjimui reikšmingos... 15. - ( - ) mirė ieškovės D. V. močiutė, atsakovės D. R. motina V. P. (b.l.... 16. - V. P. 2006 m. gegužės 29 d. oficialiuoju testamentu, patvirtintu... 17. - 2010 m. lapkričio 19 d. testamento pagrindu Kaišiadorių rajono 2-ojo... 18. - 2012 m. gruodžio 17 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi... 19. Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta... 20. Ieškovė savo reikalavimą grindžia tuo, kad testatorė testamento surašymo... 21. Byloje liudytoja apklausta liudytoja gydytoja V. G., gydžiusi palikėją nuo... 22. Sprendžiant ar testamente išreikšta tikroji testatorės vidinė valia, taip... 23. Įstatymo nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo... 24. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, sprendžia, kad ieškinio... 25. Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistina 40,66 Lt išlaidų, susijusių su... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str.,... 27. Ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš D. V. (a.k. ( - ) 40,66 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...