Byla 2S-393-657/2016
Dėl 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo V. V. atstovaujamo advokatės Irenos Andriuškevičiūtės atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-942-979/2015, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas V. V. kreipėsi į teismą, pateikė patikslintą netiesioginį ieškinį atsakovams L. J., BUAB „Gavirema“, UAB „Fabrikantai“, bendraieškis BUAB „Verivitas“ ir prašė pripažinti negaliojančiu 2011 m. spalio 10 d. sutarties dėl negyvenamųjų patalpų nuomos 4.1 punktą negaliojančiu nuo sutarties sudarymo momento arba, nesant pagrindo pripažinti negaliojančiu, sumažinti šiame punkte numatytą netesybų dydį; sumažinti 2011 m. spalio 10 d. sutarties dėl negyvenamųjų patalpų nuomos 5.2 punkte numatytus delspinigius iki 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos ar kitų mokesčių, pagal sutartį, sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 11 d. nutartimi patikslintą ieškinį atsisakė priimti, nes jame keliami nauji reikalavimai, asmenims, kurie nėra dalyvaujantys byloje asmenys, o tai iš esmės keičia pradinio ieškinio dalyką ir pagrindą, kas, atsižvelgiant į bylos stadiją užvilkins bylos nagrinėjimą. Be to, pažymėjo, kad atsisakymas priimti patikslintą ieškinį neužkerta kelio ginti galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus teismine tvarka, kadangi suformuotų naujų reikalavimų pareiškimas sudaro ieškovui teisinės prielaidas pareikšti savarankišką ieškinį CPK nustatyta tvarka (CPK 5 str. 1d., CK 1.138 str.) (b.l. 10-11).

5Alytaus rajono apylinkės teisme 2015 m. lapkričio 17 d. gautas ieškovo V. V. atstovaujamo advokatės Irenos Andriuškevičienės atskirasis skundas dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties (b.l. 15-18).

6II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

7Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 18 d. nutartimi ieškovo atskirąjį skundą dėl 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties atsisakė priimti (b.l. 19-20). Teismas sprendė, kad ieškovo V. V. atstovė advokatė Irena Andriuškevičienė pateikė patikslintą netiesioginį ieškinį atsakovams L. J., BUAB „Gavirema“, UAB „Fabrikantai“, bendraieškis BUAB „Verivitas“ ir nurodė, kad iškilo būtinybė patikslinti ieškinį, nes atsakovė L. J. atsisakė pasirašyti taikos sutartį. Teismas patikslintą ieškinį atsisakė priimti ir nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė, kad nutartis neskundžiama, nes pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies 1 punktą pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šio kodekso numatytais atvejais, taip pat kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Nagrinėjamoje byloje atskirasis skundas paduotas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti patikslintą ieškinį, t.y. dėl nutarties, kuria atsisakyta leisti ieškovui keisti ieškinio dalyką ir/ar pagrindą. Remiantis CPK 141 straipsnio 4 dalimi nutartis, kuria atsisakoma tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo, apeliacine tvarka neskundžiama, nes tokia nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos (proceso) eigai. Be to, galimybė tolesnei bylos eigai užkertama tik tuomet, kai procesas dėl nutarties priėmimo apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba, kai jos priėmimas užkerta galimybę dalyvauti procese konkrečiam asmeniui, ir jis negali savo interesų ginti, pareikšdamas savarankišką ieškinį (reikalavimą). Atsisakymas priimti papildytą ieškinio pareiškimą, kuriuo keičiamas ieškinio dalykas arba ieškinio pagrindas, neatima galimybės vykti bylos nagrinėjimui pagal pradinį ieškinį, o kai keičiamas ir ieškinio pagrindas, ir dalykas, iškelti atskirą bylą, todėl teismas atskirąjį skundą atsisakė priimti, kadangi nutartis, kuria atsisakyta leisti ieškovui keisti ieškinio dalyką ir/ar pagrindą pagal įstatymą negali būti apskundimo atskiruoju skundu objektu (CPK 338 str., 315 str. 2 d. 3 p.).

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskirajame skunde ieškovas V. V. atstovaujamas advokatės Irenos Andriuškevičienės prašė Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 18 d. ir 2015 m. lapkričio 11 d. nutartis panaikinti ir priimti ieškovo V. V. 2015-11-09 patikslintą ieškinį atsakovei L. J., BUAB „Gavirema“, UAB „Fabrikantai“ dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia ir netesybų sumažinimo (b.l. 22-26). Apelianto nuomone, teismas netinkamai įvertino patikslinto ieškinio esmę. Patikslintu ieškiniu nei ieškinio dalykas, nei ieškinio pagrindas nebuvo pakeisti. Dalyvaujančių byloje šalių procesinės padėties keitimas negali būti laikomas pradinio ieškinio dalyko ir pagrindo keitimu. Teismas netinkamai aiškino ir nepagrįstai taikė CPK 141 straipsnio 1 dalį, todėl atsisakymas priimti patikslintą ieškinį, kuriuo įtraukiami papildomi atsakovai pagal CPK 43 straipsnio 2 dalį, yra nepagrįstas. Kadangi 2015-11-11 nutarčiai netaikytina CPK 141 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teisės norma, 2015-11-18 nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Be to, ieškovui iš naujo kreipiantis savarankišku ieškiniu dėl tų pačių ginčijamų nuomos sutarties nuostatų ir su tais pačiais reikalavimais būtų reiškiamas analogiškas ieškinys naujiems atsakovams, atsakovę L. J. į bylą įtraukiant trečiuoju asmeniu. Tokiu atveju būtų pažeisti CPK įtvirtinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo kooperacijos (bendradarbiavimo) principai.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

13Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties, bei Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti patikslintą ieškinį teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Alytaus rajono apylinkės teisme 2015 m. lapkričio 9 d. buvo gautas patikslintas netiesioginis ieškinys, kuriame ieškovai yra UAB „Veritas“ kreditorius V. V. ir UAB „Veritas“, atsakovais L. J., BUAB „Gavirema“, UAB Fabrikantai“ (skirtingai nei pradiniame ieškinyje, kuriame atsakove buvo nurodyta tik L. J.) (b.l. 1-9). Savo ruožtu 2015 m. lapkričio 11 d. nutartimi teismas konstatavo, kad byloje patikslintas netiesioginis ieškinys pateiktas pavėluotai, nes pradinis ieškinys teisme gautas 2015 m. vasario 27 d., priimtas 2015 m. vasario 18 d., pasirengimas bylos nagrinėjimui buvo nustatytas paruošiamųjų dokumentų būdu, apie sutarties pasikeitimą jau buvo nurodyta ieškovo dublike, apie šalių tikslinimą (trečiųjų asmenų patraukimą atsakovais) buvo minima 2015 m. spalio 2 d. teismo posėdyje, tačiau ieškovo atstovė neprašė atidėti bylos nagrinėjimo, kad patikslinti ieškinio reikalavimus.

15Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto teiginiais, kad šalių procesinės padėties pakeitimas nėra ieškinio pagrindo ir dalyko keitimas. Sprendžiant klausimą dėl ieškinio dalyko ar pagrindo keitimo, ieškinio pildymo bei papildomų reikalavimų kėlimo, akivaizdu, kad dėl to gali prireikti į bylą įtraukti naujus dalyvaujančius asmenis, rinkti papildomus naujus įrodymus ir pan., tai yra, vadinamieji šalutiniai reikalavimai gali reikšti ieškinio dalyko ar pagrindo keitimą, bylos nagrinėjimo ribų plėtimą, kas, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, gali nepagrįstai vilkinti bylos nagrinėjimą, pažeisti proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principus.

16Pagal CPK 141 straipsnio trečiąją dalį, teismas gali atsisakyti priimti ieškinio dalyko ar pagrindo keitimą, ieškinio pildymą ar patikslinimą, net ir tuo atveju, kai toks prašymas pareikštas iki pasirengimo teisminiam nagrinėjimui pabaigos, jei tai, teismo nuomone, vilkintų bylos nagrinėjimą, o ieškovui buvo paskirtas terminas ieškinio dalykui ir pagrindui visiškai suformuluoti. Pažymėtina, jog tai leidžia užtikrinti ekonomišką, koncentruotą ir kiek įmanomai greitesnį procesą, o šalutiniai klausimai, kurie, ieškovo nuomone, privalo būti išnagrinėti teisme, gali būti keliami atskiroje byloje. Atsižvelgdamas į tai, kad spręsti patikslintų reikalavimų priėmimo klausimą yra teismo teisė, nes būtent teismas yra atsakingas už operatyvų bei ekonomišką bylos nagrinėjimą, už tai, kad nagrinėjimas nebūtų vilkinamas, kad būtų užtikrintas byloje dalyvaujančių asmenų proceso teisių įgyvendinimas (nagrinėjamu atveju – prieštarauti pareikštam ieškiniui), šalių lygiateisiškumas, apeliacinės instancijos teismas atmeta ieškovo atskirajame skunde nurodytus argumentus, susijusius su 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties nepagrįstumu, juolab, kad civilinė byla pagal pradinį ieškovo netiesioginį ieškinį jau yra išnagrinėta ir joje 2015 m. gruodžio 10 d. priimtas galutinis sprendimas.

17Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutarties. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė CPK 141 straipsnio 4 dalies nuostatą ir apribojo jo teisę į skundžiamos 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties peržiūrėjimą aukštesnės instancijos teisme.

18CPK 334 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik šio kodekso numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. To paties straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Nustatytas teisinis reguliavimas, numatantis, kad gali būti skundžiamos tik kodekse konkrečiai įvardytos arba bylos eigą užkertančios nutartys, yra privalomas tiek proceso šalims, tiek ir pačiam teismui. Taigi, teismas nutartyje negali pakeisti CPK reikalavimų.

19Be to, atsižvelgiant į anksčiau šioje nutartyje minėtą būtinybę sukonkretinti nagrinėjamą ginčą bei griežtai apibrėžti jo ribas, CPK numato, jog teismo nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo (pagal analogiją ieškinio pildymo ar patikslinimo) atskiruoju skundu neskundžiama (CPK 3 str. 6 d., 141 str. 4 d.). Pagal CPK 338 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus numatytas išimtis. CPK 334-339 straipsniai nereglamentuoja konkrečiai atskirojo skundo priėmimo procedūros, o pagal CPK 315 straipsnį, apeliacinio, taigi ir atskirojo, skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas. Vienas iš šio straipsnio antrosios dalies numatytų pagrindų, kai skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, yra 3 punkte numatytas atvejis, kai skundžiama nutartis pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju įstatymas konkrečiai numato, kad nutartys dėl atsisakymo priimti patikslintą ieškinį, nėra skundžiamos. Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama 2015 m. lapkričio 18 d. nutartimi pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, o apeliacinis procesas dėl 2015 lapkričio 11 d. nutarties nutrauktinas. (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

21Apeliacinį procesą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 lapkričio 11 d. nutarties nutraukti.

22Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas V. V. kreipėsi į teismą, pateikė patikslintą netiesioginį... 4. Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 11 d. nutartimi... 5. Alytaus rajono apylinkės teisme 2015 m. lapkričio 17 d. gautas ieškovo V. V.... 6. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 7. Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 18 d. nutartimi ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskirajame skunde ieškovas V. V. atstovaujamas advokatės Irenos... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 13. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Alytaus rajono apylinkės... 14. Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties.... 15. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto teiginiais, kad šalių... 16. Pagal CPK 141 straipsnio trečiąją dalį, teismas gali atsisakyti priimti... 17. Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutarties.... 18. CPK 334 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis... 19. Be to, atsižvelgiant į anksčiau šioje nutartyje minėtą būtinybę... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 21. Apeliacinį procesą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 lapkričio 11... 22. Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti... 23. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....