Byla e2-700-922/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Laurai Verseckienei, dalyvaujant pareiškėjui D. B., suinteresuoto asmens Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovui Vaidui Miliauskui, nedalyvaujant pareiškėjai E. B., suinteresuoto asmens Varėnos rajono savivaldybės administracijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų D. B. ir E. B. pareiškimą, suinteresuotais asmenimis nurodant Varėnos rajono savivaldybės administraciją, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkciją, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

3pareiškėjai kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydami buvusios sodybos atstatymo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), yra išlikusios buvusios sodybos pamatų liekanos. Nurodoma, kad pareiškėjai 2013-05-14 iš pradinio savininko V. B. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1-4275 pagrindu įsigijo žemės sklypą, esantį ( - ), kuris patenka į Dzūkijos nacionalinio parko teritoriją. Žemės sklypo pradinis savininkas buvo Varėnos rajono savivaldybei pateikęs prašymą, kad būtų nustatytos aplinkybės, patvirtinančios, kad žemės sklype buvo sodyba. Varėnos rajono savivaldybės komisija 2007-09-11 aktu Nr. ABS-9 nustatė, jog žemės sklype yra išlikusios buvusios sodybos pastato pamatų 4x8 m. liekanos iš lauko riedulių bei alyvų krūmai, ir pateikė išvadą leisti minėtame žemės sklype atstatyti buvusią sodybą. Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija 2015-07-28 raštu Nr. S-821(10.13) dėl galimybės atstatyti sodybą nurodė, kad Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (toliau – STĮ) 13 str. 2 d. 4 p. nuostatos leidžia valstybiniuose parkuose atstatyti buvusias sodybas, kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant jų buvimo juridinį faktą.

4Teismo posėdyje pareiškėjas D. B. palaikė pareiškimo reikalavimus, prašė tenkinti pareiškimą ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Nurodė aplinkybes išdėstytas pareiškime.

5Suinteresuotas asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos pateiktame atsiliepime nurodė, jog pareiškėjai turi oficialų rašytinį įrodymą, t.y. Varėnos rajono savivaldybės komisijos 2007-09-11 aktą Nr. ABS-9, patvirtinantį prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, todėl pareiškimas neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 445, 447 straipsniuose nustatytų reikalavimų. Atstovas Vaidas Miliauskas teismo posėdyje patvirtino pateiktame atsiliepime į pareiškimą nurodytas aplinkybes ir prašė pareiškimą atmesti.

6Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija teismo posėdyje nedalyvavo, teismui pateiktame atsiliepime nurodė, jog pareiškėjai turi rašytinį įrodymą, patvirtinantį prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Prašo civilinę bylą spręsti teismo nuožiūra, nedalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui.

7Pareiškimas atmestinas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )). Varėnos rajono savivaldybės komisija 2007-09-11 aktu Nr. ABS-9 nustatė, jog minėtame žemės sklype yra išlikusios buvusios sodybos pastato pamatų 4x8 m. liekanos iš lauko riedulių bei alyvų krūmai, ir pateikė išvadą leisti žemės sklype atstatyti buvusią sodybą.

9CPK 444 ir 445 straipsnių nuostatose nurodytos aplinkybės, lemiančios galimybę nustatinėti juridinę reikšmę turinčius faktus teisme: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridinis, t. y. sukeliantis tam tikros teisės atsiradimą, pasikeitimą ar pabaiga; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Šios įstatymo nuostatos yra imperatyviosios, todėl kai nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nepriklauso teismo kompetencijai. Kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pareiškėjas turi nurodyti, kuriam tikslui reikia nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, priežastis, dėl kurių negalima gauti ar atkurti dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą; taip pat įrodymus, patvirtinančius juridinę reikšmę turintį faktą bei patvirtinančius, kad pareiškėjas negali gauti reikiamų dokumentų arba kad negalima prarastų dokumentų atkurti.

10Pareiškėjai prašo buvusios sodybos atstatymo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), yra išlikusios buvusios sodybos pamatų liekanos. Tačiau pažymėtina, jog teismine tvarka nustatomi tik tokie faktai, su kuriais susietas subjektinės teisės (civilinės, šeimos, darbo, socialinio aprūpinimo ir kt.) atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Taigi pareiškėjų prašomas nustatyti juridinis faktas nesukurs teisinių padarinių (asmeninių ar turtinių teisių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo), kadangi prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas ir patvirtintas oficialiu dokumentu – Varėnos rajono savivaldybės komisijos 2007-09-11 aktu Nr. ABS-9, kurį pareiškėjai turi, t. y., jog pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype yra išlikusios buvusios sodybos pamatų liekanos. Atsižvelgiant į tai, pareiškimas atmestinas kaip nenagrinėtinas teisme.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259- 270 ir 442-448 str., teismas

Nutarė

12pareiškimą atmesti.

13Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai