Byla 2S-498-413/2014
Dėl nuosavybės teisės gynimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, apeliacine rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-544-717/2013 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei R. K., tretiesiems asmenims K. N., R. Š., VMI, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl nuosavybės teisės gynimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovę R. K. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti 2010 m. spalio 13 d. Inspekcijos reikalavimą Nr. REI-20-101013-00019, t. y. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą priestatą, plane žymimą 3alp, esantį prie gyvenamojo namo 1 Alž, ( - ), ir sutvarkyti statybvietę.

4Atsakovė R. K. 2013 m. lapkričio 21 d. teismo posėdyje prašė sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus įteisinta savavališka statyba. Nurodė, kad tiek atsakovė, tiek bendraturtis K. N. imasi visų reikiamų veiksmų savavališkos statybos įteisinimui, t. y. yra parengtas planas, kuris suderintas įstatymų nustatyta tvarka, tačiau nurodyta pataisyti raudonų linijų pažymėjimą šiame plane, dėl ko tiek plano rengimo, tiek savavališkai pastatytų statinių įteisinimas neplanuotai užtruko.

5Ieškovo atstovė prašė nagrinėti bylą iš esmės, o patenkinus ieškinį, nustatyti atitinkamą terminą savavališkos statybos padarinių pašalinimui.

6Tretysis asmuo K. N. prašė sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą.

7Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė civilinės bylos sustabdymo patenkinimo klausimą paliko spręsti teismui.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi atsakovės prašymą tenkino – sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išspręstas klausimas dėl savavalinės statybos – priestato, plane pažymėto 3a1p, esančio prie gyvenamojo namo ( - ), įteisinimo. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjant bylą teisme, eilę posėdžių šalims buvo suteikiama teisė išspręsti savavalinės statybos įteisinimo klausimą, procesas užtruko dėl priežasčių, nepriklausančių nuo ketinančių įteisinti savavališką statybą asmenų valios, bendraturčiai ėmėsi visų įmanomų priemonių savavalinės statybos įteisinimui, t. y. teismo sprendimu buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas apie palikimo priėmimą, sudaryta sutartis dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam planui, parengimo. Žemės klypo planas buvo parengtas, suderintas įstatymų nustatyta tvarka, tačiau pateikus jį tvirtinti pastebėta klaida dėl raudonų linijų persidengimo, kurią yra privalu ištaisyti. Parengus žemės sklypo planą, atsirastų galimybė įteisinti savavalinę statybą. Išsprendus ginčą neteismine tvarka, būtų įgyvendintas proceso ekonomiškumo principas, t. y. panaudota mažiau finansinių ir laiko sąnaudų ginčijamo klausimo išsprendimui. Be to, teismas pažymėjo, kad bylos sustabdytas nepakenks šalių interesams bei viešajam interesui.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti atsakovės prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo. Atskirasis skundas grindžiamas tokias argumentais:

121. Priimdamas sprendimą sustabdyti civilinę bylą ir rezoliucinėje nutarties dalyje neįvardinęs termino, iki kurio bylos procesiniai veiksmai yra sustabdomi, teismas pažeidė CPK 167 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios reglamentuoja, jog byla gali būti atnaujinama išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta. Teismui nenurodžius termino, iki kurio byla yra sustabdoma, ateityje nebus įmanoma įvertinti tų aplinkybių išnykimo fakto. Tokiu būdu bus užkertamas kelias atnaujinti bylos procesinius veiksmus.

132. Ieškovės nuomone, šioje byloje apskritai nėra pagrindo stabdyti bylą tik dėl to, kad atsakovė siekia įteisinti savavališkai rekonstruotą priestatą, kreipėsi dėl žemės sklypo plano parengimo, nes šie veiksmai dar nereiškia, kad bus išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Įstatymų leidėjas suteikė teismui, sprendžiančiam klausimus dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, diskrecijos teisę, atsižvelgiant į įstatyme nustatytas sąlygas, suteikti galimybę savavališką statybą atlikusiam statytojui ją įteisinti, tačiau tik tais atvejais, kai statytojas turi objektyvią galimybę gauti statybą leidžiančius dokumentus. Nagrinėjamu atveju atsakovė prašė stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, kadangi yra rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, tuo tarpu, kaip matyti iš suformuotos teismų praktikos, Statybos įstatymas numato, kad norint įteisinti savavališką statybą turi būti esminė sąlyga, statyba turi būti galima pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. Atsakovė siekia parengti teritorijos planavimo dokumentą, tuo tarpu Statybos įstatymo 28 straipsnis numato galimybę nustatyti terminą projektinės dokumentacijos ir statybą leidžiančio dokumento gavimui, o ne teritorijų planavimo dokumento rengimui.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Nacionalinė žemės ūkio tarnyba prie žemės ūkio ministerijos prašo teismo atskirąjį skundą tenkinti, pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovės prašymą sustabdyti civilinę bylą atmesti.

15Trečiasis asmuo sutinka su ieškovės argumentais, kad nurodytas bylos sustabdymo terminas nėra konkretus, o tokio termino nenustatymas užkirstų kelią ateityje atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą. Bylos sustabdymo terminas skundžiamoje nutartyje apibrėžtas veiksmu – savavalinės statybos įteisinimu, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad klausimas dėl savavalinės statybos įteisinimo nėra sprendžiamas nagrinėjamoje civilinėje byloje. Šioje civilinėje byloje ieškovė reiškia reikalavimą dėl savavalinės statybos padarinių šalinimo. Tuo atveju, jei būtų buvęs įvykdytas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius arba būtų atlikti savavališkos statybos įteisinimo veiksmai, nebūtų buvę pagrindo reikšti ieškinio. Trečiojo asmens nuomone, teismas, sustabdydamas bylą iki bus išspręstas savavališkai pastatyto priestato įteisinimo klausimas, siekė ne kad išnyktų objektyvios aplinkybės, trukdančios išnagrinėti bylą, bet kad neliktų ieškinio pagrindo. V. S. įstatymo nuostatomis, teismas, įvertinęs, kad yra objektyvios galimybės atsakovei gauti statybą leidžiančius dokumentus, turėjo teisę sprendimu nustatyti terminą, per kurį atsakovė teisės aktų nustatyta tvarka galėtų parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjusi nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, tačiau ne sustabdyti bylą iki nurodytų veiksmų atlikimo. Byloje esant surinktiems visiems įrodymams, susijusiems su nagrinėjamos civilinės bylos dalyku, trečiojo asmens nuomone, nėra jokių objektyvių aplinkybių, kurios kliudytų išspręsti civilinę bylą, o byla sustabdyta nesant teisinio pagrindo.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė R. K. prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2013 m lapkričio 21 d. nutartį, kuria sustabdyta civilinė byla iki bus išspręstas klausimas dėl savavališkos statybos priestato, plane pažymėto 3alp prie gyvenamojo namo 1A1Ž, esančio ( - ), įteisinimo, palikti nepakeistą. Atsakovės nuomone, teismas pagrįstai vadovavosi CPK straipsnio 164 straipsnio 4 dalimi, teisėtai pripažino, jog bylą sustabdyti yra būtina. Toks sprendimas priklauso teismo diskrecijai. Teismas teisingai įvertino konkrečias bylos aplinkybes, nustatė privalomą priežastinį ryšį tarp bylos nagrinėjimo ir bylos sustabdymo pagrindo. Teismas pagrįstai nutarties rezoliucinėje dalyje nenurodė bylos sustabdymo termino, nes nežinoma, kiek užtruks projekto parengimas. Byloje yra raštas, kad nespėjama laiku atlikti sklypo matavimo darbų. Tai rodo, kad terminą tiksliai įvardinti neįmanoma. Projektavimo darbų įvykdymas priklauso ne nuo atsakovės, o nuo institucijų, kurios tuos darbus atlieka. Iš bylos duomenų matyti, kad atlikus užsakytus teritorijų planavimo darbus ir paruošus projektinę dokumentaciją, įteisinti priestato statybą tikrai galima. Tai patvirtina Nacionalinės žemės tarnybos ir pačios ieškovės paaiškinimai byloje. Kadangi darbai užsakyti ir vyksta, teismas pagrįstai sustabdė procesą iki tie darbai bus užbaigti. Be to, ginčo objektas yra labai menkas, atsakovė yra neturtinga, todėl atsižvelgtina ir į socialinį šio klausimo aspektą. Statyba niekam netrukdo ir ji gali būti įteisinta, todėl nutartis sustabdyti bylą yra teisėta ir pagrįsta.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

19Šios bylos atskirojo skundo nagrinėjimo dalykas – civilinio proceso teisės normų, reglamentuojančių civilinės bylos sustabdymą, aiškinimas ir taikymas.

20Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2008).

21Kauno apylinkės teismas sustabdė bylos nagrinėjimą remiantis CPK 164 straipsnio 4 punktu, t. y. neprivalomu fakultatyviu bylos sustabdymo pagrindu. Spręsdamas bylos fakultatyvaus sustabdymo klausimą, teismas privalo įvertinti konkrečias bylos aplinkybes, nustatyti privalomą priežastinį ryšį tarp bylos nagrinėjimo ir prašyme nurodomo bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindo, vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008).

22Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojus 2010 m. liepos 2 d. LR Statybos įstatymo Nr. XI-992 redakcijai atsirado galimybė įteisinti savavališkos statybos padarinius. Skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusi Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalis nustatė, kad asmuo, kuriam pateikti šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte nurodyti reikalavimai, turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir, sumokėjęs šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

23Bylos medžiaga nustatyta, kad savavališkai pastatyto gyvenamojo namo priestato statyba pagal detaliajam planui prilygintus teritorijų planavimo dokumentus iš esmės yra galima (t. 1, b. l. 106-109, t. 2, b. l. 4), šio teritorijos planavimo dokumento reikšmę bylos sustabdymui pažymėjo teismas nutarties aprašomojoje dalyje, tačiau iš rezoliucinės nutarties dalies matyti, kad byla buvo sustabdyta visiškai kitu pagrindu – iki bus išspręstas klausimas dėl savavališkos statybos – priestato, plane pažymėto 3a1p, esančio prie gyvenamojo namo 1A1ž, ( - ), įteisinimo. Taigi bylos sustabdymas apibrėžtas ne konkrečiu terminu, bet įvykiu, priklausančiu ne tik nuo atsakovės valios ir veiksmų, bet ir šiame ginčo santykyje dalyvaujančių kitų viešojo administravimo subjektų veiksmų (sprendimų). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė kreipėsi į atitinkamas institucijas dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, taip pat nėra duomenų, ar tokio statinio statyba iš viso leistina. Todėl sutiktina su apelianto argumentais, kad bylos sustabdymas iki savavališkos statybos padarinių įteisinimo neatitinka bylos sustabdymo instituto paskirties ir tikslų ir iš esmės reiškia to paties ginčijamo klausimo nagrinėjimo perkėlimą neįgaliotoms spręsti tokį ginčą institucijoms. Aptariamam kontekste pažymėtina, kad Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punkte (2010 m. liepos 2 d. įstatymo redakcija) buvo nustatyta, jog teismas savo sprendimu gali leisti statytojui teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviesiems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Taigi nustatęs savavališkos statybos atvejį, teismas neįpareigotas tenkinti ieškovo reikalavimo – nugriauti savavališkai pastatytą priestatą, tačiau gali taikyti ir kitus įstatyme numatytus savavališkos statybos padarinių šalinimo būdus, nustatydamas tam konkretų terminą.

24Nenurodydamas konkrečių objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti bylą, ir nenustatęs priežastinio ryšio tarp bylos nagrinėjimo ir bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindo, pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias civilinės bylos sustabdymą, dėl ko Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis panaikinama ir klausimas dėl bylos stabdymo išspręstinas iš esmės – atsakovų prašymas sustabdyti bylą iki bus įteisinta savavališka statyba atmestinas kaip nepagrįstas. (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

25Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

26panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti atsakovės R. K. prašymą dėl bylos sustabdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 4. Atsakovė R. K. 2013 m. lapkričio 21 d. teismo posėdyje prašė sustabdyti... 5. Ieškovo atstovė prašė nagrinėti bylą iš esmės, o patenkinus ieškinį,... 6. Tretysis asmuo K. N. prašė sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą.... 7. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi atsakovės... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m.... 12. 1. Priimdamas sprendimą sustabdyti civilinę bylą ir rezoliucinėje nutarties... 13. 2. Ieškovės nuomone, šioje byloje apskritai nėra pagrindo stabdyti bylą... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Nacionalinė žemės ūkio... 15. Trečiasis asmuo sutinka su ieškovės argumentais, kad nurodytas bylos... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė R. K. prašo ieškovės... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Šios bylos atskirojo skundo nagrinėjimo dalykas – civilinio proceso teisės... 20. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 21. Kauno apylinkės teismas sustabdė bylos nagrinėjimą remiantis CPK 164... 22. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, 2010 m. spalio 1 d.... 23. Bylos medžiaga nustatyta, kad savavališkai pastatyto gyvenamojo namo... 24. Nenurodydamas konkrečių objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti... 25. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį ir...