Byla 2-268/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino (pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės ,,Klaipėdos“ viešbutis atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 2 d. nutarties, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-1597-43/2007 pagal ieškovo AB ,,Klaipėdos“ viešbutis ieškinį atsakovui UAB ,,Restoranų grupė FORTAS” dėl skolos priteisimo,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas AB ,,Klaipėdos“ viešbutis pareiškė ieškinį atsakovui UAB ,,Restoranų grupė FORTAS” dėl 185 681,86 Lt. skolos priteisimo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 185 681,86 Lt pinigų sumą, esančią atsakovo atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr.LT357044060000371851 AB „SEB Vilniaus bankas“. Atsakovo atsiskaitomojoje sąskaitoje nesant pakankamai pinigų ieškiniui užtikrinti, areštuoti kitą atsakovės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Nurodė, kad atsakovas ilgą laiką piktybiškai vengia atsiskaityti su ieškovu, todėl atsakovo administracijai sužinojus apie bylos iškėlimą teisme, gali būti bandoma bendrovės turtą paslėpti.

4Atsakovas pateikė prieštaravimus į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė prašymą atmesti. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, prašė įpareigoti ieškovą pateikti banko garantiją 400 000 Lt sumai. Nurodė, kad sąskaitose esančių lėšų areštavimas sutrikdytų įprastą atsakovės ūkinę veiklą, todėl iš esmės pažeistų atsakovės interesus ir neatitiktų ekonomiškumo, teisingumo bei proporcingumo principų. Taip pat nurodė, kad atsakovas turi pakankamai kilnojamojo turto bei įrangos, kurį teismas galėtų areštuoti, palikdamas teisę atsakovui juo naudotis savo veikloje.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 2 d. nutartimi ieškovo prašymą atmetė. Nurodė, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144str. 1d.). Iš atsakovo pateiktų 2006m. balanso ir 2006m. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2005-2006 metais atsakovo veikla buvo pelninga ir kad atsakovo turtas bei gautinos sumos 2006 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 630 492 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 643 179 Lt (b. l. 42-44). Teismas sprendė, kad atsakovas yra moki įmonė, o ieškinio suma, palyginus su jo turimu turtu, yra nedidelė, todėl vien tik ieškinio suma šiuo atveju negali būti pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o ieškovas nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių manyti, kad atsakovė bandys slėpti savo turtą.

6Atskiruoju skundu AB ,,Klaipėdos“ viešbutis prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštuoti 185 681,86 Lt pinigų sumą, esančią atsakovo atsiskaitomojoje sąskaitoje, o pinigų nesant pakankamai ieškiniui užtikrinti, kitą atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Pareikšta ieškinio suma ieškovui itin didelė, o tai leidžia daryti prielaidą apie tesimo sprendimo įvykdymo grėsmę. Todėl teismas nepagrįstai nurodė, kad vien tik ieškinio suma šiuo atveju negali būti pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Teismas nepagrįstai darė išvadą, kad laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu netaikytinos, nes atsakovas yra moki bendrovė, nes tas faktas, jog iki ieškinio pareiškimo atsakovo finansinė būklė buvo stabili, neleidžia preziumuoti, jog atsakovas bus finansiškai pajėgus ir ateityje. Atsakovas nuolat plečia savo veiklą, tuo pačiu prisiimdamas didesnę riziką dėl plėtros sėkmingumo. Juo labiau, kad praėjusių metų finansinių bendrovės duomenų analizė visiškai neleidžia daryti išvados, jog bendrovė bus finansiškai pajėgi ir ateityje.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Restoranų grupė FORTAS” prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių galimą grėsmę teismo sprendimo įvykdymui.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 144 straipsnio normos pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į galimo teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesus bei jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį. Ginčo dėl žalos atlyginimo atveju šio klausimo išsprendimui turi reikšmės reikalavimo dydis, atsakovo turtinė padėtis, finansinės galimybės ir kitos šiam klausimui svarbios aplinkybės.

10Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi būti nurodomos aplinkybės, sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įrodymai, pagrindžiantys šios aplinkybės buvimą ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Ieškovas AB „Klaipėdos“ viešbutis, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad ieškiniu prašoma priteisti suma didelė, atsakovas piktybiškai vengia atsiskaityti su ieškovu, be to, atsakovo administracijai sužinojus apie bylos iškėlimą teisme, gali būti bandoma bendrovės turtą paslėpti, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu. Teisėjų kolegija sprendžia, kad iš byloje esančios medžiagos negalima daryti išvados, jog atsakovas piktybiškai vengia atsiskaityti, ir tai patvirtina atsakovo mokėjimo pavedimas Nr. 24125 (b. l. 47). Be to, iš atsakovo pateiktų prieštaravimų matyti, kad atsakovas ginčija skolą, tačiau šios aplinkybės bus tiriamos nagrinėjant bylą iš esmės, ir jų negalima traktuoti kaip skolos neigimo ar piktybiško vengimo atsiskaityti. Atsisakydamas tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovo prašymas nepakankamai motyvuotas ir nepagrįstas įrodymais, ir nėra pagrindo teigti, jog nesiėmus tokių priemonių, atsakovas bandys slėpti savo turtą ir todėl teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas.

11Tiek prašyme, tiek atskirajame skunde apeliantas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, todėl yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau, kaip minėta, vien ši aplinkybė, jeigu ji paneigta kitais bylos įrodymais, neduoda pagrindo išvadai apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę. Iš atsakovo pateikto 2006 m. balanso (b. l. 44-45) matyti, kad įmonės turtas iš viso sudaro 5 630 492 Lt, ilgalaikis turtas – 2 637 472 Lt. Taigi atsakovui UAB ,,Restoranų grupė FORTAS” pareikšto 185 681,86 Lt dydžio ieškinio reikalavimas lyginant jį su turimu turtu, nėra labai didelis ir vien tokio reikalavimo pareiškimas neleidžia preziumuoti realios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo atžvilgiu. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad pablogėjus atsakovo finansinei padėčiai, ieškovas turi teisę vėl kreiptis į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 3 d.).

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

13Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. kovo 2 d. teismo nutartį.

Proceso dalyviai