Byla 2S-1395-866/2018
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutarties, kuria nutraukta fizinio asmens bankroto byla, suinteresuoti asmenys – AB SEB bankas, UAB „Gelvora“, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (ieškovo) S. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutarties, kuria nutraukta fizinio asmens bankroto byla, suinteresuoti asmenys – AB SEB bankas, UAB „Gelvora“, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartimi S. V. iškelta fizinio asmens bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugpjūčio 30 d. Nutartimi, kuria iškelta fizinio asmens bankroto byla nustatytas 4 mėnesių terminas, nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, mokumo atkūrimo planui pateikti (iki 2016 m. gruodžio 30 d.). Kreditoriniai reikalavimai patvirtinti 2016 m. lapkričio 3 d. nutartimi.
 1. Pareiškėjas S. V. pranešimu, teisme gautas 2016 m. rugsėjo 30 d., informavo teismą, kad bankroto administratorius galimai nutraukė savo veiklą, jokių veiksmų nesiėmė, į pareiškėjo laiškus neatsako.

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 28 d. nutartimi nutraukė bankrutuojančio fizinio asmens S. V. bankroto bylą.
 1. Teismas nurodė, kad pareiškėjas nevykdė pareigos parengti ir pateikti tvirtinti mokumo atkūrimo planą, t. y. iki nutarties priėmimo dienos, teismui nėra pateiktas mokumo atkūrimo planas. Pažymėjo, kad nei pareiškėjas, nei bankroto administratorius, nei kreditoriai nėra teismui pateikę jokių prašymų, todėl byla nutrauktina Fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte, nustatytu pagrindu.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu apeliantas (pareiškėjas) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartį ir bankroto bylą atnaujinti. Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė mokumo atkūrimo plano projektą.
 1. Apeliantas teigia, kad prieš nutraukdamas bankroto bylą teismas turėjo išsiaiškinti dėl kokių priežasčių planas nėra pateiktas, surengti šiuo klausimu posėdį, juolab, kad pareiškėjas buvo informavęs teismą jog bankroto administratorius galimai netinkamai vykdo savo pareigas.
 1. Apeliantas teigia, kad jis pateikė bankroto administratoriui planą, tačiau šis nevykdė FABĮ nustatytos plano tvirtinimo procedūros. Teigia, kad mokumo atkūrimo planas buvo išsiųstas bankroto administratoriui 2016 m. lapkričio 24 d. ir tai patvirtina Vilniaus pataisos namų pažymoje (t. II, b. l. 171).
 1. Nurodo, kad pas pareiškėją buvo atvykęs bankroto administratorius įgaliotas asmuo, bei nurodė, jog būtina pervesti 390 Eur sumą bankroto administravimo išlaidoms apmokėti, tačiau anot pareiškėjo jis pats to padaryti negali, dėl jo laisvės ribojimo, tuo tarpu bankroto administratorius galėjo pats ar per įgaliotą asmenį šį pervedimą atlikti, atsižvelgiant į FABĮ 12 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas.
 1. Atskirajame skunde teigiama, kad bankroto administratorius tinkamai neatliko savo pareigų, ir tai negali būti pagrindas nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, juolab, kad nebuvo pateikto prašymo dėl bankroto bylos nutraukimo, o teismas šį klausimą išsprendė savo iniciatyva.

  7

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnių nuostatas, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.
 1. Jeigu byla išnagrinėta ir priimtas teismo sprendimas, tai neinformavimo aplinkybė pripažįstama absoliučiu pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Bylos grąžinimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui pagrindo taikymo sąlygos yra trys: 1) byloje dalyvaujančiam asmeniui nepranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką; 2) pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą nedalyvaujant šiam asmeniui (byloje dalyvaujančiam asmeniui, kuriam nepranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką); 3) toks asmuo savo apeliacinį skundą grindžia bylos išnagrinėjimo jam nedalyvaujant aplinkybe. Tik nustačius visas šias sąlygas, galima konstatuoti CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyto absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindą ir juo remiantis perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
 1. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad sprendžiant, ar byloje dalyvaujančiam asmeniui tinkamai buvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, teismo veiksmai vertintini ne tik pagal formalią jų atitiktį pirmiau nurodytų proceso teisės normų reikalavimams, bet ir atsižvelgiant į šių teisės normų tikslą bei paskirtį bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Esant akivaizdžiam byloje dalyvaujančio asmens neinformavimo apie teismo posėdį faktui, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktu, turi grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-604/2007, 2014 m. gegužės 23 d. nutartis Nr. 3K-3-287/2014).
 1. CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai byla nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiama specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos, išskyrus šio Kodekso numatytus atvejus, kai dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama kita tvarka. Šią informaciją taip pat teikia teismo raštinė. Kai rašytinio proceso tvarka nagrinėjami kiti procesiniai klausimai, dalyvaujantiems byloje asmenims apie teismo posėdį pranešama tik šio Kodekso numatytais atvejais.
 1. Skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartimi iš esmės buvo išnagrinėta S. V. fizinio asmens bankroto byla, t. y. priimtas galutinis procesinis sprendimas nutraukti šio fizinio asmens bankroto bylą FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.
 1. Atskirajame skunde iš esmės apeliuojama į tai, kad teismas išsprendė klausimą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo neinformavęs pareiškėjo, kad toks klausimas bus svarstomas, taip pažeisdamas pareiškėjo teisę būti išklausytam.
 1. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantui nebuvo pranešta apie pareiškimo dėl bankroto bylos nutraukimo svarstymą, taip pažeidžiant jo teisę būti išklausytam, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 329 straipsnio 3 dalies 1 punktas), ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 1. Be to, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad teismas, esant pareiškėjo pranešimui, turėjo aiškintis ar bankroto administratorius tinkamai atlieka savo pareigas, dėl kokių priežasčių nebuvo pateiktas mokumo atkūrimo planas tvirtinti teismui, ar buvo sušauktas kreditorių susirinkimas ir kt.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu, 329 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartį, kuria nutraukta S. V. bankroto byla panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai