Byla 2S-1074-538/2008
Dėl proceso atnaujinimo, suinteresuoti asmenys L. R., antstolis Aleksandras Selezniovas, Klaipėdos teritorinė muitinė

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Almantas Padvelskis, kolegijos teisėjos Virginija Nijolė Griškevičienė, Rimvida Zubernienė, kolegijos posėdyje rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos R. R. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. R. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, suinteresuoti asmenys L. R., antstolis Aleksandras Selezniovas, Klaipėdos teritorinė muitinė,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. P2-192-122/2008 ir panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-09 nutartį bei priimti naują nutartį – Klaipėdos teritorinės muitinės prašymą dėl skolininko L. R. turto dalies į ½ dalį jo sutuoktinės R. R. gaunamo darbo užmokesčio nustatymo, atmesti. Nurodė, kad paaiškėjo naujos esminės aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu, t. y pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu nebuvo žinoma L. R. pažeidimo padarymo data ir pagrindas, kuriais remdamasi Klaipėdos teritorinė muitinė priėmė procesinį sprendimą, ir tai jai tapo žinoma tik 2008-07-21.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-08-26 nutartimi pareiškėjos pareiškimą atmetė. Teismas padarė išvadą, kad L. R. pažeidimo padarymo faktas bei faktinės aplinkybės, mokestinės skolos įregistravimo muitinėje aplinkybės bei datos ir pagrindas pareiškėjai buvo žinomi. Nurodė, kad pareiškėjos su prašymu pateikti duomenys yra tik papildoma informacija apie nustatytas bylos nagrinėjimo metu faktines aplinkybes, todėl teismas konstatavo, kad nėra pagrindo pareiškėjos pateiktą papildomą informaciją pripažinti naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu.

4Atskiruoju skundu pareiškėja R. R. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-26 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos R. R. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo tenkinti ir perduoti bylą nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Nurodo, kad tik byloje dėl skolininko turto dalies nustatymo priimtas nepalankus sprendimas ją paskatino ieškoti įrodymų, kokiu pagrindu buvo priimtas 2007-04-25 Klaipėdos teritorinės muitinės sprendimas. Todėl pareiškėja mano, kad siekiant išvengti galimos fakto klaidos ir užtikrinti teisingą ginčo išsprendimą, yra pagrindas pripažinti, kad po sprendimo šioje byloje priėmimo paaiškėjo naujos, bylos nagrinėjimo metu egzistavusios, tačiau teismui ir pareiškėjai tuo metu nežinomos faktinės aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl teismo sprendimo pagrįstumo.

5Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Klaipėdos teritorinė muitinė prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pareiškėja R. R. dalyvavo teismo posėdžiuose, kai buvo nagrinėjama byla dėl skolininko L. R. turto dalies nustatymo, ir jai buvo žinoma, kad skola Klaipėdos teritorinės muitinės sprendimu įregistruota 2007-04-25.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. Selezniovas atskirojo skundo tenkinimo klausimą palieka spęsti teismo nuožiūra.

7Suinteresuotas asmuo L. R. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Apeliantė pareiškimą dėl proceso atnaujinimo grindė tuo, kad siekiant išvengti galimos fakto klaidos ir užtikrinti teisingą ginčo išsprendimą, yra pagrindas pripažinti, jog po sprendimo šioje byloje priėmimo paaiškėjo naujos, bylos nagrinėjimo metu egzistavusios, tačiau teismui ir pareiškėjai tuo metu nežinomos faktinės aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl teismo sprendimo pagrįstumo. Šie apeliantės argumentai atmestini dėl šių motyvų.

10Muitinės paskirtos baudos išieškomos iš asmens, kuriam ta bauda yra paskirta. Iš bylos medžiagos matyti, kad išieškojimas pagal Klaipėdos teritorinės muitinės sprendimą vykdomas iš skolininko L. R. turto dalies. Pažymėtina, kad išieškotoja Klaipėdos teritorinė muitinė neprašė, o antstolis nevykdo išieškojimo iš bendro turto, nes šiuo atveju sutuoktinių atsakomybė nėra solidari ir išieškoma suma yra ne iš sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės, o iš skolininkui priklausančios bendrosios jungtinės nuosavybės dalies.

11Pagal CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktą, bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas. Tai reiškia, kad skolininko sutuoktinės darbo užmokestis yra bendroji jungtinė nuosavybė ir dalis šio darbo užmokesčio priklauso skolininkui.

12CK 3.110 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iš bendro sutuoktinių turto negali būti tenkinamos sutuoktinių prievolės, kurios atsirado iki santuokos įregistravimo, išskyrus atvejus, kai išieškoma iš bendro turto sutuoktinio dalis. Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (CK 3.117 str. 1 d.). Taip ir nustatė Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-04-09 nutartyje. Todėl atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjos pateikti duomenys, jog L. R. pažeidimas padarytas iki jų santuokos sudarymo, šiai bylai neturi nei faktinės, nei teisinės reikšmės, nes pažymėtina, kad šiuo atveju yra išieškoma iš skolininko turto dalies ir šiuo atveju sutuoktinių solidariosios atsakomybės institutas netaikomas. Net ir tuo atveju, jei būtų nukreiptas išieškojimas į bendrą turtą, proceso atnaujinimui nebūtų pagrindo, nes jeigu iš bendro sutuoktinių turto buvo sumokėtos baudos už vieno sutuoktinio padarytus teisės pažeidimus, taip pat atlyginta žala, padaryta vieno sutuoktinio veiksmais, tai kaltas sutuoktinis privalo kompensuoti bendrosios jungtinės nuosavybės sumažėjimą (CK 3.115 str. 1 d.).

13Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas atnaujinti procesą, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl jos atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m rugpjūčio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai