Byla e2VP-40150-871/2016
Dėl teisių perėmimo, suinteresuoti asmenys byloje J. B., „Swedbank“ AB

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo „P. C.“ AS, atstovaujamo „P. B.“ OU Lietuvos filialo, pareiškimą dėl teisių perėmimo, suinteresuoti asmenys byloje J. B., „Swedbank“ AB,

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas pareiškėjo „P. C.“ AS, atstovaujamo „P. B.“ OU Lietuvos filialo, pareiškimas dėl teisių perėmimo, kuriuo prašoma civilinėje byloje Nr. L2-15250-728/2011 ieškovo „Swedbank“ AB teisių perėmėju pripažinti „P. C.“ AS. Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011-09-02 sprendimu iš atsakovo J. B. ieškovo „Swedbank“ AB naudai priteisė skolą, sutartinių palūkanų už negrąžintą kredito sumą, 5 proc. dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų. Civilinėje byloje išduotas vykdomasis dokumentas, tačiau nebuvo pateiktas vykdyti jokiai antstolių kontorai. 2016-08-03 Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius „Swedbank“ AB perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį įsiskolinimą „P. B.“ OU, Lietuvoje veikiančiam per „P. B.“ OU Lietuvos filialą. 2016-08-05 Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius „P. B.“ OU perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį įsiskolinimą pareiškėjui „P. C.‘ AS, Lietuvoje atstovaujamai „P. B.“ OU Lietuvos filialo. Su pagrindiniu reikalavimu pareiškėjui papildomai perėjo ir reikalavimo teisė į civilinėje byloje Nr. L2-15250-728/2011 iš atsakovo priteistas sumas. Apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu.

3Prašymas tenkintinas.

4Iš pareiškėjo pateiktų dokumentų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2011-09-02 priėmė teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-15250-728/2011 dėl 3 058,11 Lt skolos, 1 193,03 Lt delspinigių, 14,75 proc. sutartinių metinių palūkanų už negrąžintą kredito sumą, 5 proc. procesinių metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 102,00 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko J. B. išieškotojo „Swedbank“ AB naudai. Minėtas teismo įsakymas yra įsiteisėjęs. 2016-08-03 Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius „Swedbank“, AB perleido reikalavimo teises į šį įsiskolinimą „P. B.“ OU, Lietuvoje veikiančiam per „P. B.“ OU Lietuvos filialą. 2016-08-05 Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius „P. B.“ OU perleido reikalavimo teises į šį įsiskolinimą „P. C.“ AS. Į bylą pateiktas J. B. adresuotas pranešimas, kuriuo skolininkas informuojamas apie šios „Swedbank“, AB reikalavimo teisės į jo skolą perleidimą naujajam kreditoriui.

5Pareiškėjas, remdamasis CPK 48 str. 1 d., prašo pakeisti pradinį kreditorių „Swedbank,“ AB naujuoju kreditoriumi – pareiškėju „P. C.“ AS, atstovaujamu „P. B.“ OU Lietuvos filialo, motyvuodamas tuo, kad 2006-08-03 bei 2016-08-05 Reikalavimo perleidimo sutartimis pradinis kreditorius perleido, o naujasis kreditorius perėmė reikalavimo teises, kilusias iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011-09-02 įsakymo civilinėje byloje Nr. L2-15250-728/2011. Remiantis CPK 48 str. 1 d., tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Teismas pažymi, kad šis straipsnis reglamentuoja teisių perėmimą iki tol, kol procesas teisme dar nėra pasibaigęs – iki bylos išnagrinėjimo. Šiuo atveju procesas jau yra pasibaigęs – byla yra išnagrinėta teismui priėmus 2011-09-02 teismo įsakymą, kuris jau yra įsiteisėjęs. Todėl šioje situacijoje remtis CPK 48 str. ir civilinėje byloje Nr. L2-15250-728/2011 pakeisti pradinį kreditorių pareiškėju nėra teisinio pagrindo. Pažymėtina, kad nei aukščiau nurodytas, nei joks kitas CPK straipsnis nenumato galimybės įsiteisėjusiame teismo sprendime, kuriuo išnagrinėjama byla, pakeisti vieną šalį kita. Analogiškos pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. S2-1638-262/2014).

6Teismas pažymi, kad išieškotojo, kaip vykdymo proceso dalyvio, keitimas yra vykdomas CPK 596 str. nustatyta tvarka. Pagal CPK 596 str. 1 d. nuostatas pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Įsiteisėjus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011-09-02 įsakymui, teismo įsakymas tapo vykdomuoju dokumentu (CPK 587 str. 1 d. 2 p.). Atsižvelgiant į tai, kad „Swedbank“ AB teises ir pareigas perėme „P. C.“ AS, atstovaujamas „P. B.“ OU Lietuvos filialo, kuris siekia įsiteisėjusio teismo įsakymo įvykdymo, pareiškėjo prašymas tenkintinas CPK 596 str. tvarka pakeičiant išieškotoją „Swedbank“ AB jo teisių perėmėju „P. C.“ AS, atstovaujamu „P. B.“ OU Lietuvos filialo.

7Vadovaudamasis LR CPK 593 str., 596 str. teismas

Nutarė

8Pareiškėjo prašymą tenkinti.

9Pakeisti išieškotoją „Swedbank“, AB, į.k. 112029651, jo teisiu perėmėju „P. C.“ AS, į.k. 11919806, Lietuvoje atstovaujamu „P. B.“ OU Lietuvos filialo, į.k. 303012217, vykdant išieškojimą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-15250-728/2011.

10Nutartis per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai