Byla II-843-525/2007
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Viliaus rajono agentūros nutarimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas L. Alechnavičius, sekretoriaujant D. Musneckaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patraukto D. E. atstovui advokatui I. Dobilui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal D. E. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Viliaus rajono agentūros nutarimo pakeitimo, ir

Nustatė

2Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Viliaus rajono agentūros inspektoriaus 2007 01 16 nutarimu Nr. AM001046 D. E. pagal ATPK 5114 str. 1d. paskyrė 200 Lt baudą už tai, kad jis, dirbdamas UAB „Opartas“ generaliniu direktoriumi neįvykdė 2006 08 30 privalomo nurodymo Nr. 8.3-71 iki 2006 11 30 atkurti mišką VĮ Vilniaus miškų urėdijos Sudervės girininkijos 88 kvartalo 42 ir 43 sklypuose, viso 1,1 ha plote, tuo pažeidė LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 24 str. reikalavimus.

3D. E. prašo nutarimą pakeisti, paskirtą baudą pakeisti įspėjimu. Paaiškino, kad padarytą pažeidimą pripažįsta ir nuoširdžiai gailisi. Paaiškino, kad pažeidimą padarė dėl to, jog nupirkdamas žemę nežinojo, kad joje yra iškirstas miškas. Nurodė, kad jo sunki materialinė padėtis.

4Skundas netenkintinas.

5D. E. pripažįsta padarytą pažeidimą. Be prisipažinimo jo kaltę pilnai įrodo administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.l. 29), 2006 08 30 privalomasis nurodymas (b.l. 44), 2006 08 30 privačios miško valdos patikrinimo aktas (b.l. 45), UAB „Opartas“ raštai Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Viliaus rajono agentūrai (b.l. 31-32, 36-37). Surinkti įrodymai patvirtina, kad D. E., dirbdamas UAB „Opartas“ generaliniu direktoriumi neįvykdė 2006 08 30 privalomo nurodymo Nr. 8.3-71 iki 2006 11 30 atkurti mišką VĮ Vilniaus miškų urėdijos Sudervės girininkijos 88 kvartalo 42 ir 43 sklypuose, viso 1,1 ha plote. Tuo jis pažeidė LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 24 str. reikalavimus ir ra baustinas pagal ATPK 5114 str. 1d..

6D. E. atsakomybę lengvina tai, kad jis dėl padaryto pažeidimo prisipažįsta ir nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1d. 1p.), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

7Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, nuobauda paskirta pagal įstatymą, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, nuobauda paskirta laikantis administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių.

8D. E., atsižvelgiant į nustatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę paskirta minimai įstatymo sankcijos numatyta administracinė nuobauda. Pagrindo mažinti šią nuobaudą žemiau įstatymo sankcijos minimo nėra, nes D. E. skunde išdėstyti motyvai tam nesudaro pagrindo. D. E. nepateikė jokių argumentų ar įrodymų, kurie teismui leistų taikyti ATPK 301 str. nuostatas. Skundžiamas nutarimas nekeistinas.

9Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 123 str., 124 str. 1d. 1 p., 3 ir 4d., 128 str.,

Nutarė

10Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Viliaus rajono agentūros inspektoriaus 2007 01 16 nutarimą Nr. AM001046, kuriuo D. E. paskirta 200 litų bauda, palikti nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

11Dėl nutarties per 10 dienų gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai