Byla e2-858-983/2016
Dėl įpareigojimo atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį - pašalinti užvirinimo siūles ir sudaryti sąlygas naudotis šiukšlių šalinimo įranga name, esančiame (duomenys neskelbtini)

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė, sekretoriaujant Vigitai Lavrinovičienei, ieškovui D. A., ieškovo atstovui advokato padėjėjui Irmantui Čičiurkai, atsakovui A. L., atsakovų atstovui advokato padėjėjui Andej Časnovič, trečiajam asmeniui J. M. M., trečiųjų asmenų atstovui A. I.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. A. ieškinį atsakovams L. G., J. M., I. S., S. S., D. R. J., T. Š., K. L., A. L., tretiesiems asmenims V. S., E. N., P. L., I. L., A. D., L. Š., Č. V., V. V., G. Č., Ž. M., Jūratei G. L., M. G., L. P., J. A. M., J. M. M, V. G., G. Ž., L. K., V. T., J. S., R. K., K. Z., G. D., V. L., A. L., A. L., A. A., J. A., V. J., D. V., D. B., A. V., J. I., A. I., I. Š., A. J., A. J., Z. V., E. L., G. L., M. K., J. K., K. K., J. P., R. P., L. M., A. M., I. L., J. A., V. L., M. L., Daugiabučio namo savininkų bendrijai ( - )dėl įpareigojimo atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį - pašalinti užvirinimo siūles ir sudaryti sąlygas naudotis šiukšlių šalinimo įranga name, esančiame ( - ),

Nustatė

3ieškovas D. A. prašo įpareigoti atsakovus J. M., I. S., S. S., D. R. J., T. Š., K. L., A. L. atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį – pašalinti užvirinimo siūles ir sudaryti sąlygas naudotis šiukšlių šalinimo įranga name, esančiame adresu ( - ). Ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad dalis Bendrijos narių (savininkų) neteisėtai ir fiktyviai iniciavo namo gyventojų (nuomininkų) apklausą dėl šiukšlių šalintuvo vamzdžio durelių, visuose aukštuose užvirinimo, o būtent L. G., kur jai nuosavybės teise priklauso butas ( - )? J. M., gyv. ( - )? I. S., gyv. ( - )? S. S., gyv. ( - )? D. R. J., gyv. ( - )ir T. Š., gyv. ( - ) (toliau vadinami atsakovais), t. y. 2014 m. kovo 3 d. prašymu (kuris parengtas atgaline data, jau po šiukšlių šalintuvo vamzdžio durelių užvirinimo) kreipėsi į Bendrijos pirmininką (nors prašymo parengimo dieną Bendrija teisėto pirmininko neturėjo), kur šiuo prašymu buvo inicijuojama Bendrijos gyventojų apklausa, ar sutiktų užvirinti šiukšlių šalintuvo vamzdžio dureles. O ant 2014-03-12 Vilniaus Daugiabučio namo savininkų bendrijai (toliau tekste - Vilniaus DNSB) ( - )balsų skaičiavimo protokolo Nr. 20141, pasirašė susirinkimo sekretorius A. L. ir balsų skaičiavimo sekretorius K. L., tačiau šis protokolas yra parengtas neteisėtai, t. y. fiktyviai parengtas atgaline data, jau po šiukšlių šalintuvo vamzdžio durelių užvirinimo. Atsakovų iniciatyva ir buvo inicijuoti šiukšlių šalintuvo vamzdžio durelių užvirinimo darbai. Be to, atsakovas A. L. savavaldžiavo bendrijos pirmininko pareigomis (nors tuo metu jau buvo pasibaigusi jo kadencija, o naujai nebuvo išrinktas pirmininku). Kadangi atsakovai išreiškė savo valią pasirašydami ant aukščiau nurodyto prašymo ir balsų skaičiavimo protokolo, tuo pagrindu atsakovai ir turi prisiimti teisinę atsakomybę už savo veiksmus, priešingus įstatymams. 2014 m. kovo 12 d. buvo renkami Bendrijos gyventojų (o ne savininkų) parašai (sutikimai) dėl šiukšlių nuleidimo vamzdžio durelių užvirinimo, iš kurio yra matyti, kad yra tik 19-os savininkų pritarimas, kur tokio skaičiaus balsų nepakanka priimti keliamam klausimui (sprendimui), nekalbant apie jo įgyvendinimą. Įstatymas imperatyviai nustato, kad Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių (Įstatymo 11 str. 5 d.). Visuotinio susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (Įstatymo 11 str. 6 d.). Šio straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad Visuotiniai susirinkimai turi būti protokoluojami. Visuotinio susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Atsižvelgiant į šias Įstatymo nuostatas, konstatuotina, kad dėl keliamo klausimo, o būtent dėl šiukšlių nuleidimo vamzdžio durelių užvirinimo, iš viso nebuvo šaukiamas joks visuotinis susirinkimas, tuo pagrindu buvo pažeistos, aukščiau nurodytos Įstatymo nustatytos imperatyvios nuostatos. 2014 m. kovo 12 d. balsų skaičiavimo protokolu Nr. 20141, buvo svarstomas klausimas dėl šiukšlių vamzdžio durelių užvirinimo, bei kur šiame protokole nurodoma, kad dvidešimt aštuonių butų savininkai priėmė sprendimą, jog butų uždarytas šiukšlių šalintuvas. Tačiau sprendimą priėmė ne butų savininkai, o namo gyventojai (didelė dalis nuomininkų), o būtent 2014 m. kovo 12 d. buvo renkami Bendrijos gyventojų (o ne savininkų) parašai (sutikimai) dėl šiukšlių nuleidimo vamzdžio durelių užvirinimo. Įstatymas imperatyviai nustato, kad Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių (Įstatymo 11 str. 5 d.). Visuotinio susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (Įstatymo 11 str. 6 d.). Balsų skaičiavimo protokolas Nr. 20141 yra neteisėtas, nes buvo pažeistos, aukščiau nurodytos Įstatymo nustatytos imperatyvios nuostatos.

42014 m. birželio 10 d. antstolis D. B. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 351418 konstatavo, kad 2014-06-03 nuvykus į ( - ), esančią namo laiptinę, visuose aukštuose šiukšlių šalintuvų angos yra užvirintos, t.y. viso 9 šiukšlių šalintuvų angos.

5Šiukšlių šalintuvas yra numatytas namo techniniame projekte kaip viena iš inžinerinių komunikacijų, todėl niekas savavališkai negali uždrausti naudotis arba sudaryti tokias kliūtis, kad nebūtų ja naudojamasi. Ieškovui nėra žinoma, kad kokia nors atsakinga valstybės/savivaldybės institucija būtų inicijavusi šiukšlių šalinimo komunikacijos panaikinimą ar jos rekonstrukciją ar naujos statybą. Pati šiukšlių šalinimo komunikacija veikė iki pat jos užvirinimo ir ja naudojosi visi arba dauguma laiptinės gyventojų. Ieškovas ir dalis šio namo gyventojų yra ne kartą kreipęsi į Bendrijos pirmininką, prašydami paaiškinti kieno valia buvo atlikti tokie veiksmai. Tačiau nežiūrint to, kad buvo kreiptasi į atsakovą 2014-05-12 pranešimu su prašymu atsakyti į klausimus, kada ir kur buvo šaukiamas bendrijos narių susirinkimas dėl šiukšlių šalinimo įrengimo užvirinimo, taip pat pateikti įrodymus, kas iš narių už tai balsavo, tačiau atsakymas nebuvo gautas. Nesulaukę atsakymo, grupė ( - ), gyventojų 2013-06-13 kreipėsi į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybą su prašymu padėti gauti iš Bendrijos pirmininko atsakymą į jų prašymą. Nurodė, kad labiausiai šiukšlių šalinimo vamzdžio egzistavimu suinteresuoti aukštutinių aukštų gyventojai, todėl susidariusi situacija pažeidžia jų interesus. Atsakydama į gyventojų paklausimą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba informavo, kad pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnio 7 dalį bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. Kadangi statinių naudojimo priežiūra yra savivaldybės funkcija, prašymas buvo persiųstas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Atsakydama į gyventojų prašymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir Energetikos departamento būsto renovavimo skyriaus vedėja 2014-07-31 raštu Nr. A516237914(3.3.10.2.EM4) nurodė, kad daliai Bendrijos narių, paaiškėjus, kad bendrijos sprendimas yra neteisėtas, turi teisę ginčyti jų teisėtumą. Tuo pačiu savivaldybės atstovai įpareigojo Bendrijos pirmininką, be kita ko, atsakyti namo gyventojams į jų 2014-05-12 prašymą ir informuoti apie šiukšlių šalintuvo užsandarinimo sprendimus, taip pat organizuoti naujų bendrijos įstatų tvirtinimą ir pirmininko rinkimą. Terminas tam buvo nustatytas iki 2014-08-20. Aplinkos ir Energetikos departamento būsto renovavimo skyrius nurodė, kad Registrų centro duomenimis Bendrija registruota 2007-09-24 ir nuo to laiko Bendrijos pirmininkas nebuvo renkamas, ir tuo pagrindu pirmininko kadencija yra pasibaigusi.

6Atsakovas A. L. nebuvo perrinktas bendrijos pirmininku nuo 2010 m., todėl nelaikytinas juo ir visi jo veiksmai nuo 2010 m. laikytini neteisėtais. Nuo 2007 metų nebuvo nei vieno bendrijos ataskaitinio, ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo, visus sprendimus atsakovas A. L. priimdavo vienasmeniškai, tame tarpe ir savo bei kiemsargio atlyginimo klausimus. Ieškovas nurodo, kad atsakovas A. L. asmeniškai rinko parašus butų savininkų, kurie sutiktų, kad būtų užvirinta šiukšlių surinktuvo anga, tačiau ieškovo manymu tai neatitiko nei galiojančio Bendrijų įstatymo 10 str. 4 p. ir 11 str. p., nei LR Aplinkos ministro 2012-06-29 įsakymo Nr. D1560 „Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimtų sprendimų tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas). Aprašo 4 punkte nurodyta, kaip turi vykti bendrijos narių balsavimas raštu, o būtent kad skelbimas apie balsavimą raštu turi būti paskelbtas bendrijos balsavimo lentoje, turėjo būti paruošti balsavimo raštu biuleteniai, kuris turi būti kiekvienam nariui įteiktas pasirašytinai. Gavę tokį biuletenį bendrijos nariai turėjo apsispręsti per 14 dienų ir išreikšti savo pritarimą ar nepritarimą, o patį biuletenį įmesti į balsadėžę ar atsiųsti paštu. Balsavimo rezultatai turėjo būti įforminti per 5 dienas nuo balsavimo dienos balsų skaičiavimo komisijos protokolu, kuriame turėjo būti nurodyta komisijos posėdžio data, svarstomas klausimas, įteiktų, išsiųstų ir gautų biuletenių skaičius ir kita. Protokolas turi būti saugomas ne trumpiau kaip 10 metų. Kiekvieno bendrijos nario reikalavimu turėjo būti išduota tokio protokolo kopija. Be to, nebuvo sudaryta balsų skaičiavimo komisija, kurią šiam tikslui išrenka bendrijos narių susirinkimo pagrindu (29.5 punktas). Nebuvo parengti balsavimo biuleteniai, kaip tai numato aprašo 29.1 punktas. Tokios procedūros nebuvo laikytasi, todėl gyventojų apklausa laikytina niekine. Be to, vadovaujantis LR CK 4.82 str. 4 dalimi, kur reglamentuojama, kad juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Todėl atsakovų veiksmai ir sprendimas prieštarauja civilinio kodekso normoms, įstatymų imperatyviosioms nuostatoms (Įstatymui), Bendrijos steigimo dokumentams (įstatams), kas atitinka CK 1.80 straipsnį. LR CK 4.82 str. 1 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. Bendrijų įstatymo 2str. 15 dalyje įvardinta, kas yra pastato bendrojo naudojimo objektai – konstrukcijos, patalpos, inžinerinės sistemos. Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinėje formoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-06-27 įsakymu Nr. D1549, nurodyta, kad šiukšlių šalinimo sistema yra namo bendrojo naudojimo inžinerinė įranga. LR CK 4.83 str. 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas buto ar kitos patalpos savininkas turi teisę naudotis namo bendrojo naudojimo objektais, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų. Ieškovo ir kitų Bendrijos narių interesai yra naudotis šiukšlių šalinimo įranga, kaip kad jie naudojosi ja nuo pat butų, kuriuose jie gyvena, įsigijimo momento. Šiukšlių šalinimo įranga yra viena iš inžinerinių įrangų, kuri buvo suprojektuota ir įrengta name, kaip palengvinanti gyventojams šalinti buitines atliekas. Sudarymas sąlygų, kai ja nebegalima naudotis (užvirinus visuose aukštuose šiukšlių šalintuvų angas) tokia galimybė buvo panaikinta, tuo būdu buvo faktiškai uždrausta naudotis viena iš inžinerinių įrangų, kurios yra ir ieškovo bendroji dalinė nuosavybė. Niekas neturi teisės uždrausti naudotis nuosavybe, išskyrus griežtai įstatymuose nurodytus atvejus, nes nuosavybės teisė gali būti apribota tik paties savininko valia, įstatymų ar teismo sprendimu. Kiti asmenys (kitų butų savininkai) turi teisę tik imtis būtinų priemonių be kitų savininkų sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams (LR CK 4.83 str. 2 d.), tačiau ne sudaryti sąlygas, kad jais nebūtų galima naudotis.

7Taip pat teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas prašė ieškinį tenkinti ir nurodė, kad ieškinio senatis neturėtų būtų taikoma, nes tai tęstinis pažeidimas.

8Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovai atsiliepime ir jų atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad vadovaujantis 2014-03-12 Vilniaus DNSB ( - )susirinkime dalyvavusių 28 gyventojų parašais dėl sutikimo užvirinti šiukšlių nuleidimo vamzdžio dureles ir 2014-03-12 Vilniaus DNSB ( - )balsų skaičiavimo protokolu Nr. 2014, sprendimą dėl šiukšlių šalinimo sistemos užvirinimo priėmė daugiabučio gyvenamojo namo ( - )butų savininkai. Apie šį daugiabučio gyvenamojo namo savininkų sprendimą kiti susirinkime nedalyvavę butų savininkai sužinojo 2014-03-26, kai jau buvo užvirinta šiukšlių šalinimo sistema. CK 1.124 str. ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Šio instituto tikslas yra sudaryti realią galimybę asmenims apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią neapibrėžtą laiką bylinėtis ir skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę. Atskirų rūšių reikalavimams įstatyme nustatytos išimtys — sutrumpinti ieškinio senaties terminai (CK 1.125 str. 2 d.). Pagal CK 4.85 str. 9 d., buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Todėl ieškovas D. A. galėjo pareikšti ieškinį iki 2014-09-27, tačiau jis ieškinį pareiškė tik 2016-01-29, t. y. pasibaigus ieškinio senaties terminui. Vadovaujantis 2015-08-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi (civilinė byla Nr. 2-3276-129/2015, teisminio proceso Nr. 2-68-3-38636-2014-2) dėl ieškovo D. A. kaltės 2014-11-10 ieškinys paliktinas nenagrinėtas. Remiantis CK 1.130 str. 4 d., ieškinio, kurį Vilniaus miesto apylinkės teismas paliko nenagrinėtą, pareiškimas ieškinio senaties termino nenutraukia, jeigu pareiškimas buvo paliktas nenagrinėtas dėl ieškovo kaltės. Kadangi ieškovas D. A. ieškinį atsakovams pareiškė praleidęs CK 4.85 str. 9 d. nustatytą sutrumpinta 6 mėnesių ieškinio senaties terminą, prašo ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d).

9Atsakovai taip pat nurodo, kad atsakovas A. L. daugiabučio namo ( - )bendrijos pirmininku buvo išrinktas 2007 m. birželio 20 d. steigiamojo susirinkimo protokolu Nr. 01. Vadovaujantis 1995 m. vasario 21 d. LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kilos paskirties pastatų savininkų bendrijų (toliau - DGNB) įstatymo Nr. 1-798 14 str. 2 d., bendrijos pirmininką renka bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. ( - )bendrijos pirmininko kadencija ir įgaliojimai pasibaigė 2010 m. birželio 20 d. Tačiau baigiantis šiai kadencijai ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas sušauktas nebuvo ir naujas pirmininkas nebuvo išrinktas, todėl bendrijos pirmininkas neturėjo visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisės. Tokiu atveju susirinkimą galėjo šaukti tik daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių. Įtvirtintos susirinkimo sušaukimo tvarką nustatančios normos turi būti taikomos taip, kad nesušaukus susirinkimo pagal ketvirtadalį bendrijos narių, bendrijos nariai patys gali šaukti susirinkimą tiesiogiai. Juridinio asmens organų įgaliojimų pabaiga yra reglamentuota imperatyviomis įstatymo nuostatomis (DGNB 14-15 str.). Atsižvelgiant į tai, atsakovas A. L. nuo 2010 m. birželio 20 d. iki 2014 m. lapkričio 24 d. nevykdė ( - )bendrijos pirmininko pareigų, nevykdė kasdienio bendrijos valdymo, veiklos organizavimo, atstovavimo, nes neturėjo tam suteiktų teisių ir įgaliojimų. Todėl atsakovas neturėdamas jokių teisių ir pareigų, neprivalėjo vykdyti ir ieškovo minėtų 2016-01-29 ieškinyje įpareigojimų. Atsakovas A. L. nuo 2010 m. birželio 20 d. iki 2014 m. lapkričio 24 d. vykdė ne ( - )bendrijos pirmininko pareigas, o buvo minėto namo prižiūrėtoju, t y. atlikdavo visus techninius - ūkvedžio darbus. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas turi energetiko kvalifikacijos atestatą ir meistro kvalifikaciją, pagal darbo sutartį buvo ir iki šiol yra atsakingas už visą šilumos ūkį, šilumos punktų kartu su šildymo ir karšto vandens sistemomis eksploatavimą ir už elektros ūkį.

102014 m. kovo 3 d. atsakovas A. L., vykdantis ( - )namo techninę priežiūrą, iš ( - )daugiabučio namo gyventojų gavo raštišką prašymą surinkti parašus dėl šiukšlių vamzdžio užvirinimo. Dauguma ( - )daugiabučio namo gyventojų skundėsi šiukšlių vamzdžio nepakeliama smarve, jo keliamu triukšmu, ypač nakties metu, kai būdavo mėtomi stikliniai buteliai. Skundėsi ir dėl to, kad šiukšlių vamzdis buvo nuolat užkemšamas stambiais ir dideliais daiktais, dažnai šiukšlės vamzdyje užsidegdavo, metant į jį nuorūkas. Dėl to keletą kartų buvo gesinamas šiukšlių konteineris. Šiukšlių šalinimo vamzdžio dezinfekcijai, valymui, šiukšlių šalinimo sistemos durelėms taisyti nuolat reikėjo papildomų lėšų. Be to, deformuotas šiukšlių šalinimo sistemos dureles pakeisti nėra galimybės, nes jos negaminamos. Atsižvelgiant į tai ( - )namo gyventojai - butų savininkai turėjo teisę ir ėmėsi būtinų priemonių, be kitų namo patalpų savininkų sutikimo, kad būtų išvengta didesnės žalos ir pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams (CK 4.83 str. 2 d., 2007-06-20 ( - )daugiabučio namo savininkų bendrijos Įstatų 3 d. 16.3 p.). Dauguma butų savininkų pageidavo, kad šiukšlių konteineris būtų išorėje, už bendrijos namo, kiemo ribose. Vykdydamas gyventojų prašymą atsakovas A. L. savarankiškai raštu apklausė ( - )namo butų savininkus dėl šiukšlių vamzdžio užvirinimo. Remiantis 2014-03-12 DNSB ( - )balsų skaičiavimo protokolu Nr. 2014-1, sprendimą užvirinti šiukšlių šalinimo sistemą priėmė 28 ( - )namo būtų savininkai, tai patvirtina 2014-03-12 Vilniaus DNSB ( - )balsų skaičiavimo protokolas Nr. 2014 ir 2014-03-12 28 gyventojų parašai dėl sutikimo užvirinti šiukšlių nuleidimo vamzdžio dureles.

11Ieškovas 2016-01-29 ieškinyje nepateikia pagrįstų įrodymų, kad „2014-03-12 buvo renkami Bendrijos gyventojų (o ne savininkų) parašai (sutikimai) dėl šiukšlių nuleidimo vamzdžio durelių užvirinimo, kur pridedamas prie šio ieškinio gyventojų sąrašas, iš kurio yra matyti, kad yra tik 19-os savininku pritarimas... ". Tai kelia pagrįstų abejonių dėl ieškovo elgesio - išimtinai ginant tik savo asmeninius interesus ir nepaisant daugumos ( - )namo gyventojų nuomonės. Namo bendrijoje iš viso yra 40 butų ir 4 garažai. 13 ( - )namo butų savininkų, kurie yra aukštutinių aukštų gyventojai, šiukšlių vamzdžio užvirinimui nepritarė. Atsižvelgiant į šias faktines aplinkybes, sprendimas užvirinti šiukšlių šalinimo sistemą buvo priimtas pritariant butų savininkų daugumai. 2014-03-12 daugumos gyventojų sprendimas užvirinti šiukšlių nuleidimo vamzdžio dureles buvo priimtas bendru sutarimu, todėl laikomas teisėtu (CK 4.85 str.).

12Nors, pagal LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. 1-798, 3 str. 1 d., bendrija yra ribotos civilines atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, tačiau bendrija, kaip civilinės atsakomybės subjektas turi ypatumų, kurie lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o butų savininkai, turintys disponavimo šiais objektais teisę. Todėl teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia Įstatyme nustatyta forma jie šią teise įgyvendina. Todėl ieškovo keliamas reikalavimas atsakovams atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį - pašalinti užvirinimo siūles ir sudaryti sąlygas naudotis šiukšlių šalinimo įranga name, esančiame adresu ( - ), yra neteisėtas ir nepagrįstas. Kai LR Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka yra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas dėl tam tikrų darbų atlikimo - šiukšlių vamzdžio užvirinimo bei išlaidų šiems darbams atlikti, net ir tie bendrojo naudojimo objekto savininkai, kurie nepritarė šiukšlių vamzdžio užvirinimui ir tokioms išlaidoms (nedavė dėl jų sutikimo), turi pareigą sutikti su minėtu sprendimu ir apmokėti už atliktus darbus. Butų savininkų daugumos sprendimas buvo priimtas pagrįstai ir toks sprendimas ne tik atitinka normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą, bet ir galioja visiems daugiabučio gyvenamojo namo savininkams. Ieškovo D. A. reikalavimas atkurti buvusią iki teisės pažeidimo padėtį yra nepagrįstas, kadangi nebuvo paties teisės pažeidimo.

13Nurodė, kad 2014 m. lapkričio 25 d. įvykusiame pakartotiniame visuotiniame susirinkime atsakovas A. L. buvo išrinktas ( - )bendrijos pirmininku. Šio susirinkimo metu dar kartą buvo svarstytas šiukšlių vamzdžio durelių užvirinimo klausimas. Susirinkime dalyvavo 26 bendrijos nariai, kas sudarė 65 procentus visų bendrijos narių turimų balsų skaičiaus. Ieškovas D. A. pakartotiniame susirinkime dalyvavo, tačiau dalyvaujančių sąraše pasirašyti atsisakė. Todėl ieškovas į dalyvavusių skaičių neįskaitytas. 2014-11-25 dalyvavę susirinkime ( - )namo gyventojai - 20 butų savininkai - parašais patvirtino sutikimą užvirinti šiukšlių vamzdžio dureles. Be to, keturi bendrijos nariai, butų savininkai (V. T., K. Z., I. S. ir L. K.), negalėję dalyvauti susirinkime, susirinkimo organizatoriui atsiuntė raštiškus sutikimus dėl šiukšlių nuleidimo vamzdžio durelių užvirinimo. Taigi šiukšlių vamzdžio užvirinimui iš esmės pritarė 77 proc. visų bendrijos narių. Todėl 2014-11-25 pakartotinis visuotinis susirinkimas atitinka Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 str., 2014-09-14 DNSB ( - )įstatus, yra teisėtas ir pagrįstas. Prašo ieškinį atmesti.

14Tretieji asmenys G. Č., A. V., L. K., Č. V., P. L., A. L., Ž. M., G. Ž., Daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - )atstovas A. L., J. I., A. I., A. D. teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, atsiliepimuose į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

15Tretieji asmenys V. S., E. N., I. L., A. D., L. Š., V. V., J. G. L., M. G., L. P., J. A. M., V. G., V. T., J. S., R. K., K. Z., G. D., V. L., A. L., A. A., J. A., V. J., D. V., D. B., A. V., I. Š., A. J., A. J., Z. V., E. L., G. L. M. K., J. K., K. K., J. P., R. P., L. M., A. M., I. L., J. A., V. L., M. L. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

16Tretysis asmuo J. M. M. teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko.

17Trečiųjų asmenų atstovas A. I. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti. Teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytus motyvus, prašė taikyti sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senatį.

18Ieškinys atmestinas.

19Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovui D. A., a.k. ( - ) gyvenančiam ( - ), nuosavybės teise priklauso butas su rūsiu, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b.l.7). Atsakovams L. G., nuosavybės teise priklauso butas ( - )? J. M., nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - )? I. S. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - )? S. S. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - )? D. R. J. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), T. Š. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ).

202014 m. kovo mėn. buvo organizuota namo, esančio adresu ( - ) (toliau tekste – Namas) butų savininkų apklausa raštu dėl šiukšlių šalintuvo angų užvirinimo. Kaip matyti iš 2014-03-12 balsų skaičiavimo protokolo bei gyventojų parašų lapo 28 butų gyventojai pritarė tokiam sprendimui. Apie šį Namo savininkų sprendimą kiti butų savininkai sužinojo 2014-03-26, kai buvo užvirinta šiukšlių šalinimo sistema (I tomas, b.l. 29).

21Ieškovas D. A. prašo įpareigoti atsakovus J. M., I. S., S. S., D. R. J., T. Š., K. L., A. L. atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį – pašalinti užvirinimo siūles ir sudaryti sąlygas naudotis šiukšlių šalinimo įranga.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ieškininės senaties institutas negali būti vertinamas kaip vienašalis, t. y. nustatytas tik vienos civilinio teisinio santykio šalies interesais. Įstatymas, nustatydamas laiko tarpą, per kurį valstybė garantuoja pažeistos teisės gynimą, siekia ne tik užtikrinti subjektinės teisės realumą, bet ir sukurti stabilius civilinius teisinius santykius. Siekiant užtikrinti civilinių santykių stabilumą, teisė nustato ilgesnį ir trumpesnį ieškininės senaties terminą. Šis terminas ne tik skatina nukentėjusiąją šalį operatyviai reaguoti į savo teisės pažeidimą, bet ir suteikia garantiją kitai civilinio teisinio santykio šaliai, jog po tam tikro įstatyme numatyto laikotarpio jos įgytos teisės negalės būti ginčijamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. gegužės 10d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-122/1999, 1999 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/1999).

23Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Pagal CK 1.125 str. 1 d. bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. CK 1.125 str. 2 d. numato, jog atskirų rūšių reikalavimams civilinis kodeksas ar kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio senaties terminus. Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisyklę ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str.1 d.). Ieškinio senaties termino pradžia nusakoma ne objektyviu (teisės pažeidimo), o subjektyviu momentu, t. y. kada asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie pažeistas jo teises.

24Pagal CK 4.85 str. 9 d., buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.

25Pažymėtina, kad iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas dėl savo teisių pažeidimo į teismą kreipėsi tik 2016-01-29. 2014-11-10 ieškovas D. A. kartu su kitais aštuoniais ( - )gyventojais - ieškovais (J. A., A. A., D. B., M. K., J. M.-M., R. P., D. V. ir A. V.) pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui ieškinį dėl įpareigojimo atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį (civilinėje byloje Nr. 2-46474-129/2014). 2015-05-26 Vilniaus miesto apylinkės teismas savo nutartimi atnaujino bylos nagrinėjimą, priėmė ieškovų J. A., D. B. ir M. K. ieškinio atsisakymą. Taip pat nustatė ieškovams terminą iki 2015-06-10 trūkumams šalinti, t.y. į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, įtraukti kitus namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkus. 2015-08-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi ieškinys paliktas nenagrinėtinas dėl ieškovų kaltės, jiems nepašalinus ieškinio trūkumų, todėl remiantis CK 1.130 str. 4 d., ieškinio, kurį Vilniaus miesto apylinkės teismas paliko nenagrinėtą, pareiškimas ieškinio senaties termino nenutraukia.

26Dėl to darytina išvada, kad byloje pareikštam ieškinio reikalavimui dėl įpareigojimo atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį - pašalinti užvirinimo siūles ir sudaryti sąlygas naudotis šiukšlių šalinimo įranga senaties terminas prasidėjo 2014-03-26, kai buvo užvirintos šiukšlių šalintuvo angos ir apie tai sužinojo ieškovas, kitos dienos nenurodo ir pats ieškovas, ir baigėsi 2014-09-27. Taigi, įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad reikalavimą ieškovas pareiškė praleidęs CK 4.85 str. 9 d. įtvirtintą sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą, todėl esant atsakovo reikalavimui (II t. b.l. 3) taikyti ieškinio senatį, ieškovo reikalavimas dėl įpareigojimo atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį atmestinas kaip pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą.

27Atnaujinti ieškinio senaties terminą galima tik tuo atveju, kai ieškinio senaties terminas yra praleistas dėl svarbios priežasties (LR CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamoje byloje ieškovas atnaujinti praleistą ieškinio senatį neprašo, kaip ir nenurodė svarbių priežasčių dėl ko negalėjo kreiptis į teismą per įstatymo nustatytą terminą, todėl teismas šiuo atveju ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimo nesvarsto. Ieškovas nurodo, kad nepraleido ieškinio senaties, nes tai yra trunkamasis pažeidimas.

28Ieškinio senaties taikymas dėl įpareigojimo atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį nelaikytinas trunkamuoju, jis įvyksta tuo momentu, kai įvyksta pažeidimas (ieškovo nurodytu atveju, kai buvo atlikti šiukšlių šalintuvo vamzdžio durelių užvirinimo darbai). Ieškinio senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Dėl to ir nagrinėjamu atveju ieškinio senaties termino pradžia sietina su ieškovo sužinojimo apie šiukšlių šalintuvo vamzdžio durelių užvirinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-148/2013).

29Teismas pažymi, jog ieškovo elgesys, pateikiant ieškinį praėjus daugiau nei vieneriems metams nuo teisės pareikšti ieškinį teisme atsiradimo dienos yra neprotingas, nerūpestingas ir neabejotinai nepateisinamas, galintis pažeisti civilinių santykių stabilumą. Ieškinio senaties institutas yra skirtas sudaryti realią galimybę asmeniui apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią begaliniam bylinėjimuisi, skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę ir kt. Jis yra nustatytas abiejų šalių interesais ir taikomas tuo atveju, kai viena šalis dėl reikalavimo nepareiškimo per tam tikrą laiką gali tikėtis, jog kita šalis atsisako ginti pažeistą teisę ar vertina ją kaip nepažeistą. Ieškinio senaties termino pasibaigimas iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas atmesti ieškinį (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Tuo atveju, kai atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį, tik teismui išsprendus šį klausimą ir nustačius, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas arba praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl atnaujintinas, ieškinio reikalavimai nagrinėjami iš esmės, t.y. tikrinamas jų teisėtumas ir pagrįstumas (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Tai, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus, reiškia, jog tuo atveju, kai ieškovas praleidžia įstatymo nustatytą terminą, per kurį jis gali apginti pažeistas teises teismine tvarka, ir teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių bei jo neatnaujina, ieškinys atmetamas nepaisant ieškinio reikalavimų pagrįstumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Kirsnė“ v. UAB ,,Medicinos bankas“, bylos Nr.3K-3-317/2008).

30Be to, teismas pažymi, kad net ir netaikant ieškinio senaties termino, ieškovo pateiktas ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Byloje nustatyta, kad DNSB ( - )bendrija registruota 2007-09-24. Atsakovas A. L. daugiabučio namo ( - )bendrijos pirmininku buvo išrinktas 2007 m. birželio 20 d. steigiamojo susirinkimo protokolu Nr. 01 (I tomas, b.l.20-27). Vadovaujantis 1995 m. vasario 21 d. LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kilos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. 1-798 14 str. 2 d., bendrijos pirmininką renka bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. ( - )bendrijos pirmininko kadencija ir įgaliojimai pasibaigė 2010 m. birželio 20 d. Nuo 2010-06-20 iki 2014-11-25 atsakovas A. L. nebuvo perrinktas bendrijos pirmininku. Tik 2014 m. lapkričio 25 d. įvykusiame pakartotiniame visuotiniame Bendrijos narių susirinkime atsakovas A. L. buvo išrinktas ( - )bendrijos pirmininku. Šio susirinkimo metu dar kartą buvo svarstytas šiukšlių vamzdžio durelių užvirinimo klausimas. Susirinkime dalyvavo 26 bendrijos nariai, kas sudarė 65 procentus visų Bendrijos narių turimų balsų skaičiaus. 2014 m. lapkričio 25 d. dalyvavę susirinkime ( - )namo gyventojai - 20 butų savininkai - parašais patvirtino sutikimą užvirinti šiukšlių vamzdžio dureles (II tomas, b.l. 18-22). Keturi bendrijos nariai, butų savininkai (V. T., K. Z., I. S. ir L. K.), susirinkimo organizatoriui atsiuntė raštiškus sutikimus dėl šiukšlių nuleidimo vamzdžio durelių užvirinimo (II tomas, b.l.23-26). Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad šiukšlių vamzdžio užvirinimui iš esmės pritarė 77 proc. visų bendrijos narių. Todėl 2014 m. lapkričio 25 d. pakartotinis visuotinis susirinkimas atitinka Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 str., 2014-09-14 DNSB ( - )įstatus, yra teisėtas ir pagrįstas, jo teisėtumo neginčijo ir ieškovas. Todėl nors ir nustačius pažeidimus buvusius iki 2014-11-25, būtų neprotinga pašalinti užvirinimo siūles ir sudaryti sąlygas naudotis šiukšlių šalinimo įranga name, esančiame ( - ), o po to vėl remiantis 2014 m. lapkričio 25 d. įvykusio pakartotino visuotino Bendrijos narių susirinkimo rezultatais iškarto užvirinti šiukšlių šalintuvo angas.

31Todėl, atsižvelgiant į šias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškinys atmestinas.

32Atsakovai pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.).

33Ieškinio netenkinus, iš ieškovo priteistina atsakovams jų turėtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str.). Atsakovas A. L. byloje pateikė duomenis, jog jis sumokėjo 300 Eur advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, todėl iš ieškovo priteistina atsakovui A. L. advokato padėjėjo pagalbai apmokėti 300 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str.). Taip pat priteistinos iš ieškovo valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą nagrinėjamoje byloje, kurios sudaro 110,92 Eur. Atsižvelgiant į tai, valstybės naudai iš ieškovo priteistina 110,92 Eur. už procesinių dokumentų įteikimą.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270, straipsniais, teismas

Nutarė

35ieškinį atmesti.

36Priteisti iš ieškovo D. A., a.k. ( - ) 300,00 Eur (trys šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų atsakovui A. L., a.k. ( - )

37Priteisti iš ieškovo D. A., a.k. ( - ) 110,92 Eur (vieną šimtą dešimt eurų 92) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Asta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. A.... 3. ieškovas D. A. prašo įpareigoti atsakovus J. M., I. S., S. S., D. R. J., T.... 4. 2014 m. birželio 10 d. antstolis D. B. faktinių aplinkybių konstatavimo... 5. Šiukšlių šalintuvas yra numatytas namo techniniame projekte kaip viena iš... 6. Atsakovas A. L. nebuvo perrinktas bendrijos pirmininku nuo 2010 m., todėl... 7. Taip pat teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas prašė ieškinį... 8. Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovai atsiliepime... 9. Atsakovai taip pat nurodo, kad atsakovas A. L. daugiabučio namo ( - )bendrijos... 10. 2014 m. kovo 3 d. atsakovas A. L., vykdantis ( - )namo techninę priežiūrą,... 11. Ieškovas 2016-01-29 ieškinyje nepateikia pagrįstų įrodymų, kad... 12. Nors, pagal LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų... 13. Nurodė, kad 2014 m. lapkričio 25 d. įvykusiame pakartotiniame visuotiniame... 14. Tretieji asmenys G. Č., A. V., L. K., Č. V., P. L., A. L., Ž. M., G. Ž.,... 15. Tretieji asmenys V. S., E. N., I. L., A. D., L. Š., V. V., J. G. L., M. G., L.... 16. Tretysis asmuo J. M. M. teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko.... 17. Trečiųjų asmenų atstovas A. I. teismo posėdžio metu prašė ieškinį... 18. Ieškinys atmestinas.... 19. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais... 20. 2014 m. kovo mėn. buvo organizuota namo, esančio adresu ( - ) (toliau tekste... 21. Ieškovas D. A. prašo įpareigoti atsakovus J. M., I. S., S. S., D. R. J., T.... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ieškininės... 23. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 24. Pagal CK 4.85 str. 9 d., buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti... 25. Pažymėtina, kad iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas dėl savo teisių... 26. Dėl to darytina išvada, kad byloje pareikštam ieškinio reikalavimui dėl... 27. Atnaujinti ieškinio senaties terminą galima tik tuo atveju, kai ieškinio... 28. Ieškinio senaties taikymas dėl įpareigojimo atkurti iki pažeidimo buvusią... 29. Teismas pažymi, jog ieškovo elgesys, pateikiant ieškinį praėjus daugiau... 30. Be to, teismas pažymi, kad net ir netaikant ieškinio senaties termino,... 31. Todėl, atsižvelgiant į šias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo,... 32. Atsakovai pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šaliai, kurios... 33. Ieškinio netenkinus, iš ieškovo priteistina atsakovams jų turėtos... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 -... 35. ieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš ieškovo D. A., a.k. ( - ) 300,00 Eur (trys šimtus eurų)... 37. Priteisti iš ieškovo D. A., a.k. ( - ) 110,92 Eur (vieną šimtą dešimt... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...