Byla 2SA-127-262/2011
Dėl antstolės Daivos Prunskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Jono statyba“, Jokūbausko įmonė „Jonas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „Jono statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Austaka“ skundą dėl antstolės Daivos Prunskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Jono statyba“, Jokūbausko įmonė „Jonas“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4pareiškėjas UAB „Austaka“ prašo teismo panaikinti 2010-10-12 turto aprašą, 2010-10-12 patvarkymą Nr. 0068/10/01181VdS-68, įpareigoti antstolę atlikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-08-09 nutartyje nustatytą vykdymo veiksmą – areštuoti UAB „Jono statyba“ priklausančias pinigines lėšas, esančias pas trečiąjį asmenį Jokūbausko įmonėje „Jonas“ 51 839,15 Lt sumai. Nurodė, kad antstolė D.Prunskienė vykdo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-08-09 nutartį, kuria nutarta areštuoti UAB „Jono statyba“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant – pinigines lėšas, esančias kredito įstaigų sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis ir grynuosius pinigus kasose. Antstolė telefonu informavo, kad skolininkas neturi kilnojamojo/nekilnojamojo turto, piniginių lėšų kredito įstaigų sąskaitose nėra, apie grynuosius pinigus kasoje skolininkas antstolei informacijos nepateikė. Nurodė, kad jis pateikė antstolei duomenis, jog skolininko lėšų yra pas trečiąjį asmenį – su skolininku susijusioje Jokūbausko įmonėje „Jonas“ ir prašė šias lėšas areštuoti. 2010-10-15 gavo antstolės patvarkymą, kad vykdomoji byla remdamasi CPK 632 str. 1 d. užbaigta. Prie šio patvarkymo buvo pridėtas Turto aprašas, kuriuo aprašytas trečiojo asmens turtas nei išieškotojui, nei skolininkui nedalyvaujant. Turto apraše aprašyti daiktai UAB „Jono statyba“ nepriklauso nuosavybės teise, jis tik gali šiais daiktais naudotis pagal 2009-11-17 Statybos rangos sutartį. Pagal Rangos sutartį UAB „Jono statyba“ turėjo atlikti rangos darbus, o Jokūbausko įmonė „Jonas“ už tai sumokėti 323 862,83 Lt sumą. Nurodytu laikotarpiu neatsiskaičius sutartyje numatyta, kad Jokūbausko įmonė „Jonas“ privalo suteikti UAB „Jono statyba“ kaip užstatą iki pilno atsiskaitymo neatlygintinam naudojimui turtą, kurio vertė atitinka skolos dydį. Šiuo turtu UAB „Jono statyba“ turi teisę naudotis ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo turto perdavimo momento. Jei neatsiskaitoma ir ilgiau, turtas pereina UAB „Jono statyba“ nuosavybėn. Turto aprašu buvo aprašyta trečiajam asmeniui Jokūbausko įmonei „Jonas“ priklausantis turtas, kadangi nuosavybės teisė pagal rangos sutartį UAB „Jono statyba“ į šį turtą galėtų pereiti tik po 6 mėnesių, t.y. 2011-02-17. Ir tai tik tuo atveju, jei Jokūbausko įmonė „Jonas“ neatsiskaitytų už statybos rangos darbus. Teismo nutartyje yra aiškiai nurodyta, koks turtas (piniginės lėšos) turi būti areštuotos, antstolis negali jų pakeisti. Įstatymas nenumato laikinosios apsaugos priemonės rūšies, pagal kurią būtų galima areštuoti trečiojo asmens daiktus. Vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas, todėl vykdomoji byla negali būti baigta. Todėl turi būti naikinamas antstolės 2010-10-12 patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo.

5Antstolė Daiva Prunskienė pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo skundą atmesti (b.l. 31-33). Nurodo, kad laikantis nutartyje nustatytos turto arešto tvarkos ir eiliškumo, nustatė, kad skolininkas UAB „Jono statyba“ neturi kilnojamojo/nekilnojamojo turto. Skolininkas 2010-09-13 informavo antstolę apie turimas lėšas kasoje, kurių suma 2934,07 Lt. Iš kredito įstaigos buvo gautas atsakymas, kad piniginių lėšų skolininkas sąskaitoje neturi. Vadovaujantis CPK 688 str. bei remiantis išieškotojo prašymu buvo priimtas patvarkymas dėl skolininkui priklausančių mokėtinų piniginių lėšų ir kito turto arešto Jokūbausko įmonėje „Jonas“. 2010-10-04 Jokūbausko įmonė „Jonas“ patvirtino, kad jis UAB „Jono statyba“ yra skolingas už darbus 52 354,55 Lt, tačiau neturėdamas galimybės atsiskaityti perdavė UAB „Jono statyba“ kilnojamąjį turtą naudotis, kuris esant 2009-11-17 rangos sutarties 5.3 p. nustatytoms sąlygoms nuosavybės teise pereis UAB „Jono statyba“. Prašė areštuoti šį turtą, įsipareigojo esant galimybei areštuotiną sumą, mokėtiną UAB „Jono statyba“, pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą UAB „Austaka“ ieškinio užtikrinimui. Nurodė, kad areštuotus kilnojamuosius daiktus UAB „Jono statyba“ perėmė 2010-08-17 Turto perdavimo-priėmimo aktu ir jais naudojasi. Nurodė, kad ji remiantis CPK 688 str. 3 d. aprašė realiai esantį turtą, o ne turtą-lėšas, kurios galimai bus sukauptos ateityje.

6Suinteresuoti asmenys UAB „Jono statyba“ ir Jokūbausko įmonė „Jonas“ atsiliepimuose (b.l. 22-24, 26-28) nurodė, kad su skundu nesutinka. Nurodė, kad UAB “Austaka“ nepagrįstai reikalauja įpareigoti antstolę areštuoti UAB „Jono statyba“ priklausančias pinigines lėšas, neva esančias pas trečiąjį asmenį Jokūbausko įmonę „Jonas“. Statybos rangos sutartis suteikia UAB „Jono statyba“ galimą reikalavimo teisę į pinigines lėšas, tai nesuteikia besąlygiškos teisės reikalauti piniginių lėšų. Antstolė neturi nei pareigos, nei teisės vertinti piniginių lėšų priklausymo (nepriklausymo) UAB „Jono statyba“ iš Jokūbausko įmonės „Jonas“ pagrįstumo. Reikalavimas areštuoti galimai UAB „Jono statyba“ priklausančias pinigines lėšas, esančias Jokūbausko įmonėje „Jonas“, yra neteisėtas, nepagrįstas, iš esmės pažeidžiantis Jokūbausko įmonės “Jonas“ teises ir interesus. Taigi, pareiškėjas negali reikalauti suvaržyti Jokūbausko įmonės „Jonas“ teises tik dėl to, kad, jo manymu, šioje įmonėje yra skolininkui UAB „Jono statyba“ priklausančios piniginės lėšos.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. sausio 5 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Austaka“ skundą dėl antstolės Daivos Prunskienės veiksmų tenkino iš dalies: panaikino antstolės Daivos Prunskienės 2010-10-12 Turto aprašą ir 2010-10-12 patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo Nr. 0068/10/01181VdS-68. Kitoje dalyje skundą atmetė (b.l. 47-49). Teismas nurodė, kad antstolė skundžiamu Turto aprašu areštavo ne skolininkui UAB „Jono statyba“ nuosavybės teise priklausančius, o Jokūbausko įmonei „Jonas“ priklausančius kilnojamuosius daiktus. Tokiu būdu nėra įvykdyta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-08-09 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Jono statyba“ atžvilgiu. Taip pat nustatyta, kad sudarant Turto aprašą nedalyvavo nei daiktų savininkas Jokūbausko įmonė“ Jonas“ nei skolininkas (daiktų naudotojas) UAB „Jono statyba“, kaip to reikalauja CPK 677 str. 3 d. Todėl antstolės Daivos Prunskienės 2010-10-12 Turto aprašas pripažintas neteisėtu. 2010-10-12 antstolės patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo CPK 632 str. 1 d. pagrindu Nr. 0068/10/01181VdS-68 taip pat panaikintas, nes panaikinus 2010-10-12 Turto aprašą, vykdomoji byla nėra laikoma baigta, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-08-09 nutartis neįvykdyta. Teismas nurodė, kad negali įpareigoti antstolio atlikti jo kompetencijai priskirtus procesinius veiksmus, todėl prašymas įpareigoti antstolę atlikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartyje nustatytą vykdymo veiksmą atmestas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Jono statyba“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-01-05 nutartį dalyje dėl antstolės Daivos Prunskienės 2010-10-12 Turto aprašo bei 2010-10-12 patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo Nr. 0068/10/01181VdS-68 ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad antstolė tinkamai vykdė teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Jono statyba“ atžvilgiu. Antstolė teisėtai priėmė patvarkymą dėl skolininkui priklausančių ir mokėtinų piniginių lėšų ir kito turto arešto J.Jokubausko įmonėje „Jonas“. 2010-10-04 J.Jokūbausko įmonė „Jonas“ patvirtino, kad įmonė skolininkui UAB „Jono statyba“ yra skolinga už darbus 52354,55 Lt, tačiau neturėdamas galimybės atsiskaityti perdavė UAB „Jono statyba“ kilnojamąjį turtą naudotis, kuris esant 2009-11-17 rangos sutarties nustatytoms sąlygoms nuosavybės teise pereis UAB „Jono statyba“. Kilnojamuosius daiktus UAB „Jono statyba“ perėmė 2010-08-17 Turto perdavimo – priėmimo aktu ir jais naudojasi. Suinteresuotas asmuo teigia, kad tai yra realus vienintelis turtas, kuris galėjo būti areštuotas, siekiant užtikrinti kreditoriaus turtinį reikalavimą. Tai, kad aprašant kilnojamąjį turtą nedalyvavo nei daiktų savininkas, nei daiktų naudotojas savaime nedaro Turto aprašo negaliojančiu ir neteisėtu, kadangi turto apraše nurodyta daiktų vertė gali būti ginčijama, dėl jos gali būti reiškiami prieštaravimai.

11Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Byloje nustatyta, kad antstolės Daivos Prunskienės kontoroje yra vykdoma Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-08-09 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko UAB „Jono statyba“ atžvilgiu, siekiant užtikrinti UAB „Austaka“ pareikštus reikalavimus 51.839,15 Lt sumai. Vykdant šį vykdomąjį dokumentą, antstolė Daiva Prunskienė 2010-10-12 Turto aprašu areštavo kilnojamuosius daiktus, į kuriuos naudojimosi teisė pagal 2009-11-17 Statybos rangos sutartį (sutarties 5.3 p.) yra suteikta skolininkui UAB „Jono statyba“.

16Pažymėtina, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama preliminariai, iki teismo sprendimo priėmimo, užtikrinti, kad galimas teismo sprendimas būtų tinkamai įvykdytas, tokiu būdu vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, svarbu areštuoti (apriboti nuosavybės teises) turtą tokiai sumai, kad jos pakaktų patenkinti ieškinio reikalavimams teigiamo teismo sprendimo atveju. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti efektyvios, jomis turi būti ne formaliai apribojamos skolininko teisės, bet taikomais apribojimais sukuriamas pagrindas realiam reikalavimo patenkinimui. Antstolio veiklos ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, šiuo atveju – teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 str. 1 p.), kurioje teismas aiškiai nurodė taikomų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarką ir būdą (CPK 147 str. 5 d. 8 p.), t.y. areštuoti UAB „Jono statyba“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 51839,15 Lt sumai; šiam turtui nesant ar jo nepakankant – pareikšto reikalavimo ribose areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias kredito įstaigų sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis ir grynuosius pinigus kasose, leidžiant daryti privalomus atsiskaitymus biudžetui, su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas bei mokėjimus ieškovui (b.l. 4).

17Iš vykdomosios bylos Nr. 0068/10/01181 matyti, kad antstolė nustatė, kad nekilnojamojo turto UAB „Jono statyba“ neturi, taip pat nėra transporto priemonių registruotų skolininko vardu. Iš vykdomojoje byloje esančio 2010-09-13 UAB „Jono statyba“ rašto bei pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad kasos likutis 2010-09-13 buvo 2463,12 Lt, banko sąskaitoje piniginių lėšų nėra. Taip pat matyti, kad 2010-09-13 antstolio kontoroje gautas išieškotojo prašymas areštuoti UAB „Jono statyba“ turtą, t.y. pinigines lėšas, priklausančias skolininkui iš kitų asmenų.

18LR CPK 675 str. 1 d. nustatyta, kad skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas uždraudimas ar apribojimas. Pagal CPK 675 str. 3 d. antstolis, vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, sudaro areštuojamo turto aprašą. Pagal CPK 677 str. 4 d. skolininko (juridinio asmens) turtas aprašomas dalyvaujant skolininko atstovui ar atsakingam darbuotojui. CPK 688 str. numato, kad išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų. Taigi, remiantis įstatymo nuostatomis matyti, kad gali būti areštuojamas tik skolininko turtas (kilnojamasis/nekilnojamasis, piniginės lėšos, turtinės teisės, pas trečiuosius asmenis esantis turtas), priklausantis jam nuosavybės teise. Byloje nustatyta, kad antstolė, sudarydama skundžiamą 2010-10-12 Turto aprašą, rėmėsi 2009-11-17 tarp UAB „Jono statyba“ ir Jokūbausko įmonės „Jonas“ sudaryta Statybos rangos sutartimi (sutarties 5.3 p.). Turto perdavimo-priėmimo aktas pagal Statybos rangos sutarties 5.3 p. tarp šalių yra pasirašytas 2010-08-17. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nuosavybės teisių į akte nurodytus kilnojamuosius daiktus UAB „Jono statyba“ nei Turto aprašo sudarymo dienai, nei ginčijamos nutarties priėmimo dienai nėra įgijusi, o taip pat, kad antstolė skundžiamu Turto aprašu areštavo ne skolininkui UAB „Jono statyba“ nuosavybės teise priklausančius, o Jokūbausko įmonei „Jonas“ priklausančius kilnojamuosius daiktus. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-08-09 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Jono statyba“ atžvilgiu nėra įvykdyta, t.y. pareiškėjo UAB „Austaka“ turtinis reikalavimas neužtikrintas.

19Taip pat iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad sudarant Turto aprašą nedalyvavo nei daiktų savininkas Jokūbausko įmonė“ Jonas“, nei daiktų naudotojas skolininkas UAB „Jono statyba“, nors pagal LR CPK 677 str. 3 d. jų dalyvavimas privalomas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino antstolės Daivos Prunskienės 2010-10-12 Turto aprašą neteisėtu. Panaikinus 2010-10-12 Turto aprašą, vykdomoji byla nelaikytina baigta, nes Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-08-09 nutartis neįvykdyta, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino ir 2010-10-12 antstolės patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo.

20Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos ir pridėtos vykdomosios bylos medžiagą, įvertinęs skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, dėl ko priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį. Šią nutartį panaikinti arba pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra pagrindo.

21Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 17,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirojo skundo, iš suinteresuoto asmens UAB „Jono statyba“ priteistina 17,00 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

22Teismas, vadovaudamasis LR CPK 336 str. 2 d., 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš suinteresuoto asmens UAB „Jono statyba“ į valstybės pajamas 17,00 Lt (septyniolika litų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. pareiškėjas UAB „Austaka“ prašo teismo panaikinti 2010-10-12 turto... 5. Antstolė Daiva Prunskienė pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo... 6. Suinteresuoti asmenys UAB „Jono statyba“ ir Jokūbausko įmonė „Jonas“... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. sausio 5 d. nutartimi pareiškėjo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Jono statyba“ prašo panaikinti... 11. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 15. Byloje nustatyta, kad antstolės Daivos Prunskienės kontoroje yra vykdoma... 16. Pažymėtina, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama preliminariai,... 17. Iš vykdomosios bylos Nr. 0068/10/01181 matyti, kad antstolė nustatė, kad... 18. LR CPK 675 str. 1 d. nustatyta, kad skolininko turto areštas yra priverstinis... 19. Taip pat iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad sudarant Turto aprašą... 20. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos ir pridėtos... 21. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 22. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 336 str. 2 d., 337 str. 1 d. 1 p.,... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 5 d. nutartį palikti... 24. Priteisti iš suinteresuoto asmens UAB „Jono statyba“ į valstybės pajamas...