Byla 2S-240-357/2009
Dėl Kelmes rajono apylinkes teismo 2009 m. vasario 11 d. nutarties, kuria pakeistas išieškotojas ir skolininkas vykdymo procese

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Rasos Bartašienes, kolegijos teiseju: Danutes Burbulienes, Birutes Simonaitienes, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo suinteresuoto asmens UAB „Skardlita“ atskiraji skunda del Kelmes rajono apylinkes teismo 2009 m. vasario 11 d. nutarties, kuria pakeistas išieškotojas ir skolininkas vykdymo procese.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :

3Pareiškejas antstolis Tomas Ubartas pareiškimu del išieškotojo ir skolininko pakeitimo kreipesi i Kelmes rajono apylinkes teisma, prašydamas vykdomojoje byloje Nr. 3247/2007 del skolos išieškojimo iš A. Griciaus TUB „Vidsodis“ pakeisti išieškotoja, juo pripažistant UAB „Accredo“, bei pakeisti skolininka, skolininkais pripažistant UAB „Skardlita“, A. G. , V. P. , A. C. .

4Kelmes rajono apylinkes teismas 2009 m. vasario 11 d. nutartimi antstolio Tomo Ubarto pareiškima patenkino iš dalies – pakeite išieškotoja iš Litimpeks bankas i UAB „Accredo“, pakeite skolininka A. Griciaus TUB „Vidsodis“ i UAB „Skardlita“, pareiškima dalyje del A. G. , V. P. ir A. C. pripažinimo skolininkais paliko nenagrinetu. Teismas nurode, kad iš vykdomojoje byloje Nr. 3247/2007 esancios reikalavimo teisiu perleidimo sutarties Nr. 5 matyti, kad likviduojama AB Litimpeks bankas 2008 m. rugpjucio 19 d. perleido reikalavimo teise i skolininko A. Griciaus TUB „Vidsodis“ 51595,22 Lt skola pagal Kelmes rajono apylinkes teismo civilineje byloje Nr. 2-231/1996 išduota vykdomaji rašta naujajam kreditoriui UAB „Accredo“. 2008 m. lapkricio 5 d. ši reikalavimo teisiu perleidimo sutartis buvo patvirtinta Vilniaus apygardos teismo. Todel pareiškimas dalyje del išieškotojo pakeitimo tenkintinas. Teismas taip pat nurode, kad iš Juridiniu asmenu išplestinio išrašo matyti, kad 2006 m. lapkricio 2 d. tikruju nariu sprendimu A. Griciaus TUB „Vidsodis“ nuspresta pertvarkyti i UAB „Skardlita“, 2007 m. sausio 11 d. šis pakeitimas iregistruotas Juridiniu asmenu registre. Pertvarkymas – tai juridinio asmens teisines formos pakeitimas, kai naujos teisines formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas (Lietuvos Respublikos CK 2.104 str. 1 d.). A. Griciaus TUB „Vidsodis“ pertvarkius i UAB „Skardlita“, jam pereina visos pertvarkytojo asmens teises ir pareigos, todel antstolio pareiškimas dalyje del skolininko A. Griciaus TUB „Vidsodis“ pakeitimo i UAB „Skardlita“ laikytinas pagristu ir tenkintinas. Antstolis Tomas Ubartas skolininkais vykdomojoje byloje Nr. 3247/2007 praše pripažinti ir A. G. , V. P. bei A. C. , kuriuos naujasis kreditorius UAB „Accredo“ nurode kaip A. Griciaus TUB „Vidsodis“ tikruosius narius. Irodymu, patvirtinanciu, jog šie asmenys buvo A. Griciaus TUB „Vidsodis“ tikrieji nariai, antstolis teismui nepateike, todel pareiškimas šioje dalyje paliktinas nenagrinetu.

5Atskirajame skunde, pareikštame del Kelmes rajono apylinkes teismo 2009 m. vasario 11 d. nutarties, suinteresuotas asmuo UAB „Skardlita“ nurodo, kad nei A. Griciaus TUB „Vidsodis“, nei reorganizuota UAB „Skardlita“ nera skolingi AB Litimpeks bankas. Reorganizuojant buvo duoti skelbimai, kad visi skolininkai TUB „Vidsodis“ atsilieptu per nurodyta istatymu laikotarpi. Ne vienas skolininkas neatsiliepe. TUB „Vidsodis“ negali buti skolingas AB Litimpeks bankui, nes gaunant paskola buvo užstatyti visi TUB „Vidsodis“ turimi pastatai, kurie buvo apdrausti pagal paskolos sutarti. TUB „Vidsodis“ nesugebejus gražinti skolos AB Litimpeks bankas, šis savo naudai pereme visus TUB „Vidsodis“ priklausancius pastatus, kuriu verte buvo didesne už paimtaja paskola. Taip pat atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Skardlita“ prašo ipareigoti Tomo Ubarto antstoliu kontora panaikinti UAB „Skardlita“ saskaitu arešta.

6Atsiliepimu i atskiraji skunda suinteresuotas asmuo UAB „Accredo“ prašo palikti nepakeista Kelmes rajono apylinkes teismo 2009 m. vasario 11 d. nutarti. Atsiliepime nurodoma, kad skolininkas UAB „Skardlita” neskiria dvieju savo esme ir reikšme skirtingu proceduru, t. y. juridinio asmens reorganizavimo nuo juridinio asmens pertvarkymo. Pagal VI „Registru centras“ juridiniu asmenu registru skyriaus duomenis A. Griciaus TUB „Vidsodis“ buvo pertvarkyta i UAB „Skardlita“. UAB „Skardlita“ nepateike irodymu, jog pranešimai skolininkams tikrai buvo skelbiami. Be to, istatymu nuostatos, itvirtinancios pranešimo paskelbimo reikalavimus, skirtos užtikrinti kreditoriu interesus, todel skolininkas turejo rupintis pranešti savo kreditoriams apie pertvarkyma, o ne savo skolininkams. LAB „Litimpeks bankas“ apie A. Griciaus TUB „Vidsodis“ pertvarkyma i UAB „Skardlita“ informuotas nebuvo nei asmeniškai pranešus, nei viešai paskelbus. Istatymas itvirtina reikalavima apie juridinio asmens pertvarkyma paskelbti viešai tris kartus arba viena karta viešai ir išsiusti pranešimus visiems kreditoriams, taciau neitvirtina tokios nuostatos, jog neatsiliepus i mineta pranešima, kreditoriaus reikalavimo teise pasibaigia. Pagal A. Griciaus TUB „Vidsodis“ prievoles atsakinga yra ne tik UAB „Skardlita“, taciau subsidiariai su UAB „Skardlita“ yra atsakingi ir A. Griciaus TUB „Vidsodis“ dalyviai (LR CK 2.50 str. 4 d., Ukiniu bendriju istatymo 7 str. 8 d.). A. Griciaus TUB „Vidsodis“ negražinus paskolos, iš ikeisto turto buvo bandyta išieškoti ne karta, kelis kartus ikeisti pastatai buvo bandomi parduoti iš varžytiniu, taciau nesekmingai. Tik 2004-03-24 ikeisti pastatai galiausiai buvo parduoti iš varžytiniu, o už tokiu budu realizuotus pastatus gauta piniginiu lešu suma nepadenge visos A. Griciaus TUB „Vidsodis“ (UAB „Skardlita“) turimos skolos. Skolininkas UAB „Skardlita“ ne tik savanoriškai nevykdo savo skoliniu isipareigojimu, taciau netgi neigia juos, nors jie yra nustatyti 1996-07-02 Kelmes rajono apylinkes teismo sprendimu, todel UAB „Skardlita“ turto areštas yra butinas sekmingam teismo sprendimo vykdymo procesui atlikti, areštas negali buti panaikintas.

7Atsiliepimu i atskiraji skunda suinteresuotas asmuo V. P. prašo palikti nepakeista Kelmes rajono apylinkes teismo 2009 m. vasario 11 d. nutarties dali, kuria teismas nepripažino V. P. skolininku vykdomojoje byloje ir šioje dalyje pareiškima paliko nenagrinetu. Atsiliepime nurodoma, kad 1994 m. kovo 10 d. ivykes TUB „Vidsodis“ nariu susirinkimas leido V. P. išstoti iš bendrijos nariu. V. P. nebuvo TUB „Vidsodis“ tikrasis narys sudarant paskolos sutarti, todel visiškai nepagristas antstolio prašymas pripažinti V. P. skolininku del juridinio asmens skolu, kurio dalyvis ar turto savininkas jis nera.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Nagrinejamoje civilineje byloje bei vykdomojoje byloje Nr. 3247/2007 esanciu duomenu pagrindu nustatyta, jog A. Griciaus tikroji ukine bendrija „Vidsodis“ buvo pertvarkyta i uždaraja akcine bendrove „Skardlita“ (pertvarkymo pagrindas – 2006 m. lapkricio 2 d. tikruju nariu sprendimas, UAB „Skardlita“ juridiniu asmenu registre iregistruota 2007 m. sausio 11 d.) (b. l. 3, 22, 23, 34-36; b. l. 7-9 vykdomojoje byloje Nr. 3247/2007). Istatymas nustato, jog pertvarkymas – tai juridinio asmens teisines formos pakeitimas, kai naujos teisines formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas (LR CK 2.104 str. 1 d.). Šiu aplinkybiu pagrindu pripažintina, jog pirmosios instancijos teismo konstatavimas, kad A. Griciaus TUB „Vidsodis“ pertvarkius i UAB „Skardlita“, pastarajai bendrovei pereina visos pertvarkytojo asmens teises ir pareigos, yra pagristas nustatytomis byloje aplinkybemis bei atitinka civilinio kodekso normu, reglamentuojanciu juridinio asmens pertvarkyma, nuostatas. Tuo tarpu atskirajame skunde nurodoma, kad A. Griciaus TUB „Vidsodis“ buvo reorganizuota. Istatymas apibrežia, kad reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo proceduros, o juridiniai asmenys gali buti reorganizuojami jungimo ir skaidymo budu (LR CK 2.95 str. 2 d., 2.97 str.). Byloje nera jokiu duomenu apie A. Griciaus TUB „Vidsodis“ reorganizavimo proceduras, o esantys irodymai patvirtina, kad ši imone buvo pertvarkyta, o ne reorganizuota. Todel uždarajai akcinei bendrovei „Skardlita“, iregistruotai A. Griciaus tikrosios ukines bendrijos „Vidsodis“ pertvarkymo pagrindu, atsiranda civilinio kodekso 2.104 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta prievole perimti pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Be to, pažymetina, kad pats suinteresuotas asmuo UAB „Skardlita“ su atskiruoju skundu pateike A. Griciaus TUB „Vidsodis“ 2006 m. lapkricio 2 d. sprendima del bendrijos pertvarkymo i uždaraja akcine bendrove, kuriuo nuspresta pertvarkyti A. Griciaus tikraja ukine bendrija „Vidsodis“ i UAB „Skardlita“ ir kuriame aiškiai apibrežta, kad UAB „Skardlita“ perima visas A. Griciaus TUB „Vidsodis“ teises ir pareigas, visas A. Griciaus tikrosios ukines bendrijos „Vidsodis“ turtas ir isipareigojimai pereina UAB „Skardlita“.

10Atskirajame skunde nurodoma, jog buvo paskelbta, kad visi TUB „Vidsodis“ skolininkai atsilieptu per nurodyta istatymu laikotarpi, taciau ne vienas skolininkas neatsiliepe. Istatymas numato, jog asmuo, priemes sprendima pertvarkyti juridini asmeni, privalo apie tai pranešti civilinio kodekso 2.112 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (LR CK 2.104 str. 4 d.). Taciau istatyme nustatytos pareigos informuoti ivykdymas nesudaro pagrindo pakeisti perimamu teisiu ir pareigu apimties, t. y. naujos teisines formos juridinis asmuo negali buti atleidžiamas nuo pertvarkytojo juridinio asmens prievoliu ar ju dalies ivykdymo.

11Iš bylos medžiagos matyti, kad gautos paskolos pagal 1995 m. kovo 24 d. paskolos sutarti Nr. 24-95 gražinimo užtikrinimui TUB „Vidsodis“ ikeite nuosavybes teise priklausanti turta (b. l. 18). Atsiliepime i atskiraji skunda suinteresuotas asmuo UAB „Accredo“ nurode, kad iš ikeisto turto buvo bandyta išieškoti, kelis kartus ikeisti pastatai buvo bandomi parduoti iš varžytiniu, taciau už realizuotus pastatus gauta piniginiu lešu suma nepadenge visos A. Griciaus TUB „Vidsodis“ turimos skolos. Apeliantui UAB „Skardlita“ nepateikus irodymu, patvirtinanciu, jog realizavus ikeista turta buvo gauta pakankamai lešu ivykdyti visiems skolininko A. Griciaus TUB „Vidsodis“ isipareigojimams pagal paskolos sutarti, nera pagrindo pripažinti, kad skolininko prievole yra ivykdyta ir pasibaigusi.

12Atskirojo skundo prašymas ipareigoti Tomo Ubarto antstoliu kontora panaikinti UAB „Skardlita“ saskaitu arešta yra savarankiškas reikalavimas, nesusijes su atskirojo skundo objektu, todel apeliacines instancijos teismas šio prašymo, nesancio apeliacinio apskundimo objektu, nesvarsto.

13Teiseju kolegija, vadovaudamasi nurodytais argumentais, konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nera pagrindo pakeisti ar panaikinti Kelmes rajono apylinkes teismo 2009 m. vasario 11 d. nutarties.

14Atskiraji skunda atmetus, valstybei iš apelianto UAB „Skardlita“ priteistinos 16,10 Lt išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu (LR CPK 88 str. 1 d.).

15Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Kelmes rajono apylinkes teismo 2009 m. vasario 11 d. nutarti palikti nepakeista.

17Priteisti iš UAB „Skardlita“ valstybei 16,10 Lt (šešiolika litu, 10 centu) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu. Kolegijos pirmininke

18Rasa Bartašiene

Proceso dalyviai