Byla 2A-513/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei,

2dalyvaujant atsakovui R. K. ,

3atsakovo atstovei advokatei O. G. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-178-159/2009 pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui R. K. dėl notarės vykdomojo įrašo panaikinimo ir dėl paprastojo vekselio pripažinimo negaliojančiu. Tretieji asmenys byloje A. S. , Klaipėdos m. 6-ojo notarų biuro notarė L. P. .

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas A. K. kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Klaipėdos m. 6-ojo notarų biuro notarės L. P. 2008 m. sausio 9 d. išduotą vykdomąjį įrašą, reg. Nr. LP-373, dėl 130 652 Lt išieškojimo; pripažinti negaliojančiu nuo jo išdavimo dienos 2007 m. lapkričio 22 d. 130 000 Lt paprastąjį vekselį; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad trečiasis asmuo A. S. 2007 metų spalio mėn. pasiūlė ieškovui pirkti automobilį BMW 7 už 130 000 Lt. Susitarė, kad ieškovas išrašys A. S. 130 000 Lt vekselį, iš banko gautus pinigus (paskolą) perduos už automobilį S. S. , o A. S. jam grąžins vekselį. 2007 m. lapkričio 22 d. ieškovas su A. S. ir pažįstama J. F. atvažiavo prie A. S. įmonės biuro, kur atsakovas R. K. jam buvo pristatytas kaip A. S. įmonės direktorius. Automobilių pardavimų aikštėje A. S. perdavė ieškovui automobilį BMW 7 (automobilio raktelius, registracijos liudijimą, techninės apžiūros taloną). Automobiliu BMW 7 kartu su pažįstama J. F. sugrįžus į biurą Šaulių g. 39, Klaipėdoje, A. S. padavė vekselio blanką ir pasakė, kad ieškovas turi išrašyti vekselį atsakovui R. K. , nes jam priklauso automobilis. Pasitikėdamas A. S. ieškovas išrašė vekselį ir nurodė, kad iki 2007 m. gruodžio 10 d. iš R. K. pasiskolino 130 000 Lt. Tačiau, ieškovo teigimu, realiai pinigų jis negavo. Automobilis buvo įregistruotas UAB „SEB VB Lizingas“ vardu, o A. S. patikino, kad atsiskaičius už automobilį, jis bus įregistruotas ieškovo vardu. 2007 m. gruodžio 18 d. AB PAREX bankas ieškovui suteikė 28 962 eurų paskolą, 100 000 Lt pervedė į ieškovo sąskaitą. Turėdamas 30 000 Lt grynųjų pinigų, ieškovas susitiko su A. S. , tačiau šis pareikalavo visą sumą sumokėti grynaisiais pinigais. Nesusitarus dėl pinigų sumokėjimo, 2008 m. sausio 7 d. A. S. kreipėsi į policiją, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl automobilio pasisavinimo bei pasikėsinimo sukčiauti ir automobilis iš ieškovo buvo paimtas. Ieškovo teigimu, vekselio sandoris yra tariamas, sudarytas nesiekiant sukurti šiam sandoriui būdingų pasekmių.

6Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. sausio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Sprendime nurodė, kad tiesioginiai vekselio teisinio santykio subjektai yra ieškovas ir atsakovas, o automobilio pirkimo-pardavimo santykiai buvo susiję tik su ieškovu ir trečiuoju asmeniu A. S. . Ieškovo nesusitarimas su A. S. dėl pinigų sumokėjimo būdo ir kitos ieškovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti vekselį negaliojančiu. Rašytiniai įrodymai dėl ieškovo gautos 100 000 Lt dydžio paskolos patvirtina, kad ieškovui pinigai buvo reikalingi didesnei paskolai gauti. Iš byloje esančių įrodymų nėra pagrindo konstatuoti, kad vekselio turėtojas atsakovas A. K. tyčia veikė skolininko A. K. nenaudai.

7Ieškovas padavė apeliacinį skundą. Prašo apygardos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Išdėsto argumentus:

81. Teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas ir klaidingai nustatė bylos aplinkybes. Nors ieškovas išdavė 130 000 Lt vekselį atsakovui, jokių pinigų iš atsakovo negavo. Atsakovas neturėjo 130 000 Lt, o sutartis, kurios pagrindu atsakovas tariamai iš L. L. pasiskolino 100 000 Lt, neatitinka įstatymo nustatytos formos reikalavimų. Vekselis buvo išduotas siekiant garantuoti būsimą automobilio pirkimo-pardavimo sandorį.

92. Teismas neatsižvelgė į LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme (ĮPVĮ) įtvirtintus išieškojimo pagal vekselį procedūrinius reikalavimus.

10Atsakovas R. K. atsiliepimu prašo apygardos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas yra sąžiningas vekselio turėtojas, o ĮPVĮ riboja vekselio davėjo teises reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui.

11Apeliacinis skundas netenkinamas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nesant įstatyminio pagrindo ir absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų.

13Byloje nustatyta, kad ieškovas A. K. 2007 m. lapkričio 22 d. atsakovui R. K. parašė paprastąjį vekselį 130 000 Lt sumai, o notarė pagal šį vekselį 2008 m. sausio 9 d. išdavė vykdomąjį įrašą dėl 130 652 Lt išieškojimo. Ieškovas prašo vekselį ir vykdomąjį įrašą pripažinti negaliojančiais.

14Dėl paprastojo vekselio.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje (CPK 4 str.) pripažinta, kad vekselis yra vertybinis popierius, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui, arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui, turintis viešo patikimumo savybę, reiškiančią tai, kad šio vertybinio popieriaus turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių. ĮPVĮ 19 straipsnyje nustatyta, kad įsipareigoję pagal vekselį asmenys gynybai negali vekselio turėtojui pareikšti prieštaravimų, grindžiamų asmeniniais jų ir vekselio davėjo arba ankstesniųjų vekselio turėtojų santykiais, nebent vekselio turėtojas, įgydamas vekselį, tyčia būtų veikęs skolininko nenaudai. Tačiau kadangi tiesioginiai vekselių teisinių santykių subjektai, t. y. vekselio davėjas ir pirmasis vekselio turėtojas, tuo pačiu metu yra ir kontrahentai tam tikro teisinio santykio (tam tikro sandorio), kuris buvo pagrindas išduoti vekselį, pirmajam vekselio įgijėjui vekselio viešo patikimumo taisyklė negalioja visa jos apimtimi: pirmajam įgijėjui vekselio davėjas gali reikšti prieštaravimus, grindžiamus jų asmeniniais santykiais. Vis dėlto tokią vekselio davėjo galimybę sunkina abstrakti reikalavimo pagal vekselį prigimtis, todėl ne vekselio turėtojas turi įrodinėti jo reikalavimo teisės pagal vekselį pagrindo buvimą ar jo galiojimą, bet vekselio davėjas privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

16Nagrinėjamoje byloje šalys yra tiesioginiai vekselio teisinio santykio subjektai: ieškovas yra vekselio davėjas, o atsakovas - pirmasis vekselio turėtojas, todėl ieškovas byloje gali reikšti prieštaravimus, grindžiamus šalių asmeniniais santykiais, tačiau būtent ieškovui tenka pareiga įrodyti, kad atsakovas nėra sąžiningas vekselio turėtojas, kad vekselio išrašymo metu tyčia veikė ieškovo nenaudai ir neturi teisės reikalauti vekselyje įrašytos pinigų sumos. Pagal ieškovo dėstomas aplinkybes jis byloje turėjo įrodyti, kad vekselio išdavimo pagrindas buvo ne atsakovo suteikta paskola, o garantija ateityje t. y. gavus paskolą sumokėti už iš trečiojo asmens A. S. perkamą automobilį. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas paminėtų aplinkybių neįrodė. Teismas įvertino, kad visus veiksmus, susijusius su automobilio BMW 7, valst. Nr. ( - ) pirkimu, ieškovas derino ir atliko tik su trečiuoju asmeniu A. S. , iš kurio pusės nebuvo jokių kliūčių automobilio įsigijimui. Ieškovo byloje nurodytos aplinkybės, kad automobilio išperkamosios nuomos mokesčius UAB „SEB VB Lizingas“ už S. P. mokėjo trečiasis asmuo, o ieškovui nebuvo įvardintas tikrasis automobilio valdytojas, negalėjo turėti įtakos automobilio pirkimui – pardavimui, nes ir pats ieškovas nurodė, kad formalių kliūčių nebuvo, o jis atsisakė pirkti automobilį, kai trečiasis asmuo pareikalavo sumokėti grynais pinigais. Nagrinėjamų teisinių santykių atžvilgiu svarbu tai, kad paskolos, kurią, ieškovo teigimu, iš banko jis gavo automobilio pirkimui, neįvykus sandoriui ieškovas bankui negrąžino, o teismui paaiškino, kad panaudojo asmeniniams tikslams, tačiau nenurodė kokiems. Aptartos ieškovo nurodytos aplinkybės liečia kitų asmenų ketinimą sudaryti kitą sandorį ir nepaneigia atsakovo teiginio, kad vekselį ieškovas išdavė garantuodamas atsakovo suteiktos paskolos grąžinimą. Ieškovo apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad atsakovas negalėjo skolinti ieškovui 100 000 Lt, nes vekselio išrašymo metu jie susitiko pirmą kartą. Argumentas nepagrįstas, nes ir ieškovas, ir atsakovas teigia, kad juos supažindino trečiasis asmuo A. S. , kurį abu pažinojo kaip sąžiningą bei pasitikėjimo vertą asmenį ir vien tokia rekomendacija lėmė abipusį pasitikėjimą. Be to, ir pats ieškovas, dėstydamas automobilio pirkimo versiją, nurodo, kad vekselį išrašė pirmą kartą matomam žmogui. Apelianto teigimu, atsakovo paaiškinimas dėl paskolos neatitinka tikrovės dar ir todėl, kad paskolintus pinigus atsakovas pats buvo pasiskolinęs prieš 20 dienų. Tačiau turint omenyje, kad vekselis išduotas lapkričio 22 dieną, įsipareigojant jį apmokėti iki gruodžio 10 dienos, paminėtas apelianto argumentas nepaneigia atsakovo teiginio, kad žemės sklypo pirkimui pasiskolinti pinigai galėjo būti neilgam perskolinti trečiojo asmens rekomenduotam asmeniui. Apeliantas teigia, kad atsakovas negalėjo turėti 100 000 Lt, kadangi jo pateikta paskolos sutartis neturi visų paskolos sutartims taikytinų bruožų, nes neaišku, ar atsakovas gavo sutartyje minimą sumą. Argumentas nepagrįstas, nes atsakovo R. K. ir L. L. 2007 m. lapkričio 2 d. paskolos sutartis yra CK 1.73 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 6.871 straipsnio 1 dalies reikalaujamos paprastos rašytinės formos, surašyta kaip vienas dokumentas ir abiejų sandorio šalių pasirašyta (CK 1.73 str. 2 d.). Sutartyje yra įrašyta paskolos suma ir nurodyta, kad šią sumą L. L. perduoda R. K. . Be to, CK 6.870 straipsnio 2 dalies nuostata, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento, reikšminga nustatant sandorio rūšį (realinis) ir sutarties įsigaliojimo momentą, galinčius turėti įtakos mokėjimų skaičiavimui ar kitiems sutarties šalių tarpusavio santykiams. Tačiau, nesant ginčo tarp sutarties šalių, įrašo „pinigus gavau“ ar kito panašaus turinio įrašo nebuvimas, nėra pagrindas abejoti, kad paskolos davėjas prisiimtą prievolę įvykdė ir paskolos gavėjui skolinamus pinigus perdavė, juolab, kad paskolos sutartyje įrašyta: „pil. L. L. perduoda paskolos gavėjui“. Dar vienu apeliacinio skundo argumentu ieškovas pabrėžia, kad pats atsakovas pripažįsta, jog tarp atsakovo ir ieškovo susiklostė sutartiniai paskolos santykiai, o paskolos sutarties sudarymui svarbu konstatuoti esminę jos sąlygą – kad pinigus paskolos gavėjas gavo. Šis argumentas suprantamas kaip teiginys, kad ieškinys turėjo būti patenkintas, nes atsakovas neįrodė, jog perdavė ieškovui pinigus, t. y. neįrodė, vekselio pagrindo - paskolos sandorio ir todėl negali reikalauti 130 000 litų iš ieškovo. Šis argumentas taip pat nėra pagrindas tenkinti apeliacinį skundą. Nutartyje jau minėta, kad esant vekselių teisiniams santykiams, ne vekselio turėtojas turi įrodinėti jo reikalavimo teisės pagal vekselį pagrindo buvimą ar jo galiojimą, bet vekselio davėjas privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja. Todėl nagrinėjamu atveju ieškovas turėjo įrodyti, kad pinigų iš atsakovo negavo. Tokių patikimų įrodymų ieškovas nepateikė. Apygardos teismas pagrįstai nurodė, kad vien tik liudytojos J. F. ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantys parodymai nepatvirtina pinigų negavimo fakto, nes atsakovo paaiškinimai ir trečiojo asmens parodymai yra priešingi, liudytoja J. F. kalba apie vekselio išrašymą dėl automobilio pirkimo, tačiau šių dviejų teisinių veiksmų ryšio ieškovas neįrodė. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas siekia nuginčyti vekselį, išduotą paskolinių santykių pagrindu, o ne paskolos sutartį, todėl įrodinėjimo taisyklės yra kitokios, nei ginčijant paskolos sutartį. Kaip jau minėta, būtent ieškovas turi įrodyti vekselio ydingumą. Svarbu, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovas ne kartą yra nurodęs, jog anksčiau rašė vekselius ir žino vekselio išdavimo pasekmes. Pažymėtina, kad siedamas vekselio išdavimą su ketinimu pirkti automobilį, ieškovas tik patvirtina savo neapdairumą ir nerūpestingumą, nes jis parašė ne garantiją atsiskaityti už gautą automobilį, o vekselį, kuriame besąlygiškai t. y. be jokių nuorodų į automobilio pirkimo sandorį, įsipareigojama atsakovui sumokėti vekselyje įrašytą pinigų sumą. Esant tokioms aplinkybės ir bylos medžiagai, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nepateikė patikimų įrodymų, patvirtinančių, jog nebuvo pagrindo ginčijamam vekseliui išduoti. Ieškinio reikalavimas dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu atmestas pagrįstai ir šioje dalyje skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

17Dėl notarės vykdomojo įrašo.

18Prašydamas pripažinti negaliojančiu notarės vykdomąjį įrašą apeliantas skunde nurodo ĮPVĮ normas: 40 straipsnio 1 dalį pagal kurią neprotestuotino vekselio turėtojas jį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas; 47 straipsnio 1 dalį (skunde klaidingai įrašyta 40 str. 1 d.) pagal kurią neprotestuotino vekselio turėtojas privalo pranešti vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neapmokėtas per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo apmokėti; 55 straipsnio 1 dalies 3 punktą (skunde klaidingai įrašyta 40 str. 1 d.), pagal kurį neprotestuotino vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, kai pasibaigia terminas pateikti vekselį apmokėti. Apeliantas teigia, kad notarė vykdomąjį įrašą išdavė neteisėta, nes paminėti terminai buvo praleisti. Skundo argumentas nepagrįstas. ĮPVĮ 47 straipsnis nurodantis pranešti indosantams ir vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, skirtas informuoti visus pagal vekselį galimai atsakingus asmenis apie pradėtą išieškojimo procedūrą. Aptariamo straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jame nustatytu laiku nepranešęs asmuo savo teisių nepraranda, jis tik atsako už žalą, padarytą dėl jo kaltės. Vadinasi termino pranešti praleidimas neįtakoja vekselio turėtojo teisių ir nėra kliūtis išduoti vykdomąjį įrašą. Kadangi termino pranešti praleidimu padarytos žalos nagrinėjamoje byloje nereikalaujama, aplinkybė dėl jo nėra teisiškai reikšminga. Kitokia yra termino pateikti vekselį apmokėti teisinė reikšmė – jį praleidęs vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimą vekselio davėjui (ĮPVĮ 55 str. 1 d. 3 p.). Tačiau paties veiksmo – vekselio pateikimo apmokėti - prasmė yra panaši į pranešimo apie pateikimą apmokėti prasmę. Abiem atvejais išreiškiama vekselio turėtojo valia realizuoti savo teisę ir gauti vekselyje įrašytą pinigų sumą. ĮPVĮ 48 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta: kad nesilaikyta nustatytų terminų, turi įrodyti tas, kuris tuo remiasi ginče su vekselio turėtoju. Vadinasi nagrinėjamoje byloje ieškovas turi įrodyti, kad atsakovas 2007 m. gruodžio 10-12 dienomis nepateikė ginčijamo vekselio apmokėti. ĮPVĮ 40 straipsnyje nepasakyta, kokia forma vekselis turi būti pateikiamas apmokėjimui t.y. nenustatyta, kad vekselio turėtojas iš vekselio davėjo apmokėjimo turi pareikalauti raštu, arba per notarą ar antstolį. Nesant nustatytos imperatyvios pareikalavimo formos, pagal bendras civilinės teisės taisykles (pvz. CK 1.72 str., 1.77 str.) ir atsižvelgiant į

19ĮPVĮ 47 straipsnio 4 dalį, leidžiančią apie vekselio neapmokėjimą pranešti bet kokia forma (CPK 3 str. 6 d.), galima daryti išvadą, jog vekselį apmokėjimui galima pateikti žodžiu pareikalaujant sumokėti vekselyje įrašytą pinigų sumą. Ieškovas, gindamasis aptariamo termino praleidimu, neigia, kad atsakovas 2007 m. gruodžio 10-12 dienomis jo pareikalavo apmokėti vekselį. Tai vienintelis įrodymas, kuriuo ieškovas grindžia aptariamą skundo argumentą. Iš kitos pusės, atsakovo teiginį, kad jis nustatytu terminu pareikalavo apmokėti vekselį, taip pat patvirtina tik jo paties paaiškinimai. Tačiau svarbu yra tai, kad ieškovas neigia ne tik atsakovo pareikalavimą sumokėti pagal vekselį, bet ir tokią atsakovo teisę. Tuo tarpu šioje nutartyje jau pasisakyta, kad atsakovo reikalavimo teisės ieškovas nenuginčijo. Kita vertus, teigdamas, jog tikrasis kreditorius buvo trečiasis asmuo A. S. , ieškovas paaiškinimuose teismui (t. 1, b.l. 68) patvirtina, kad A. S. nuolat reikalavo sumokėti, t. y. tokiu būdu ieškovas patvirtina reikalavimą sumokėti pagal vekselį. Vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu ir turint omenyje, kad būtent ieškovas privalo įrodyti termino praleidimą, pagal bylos medžiagą teisėjų kolegija sprendžia, jog ginčijamas vekselis apmokėjimui buvo pateiktas laiku. Todėl aptartas ieškovo argumentas nesudaro pagrindo tenkinti šią apeliacinio skundo dalį (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

20Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str.), nenustatyta įstatyme (CPK 329, 330 str.) įtvirtintų pagrindų, įgalinančių panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1d. 1p.).

21Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartimi ieškovui dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą - 3 613 Lt, sumokėjimas atidėtas iki procesinio sprendimo apeliacinės instancijos teisme priėmimo. Netenkinant ieškovo apeliacinio skundo iš jo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.), t. y. į valstybės biudžetą priteisiama nesumokėta žyminio mokesčio dalis ir 5,6 Lt pašto išlaidų, iš viso 3 618,6 Lt. Be to, iš ieškovo atsakovui priteisiamos atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos (CPK 98 str.). Advokatės pagalbai apmokėti priteisiama visa prašoma 1190 Lt suma, kadangi ji neviršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Iš ieškovo A. K. į valstybės biudžetą priteisti 3 618,6 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus aštuoniolika litų 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Iš ieškovo A. K. atsakovui R. K. priteisti 1 190 Lt (tūkstantį šimtą devyniasdešimt litų) išlaidų už advokatės teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. dalyvaujant atsakovui R. K. ,... 3. atsakovo atstovei advokatei O. G. , viešame teismo posėdyje apeliacine... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. ieškovas A. K. kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Klaipėdos m. 6-ojo... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. sausio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė... 7. Ieškovas padavė apeliacinį skundą. Prašo apygardos teismo sprendimą... 8. 1. Teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas ir... 9. 2. Teismas neatsižvelgė į LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių... 10. Atsakovas R. K. atsiliepimu prašo apygardos teismo sprendimą palikti... 11. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Byloje nustatyta, kad ieškovas A. K. 2007 m. lapkričio 22 d. atsakovui R. K.... 14. Dėl paprastojo vekselio.... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje (CPK 4 str.)... 16. Nagrinėjamoje byloje šalys yra tiesioginiai vekselio teisinio santykio... 17. Dėl notarės vykdomojo įrašo.... 18. Prašydamas pripažinti negaliojančiu notarės vykdomąjį įrašą apeliantas... 19. ĮPVĮ 47 straipsnio 4 dalį, leidžiančią apie vekselio neapmokėjimą... 20. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka neperžengiant apeliaciniame skunde... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartimi ieškovui dalies... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendimą palikti... 24. Iš ieškovo A. K. į valstybės biudžetą priteisti 3 618,6 Lt (tris... 25. Iš ieškovo A. K. atsakovui R. K. priteisti 1 190 Lt (tūkstantį šimtą...