Byla N-575-3388-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutarties J. N. administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I.

4Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros pareigūnas 2009 m. spalio 14 d. surašė J. N. administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliauir ATPK) 512 straipsnio 1 dalyje, padarymo.

5Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūra 2009 m. spalio 19 d. nutarimu (toliau – ir Nutarimas) J. N. už ATPK 512 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą skyrė 750 litų bauda.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs J. N. skundą dėl Nutarimo pakeitimo, 2009 m. gruodžio 10 d. nutartimi J. N. skundą tenkino iš dalies: pakeitė Nutarimą, kuriuo jam už ATPK 512 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą buvo skirta 750 litų baudą, J. N. paskirdamas 100 litų baudą.

7II.

8Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir Institucija) 2009 m. gruodžio 23 d. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutarties panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo, kartu su prašymu atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą. Prašymas grindžiamas ta aplinkybe, jog Institucijos atstovai neturėjo galimybės dalyvauti 2009 m. gruodžio 10 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje, o nutarties nuorašas Institucijoje buvo gautas tik 2009 m. gruodžio 18 d. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10Prašymas atnaujinti terminą tenkinamas, apeliacinis skundas priimamas nagrinėti.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 128 straipsnyje įtvirtinta, jog <...> apygardų administracinių teismų nutarimai ir nutartys, priimti nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per dešimt dienų nuo nutarimo (nutarties) paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 127 straipsnio 2 dalis). Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sprendžiant termino atnaujinimo klausimą būtina nustatyti, dėl kokių priežasčių jis praleistas, svarbiomis termino praleidimo priežastimis pripažįstant tik objektyvias, nuo asmens valios nepriklausiusias aplinkybes, sutrukdžiusias asmeniui įstatymo nustatytu terminu pateikti apeliacinį skundą.

12Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis priimta 2009 m. gruodžio 10 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šios nutarties pateikimo diena, vadovaujantis ABTĮ 128 straipsniu, buvo 2009 m. gruodžio 21 d. (2009 m. gruodžio 20 d. buvo nedarbo diena; ABTĮ 66 str. 4 d.). Tačiau Institucija apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė 2009 m. gruodžio 23 d., tai yra praleidusi įstatyme numatytą apeliacinio skundo padavimo terminą.

13Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad J. N. administracinio teisės pažeidimo byla buvo išnagrinėta Institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, atstovui dalyvaujant (b. l. 54-56). Kita vertus, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 10 d. posėdžio protokolas (b. l. 58) patvirtina, kad Institucijos atstovas nedalyvavo teisme priimant bei paskelbiant skundžiamą nutarimą. ABTĮ 93 straipsnyje reglamentuota, kad jeigu įstatymas nenustato kitaip, per tris dienas nuo sprendimo surašymo dienos bylos šalims <...>, kurie nedalyvavo teismo posėdyje, išsiunčiami administracinio teismo sprendimo nuorašai. Iš Vilniaus apygardos administracinio teismo lydraščio (b. l. 61) matyti, kad neįsiteisėjusios nutarties nuorašą pirmosios instancijos teismas Institucijai išsiuntė tik 2009 m. gruodžio 15 d., tai yra pažeisdamas ABTĮ 93 straipsnyje nustatytą terminą. Be to, iš Institucijos pateikto pirmosios instancijos teismo lydraščio su Institucijos spaudu, žyminčiu dokumento gavimo datą, matyti, kad nutarties nuorašas Institucijoje buvo gautas tik 2009 m. gruodžio 18 d. (reg. Nr. KR.8.5-1326), kai iki įstatymo numatyto termino apeliaciniam skundui paduoti pabaigos buvo likę tris dienos, iš kurių dvi buvo nedarbo dienos. Kaip minėta, Institucija apeliacinį skundą pateikė 2009 m. gruodžio 23 d. Atsižvelgus į tai, kad ABTĮ 128 straipsnyje apsisprendimui skųsti byloje priimtą nutartį, apeliacinio skundo paruošimui ir pateikimui numatytas dešimties dienų terminas, terminas, per kurį Institucija paruošė ir pateikė apeliacinį skundą, laikytinas protingu ir būtinu šiems veiksmams atlikti. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir yra atnaujinamas.

14Apeliacinio skundo turinys ir forma iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 130 straipsnio reikalavimus, tad jis priimtinas nagrinėti apeliacine tvarka, o dalyvaujantiems apeliaciniame procese asmenims siųstini apeliacinio skundo nuorašai pasiūlant per keturiolika dienų pateikti atsiliepimus į jį.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 34 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 135 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

16Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento prašymą patenkinti ir atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutarties.

17Apeliacinį skundą priimti nagrinėjimui.

18Išsiųsti dalyvaujantiems apeliaciniame procese asmenims apeliacinio skundo nuorašus ir pasiūlyti per keturiolika dienų pateikti išsamius atsiliepimus į jį.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai