Byla 2-1102/2012
Dėl bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių S. R. ir L. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 7 d. nutarties, kuria bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė ,,Bingeliai“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartimi UAB „Bingeliai“ iškelta bankroto byla ir įmonės administratoriumi paskirtas A. Č.. Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjusi.

52010-12-07 nutartimi UAB „Bingeliai“ bankrotas pripažintas tyčiniu, minėta nutartis įsiteisėjo 2011-04-21.

6Teismas 2010-07-02 nutartimi patenkino administratoriaus A. Č. prašymą dėl administratoriaus atsistatydinimo ir BUAB „Bingeliai“ administratoriumi paskirtas J. V..

72011-08-22 teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas, kuriuo administratorius teismo prašo pripažinti BUAB ,,Bingeliai“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir patvirtinti kreditorinius reikalavimus pagal Vilniaus apygardos teismo 2009-10-28 nutarties sąrašą. Administratorius nurodė, kad 2011-08-10 kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorių kreiptis dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likvidavimo procedūros taikymo. 2011-10-10 nutartimi administratoriaus prašymas buvo patenkintas. Ši nutartis buvo apskųsta, o 2012-02-06 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi panaikinta ir klausimas grąžintas nagrinėti teismui iš naujo. Nutarties pagrindinis motyvas buvo, tas, kad įmonė vis dar vykdo veiklą – nuomoja patalpas. 2012-02-22 teisme buvo gautas UAB ,,Bingeliai“ bankroto administratoriaus J. V. raštas dėl bendrovės veiklos vykdymo. Jame administratorius nurodė, kad UAB „Bingeliai“ bankroto procedūros metu vykdė vienintelę veiklą t.y. nuomojo patalpas. Kadangi patalpos yra nešildomos, nuomos sutartis buvo nutraukta 2011-11-01. Patalpų nuomai jokių konkrečių pasiūlymų gauta nebuvo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 7 d. nutartimi pripažino BUAB ,,Bingeliai“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismas nurodė, kad bylos eiga buvo sustabdyta dėl įvairių skundų, tačiau po 2012-02-06 Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, bankroto procedūra tęsiama toliau, įmonė jokios veiklos nebevykdo, administratorius yra pateikęs paaiškinimus dėl įmonės veiklos tęsimo galimybių nebuvimo, įmonės mokumas nėra atstatytas, todėl vertino, kad yra pagrindas nedelsiant spręsti įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo klausimą bei pripažinti BUAB ,,Bingeliai“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismas nurodė, kad iš byloje esančios 2011-07-20 nuomos sutarties, nuomos sutartis buvo sudaryta terminuotam laikotarpiui, t.y. iki 2011-10-31, todėl šiuo metu yra pasibaigusi, o duomenų apie jos pratęsimą ar atnaujinimą bei kitų sutarčių sudarymą byloje nėra pateikta. Skundžiamoje teismo nutartyje nurodyta, kad iš bylos medžiagos matyti, jog 2010-09-03 administratorius buvo pateikęs prašymą pratęsti terminą taikos sutarčiai sudaryti, tačiau klausimas nebuvo išspręstas. Teismas įvertinęs tai, jog prašymas dėl termino pratęsimo buvo sąlygotas klausimo dėl tyčinio bankroto išsprendimu, o šis klausimas išspręstas 2011-04-21 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi ir po to 2011-08-17 administratorius kreipėsi į teismą dėl bendrovės likvidavimo, teismas laikė, kad buvo pakankamas laikas nuo sprendimo dėl tyčinio bankroto priėmimo sudaryti taikos sutartį, nes praėjo beveik keturi mėnesiai. Kadangi per tą laiką kreditoriai savo reikalavimų neatsisakė ir taikos sutarties nesudarė, kreditorių susirinkimas nepriėmė papildomai sprendimo dėl kreipimosi į teismą dėl termino pratęsimo, todėl teismas konstatavo, kad yra pagrindas Įmonių bankroto įstatymo 30 str. 2 d. pagrindu pripažinti įmonę bankrutavusia.

102010-12-07 nutartimi UAB „Bingeliai“ bankrotas pripažintas tyčiniu, minėta nutartis įsiteisėjo 2011-04-21. Įmonių bankroto įstatymas nenumato kliūčių pripažinti įmonę bankrutavusia pripažinus bankrotą tyčiniu, todėl vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo nepripažinti įmonės bankrutavusia, kai yra minėto įstatymo 30 str. 2 d. numatytos sąlygos.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atskiruoju skundu kreditoriai S. R. ir L. R. prašo panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo bei priimti atskirąją nutartį CPK 299str. numatytais atvejais ir tvarka. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131.

142. Pateikti faktai rodo, kad UAB „Medicinos bankas“, neįvykdęs prievolės suteikti 1500000 eurų kreditą įmonei UAB „Bingeliai“ atsiskaitymui su mumis, padarė didelę žalą ne tik įmonei UAB „Bingeliai“, bet ir mums bei kitiems sąžiningiems kreditoriams.

153. UAB „Bingeliai“ pasirašyta sutartis su UAB „Logopolijos finansų grupe“, ko pasėkoje E. G. (UAB „Vilsota“ gen. direktorius) tapo kreditorium, UAB „Bingeliai“ direktoriaus K. K., dėl kurio veiksmų ir veikos šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas, tapusio kreditoriumi, UAB „Medicinos bankas“ veiksmai ir veika, tapusio kreditoriumi ir visa eilė kitų sutarčių, veiksmų ir veikų, rodo nusikalstamos veikos požymius. Visos šios ir iš šio tyrimo galimai išplauksiančios kitos aplinkybės privalo būti nuodugniai ištirtos. Tik po to, kai bus pateikta Vilniaus prokuratūros išvada dėl tyčinio bankroto, BUAB „Bingeliai“ administratorius įvykdys 2010-12-07 Vilniaus apygardos teismo nutartyje įpareigojimą - patikrinti sandorius per visą UAB „Bingeliai“ veiklos laikotarpį, pareikš ieškinius bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių priešingų įmonės veiklos tikslams ir/arba galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, kaip to reikalauja ĮBĮ 20str. nuostatos, Vilniaus apygardos teismas ištirs ir įvertins visus įrodymus, konstatuos aplinkybes turinčias reikšmės bylai, išspręs byloje pareikštų visų reikalavimų pagrįstumo klausimą, kaip to reikalauja CPK 259 str. l d., 265 str., tik tuomet Vilniaus apygardos teismas, gali priimti galutinį sprendimą dėl BUAB „Bingeliai“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama.

164. BUAB „Bingeliai“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama klausimas turi būti sprendžiami ne nutartimi, o sprendimu, nes šiuo atveju nutartis užkerta kelią tolesniam bylos nagrinėjimui susijusiam su kreditorių K. K., „Medicinos bankas“, E. G. ir kitų kreditorinių reikalavimų teisėtumu (Vilniaus apygardos teismo nutartys (visas jas priėmė teisėja N Cikoto) patvirtina, kad skundžiamą 2012m. kovo 7d. nutartį priėmė ne tas teisėjas, kuris nagrinėjo bylą, o tai, kad pasikeitus teisėjai byla nebuvo nagrinėjama iš pradžių ir iš esmės, rodo, kad buvo pažeisi CPK 235 str. 1, 2 ir 4, 265 str. 1 ir 2 dalyse, 329 str. 2 d. 3 ir 7 punktų nuostatos. Neišsprendus pareikštų reikalavimų bankroto byloje, remiantis CPK 329 str. 2 d. 3 ir 7 p. nuostatomis, 2012-03-07 teismo nutartis pripažintina absoliučiai negaliojančia, o byla, CPK 327str. 1 ir 2 dalyse išdėstytu pagrindu, grąžintina pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Medicinos bankas“ prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2012-03-07 nutartį nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį pakartotinai ištyrė visas su BUAB „Bingeliai“ mokumu ir galimu jo atstatymu susijusias aplinkybes, tačiau pagrįstai nebuvo nustatyta jokių galimybių nei atstatyti BUAB „Bingeliai“ mokumą, nei tęsti jos veiklą.

18Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Bingeliai“ bankroto administratorius atsižvelgdamas į tai, kad bankroto bylos nagrinėjimas dėl nuolatinių skundų užsitęsė ir kad nėra galimybės atstatyti bendrovės veiklą, todėl teismo prašo Vilniaus apygardos teismo 2012-03-07 nutartį palikti nepakeistą, o apeliantų skundą atmesti.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto teisėtumas faktiniu bei teisiniu aspektais (CPK 320 str.).

22CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

23Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 10 d. nutartimi jau buvo patvirtinęs BUAB „Bingeliai“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą ir pripažinęs įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. vasario 6 d. nutartimi minėtą teismo nutartį panaikino ir grąžino nagrinėti klausimą dėl BUAB „Bingeliai“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto pirmosios instancijos teismui iš naujo. Apeliacinės instancijos teismui kilo abejonių ar bankrutuojanti įmonė nevykdo veiklos, nes apeliantai, ginčydami teismo nutartį, kartu su atskiruoju skundu pateikė 2011 m. liepos 20 d. sudarytą įmonės patalpų nuomos sutartį, kuri, jų manymu, patvirtina faktą, jog įmonė vykdo veiklą ir dėl to yra galimybė ateityje atkurti normalią įmonės ūkinę komercinę veiklą, atstatyti jos mokumą. Pirmosios instancijos teismui priimant skundžiamą nutartį buvo nustatyta, kad 2011 m. liepos 20 d. nuomos sutartis buvo sudaryta terminuotam laikotarpiui, t.y. iki 2011-10-31, todėl tuo metu buvo pasibaigusi, o duomenų apie jos pratęsimą ar atnaujinimą bei kitų sutarčių sudarymą byloje pateikta nebuvo. Lietuvos apeliaciniam teismui kreditoriai S. R. ir L. R. pateikė tris negyvenamųjų namų sutartis, kurios buvo sudarytos 2012-04-24, 2012-06-20 ir 2012-07-23 ir nurodė, kad tai patvirtina, jog įmonės veikla yra tęsiama. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismui priimant skundžiamą nutartį, minėtos sutarys nebuvo pasirašytos ir įmonė tuo metu jokios veiklos nevykdė, todėl šių sutarčių pateikimas nesudaro pagrindo panaikinti ar keisti skundžiamą nutartį, nes minėtų sutarčių pateikimas, neleidžia daryti išvados, kad įmonė vykdo ilgalaikę veiklą ar, kad tokiu būdu gali būti atstatomas įmonės mokumas.

24Įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto sąlygos nurodytos LR Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje: 1) yra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimų patvirtinimo; 2) nuo teismo nutarties, kuria patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, įsiteisėjimo dienos praėjo 3 mėnesiai, 3) nėra priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; 4) teismas nėra pratęsęs 3 mėnesių termino. Esant šioms sąlygoms, yra aišku, kad įmonės veikla neatnaujinta ir kreditoriai nesiekia jos atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008). Todėl tik konstatavus, jog bent viena iš nurodytų sąlygų pripažinti įmonę bankrutavusia neegzistuoja, būtų pagrindas naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

25Teisėjų kolegija atsižvelgdama į bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pakartotinai spręsdamas klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto tinkamai vertino faktines bylos aplinkybes ir pagrįstai sprendė, kad yra visos būtinos sąlygos įmonę pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad buvo visos skundžiamos teismo nutarties priėmimo sąlygos, t. y. įsiteisėjusi teismo nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimo patvirtinimo; nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta dalis kreditorių reikalavimų, įsiteisėjimo praėjo trys mėnesiai; nepriimta teismo nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; nepratęstas trijų mėnesių terminas. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Medicinos bankas“ nurodė, kad šioje byloje nėra ir nebus galimybės sudaryti taikos sutartį, todėl tai tik dar kartą patvirtina, kad taikos sutartis šiuo atveju negalima, nes Pagal ĮBĮ 38 straipsnio 2 dalį taikos sutartį turi pasirašyti visi kreditoriai, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas dėl taikos sutarties sudarymo turi būti priimamas kreditorių vienbalsiai, o ne balsų dauguma. Jeigu vienas iš kreditorių, kurio reikalavimai patvirtinti, išreiškė aiškią poziciją, kad neketina sudaryti taikos sutarties, tai rodo, jog taikos sutartis UAB „Bingeliai“ bankroto byloje negali būti sudaroma.

26Pažymėtina, kad įmonių bankroto instituto tikslas – siekiant apsaugoti visuomenės interesus, sumažinti neigiamus dėl įmonių bankroto kylančius socialinius padarinius, kiek įmanoma operatyviau ir objektyviau spręsti tarpusavyje susijusių ūkio subjektų turtinius ginčus. Lietuvoje įmonių bankroto procesą reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ 1 str. 1 d.). Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą Įmonių bankroto įstatymo pagrindais arba kitais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007.). Todėl teisėjų kolegija vertina, kad bankroto procesas negali tęstis neribotą laiką.

27Apeliantas skunde nurodė, kad BUAB „Bingeliai“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama klausimas turi būti sprendžiamas ne nutartimi, o sprendimu. Pažymėtina, kad Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Viena iš tokių išimčių yra tai, kad bankroto byloje visus klausimus iki sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo teismas išsprendžia ne sprendimais, o nutartimis, kurios įsiteisėjusios įgyja res judicata galią. Šį bankroto bylos specifiškumą nulemia bankroto proceso paskirtis ir tikslas – kiek įmanoma greičiau patenkinti pagrįstus kreditorių finansinius reikalavimus ir apsaugoti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turtinius ir kitus teisėtus interesus. Taigi, bankroto byloje priimtos nutartys savo turiniu prilygsta teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus civilinę bylą ginčo teisenos tvarka, galiai.

28Dėl kitų apelianto argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi įtakos teisingam klausimo išsprendimui.

29Teisėjų kolegija atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus motyvus daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 7 d. nutartis paliktina nepakeista.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartimi UAB „Bingeliai“... 5. 2010-12-07 nutartimi UAB „Bingeliai“ bankrotas pripažintas tyčiniu,... 6. Teismas 2010-07-02 nutartimi patenkino administratoriaus A. Č. prašymą dėl... 7. 2011-08-22 teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas, kuriuo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 7 d. nutartimi pripažino BUAB... 10. 2010-12-07 nutartimi UAB „Bingeliai“ bankrotas pripažintas tyčiniu,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu kreditoriai S. R. ir L. R. prašo panaikinti skundžiamą... 13. 1.... 14. 2. Pateikti faktai rodo, kad UAB „Medicinos bankas“, neįvykdęs prievolės... 15. 3. UAB „Bingeliai“ pasirašyta sutartis su UAB „Logopolijos finansų... 16. 4. BUAB „Bingeliai“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama klausimas... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Medicinos bankas“... 18. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Bingeliai“ bankroto... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties pripažinti... 22. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 23. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 10... 24. Įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto sąlygos... 25. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į bylos medžiagą, daro išvadą, kad... 26. Pažymėtina, kad įmonių bankroto instituto tikslas – siekiant apsaugoti... 27. Apeliantas skunde nurodė, kad BUAB „Bingeliai“ pripažinimo bankrutavusia... 28. Dėl kitų apelianto argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi... 29. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus motyvus daro... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą....