Byla e2S-1960-273/2017

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę pagal suinteresuoto asmens Pakruojo ūkininkų kredito unijos atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-1634-886/2017 pagal pareiškėjo T. U. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys UAB „Agroservisas LT“, Pakruojo ūkininkų kredito unija, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, AB „Joniškio grūdai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „TELE2“, UAB „Gelvora“, UAB „Robusta“, ŽŪK „Lietuviško ūkio kokybė“, AB DNB bankas, UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“, Valstybinis studijų fondas, UAB „CCS-customers care services“, L. V., antstoliai D. P., A. L., I. E., A. B., V. Š..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kauno apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą T. U..

82.

9Bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašė patvirtinti antrą kartą patikslintą T. U. mokumo atkūrimo planą.

103.

11Nurodė, kad gavus kreditorių pastabas ir prieštaravimus, mokumo atkūrimo planas buvo patikslintas, būtinųjų poreikių išlaidos sumažintos nuo 430 Eur iki 380 Eur, o administravimo išlaidos nuo 100 Eur iki 90 Eur per mėnesį.

124.

13Pareiškėjas T. U. prašė patvirtinti antrą kartą patikslintą mokumo atkūrimo planą. Nurodė, kad atsižvelgęs į kreditorių prieštaravimus, jis sumažino savo būtiniesiems poreikiams skiriamą sumą nuo 430 Eur iki 350 Eur sumos, iš kurios 100 Eur sudaro būsto nuoma. Nurodė, kad mokesčius už komunalinius patarnavimus padengia giminaičiai. Likusi suma reikalinga maistui (170 Eur/mėn. arba 5,67 Eur per dieną), transporto išlaidoms važinėti į darbą ir studijas, atsiskaitymui už ryšių paslaugas ir kt.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Kauno apylinkės teismas 2017 m. birželio 8 d. nutartimi patvirtino fizinio asmens T. U. 2017 m. gegužės 22 d. mokumo atkūrimo planą, bankroto administratoriaus pateiktą teismui 2017 m. birželio 5 d.

186.

19Teismas sprendė, kad bankroto administratoriaus pasiūlyta administravimo išlaidų sąmata nėra per didelė, yra pagrįsta ir atitinka protingumo, teisingumo bei sąžiningumo kriterijus. Kreditoriaus Pakruojo ūkininkų kredito unijos argumentai dėl administravimo išlaidų sąmatos dydžio ir administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos nesudaro teisinio pagrindo mažinti ir keisti T. U. mokumo atkūrimo plane nurodytų šių išlaidų dydžio ir apmokėjimo tvarkos.

207.

21Patikslintame mokumo atkūrimo plane numatytos lėšos bankrutuojančio fizinio asmens T. U. būtiniems poreikiams tenkinti yra minimalios ir pagrįstos.

228.

23Nurodė, kad bankrutuojančiam asmeniui pateikus antrą kartą patikslintą mokumo atkūrimo planą ir padidinus kreditoriams mokėtiną sumą nuo 200 Eur (pradinio plano projekte) iki 250 Eur (2017 m. gegužės 22 d. plano projekte), iš esmės pasiektas kompromisas tarp bankrutuojančio asmens ir kreditorių.

24III.

25Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

269.

27Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo Pakruojo ūkininkų kredito unija prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - kreditoriaus Pakruojo ūkininkų kredito unijos atskirąjį skundą išnagrinėti taip, kad būtų apsaugoti teisėti kreditorių interesai, dėl nepagrįstai per dėl nepagrįstai didelės bankroto administravimo išlaidų sumos. Atskirajame skunde nurodė tokius argumentus:

281.1.

29T. U. 2017-05-22 mokumo atkūrimo planas negalėjo būti tvirtinamas, kadangi jis neatitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 str. 1 d. 7 p. keliamų reikalavimų, t. y. administravimo išlaidų suma nebuvo visiškai pagrįsta;

301.2.

31Spręsdamas klausimą dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo, teismas netyrė ir nevertino 2017 m. birželio 2 d. Pakruojo ŪKU sprendimo projekte nurodytų pastabų, susijusių su bankroto administravimo išlaidų nepagrįstumu;

321.3.

33Teismas netyrė mokumo atkūrimo plano 25 punkte nurodyto administravimo išlaidų detalizavimo ir pagrįstumo klausimo;

341.4.

35T. U. bankroto byla nėra sudėtinga. Jis neturi debitorių, turi tik vieną realizuotiną turtą, bankroto administratorius neginčija jokių bankrutuojančio asmens sandorių, bankroto administratorius iš esmės tik administruos bankrutuojančio asmens gaunamų lėšų paskirstymą kreditoriams;

361.5.

37Teismas neatsižvelgė, kad kreditorių susirinkimo organizavimui bankroto administratorius planuoja sušaukti 6 kreditorių susirinkimus, dėl ko patirs 630 Eur išlaidų. Kiekvienam kreditorių susirinkimui organizuoti numatyta 105 Eur suma yra neproporcingai didelė, atsižvelgiant į tai, kad išlaidos ryšiams ir kanceliarinės išlaidos numatytos kitose išlaidų kategorijose (ryšių išlaidos, kanceliarinės išlaidos, pašto išlaidos);

381.6.

39Transporto išlaidoms bankroto administratorius skaičiuoja 232 Eur. Ši suma neproporcingai didelė, nes T. U. turi tik vieną nekilnojamojo turto objektą, todėl jam apžiūrėti pakanka nuvykti vieną kartą. Turto apžiūra jau yra apmokestinta, šis veiksmas atskirai išskirtas eilutėje „Turto pardavimo organizavimas“, kuriam skirta 300 Eur;

401.7.

41Gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitos tvarkymui, banko mokesčiams, ataskaitoms priežiūros institucijoms, numatyta 1 206 Eur išlaidų. Ši suma yra neproporcingai didelė, atsižvelgiant į tai, kad kreditoriams piniginių lėšų pervedimas vyksta kas pusę metų (iš viso 6 kartai), o internetiniai banko pavedimai nėra brangūs ir kreditorių skaičius nėra didelis, todėl bankroto administratorius tikrai nepatirs didelių išlaidų atlikdamas bankinius pavedimus kreditoriams;

421.8.

43Pašto išlaidoms ir laiškų parengimui paskirta 120 Eur galėtų būti sumažinta, jeigu bankroto administratorius informaciją susijusią su T. U. bankrotu, kreditoriams teiktų elektroniniu paštu;

4410.

45Atsiliepime į atskirąjį skundą bankroto administratorius prašė atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodė tokius argumentus:

462.1.

47Atskirasis skundas yra nepagrįstas, kadangi teismas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos dydžio ir administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos nagrinėjamoje byloje pasisakė 2017-05-22 nutartyje, nagrinėdamas bankroto administratoriaus skundą dėl 2017-02-01 T. U. kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nutarta patvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą ir atlyginimą administratoriui su kreditorės Pakruojo ūkininkų kredito unijos siūlymu;

482.2.

49Teismas nurodė, kad patikslintame mokumo atkūrimo plane aiškiai detalizuota ir pagrįsta, kam bus naudojamos administravimo išlaidos ir jų dydis. Kreditorius Pakruojo ūkininkų kredito unija 2017-05-22 nutarties neskundė, nutartis įsiteisėjusi. Svarstant 2017-05-22 mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimą kreditorius pateikė iš esmės analogiškus motyvus, kuriais grindė administravimo išlaidų sąmatos sumažinimą teikdamas atsiliepimą į administratoriaus 2017-02-14 skundą, todėl teismas pagrįstai pakartotinai dėl kreditoriaus argumentų nepasisakė.

5011.

51Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas T. U. prašė atskirąjį skundą ir Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o suinteresuotam asmeniui Pakruojo ūkininkų kredito unijai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti baudą, baudos dydį nustatant teismo nuožiūra ir iki 50 procentų iš šios baudos skiriant pareiškėjui. Atsiliepime nurodė tokius argumentus:

523.1.

53Klausimas dėl bankroto administravimo išlaidų dydžio, kurį atskirojo skundo pagrindu kelia kreditorius Pakruojo ūkininkų kredito unija, jau buvo išspręstas teismine tvarka – 2017 m. gegužės 22 d. Kauno apylinkės teismo nutartimi;

543.2.

55Kreditoriaus Pakruojo ūkininkų kredito unijos veiksmai bankroto proceso metu sistemingai teikiant analogiškus procesinius dokumentus (atsiliepimą į bankroto administratoriaus 2017 m. vasario 14 d. skundą, šį atskirąjį skundą, kuriame nurodomi analogiški argumentai, kurie buvo paneigti įsiteisėjusia Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 22 d nutartimi, vertintini kaip sąmoningas elgesys nesąžiningai nukreiptas į papildomų teisminių procesų iniciavimą, bankroto bylos vilkinimą, sukeliantis bankrutuojančio fizinio asmens ir bankroto administratoriaus papildomas pinigines išlaidas teisminiams procesiniams dokumentams parengti. Tokie kreditoriaus veiksmai turi piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių.

5612.

57Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

58Teismas

konstatuoja:

59IV.

60Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6113.

62Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

6314.

64Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patvirtintas mokumo atkūrimo planas fizinio asmens bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6515.

66Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi pareiškėjui T. U. iškelta bankroto byla. 2016 m. spalio 27 d. nutartimi patvirtinti T. U. kreditorių finansiniai reikalavimai, 2016 m. gruodžio 7 d. nutartimi kreditorių reikalavimai patikslinti. Suinteresuoto asmens kreditoriaus Pakruojo ūkininkų kredito unijos finansinio reikalavimo suma sudaro 54,27 procento nuo visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. 2016 m. gruodžio 6 d. įvykusiame pirmajame pareiškėjo T. U. kreditorių susirinkime mokumo atkūrimo planas nepatvirtintas, kreditoriams nesutinkant su plane nurodytomis administravimo išlaidų ir būtinųjų poreikiams tenkinti lėšų sumomis. 2017 m. vasario 1 d. įvykusiame antrajame pareiškėjo T. U. kreditorių susirinkime bankroto administratoriaus siūloma administravimo išlaidų sąmata nepatvirtinta, o patvirtinta Pakruojo ūkininkų kredito unijos pasiūlyta administravimo išlaidų sąmata; patvirtintas mokumo atkūrimo planas su Pakruojo ūkininkų kredito unijos pastabomis. Kreditorius Pakruojo ūkininkų kredito unijos siūlė nustatyti 300 Eur sumą kas mėnesį būtiniems pareiškėjo poreikiams patenkinti ir 50 Eur kas mėnesį skirti administravimo išlaidoms apmokėti.

6716.

68Bankroto administratorius 2017 m. vasario 1 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo apskundė. Kauno apylinkės teismas 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi bankroto administratoriaus skundą tenkino ir 2017 m. vasario 1 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo pripažino negaliojančiu. 2017 m. gegužės 22 d. nutartis apeliacine tvarka nebuvo skundžiama ir yra įsiteisėjusi. 2017 m. birželio 2 d. įvyko trečiasis pareiškėjo T. U. kreditorių susirinkimas dėl pareiškėjo mokumo plano patvirtinimo, kuriame Pakruojo ūkininkų kredito unija pateikė pasiūlymus: 1) kiekvieną mėnesį būtiniesiems T. U. poreikiams tenkinti nustatyti 300 Eur sumą; 2) nustatyti 2 000 Eur bendrą administravimo išlaidų sąmatą ir 3) numatyti, jog bankroto administratoriui patyrus naujų papildomų administravimo išlaidų, artimiausiame kreditorių susirinkime svarstyti klausimą dėl papildomų bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo. Pakruojo ūkininkų kredito unijos balsais 2017 m. birželio 2 d. kreditorių susirinkime nutarta patvirtinti T. U. mokumo atkūrimo planą su Pakruojo ūkininkų kredito unijos pasiūlymais. Pareiškėjas T. U. ir bankroto administratorius pateikė prašymą pirmosios instancijos teismui patvirtinti T. U. 2017 m. gegužės 22 d. patikslintą mokumo atkūrimo planą be kreditoriaus Pakruojo ūkininkų kredito unijos pasiūlymų. Pareiškėjo prašymą skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas patenkino.

6917.

70Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi patvirtintas pareiškėjo T. U. planas, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas. Patvirtintame mokumo atkūrimo plane administravimo išlaidoms skirta 90 Eur per mėnesį (Pakruojo ūkininkų kredito unija siūlė skirti 50 Eur per mėnesį), pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti skirta 380 Eur (Pakruojo ūkininkų kredito unija siūlė skirti 300 Eur per mėnesį), kreditorių reikalavimams patenkinti skiriama 250 Eur per mėnesį. Atskirajame skunde Pakruojo ūkininkų kredito unija nesutinka su Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties dalimi, kuria mokumo atkūrimo plane nutarta patvirtinti 3 240 Eur sumą administravimo išlaidoms apmokėti.

7118.

72Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismui tvirtinti buvo pateiktas pareiškėjo T. U. mokumo atkūrimo planas, kuriam kreditorių susirinkime nebuvo pritarta. Kreditoriaus Pakruojo ūkininkų kredito unijos balsais patvirtintame plane yra nurodyti iš esmės analogiški pasiūlymai, kurie šio kreditoriaus buvo nurodyti 2017 m. vasario 1 d. įvykusiame antrajame pareiškėjo T. U. kreditorių susirinkime. Nustatytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad kreditorių susirinkimas, nepritardamas plano projektui iš esmės nenurodė naujų tokio nepritarimo priežasčių, todėl vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 8 straipsnio 3 dalies nuostatomis T. U. mokumo atkūrimo planas galėjo būti iš karto teikiamas teismui tvirtinti.

7319.

74Atskirajame skunde kreditorius Pakruojo ūkininkų kredito unija teigia, jog pirmosios instancijos teismas nevertino 2017 m. gegužės 22 d. T. U. mokumo atkūrimo plano 25 punkte nurodyto administravimo išlaidų detalizavimo ir pagrįstumo. Kreditorius nesutinka su 630 Eur išlaidų suma, skirta šešiems kreditorių susirinkimams organizuoti, 232 Eur transporto išlaidų dydžiu, 300 Eur nekilnojamojo turto pardavimo išlaidų, 120 Eur pašto išlaidų sumomis ir 355 Eur išlaidų suma, skirta plano vykdymo ataskaitų parengimui. Nurodoma, kad šios išvardintos išlaidos yra neproporcingai didelės.

7520.

76Apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus dėl žemiau nurodytų motyvų. Visų pirma, kreditorius Pakruojo ūkininkų kredito unija nenurodo, kokios jos įvardintų išlaidų sumos būtų pakankamos tinkamai organizuoti pareiškėjo bankroto procedūrą. Bylos duomenys patvirtina, kad transporto išlaidas sudaro kelionės išlaidos į T. U. priklausančio nekilnojamojo turto – sandėlio, esančio Juškonių k. 2, Pakruojo sen., Pakruojo r. sav., buvimo vietą. Bankroto administratoriaus buveinė yra Kaune, o sandėlis yra Pakruojo rajone, t. y. už maždaug 150 km. Dėl minėto nekilnojamojo turto apžiūros su potencialiais pirkėjais bankroto administratoriui gali tekti vykti daugiau nei vieną kartą. Bankroto proceso metu gali kilti būtinybė bankroto administratoriui vykti pas pareiškėją į jo gyvenamąją vietą. Be to, vykdydamas bankroto procedūrą bankroto administratorius privalo vykti į banką ir pareiškėjo vardu atidaryti depozitinę sąskaitą, kurioje bus kaupiamos lėšos už parduotą nekilnojamąjį turtą ir einamosios lėšos, kreditorių reikalavimams tenkinti. T. U. bankroto byloje yra patvirtinti 11-os kreditorių finansiniai reikalavimai. Kreditorių susirinkimo metu kreditoriai neišreiškė pageidavimo juos informuoti tik elektroninio ryšio priemonėmis, todėl apie kreditorių susirinkimus ir bankroto bylos eigą kreditoriai turės būti informuoti registruotais laiškais. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad bankroto administratorius yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas, todėl jam, kaip verslo subjektui, turi būti mokamas pakankamas ir protingo dydžio atlygis už jo teikiamas paslaugas. Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiu bankroto administratorius vykdys FABĮ 12 straipsnyje numatytas pareigas: disponuos fizinio asmens turtu, depozitinėje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, atliks plane numatytus mokėjimus kreditoriams, tvarkys visų fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą, šauks kreditorių susirinkimus, be balsavimo teisės dalyvaus kreditorių susirinkimuose ir užtikrins jų protokolavimą, ne rečiau kaip kartą per pusę metų teiks teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir fiziniam asmeniui plano vykdymo eigos ataskaitą, teiks duomenis ir informaciją apie fizinio asmens bankroto procesą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai pagal šios institucijos nustatytas ataskaitų formas, gins fizinio asmens ir visų kreditorių teises ir teisėtus interesus, atliks kitas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatytas funkcijas ir pareigas. Įvertinus nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritardamas skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismo išvadai, sprendžia, kad kreditoriaus argumentai dėl nurodytų administravimo išlaidų dydžių nesudaro pagrindo mažinti ar keisti pirmosios instancijos teismo patvirtintame pareiškėjo mokumo atkūrimo plane nurodytų šių išlaidų dydžio.

7721.

78Remiantis išdėstytu, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

7922.

80CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius.

8123.

82Pripažinti suinteresuotą asmenį Pakruojo ūkininkų kredito uniją piktnaudžiavus procesinėmis teisėmis nėra pagrindo. Kreditoriaus teisė nesutikti su bankroto administratoriaus ir pareiškėjo parengtu mokumo atkūrimo planu negali būti besąlygiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, todėl atmestinas pareiškėjo prašymas dėl baudos skyrimo Pakruojo ūkininkų kredito unijai pagal CPK 95 straipsnį.

83Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

84Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

85Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kauno apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi iškėlė bankroto... 8. 2.... 9. Bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių... 10. 3.... 11. Nurodė, kad gavus kreditorių pastabas ir prieštaravimus, mokumo atkūrimo... 12. 4.... 13. Pareiškėjas T. U. prašė patvirtinti antrą kartą patikslintą mokumo... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Kauno apylinkės teismas 2017 m. birželio 8 d. nutartimi patvirtino fizinio... 18. 6.... 19. Teismas sprendė, kad bankroto administratoriaus pasiūlyta administravimo... 20. 7.... 21. Patikslintame mokumo atkūrimo plane numatytos lėšos bankrutuojančio fizinio... 22. 8.... 23. Nurodė, kad bankrutuojančiam asmeniui pateikus antrą kartą patikslintą... 24. III.... 25. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 26. 9.... 27. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo Pakruojo ūkininkų kredito unija... 28. 1.1.... 29. T. U. 2017-05-22 mokumo atkūrimo planas negalėjo būti tvirtinamas, kadangi... 30. 1.2.... 31. Spręsdamas klausimą dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos... 32. 1.3.... 33. Teismas netyrė mokumo atkūrimo plano 25 punkte nurodyto administravimo... 34. 1.4.... 35. T. U. bankroto byla nėra sudėtinga. Jis neturi debitorių, turi tik vieną... 36. 1.5.... 37. Teismas neatsižvelgė, kad kreditorių susirinkimo organizavimui bankroto... 38. 1.6.... 39. Transporto išlaidoms bankroto administratorius skaičiuoja 232 Eur. Ši suma... 40. 1.7.... 41. Gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitos tvarkymui, banko mokesčiams,... 42. 1.8.... 43. Pašto išlaidoms ir laiškų parengimui paskirta 120 Eur galėtų būti... 44. 10.... 45. Atsiliepime į atskirąjį skundą bankroto administratorius prašė... 46. 2.1.... 47. Atskirasis skundas yra nepagrįstas, kadangi teismas dėl bankroto... 48. 2.2.... 49. Teismas nurodė, kad patikslintame mokumo atkūrimo plane aiškiai detalizuota... 50. 11.... 51. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas T. U. prašė atskirąjį... 52. 3.1.... 53. Klausimas dėl bankroto administravimo išlaidų dydžio, kurį atskirojo... 54. 3.2.... 55. Kreditoriaus Pakruojo ūkininkų kredito unijos veiksmai bankroto proceso metu... 56. 12.... 57. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.... 58. Teismas... 59. IV.... 60. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 61. 13.... 62. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 63. 14.... 64. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 65. 15.... 66. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 25... 67. 16.... 68. Bankroto administratorius 2017 m. vasario 1 d. kreditorių susirinkimo... 69. 17.... 70. Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi patvirtintas... 71. 18.... 72. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismui tvirtinti buvo... 73. 19.... 74. Atskirajame skunde kreditorius Pakruojo ūkininkų kredito unija teigia, jog... 75. 20.... 76. Apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentus atmeta kaip... 77. 21.... 78. Remiantis išdėstytu, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 79. 22.... 80. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai... 81. 23.... 82. Pripažinti suinteresuotą asmenį Pakruojo ūkininkų kredito uniją... 83. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 84. Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.... 85. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....