Byla e2-920-474/2017
Dėl kompensacijos ir nuostolių, susijusių su žemės servituto nustatymu, priteisimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška,

2sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Laimonui Straukai,

4atsakovo atstovui V. B.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. K. ieškinį atsakovui UAB „Litgrid“ dėl kompensacijos ir nuostolių, susijusių su žemės servituto nustatymu, priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė ir jos atstovas procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodo, kad ieškovė yra žemės sklypo, UNR. ( - ), kurio bendras plotas 1,6796 ha, esantis ( - ), savininkė. 2014-11-25 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 14VĮ-(14.14.2)-1109, „Dėl žemės sklype kadastro Nr. ( - ), esančio( - ), servitutų nustatymo“, ieškovės žemės sklypui nustatytas 0,3122 ha ploto servitutas, suteikiantis teisę tiesti (kodas 206), aptarnauti (kodas 207) ir naudoti (kodas 208) požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), žemės sklypo plane M 1:2000 pažymėta simboliais „S/3122m²“. Servituto paskirtis – 110 kV elektros perdavimo linijos Kretinga – Banaičiai statyba, servituto naudotojas – viešpataujančio daikto savininkas atsakovas AB „Litgrid“. Servitutas nustatytas neribotam terminui (ne trumpiau nei 99 metai). Viso servituto plotas 0,3122 ha, žemės našumo balas 46,3, servitutas užima 18,6 procento viso ieškovės žemės sklypo.

8Atsakovė nėra sumokėjusi kompensacijos bei atlyginusi nuostolius, susijusius su servituto nustatymu. Tarnaujančio daikto savininkas turi teisę reikalauti kompensacijos kaip atlyginimo už jo teisių suvaržymą ir dėl servituto nustatymo patirtų nuostolių atlyginimo (CK 4.129 straipsnis), šios dvi teisės yra savarankiškos. Nuostoliai dėl servituto nustatymo gali pasireikšti kaip daikto nuvertėjimas dėl servituto nustatymo, asmens išlaidos, padarytos dėl servituto nustatymo arba būsimos išlaidos, kurias dėl to ateityje būtina daryti (kaštai). Nuostoliai nustatomi taikant CK 4.10 ir 6.249 straipsnius, nes juose reglamentuojama, kaip padaryta žala įvertinama pinigais. Atlygintinio servituto atveju tarnaujančio daikto savininkas turi teisę reikalauti vienkartinės ar periodinės kompensacijos kaip atlyginimo už jo teisių suvaržymą (CK 4.129 straipsnis). Teismas, spręsdamas dėl kompensacijos dydžio, atsižvelgia į tokias aplinkybes: kokiam daiktui, visam ar jo daliai nustatomas servitutas, koks servituto turinys, pobūdis, trukmė, kokio pobūdžio ir apimties asmeniniai ar veiklos bei kitokio pobūdžio suvaržymai tenka tarnaujančio daikto savininkui, ar jam tenka turtinių nuostolių dėl servituto nustatymo, ar jie atlyginti ir ar galima visiškai atlyginti, kokią naudą turėjo ar įgyja viešpataujančio daikto savininkas dėl servituto nustatymo, ar teisės aktuose nereglamentuojamas nuostolių dėl servituto nustatymo apskaičiavimas ir ar juos visus numatyta kompensuoti, taip pat į kitas svarbias aplinkybes.

9Šioje žemės sklypo dalyje ieškovė negali laisvai užsiimti žemės ūkio veikla, tačiau mokesčius valstybei ieškovė turi mokėti nuo viso žemės sklypo ploto. Dėl servituto nustatymo ji nebegali keisti šios žemės sklypo paskirties ir nebegali sklype statytis gyvenamojo namo kaip buvo numačiusi anksčiau, dėl ko jai yra labai didelis nuostolis.

10Ieškovės žemės sklypas dėl servituto nustatymo nuvertėjo, todėl jos patirti nuostoliai dėl sklypo nuvertėjimo sudaro 1000 eurų.

11Nuostoliai dėl žemės servituto atlyginami už sunaikinamus pasėlius ir sodinius, prarastą galimybę naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį. Servitutas nustatytas neterminuotai, todėl jai turėtų būti sumokėta kompensacija už visą neterminuotą servituto naudojimo laiką.

12Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį nuostolių dydį nustato teismas, jeigu šalis nuostolių dydžio tiksliai negali įrodyti. Tai atitinka Europos deliktų teisės nuostatas. Padarytų dėl servituto nustatymo nuostolių kompensacija kaip asmens turtinių interesų gynimo būdas, taikomas tada, kai neįmanoma tiksliai nustatyti tarnaujančio daikto savininko nuostolių arba sunku juos nustatyti. Pagrindas mokėti nuostolių kompensaciją dėl servituto nustatymo yra su nuosavybės teisės suvaržymu susiję tarnaujančiojo daikto savininko nuostoliai. Tai turtiniai ar neturtiniai netekimai: galimybės naudotis daikto dalimi netekimas, nepatogumų atsiradimas dėl bendro naudojimosi daiktu ar jo dalimi ir kita, įvertinta pinigais.

13Ieškovė prašo teismo, kad įpareigotų atsakovę nuo 2015-01-01 kasmet, kol ieškovės žemės sklype bus nustatytas servitutas, kompensuoti ieškovei 18,6 procentų dydžio žemės mokesčio, mokamo pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškovės pateiktas žemės mokesčio deklaracijas, taip pat priteisti ieškovės naudai iš atsakovės 10 000 eurų dydžio kompensaciją už servituto nustatymą žemės sklype.

14Atsakovė AB „Litgrid“ ir jos atstovės nurodo, kad nesutinka su ieškovės reikalavimais, nes 110 kV ir didesnės įtampos elektros perdavimo tinklas (kurio sudėtinė ir neatskiriama dalis yra ir 110 kV elektros perdavimo linijos Kretinga – Benaičiai) yra valstybinės svarbos energetikos objektas. Tokie valstybinės reikšmės objektai kaip elektros energijos perdavimo linijos, turi didelę reikšmę šalies ūkio plėtrai ir funkcionavimui bei tarnauja visuomenės poreikiams (viešajam interesui). Atsakovas yra įvykdęs pareigą sumokėti ieškovei kompensaciją už administraciniu aktu nustatytą servitutą. Kretingos rajono savivaldybės taryba 2014-05-29 sprendimu Nr.T2-184 „Dėl 110 kV elektros perdavimo linijos Kretinga – Benaičiai specialiojo plano tvirtinimo“ patvirtino 110 kV elektros perdavimo linijos Kretinga – Benaičiai specialųjį planą. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus vedėjas 2014-11-25 įsakymu Nr. 14VĮ-(14.14.2)-1109 „Dėl žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ) Servitutų nustatymo“, nustatė ieškovės nuosavybės teise valdomam žemės sklypui, kadastro Nr.5657/0003:393, esančiam( - ), 0,3122 ha ploto servitutą, suteikiantį teisę atsakovui tiesti, naudoti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas. Administraciniame akte nurodyta, kad nuostoliai ieškovei dėl žemės servitutų nustatymo atlyginami Atsakovo lėšomis išmokant 2137,90 Lt (tai atitinka 619,17 Eur) dydžio kompensaciją. Ieškovei kompensacija už administraciniu aktu nustatytą žemės servitutą buvo nustatyta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr.1541 „Dėl vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Už administraciniu aktu nustatytą servitutą ieškovės patirti nuostoliai buvo apskaičiuoti ir kompensuoti.

15Ieškovės žemės ūkio veikla žemės sklype, nustačius servitutą nėra draudžiama, ieškovė turi teisę vykdyti iki servituto nustatymo vykdytą veiklą. Dar iki servituto nustatymo administraciniu aktu ir iki ieškovei įsigyjant šį žemės sklypą (paveldėjimo pagrindais 2000 m.), žemės sklype jau buvo elektros perdavimo linija, kurios naudojimui bei eksploatavimui Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 3 dalies pagrindu yra nustatytas įstatyminis servitutas. Žemės sklypą kerta 110 kV elektros perdavimo linija „Kartena-Kretinga“, kuri buvo pastatyta dar 1961 m. ir dėl to žemės sklypui jau anksčiau buvo nustatytos Elektros linijų apsaugos zonos. Naujoji specialiuoju planu suplanuota 110 kV elektros perdavimo linija „Kretinga-Benaičiai“ statoma senosios linijos „Kartena-Kretinga“ apsaugos zonos ribose, neišeinant iš šių ribų, sumontuojant antrą grandį esamoje linijoje.

16Žemės sklype iki servituto nustatymo jau buvo nutiesta elektros perdavimo linija, servituto nustatymas ieškovei nesukėlė ir nesukels jokių naujų apribojimų, kurių ieškovė nebūtų patyrusi iki servituto nustatymo. Ieškovės patirtus nuostolius pilnai kompensuoja pagal metodiką paskaičiuota kompensacija, o nuostolių, kurių nepadengė pagal metodiką paskaičiuota kompensacija, ieškovė neįrodė.

17Atsakovė prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

18Ieškinys nepagrįstas, todėl netenkintinas.

19Nustatyta, kad ieškovės žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), kurio bendras plotas 1,6796 ha, esančiam( - ), nustatytas 0,3122 ha ploto servitutas, suteikiantis teisę tiesti (kodas 206), aptarnauti (kodas 207) ir naudoti (kodas 208) požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). Servituto paskirtis – 110 kV elektros perdavimo linijos Kretinga – Benaičiai statyba, servituto naudotojas – viešpataujančio daikto savininkas atsakovas AB „Litgrid“. Servitutas užima 18,6 procento viso ieškovės žemės sklypo. Servitutas nustatytas administraciniu aktu - Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus vedėjo 2014-11-25 įsakymu Nr. 14VĮ-(14.14.2)-1109 „Dėl žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ) servitutų nustatymo“. Tame pačiame administraciniame akte nurodyta, kad nuostoliai ieškovei dėl žemės servituto nustatymo atlyginami AB „Litgrid“ lėšomis, išmokant 2137,90 Lt (tai atitinka 619,17 Eur) dydžio kompensaciją. Ieškovei kompensacija už administraciniu aktu nustatytą žemės servitutą nustatyta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr.1541 „Dėl vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika). CK 4.129 straipsnyje nustatyta, kad dėl servituto nustatymo atsiradę nuotoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka; įstatymais, sutartimis, teismo sprendimu ar administraciniu aktu gali būti nustatyta viešpataujančiojo daikto savininko prievolė mokėti vienkartinę ar periodinę kompensaciją tarnaujančiojo daikto savininkui. CK 4.129 straipsnio prasme nuostolių atlyginimas reiškia teisingą atlyginimą savininkui dėl patiriamų jo teisių ribojimo, mokamą vienkartine ar periodine kompensacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012; kt.). Pagrindai atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl servituto nustatymo, yra nuostolių faktas ir jų ryšys su servitutu – tarnaujančiojo daikto savininko nuosavybės teisės suvaržymu. Nuostoliai dėl servituto nustatymo gali pasireikšti kaip daikto nuvertėjimas nustačius servitutą, asmens išlaidos, padarytos dėl servituto nustatymo, arba būsimos išlaidos, kurias dėl to ateityje būtina daryti. Asmens išlaidos, kaip atlygintini dėl servituto nustatymo nuostoliai, nustatomi taikant CK 4.10 ir 6.249 straipsnius, nes juose reglamentuojama, kaip padaryta žala įvertinama pinigais. Konkrečius nuostolius tarnaujančiojo daikto savininkas turi įrodyti (CPK 178 straipsnis). Už administraciniu aktu nustatytą servitutą ieškovės patirti nuostoliai buvo apskaičiuoti ir kompensuoti. Kai tarnaujančiojo daikto savininkui yra išmokama Metodikoje nustatyta tvarka apskaičiuota kompensacija, kuri nepadengia visų tarnaujančiojo daikto savininko dėl servituto administraciniu aktu nustatymo patiriamų nuostolių, tarnaujančiojo daikto savininkas teismo tvarka gali papildomai reikalauti tik tos nuostolių dalies, kurios nepadengia pirmiau aptarta kompensacija. Nustatant kompensacijos ar nuostolių dėl nustatyto servituto žemės sklypui dydį, turi būti atsižvelgiama į servituto nustatymo metu esančią žemės sklypo paskirtį ir naudojimo sąlygas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-225-611/2016). Ieškovas neįrodė patirtų nuostolių, ekspertizė dėl žemės sklypo vertės neatlikta dėl ieškovo kaltės, todėl nėra galimybių objektyviai nustatyti ir apskaičiuoti nuostolių dėl žemės sklypo nuvertėjimo, nustačius servitutą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turto vertintojo išvada ar ekspertizės aktas yra vienas iš įrodymų, sprendžiant klausimą dėl kompensacijos dydžio. Konsultacija dėl nekilnojamo daikto vertės, kurią pateikė ieškovas, nelaikytina turto vertintojo išvada. Nors ieškovo besiremiančioje teismų praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59-219/2017) nurodyta, kad aplinkybė, jog tarnaujančiojo daikto savininkas neįrodė dėl turto nuvertėjimo atsiradusių nuostolių konkretaus dydžio, nesudaro pagrindo jam iš viso nepriteisti kompensacijos, kuri nustatytina pagal teismų praktikos išvystytus kriterijus, ši išvada netaikytina nagrinėjamoje situacijoje, nes kaip jau buvo pažymėta nuostolius galima tiksliai nustatyti, įvertinus žemės sklypą ir jo nuvertėjimą dėl nustatyto servituto. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, ieškovo prašoma priteisti 10 000 eurų kompensacija nepagrįsta jokiais faktiniais nuostolių patyrimo duomenimis, o vien atsakovo turimos finansinės galimybės negali būti šio reikalavimo patenkinimo pagrindu. Priešingai nei teigia ieškovas, nepateikta jokių įrodymų, kad dėl servituto nustatymo ieškovas negali keisti žemės sklypo paskirties ir tai apsunkina jo teisių įgyvendinimą. Be to, imant domėn, kad servitutas nustatytas strateginės reikšmės objektui ir turi reikšmės visai visuomenei, kas rodo, jog nepagrįstai priteista nuostolių suma gresia virsti visos visuomenės finansine našta. Ieškovo reikalavimas nuo 2015-01-01 kasmet, kol ieškovės žemės sklype bus nustatytas servitutas, kompensuoti ieškovei 18,6 procentų dydžio žemės mokesčio taip pat nepagrįstas, nes kaip žinia žemės mokestį privalo mokėti žemės sklypo savininkas. Dėl servituto nustatymo nuosavybės teisės į sklypą iš ieškovo neatimtos, todėl pareiga mokėti mokesčius lieka ieškovui.

20Iš ieškovės J. K. priteistinos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, skirtos transportui (vykimui į teismo posėdžius), kurių dydis 197,85 Eur.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263 ir 270 straipsniais teismas

Nutarė

22ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

23Iš ieškovės J. K. priteisti atsakovui AB „Litgrid“ 197,85 (vieno šimto devyniasdešimt septynių Eur 85 euro centus) patirtas bylinėjimo išlaidas.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą Kretingos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška,... 2. sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Laimonui Straukai,... 4. atsakovo atstovui V. B.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. ieškovė ir jos atstovas procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu... 8. Atsakovė nėra sumokėjusi kompensacijos bei atlyginusi nuostolius, susijusius... 9. Šioje žemės sklypo dalyje ieškovė negali laisvai užsiimti žemės ūkio... 10. Ieškovės žemės sklypas dėl servituto nustatymo nuvertėjo, todėl jos... 11. Nuostoliai dėl žemės servituto atlyginami už sunaikinamus pasėlius ir... 12. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį nuostolių dydį nustato teismas, jeigu... 13. Ieškovė prašo teismo, kad įpareigotų atsakovę nuo 2015-01-01 kasmet, kol... 14. Atsakovė AB „Litgrid“ ir jos atstovės nurodo, kad nesutinka su ieškovės... 15. Ieškovės žemės ūkio veikla žemės sklype, nustačius servitutą nėra... 16. Žemės sklype iki servituto nustatymo jau buvo nutiesta elektros perdavimo... 17. Atsakovė prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 18. Ieškinys nepagrįstas, todėl netenkintinas.... 19. Nustatyta, kad ieškovės žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), kurio bendras... 20. Iš ieškovės J. K. priteistinos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos,... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263 ir 270... 22. ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.... 23. Iš ieškovės J. K. priteisti atsakovui AB „Litgrid“ 197,85 (vieno šimto... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...