Byla I-572-580/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Petro Viščinio ir Raimondo Blauzdžiaus, sekretoriaujant Neringai Pustovit, dalyvaujant atsakovo atstovei Aidai Karolienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos žurnalistų sąjungos skundą atsakovui Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Pareiškėjas 2009-01-05 Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašo įpareigoti Kanceliariją nuimti specialius draudžiamuosius ženklus, priklijuotus Seimo II-uose rūmuose: pirmame aukšte ant kavinės „Seimo kronika“ patalpų durų, pirmame ir antrame aukštuose esančiose vyrų tualetų patalpose viduje ant sienos, Seimo I-uose rūmuose: ant rūsyje esančio rūkomojo durų, ant pirmame aukšte esančių valgyklos ir bufeto durų, ant Seimo III-uose rūmuose trečiame aukšte esančio restorano ir restorano baro durų.

62009-02-19 Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas pareiškimas, kuriuo pareiškėjas prašo teismo nutraukti administracinę bylą pagal Lietuvos žurnalistų sąjungos skundą atsakovei Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai. Pareiškime nurodyta, kad pareiškėjas atsisako skundo pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnį, kad jam žinomos procesinės skundo atsisakymo pasekmės, numatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalyje.

7Byla nutrauktina.

8Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis numato, kad pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo arba atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo). Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 4 dalį teismas išaiškina pareiškėjui skundo atsisakymo pasekmes, išskyrus atvejus, kai pareiškimas dėl atsisakymo buvo gautas paštu ar perduotas per kitus asmenis.

9Pareiškėjo atsisakymas nuo skundo atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus, t. y. jis paduotas pareiškėjo vardu ir jo atstovo pasirašytas, be to, pareiškime nurodyta, jog pareiškėjui žinomos atsisakymo nuo skundo pasekmės. Toks skundo atsisakymas nepažeidžia imperatyvių teisės normų ar viešojo intereso, todėl priimamas ir administracinė byla nutraukiama.

10Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsniu, 149 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

12Priimti pareiškėjo Lietuvos žurnalistų sąjungos atsisakymą nuo skundo ir administracinę bylą nutraukti. Išaiškinti, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai