Byla 2-2046-235/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovui V. J. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 244,33 Lt skolą, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Tvirtina, jog atsakovas yra buto, esančio ( - ), savininkas. Atsakovas ieškovui už laikotarpį nuo 2010-04-01 iki 2010-06-30 įsiskolino 244,33 Lt.

5Atsakovas atsilipime į ieškinį prašo ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti jo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios bus pateiktos teismo posėdžio metu. Pabrėžia, jog ieškovas elgiasi nesąžiningai ir ieškinyje nenurodo, kad būtent dėl tarpplokštinių siūlių remonto darbų atlikimo atsirado tariama atsakovo skola. Tvirtina, kad ieškovas, atlikęs daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), apžiūrą, nustatė, kad dalies tarpplokštinių siūlių būklė neatitinka privalomųjų reikalavimų, todėl 2009-07-23, pasitelkus UAB „Rearcus“ buvo atlikti siūlių hermitizavimo darbai. Pažymi, kad 2009-12-18 UAB „Eika“ atliko atsitiktine tvarka parinktų daugiabučių namų išorinių sienų siūlių remonto kokybės, technologijos ir kainos vertinimus ir nustatė, kad atlikti darbai neatitinka technologijos. Pabrėžia, kad ieškovas neturi teisės iš atsakovo reikalauti sumokėti sumų už netinkamai atliktus darbus.

6Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje nurodytus reikalavimus. Pažymėjo, kad su kitais namo gyventojais buvo sudaryta taikos sutartis. Nurodė, kad administratorius ištaisė rangovo atliktus siūlių hermatizavimo darbus, o atsakovas prie sutarties nebuvo prisidėjęs, todėl nuo mokesčių nėra atleistas.

7Atsakovas neatvyko ir į parengiamąjį ir teismo posėdžius neatvyko, nors teismo šaukimas jam taip pat buvo įteiktas viešo paskelbimo būdu (b. l. 140). Ieškovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu prašė priimti sprendimą už akių atsakovui neatvykus į teismo posėdį. Atsižvelgiant į tai, priimtinas sprendimas už akių (Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 146 straipsnio 2 dalis).

8Ieškinys tenkintinas.

9Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti.

10Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis). Remiantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 4.76 straipsnį kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo mokėti išlaidas jam išlaikyti. CK 4.82 straipsnio 3 dalis numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. CK 4.84 straipsnio 4 dalis numato, kad administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Paslaugų gavėjas už suteiktas paslaugas turi sumokėti (CK 6.716 straipsnio 1 dalis).

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-35 pagrindu buvo paskirtas namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi (b. l. 56). Atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ) (b. l. 7). Iš teismui pateikto ieškovo suvestinio apyvartų žiniaraščio matyti, kad paslaugų teikimo laikotarpiu nuo 2010-04-01 iki 2010-06-30 atsakovas teikiamomis paslaugomis (už bendrųjų patalpų apšvietimą, buitinių atliekų išvežimą, elektros darbus, elektros energiją liftui, kanalizacijos vamzdžių keitimą, naudojimąsi liftu ir kt.) naudojosi ir įsiskolino ieškovui 244,33 Lt (b. l. 9). Įrodymų apie atsiskaitymą byloje nėra.

12Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas elgiasi nesąžiningai ir ieškinyje nenurodė, jog būtent dėl tarpplokštinių siūlių remonto darbų atlikimo atsirado tariama atsakovo skola. Nurodė, kad 2009-07-23, pasitelkus UAB „Rearcus“ buvo atlikti siūlių hermitizavimo darbai ir pažymėjo, kad 2009-12-18 UAB „Eika“ atliko atsitiktine tvarka parinktų daugiabučių namų išorinių sienų siūlių remonto kokybės, technologijos ir kainos vertinimus ir nustatė, jog atlikti darbai neatitinka technologijos. Atsakovas pateikė įrodymus, kad 2009 m. rugsėjo mėn. buvo atlikti namo, esančio ( - ), sieninių plokščių skiedinio iškirtimo, sandūrų hermetizavimo ir hidroizoliacijos darbai (b. l. 77-83). Taip pat atsakovas teismui pateikė minėto daugiabučio namo išorinių sienų siūlių remonto kokybės, technologijos ir kainos vertinimą, kuriame nustatyta, kad atlikti darbai neatitinka UAB „Rearcus“ deklaruotoms technologijoms, darbai neatitinka technologinių reikalavimų ir pan. Nors atsakovas nurodė, kad ieškovas 244,33 Lt dydžio skolą jam paskaičiavo būtent už atliktus tarpplokštinių siūlių remonto darbus, tačiau nepateikė įrodymų, jog už namo remontą atsakovas turėjo sumokėti būtent tokią sumą. Vilniaus miesto apylinkės teismas nagrinėjo civ. bylą Nr. 2-2900-294/1013 pagal ieškovų J. Ž., G. B., M. B., Z. V., T. G., M. Z., L. P., L. J., D. M., Stefanijos R. G., V. J., V. M., H. L., A. J. ieškinį atsakovui UAB „Viršuliškių būstas“, trečiasis asmuo UAB „Rearcus“, dėl nuostolių atlyginimo, tačiau šioje civ. byloje nebuvo pripažinta, jog ieškovas padarė nuostolių namo gyventojams. Minėta civ. byla buvo užbaigta teismo nutartimi tarp šalių patvirtinus taikos sutartį (b. l. 130). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patvirtino, kad ieškovas ištaisė rangovo atliktus siūlių hermetizavimo darbus, atsakovas prie taikos sutarties nebuvo prisidėjęs, todėl nuo mokesčių nebuvo atleistas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, jog atsakovas nepaneigė savo prievolės ieškovui sumokėti 244,33 Lt skolą, todėl ieškovui iš atsakovo ji priteistina.

13Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos 331 Lt bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 71 Lt žyminis mokestis (b. l. 2, 59), 3 Lt už nekilnojamojo turto registro išrašą (b. l. 7), 2,90 Lt už gyventojų registro tarnybos išrašą (b. l. 8) ir 254,10 Lt už suteiktas teisinės paslaugas (b. l. 3-4, 60-62).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 142, 285-288 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovui UAB „Viršuliškių būstas”, A. J. P. g. 18, Vilnius, juridinio asmens kodas 121446576, iš atsakovo V. J., a.k. ( - ) 244,33 Lt (du šimtus keturiasdešimt keturis Lt trisdešimt tris ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 331 Lt (tris šimtus trisdešimt vieną Lt) bylinėjimosi išlaidas.

18Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

19Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai