Byla 2S-1133-265/2017

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos E. Č. –Š. administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lexuna“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutarties dalies, kuria teismas netenkino administratorės prašymo dėl priteistų administravimo išlaidų išieškojimo pirmumo tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjos E. Č. – Š. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, AB „Klaipėdos energija“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, UAB „General financing“, UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „Gelvora“, Nacionalinė kredito unija, „Swedbank“, AB, AB „Lesto“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Danės būstas“, AB „Klaipėdos vanduo“, AB SEB bankas, UAB „Hondera“, V. G., D. S., K. Ž., antstolis G. K., antstolė M. T., antstolis A. S., antstolė B. T., antstolė V. D., antstolė R. V..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartimi pareiškėjai iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Lexuna“. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. 2014 m. gruodžio 15 d. nutartimis patvirtino pareiškėjos E. Č. – Š. kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartimi patvirtintas pareiškėjos E. Č. – Š. mokumo atkūrimo planas.
 2. Pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu dėl bankroto administratorės UAB „Lexuna“ atstatydinimo. Pareiškėja prašė bankroto administratore paskirti UAB „Pajūrio administratoriai“.
 3. Bankroto administratorė UAB „Lexuna“ prašė pareiškėjos prašymo netenkinti ir atstatydinti bankroto administratorę jai pačiai prašant, priteisti iš pareiškėjos 561,17 Eur bankroto administravimo išlaidų, nustatant, kad jos yra dengiamos pirmumo eile iš visų pareiškėjos gaunamų pajamų.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 4 d. nutartimi tenkino pareiškėjos prašymą. Atstatydino UAB „Lexuna“ iš bankrutuojančios E. Č. – Š. bankroto administratorės pareigų. Bankrutuojančios E. Č. – Š. bankroto administratore paskyrė UAB „Pajūrio administratoriai“, sąrašo Nr. B-JA165, buveinė Tilžės g. 60, Klaipėda. Įpareigojo UAB „Lexuna“ per 14 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti naujai paskirtai bankroto administratorei UAB „Pajūrio administratoriai“ fizinio asmens bankroto proceso visus dokumentus. Priteisė iš pareiškėjos E. Č. – Š. 561,17 Eur bankroto administravimo išlaidų bankroto administratorei UAB „Lexuna“.
 2. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatavo, kad bankroto administratorė siekė užtikrinti tiek bankrutuojančio asmens, tiek bankrutuojančio asmens kreditorių interesų pusiausvyrą, sudarė sąlygas pareiškėjai pateikti patikslintą mokumo atkūrimo planą, ir tik pareiškėjai nesiėmus aktyvių veiksmų sprendė klausimą dėl bankroto bylos nutraukimo. Pareiškėjos nurodytas aplinkybės, jog bankroto administratorė nebendradarbiavo su ja, bankroto proceso metu tenkino tik savo ir kreditoriaus Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus interesus, vertino kaip nepagrįstas.
 3. Nustatė, kad bankroto administratorė pinigines lėšas paskirstė tinkamai, nepažeisdama FABĮ numatytų reikalavimų, todėl pareiškėjos nurodytas aplinkybes, jog bankroto administratorė nepagrįstai skaičiavo patiriamas bankroto administravimo išlaidas bei netinkamai paskirstė iš jos bankroto proceso metu gautas pinigines lėšas, vertino kaip nepagrįstas.
 4. Teismas sprendė, kad pareiškėjos ir bankroto administratorės bendradarbiavimas yra apsunkintas, jie yra netekę pasitikėjimo vienas kitu, todėl, vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, tenkino pareiškėjos prašymą.
 5. Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėja yra sumokėjusi tik dalį bankroto administravimo išlaidų, tenkino bankroto administratorės prašymą ir iš pareiškėjos priteisė 561,17 Eur bankroto administravimo išlaidų bankroto administratorei UAB „Lexuna“.
 6. Pažymėjo, jog klausimai, susiję su skolos išieškojimu, yra sprendžiami vykdymo proceso metu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso VI dalyje nustatyta tvarka, todėl netenkino bankroto administratorės prašymo dėl administravimo išlaidų išieškojimo pirmumo teise.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutartį dalyje, kuria bankroto administratorės naudai buvo priteista 561,17 Eur bankroto administravimo išlaidų suma nurodant, kad iš pareiškėjos E. Č. – Š. bankroto administratorei UAB „Lexuna" priteista 561,17 Eur suma turi būti tenkinama pirmumo tvarka. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas netinkamai taikė LR CPK VI dalyje nustatytą tvarką, kadangi spręsdamas antstolės prašymo pagrįstumo klausimą privalėjo taikyti FABĮ 22 str. 5 d. įtvirtintą bankroto administravimo išlaidų tenkinimo eiliškumo tvarką.
  2. Teismas pažeidė ne tik LR FABĮ 22 str. 5 d. įtvirtintą pirmumo teisę, tačiau taip pat ir bankroto administratorės teisėtus lūkesčius.
 2. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

10

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas

13

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju pareiškėjo skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.
 3. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino administratorės prašymo dėl priteistų administravimo išlaidų tenkinimo pirmumo tvarka.
 4. Ginčo dėl priteistų administravimo išlaidų dydžio ir jų pagrįstumo nėra, todėl apeliacinės instancijos teismas vertina tik pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria netenkino administratorės prašymo dėl priteistų administravimo išlaidų tenkinimo pirmumo tvarka.
 5. Pažymėtina, kad skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nėra nurodyta, jog minėtas administratorės prašymas netenkintas, tačiau iš nutarties motyvuojamosios dalies matyti, kad, teismo vertinimu, klausimai, susiję su administravimo išlaidų (skolos) priteisimu, turi būti sprendžiami vykdymo proceso metu LR CPK VI dalyje nustatyta tvarka.
 6. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.
 7. FABĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro: išlaidos bankroto procedūroms atlikti (turto pardavimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarinės ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos) ir atlyginimas bankroto administratoriui. Bankroto administravimo išlaidų sąmatą tvirtina ir keičia kreditorių susirinkimas. Bankroto administravimo išlaidos apmokamos ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš fizinio asmens visų rūšių lėšų (gautų pardavus ir (ar) perdavus fizinio asmens turtą, fiziniam asmeniui grąžintų skolų, individualios ir (ar) ūkininko veiklos ir kitų fizinio asmens bankroto proceso metu gautų lėšų). Bankroto administravimo išlaidos apmokamos pirmiausia (FABĮ 22 straipsnio 2, 5 dalys).
 8. Kaip matyti, FABĮ 22 straipsnio 5 dalyje įstatymo leidėjas įtvirtino nevienodą teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų atžvilgiu. Šia nuostata bankroto administratorius yra išskirtas iš kitų kreditorių ir yra įtvirtinta, kad bankroto administravimo išlaidos yra apmokamas pirmiausia. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tai, kad pirmosios instancijos teismas iš pareiškėjos administratorės naudai priteisė 561,17 Eur skolą, nepaneigia šių piniginių lėšų paskirties, tai yra minėta suma yra administravimo išlaidos, kurios nebuvo laiku sumokėtos administratorei. Sutiktina su administratorės atskirojo skundo argumentais, kad bankroto administratorė pareiškėjos bankroto byloje nėra kreditorė, o atlieka tam tikras specifines funkcijas, kurios yra įtvirtintos įstatymuose bei už tai atitinkamai pirmumo tvarka gauna apmokėjimą už suteiktas paslaugas.
 9. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš pareiškėjos E. Č. – Š. priteisė 561,17 Eur administravimo išlaidų bankroto administratorei UAB „Lexuna“, tačiau netinkamai aiškindamas ir taikydamas FABĮ 22 straipsnio 5 dalies nuostatas be pagrindo netenkino administratorės prašymo dėl šių išlaidų tenkinimo pirmumo tvarka. Toks pažeidimas sudaro pagrindą tenkinti atskirąjį skundą ir pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį (CPK 337 str. 1 d. 4 p).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutarties dalį, kuria iš pareiškėjos E. Č. – Š. priteista 561,17 Eur administravimo išlaidų bankroto administratorei UAB „Lexuna“, pakeisti. Nurodyti, kad priteistos administravimo išlaidos yra išieškomos pirmumo eile iš visų pareiškėjos E. Č. – Š. gaunamų pajamų.

16Kitą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai