Byla 1-37-224/2014
Dėl dešinės pusės III,IV,V,VI,X,XI šonkaulių lūžimo nukentėjusiojo S. J. sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui, t. y. padarė nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Malinauskas, sekretoriaujant Aidai Krušinskienei, dalyvaujant prokurorui Arūnui Juknevičiui, nukentėjusiems R. S., N. R., S. J., gynėjai Onai Klinavičienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą kurioje V. R. a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis. LR pilietis, vidurinio išsilavinimo, išsituokęs, bedarbis, registruotas darbo biržoje, teistas: 2005-03-21 pagal LR BK 178 str. 2 d., laisvės atėmimu 1 m., bausmės vykdymą atidedant 1 m.; 2005-12-07 pagal LR BK 180 str. 1 d., laisvės atėmimu 1 m. 6 mėn., bausmę subendrinus su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė nustatyta laisvės atėmimas 1 m. 10 mėn.; 2009-05-27 pagal LR BK 180 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 3 d., 284 str. 1 d., laisvės atėmimu 2 m. 3 mėn., bausmę atlikęs iš laisvės atėmimo vietos paleistas 2011-04-19, gyv. ( - ), kaltinamas nusikaltimų numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d., 145 str. 1 d., 178 str. 1 d., padarymu ir

Nustatė

3kaltinamasis V. R. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, grasino nužudyti bei įvykdė vagystę šiomis aplinkybėmis:

4Nesunkus sveikatos sutrikdymas S. J..

52013 m. liepos 14 d. apie 18.00 val. ( - ), S. J. gyvenamojo namo kambaryje, būdamas neblaivus, kas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui, kaltinamasis V. R. tyčia sudavė vieną smūgį koja ant kėdės prie stalo sėdėjusiam S. J. į galvą, nukentėjusiajam nuo smūgio nukritus ant grindų, sudavė mažiausiai du smūgius koja į krūtinės ląstos dešinę pusę ir šiais veiksmais padarė nukentėjusiajam S. J. trauminę galvos smegenų ligą bei dešinės pusės III,IV,V,VI,X,XI šonkaulių lūžimus, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl dešinės pusės III,IV,V,VI,X,XI šonkaulių lūžimo nukentėjusiojo S. J. sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui, t. y. padarė nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d.

6Kaltu padaręs šį nusikaltimą V. R. prisipažino dalinai ir paaiškino, kad nuėjo pas S. J.. Ten jau buvo B. R. ir atėjo A. B.. Visi išgėrė ir A. B. išėjo. Jis liepė išeiti ir B. R., kad šis nesusimuštų su S. J.. Išėjus B. R., jis su S. J. nuėjo prie vandens telkinio (prie balos) kur jis stumtelėjo S. J. ir šis nusirito nuo skardžio, suriko ir nutilo. Jis parvedė S. J. į namus. S. J. skundėsi, kad jam visur skauda, bet greitosios med., pagalbos iškviesti neprašė. S. J. ruošėsi eiti miegoti, o jis išėjo į namus.

7Be kaltinamojo dalinio prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiojo, liudytojų parodymais, rašytiniais bylos įrodymais.

8Nukentėjusysis S. J. parodė, kad visa tai ką pasakoja kaltinamasis yra melas. Jis savo namuose kartu su B. R. ir A. B. išgerdinėjo. Į duris pabeldė kaltinamasis ir jis jį įsileido į namus. Kaltinamasis prie stalo pradėjo jį visaip negražiai vadinti ir tie du žmonės išėjo. Likęs su kaltinamuoju suprato, kad kažkas gali nutikti ir atsisakė su juo gerti. Tuomet kaltinamasis dėjo jam smūgį koja į galvą ir jis, netekęs sąmonės, nukrito nuo kėdės. Kas vyko toliau nežino. Pabudo tik kitos dienos ryte pas jį atėjus A. B.. Pamatęs jį A. B. išsigando ir nubėgo pas žmoną kviesti greitosios med. pagalbos. Po 15 min., pas jį atėjo ir kaltinamasis su J. D.. Abu liepė sakyti, kad prie vandens telkinio buvo atvykę brakonieriai ir jį sumušė dėl vandens telkinio saugojimo. V. R. grasino sakydamas jei sėsiu bus blogai, per kaimą nepereisi, padegsiu. Bijodamas V. R. iš pradžių taip ir sakė kaip liepė V. R., vėliau davė teisingus parodymus.

9Liudytojas B. R. parodė, kad 2013 m. liepos 14 d., jis su S. J. pastarojo namuose išgerdinėjo. Po kurio laiko atėjo ir V. R. kuris atsinešė vyno ir alaus ir sėdo prie stalo. Užėjo ir A. B., bet greitai išėjo, o jie trise liko. V. R. S. J. pradėjo vadinti negražiais žodžiais ir jam (liudytojui B. R.) liepė išeiti. Jam išėjus, jie liko dviese. Po kurio laiko jis sužinojo, kad S. J. sumuštas guli ligoninėje. Jis iš karto suprato, kad tai V. R. darbas. S. J. jam sakė, kad V. R. liepė sakyti, kad ne jis jį sumušė, tai yra duoti melagingus parodymus.

10Liudytojas T. J. parodė, kad 2013 m. liepos mėn., dienos nepamena pavežė V. R. iki S. J. namų ir čia jį paleido. Kitą dieną išgirdo kalbas, kad S. J. sumuštas.

11Liudytojas J. D. parodė, kad matė pro savo namus einantį V. R. kuris nešėsi vyno ir sakėsi einąs iš S. J. kuris girtas užmigo. Kitą rytą pas jį atėjo A. B. ir pasakė, kad sumuštas S. J. ir reikia kviesti greitąją pagalbą. Tuomet jis nuėjo pas V. R. ir paklausė ar ne tu sumušei S.. V. R. jam atsakė, kad užplojau porą kartų. Abu nuėjo pas S. J.. Atvykus greitajai med. pagalbai, padėjo įkelti S. J..

12Liudytojas J. D. parodė, kad A. B. jam pasakojo, kad pas S. J. jie keturiese gėrė, bet jis anksčiausiai išėjo prie karvių. Pirmadienį jis (J. D.) išgirdo, kad S. J. ligoninėje. Nuvykęs į ligoninę klausė pas S. J. kas sumušė. S. J. sakė, kad saugojo prūdą ir atvykę brakonieriai sumušė. Tuomet jis nuvyko prie prūdo, bet jokių pėdsakų nei automobilio, nei žmonių, nei grumtynių nerado. Vėl pas S. J. nuvyko ir liepė pasakyti tiesą, tuomet S. J. pasakė, kad jį sumušė V. R..

13Iš protokolo-pareiškimo (t.1, b.l. 8) matyti, kad dėl sumušimo S. J. kreipėsi į policiją, tačiau, prigrasintas kaltinamojo, nurodė kitas jo sužalojimo aplinkybes.

14Iš tarnybinių pranešimų (t.1, b.l. 33-34) matyti, kad į Ligoninę paguldytas sužalotas S. J..

15Iš specialisto išvados (t.1, b.l. 41-43) matyti, kad S. J. nustatyta dešinės pusės III, IV, V, VI, X, XI šonkaulių lūžimai ir lengvos formos trauminė galvos smegenų liga. Sužalojimai padaryti mažiausiai trijų trauminių poveikių pasekoje. Sužalojimų visuma kvalifikuota kaip nesunkus sveikatos sutrikdymą.

16Tokiu būdu, aukščiau nurodytus duomenis teismas pripažįsta įrodymais BPK 20 str., prasme, ir, remdamasis jais konstatuoja, kad kaltinamasis padarė nukentėjusiajam S. J. nesunkų sveikatos sutrikdymą ir šie jo veiksmai teisingai kvalifikuoti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d.

17Grasinimas nužudyti R. S..

182013 m. liepos 26 d. apie 6 val., pokalbio metu mobiliojo ryšio telefonu su R. S. kaltinamasis V. R. grasino ją nužudyti sakydamas: „papjausiu, paleisiu tau žarnas, ištaškysiu“ ir dėl ankstesnių konfliktinių santykių su V. R. nukentėjusiajai R. S. buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, t. y. padarė nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 str. 1 d.

19Kaltu padaręs šį nusikaltimą V. R. prisipažino ir paaiškino, kad sodyboje nerado benzopjūklo. Kaimynai pasakė, kad buvo atvykusi sesuo. Kitą dieną jis nuėjęs pas O. P. paprašė telefono, paskambino seseriai ir pasakė jei nebus benzopjūklo, nesirodyk ant kiemo – nupjausiu galvą ar žarnas paleisiu.

20Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusios, liudytojų parodymais, rašytiniais bylos įrodymais.

21Nukentėjusioji R. S. parodė, kad kaltinamasis yra jos brolis, jis kasdien geria, pasigeria po du-tris kartus, yra agresyvus ir kerštingas. 2013-07-26 ryte apie 5-6 val. ryto, jis paskambino jai iš kaimynės O. P. mobilaus telefono ir grasino susidoroti, papjauti. Jo tonas buvo agresyvus Ji suprato, kad grasino dėl to, jog jam neatnešė „duoklės“ į areštinę, kai buvo sulaikytas dėl S. J. sužalojimo, tai yra nenunešė cigarečių. Jo grasinimas jai pasirodė realus ir ji bijo, kad jis bus įvykdytas, nes 2012 m. vasarą brolis jai pasakęs, kad ją sudegins. Tuo metu ji buvo savo motinos sodyboje ( - ), ir brolis padegė motinos namus. Tą pačią vasarą motinos sodyboje, joms su motina besėdint ant suoliuko, V. paėmęs į rankas peilį ir grasindamas, kad nužudys, metė peilį į ją su motina. Peilis įstrigo šalia jų į medinę namo sieną. Jis yra sumušęs ne vieną žmogų, grasinęs motinai. Motiną jis terorizuoja ir šiuo metu, liepia jį išlaikyti. Visa tai ir sudarė sąlygas jai bijoti, kad savo grasinimą brolis gali įgyvendinti.

22Liudytoja O. P. parodė, kad V. R. buvo atėjęs pas ją telefono pasiskambinti seseriai. Telefoną jinai davė ir jis lauke kalbėjo su seserimi. Ką kalbėjo jinai negirdėjo, tačiau R. paskui pasakė jai, kad brolis jai grasino. Matė pas juos gaisrą, V. R. sakė, kad degino šiukšles. Jų motina yra miegojusi pas ją dėl V. R. elgesio.

23Liudytoja M. R. kaltinamojo motina, sutikusi duoti parodymus, parodė, kad V. žadėjo padegti namus, bet padegė tik šiukšles kurias, iškviesti gaisrininkai, užgesino. Jis metė ir peilį pagąsdinimui į dukrą, bet nepataikė. Girtas jis būna agresyvus, jai yra tekę nakvoti ir pas kaimynus, ir malkinėje. Baisiau jai būna vakare ir naktį, dieną ne taip baisu. Iš visų penkių vaikų vienas V. yra toks.

24Iš protokolo-pareiškimo (t.1, b.l. 53-54) matyti, kad nukentėjusioji R. S. kreipėsi į policiją dėl to, kad brolis V. R. 2013-07-26 ryte grasino ją nužudyti. Kadangi brolis tai daro ne pirmą kartą, nuolat ją terorizuoja, naudoja psichologinį smurtą bijo, kad grasinimas gali būti įvykdytas.

25Iš telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos išklotinės (t.1, b.l. 68-70) matyti, kad 2013-07-26 iš O. P. telefono Nr. ( - ) į R. S. telefoną Nr. ( - ) skambinta 5:55:47; 5:56:23; 6:12:08 laiku.

26Tokiu būdu, aukščiau išdėstytus duomenis teismas pripažįsta įrodymais BPK 20 str., prasme ir, remdamasis jais konstatuoja, kad kaltinamasis grasino nužudyti savo seserį R. S. esant pakankamam pagrindui jai manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas ir šie jo veiksmai teisingai kvalifikuoti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 str. 1 d.

27Svetimo turto pagrobimas.

282013 m. liepos mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, kaltinamasis V. R. pagrobė M. R. priklausančias ir sūnui N. R. perduotas saugoti statybines medžiagas, buvusias prie statomo namo ( - )., tai yra: 15 pakuočių akmens vatos, kurių pakuotės vertė 53 Lt., bendrai 795 Lt., sumai, 30 vnt. apšildymo putos, kurios vieneto vertė 17 Lt., bendrai 510 Lt., sumai, 150 vnt., apdailos plytų, kurių vienos vertė 2.10 Lt., bendrai 315 Lt., sumai, 150 vnt. statybinių blokelių „Solbet“, kurių vieno vertė 15.30 Lt., bendrai 2295 Lt., sumai, 6 kubinius metrus dvigubo pjovimo lentų, kurių kubinio metro kaina 600 Lt., bendrai 3600 Lt., sumai, tris kubinius metrus viengubo pjovimo lentų, kurių kubinio metro kaina 400 Lt., bendrai 1200 Lt., sumai tuo padarydamas nukentėjusiuoju byloje pripažintam (dėl M. R. išvykimo į užsienį) N. R. 8715 Lt turtinę žalą, t. y. padarė nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d.

29Kaltu padaręs šį nusikaltimą V. R. prisipažino dalinai ir paaiškino, kad motinai buvo palikęs 200 litų. Vėliau jam prireikė tų pinigų. Kadangi motina buvo išvykusi į užsienį, jis paėmė ir parsidavė statybinių medžiagų nuo statomo namo. Tos medžiagos buvo pirktos ne jo, o motinos vardu, bet motina pareiškimo policijai nerašė. Pareiškimą parašė brolis N. R.. Teigia, kad brolis jį šmeižia. Niekas neįrodė kiek buvo tų statybinių medžiagų, jis nesutinka su parduotu medžiagų kiekiu.

30Nors kaltinamasis kaltu prisipažino dalinai, jo kaltė įrodyta nukentėjusiojo, liudytojų parodymais, rašytiniais bylos įrodymais.

31Nukentėjusiuoju byloje pripažintas N. R. parodė, kad vietoje seno avarinio mamos namo buvo statomas kitas namas medžiagas kuriam pirko mama ir žodiniu pavedimu pavedė jam jas naudoti, tvarkyti ir saugoti (disponuoti jomis), nes pati tuo metu buvo išvykusi. Kadangi jis pats dirba vairuotoju, grįžęs po vieno reiso užsuko pasižiūrėti prie statomo namo ir pamatė, kad išvogta mediena ir kitos statybinės medžiagos. Iš karto suprato, kad tai kaltinamojo darbas. Kaltinamasis tik po kurio laiko prisipažino, kad pavogė medžiagas.

32Liudytoja M. R. kaltinamojo motina, sutikusi duoti parodymus, parodė, kad pardavė butą ir už tuos pinigus sūnūs J. ir N. padėjo supirkti statybines medžiagas naujo namo statybai. Prie statomo namo viską tvarkė ir prižiūrėjo N. R.. Jinai jam buvo pavedusi tai daryti ir viską patikėjusi kaip vyriausiam sūnui. Apie tai, kad V. pardavė statybines medžiagas jai pranešė N. ir kaimynai žinutę atsiuntė. Ji, pasitarusi su vaikais, bendrai nutarė kreiptis į policiją. Prašė, kad tai padarytų sūnus N.. Jinai pati N. pareiškimo nedubliavo, kad nesikartoti. N. pareikštą ieškinį palaiko ir prašo jam viską priteisti.

33Liudytojas S. K. parodė, kad kaltinamasis siūlė jam pirkti akmenų ir lentų. Jis nupirko, už kiek nepamena. Pinigus mokėjo kaltinamajam.

34Liudytoja A. J. parodė, kad 2013 m., vasarą kaltinamasis pasiūlė jai pirkti mineralinės vatos. Teigia vieną ruloną pirkusi, tačiau po kelių dienų policijos pareigūnai jį paėmė.

35Iš N. R. protokolo-pareiškimo (t.1, b.l. 71) matyti, kad nuo statomo namo ( - ) dingo jo žinioje buvę statybinės medžiagos.

36Iš įvykio vietos apžiūros protokolo ir foto nuotraukų prie jo (t.1, b.l. 73-79) matyti, kad buvo apžiūrėta, aprašyta ir užfiksuota įvykio vieta ( - ), prie statomo gyvenamojo namo.

37Iš reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo ir foto nuotraukos (t.1, b.l. 102-103) matyti, kad A. J. pateikė dalį nesunaudotos akmens vatos - 1 nepilną pakuotę.

38Iš reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo ir foto nuotraukų (t.1, b.l. 105-107) matyti, kad R. M. pateikė 106 vnt. dvigubo pjovimo lentų.

39Iš reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo ir foto nuotraukos (t.1, b.l. 109-110) matyti, kad S. K. pateikė apie 3 m³ dvigubo pjovimo lentų bei akmenis.

40Tokiu būdu, aukščiau suminėtus duomenis teismas pripažįsta įrodymais BPK 20 str., prasme ir, remdamasis jais konstatuoja, kad kaltinamasis įvykdė ne jam priklausančių statybinių medžiagų vagystę ir jo veiksmai teisingai kvalifikuoti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d.

41Taigi, savo bendrais veiksmais, kaltinamasis V. R. padarė nusikaltimus numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d., 145 str. 1 d., ir 178 str. 1 d.

42Skirdamas bausmes kaltinamajam, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais numatytais BK 54 str. Kaltinamasis padarė tris nusikaltimus kurie priskiriami prie nesunkių. Dėl vieno nusikaltimo (grasinimo nužudyti) kaltu prisipažino, dėl kitų dviejų – kaltę pripažino dalinai. Praeityje jis teistas tris kartus. Paskutinį kartą iš laisvės atėmimo vietos paleistas 2011-04-19. Šiuos nusikaltimus padarė turėdamas neišnykusį teistumą, todėl BK 27 str. 1 d., prasme jis yra recidyvistas. Jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad vieną iš nusikaltimų – nesunkų sveikatos sutrikdymą – padarė būdamas neblaivus ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui. Nusikaltimais padarytos žalos neatlygino. Daug kartų jis baustas ir administracine tvarka (t.1, b.l. 139-146), dalis nuobaudų yra galiojančios. Atsižvelgiant į visą tai, kaltinamajam skirtinos įstatymų sankcijose numatytos laisvės atėmimo bausmės.

43Byloje pareikštas valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys (t.1, b.l. 47-48) kuriuo valstybinė ligonių kasa prašo priteisti iš kaltinamojo 2857 litus 72 centus. Ieškinys laikytinas pagrįstu, įrodytu pateiktais paskaičiavimais (t., b.l. 49) ir tenkintinas pilnumoje (CK 6.283 str. 1 d., 6.280 str. 1 d.).

44Byloje pareikštas ir nukentėjusiojo S. J. civilinis ieškinys (t.2, b.l. 32) kuriuo jis prašo priteisti iš kaltinamojo 15 000 litų neturtinei žalai atlyginti. Nurodo, kad smurto panaudojimo metu buvo sužalotas, patyrė fizinį skausmą, stresą, dvasinius išgyvenimus, ilgai buvo gydomas ligoninėje, sunku buvo judėti, negalėjo kaime dirbti ūkio darbų.

45Teismas sutinka su nukentėjusiojo argumentais, tačiau prašomą priteisti sumą neturtinei žalai atlyginti laiko per didele ir mažina ją iki 8 000 litų. Teismas atsižvelgia į tai, kad nukentėjusiajam padarytas nesunkus sveikatos sužalojimas, tačiau sulaužyti šeši šonkauliai, patirta trauminė galvos smegenų liga. Kad nukentėjusiajam būtų sukeltos negrįžtamos sveikatos pasekmės nenustatyta. Pats nukentėjusysis įvykio metu taip pat buvo neblaivus. Teismas atsižvelgia ir į turtinę kaltinamojo padėtį, jis bedarbis, taip pat vadovaujasi teisingumo ir protingumo kriterijais (CK 6.250 str.). Kitoje dalyje S. J. ieškinys atmestinas.

46Byloje pareikštas ir nukentėjusiuoju pripažinto N. R. civilinis ieškinys (t.1, b.l. 86-88) kuriuo jis prašė priteisti iš kaltinamojo 8 715 litų turtinei žalai atlyginti ir 3 000 litų neturtinei žalai atlyginti. Teisminio bylos nagrinėjimo metu N. R. reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo atsisakė ir prašė priteisti tik turtinę žalą. Iš bylos medžiagos (t.1, b.l. 105-108) matyti, kad dvigubo pjovimo lentos rastos ir saugomos pas liudytoją R. M.. Šias lentas medžiagų savininkė M. R. išreiškė norą atsiimti. Jos pagal ieškinį įvertintos 3 600 litų, todėl grąžinus šias lentas N. R., ieškinys šioje dalyje mažintinas 3 600 litų. Iš bylos medžiagos (t.1, b.l. 109-111) taip pat matyti, kad kita dalis lentų rasta pas liudytoją S. K.. Jų vertė pagal ieškinį 1 200 litų. Medžiagų savininkė M. R. posėdžio metu pareiškė, kad S. K. su ja atsiskaitė, jos atsiprašė, todėl lentų iš jo neims. Esant šioms aplinkybėms, ir šioje dalyje ieškinys mažintinas 1 200 litų. Tokiu būdu, viso nukentėjusiajam N. R. turtinei žalai atlyginti iš kaltinamojo priteistina 3 015 litų, kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

47Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, tai yra kompaktinę plokštelę su joje užfiksuota telekomunikacijų tinklais perduodama informacija, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti kartu su byla. Nepilną pakuotę akmens vatos perduotą saugoti D. R., nuosprendžiui įsiteisėjus, perduoti nukentėjusiajam N. R.. 106 vnt., dvigubo pjovimo lentų paliktų saugoti R. M., nuosprendžiui įsiteisėjus, perduoti nukentėjusiajam N. R.. Apie 3 m3 lentų ir akmenis perduotus saugoti S. K., nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti S. K. dispozicijoje.

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str., 302-307 str., teisėjas

Nutarė

49V. R. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d., 145 str. 1 d., 178 str. 1 d., ir nubausti:

50pagal BK 138 str. 1 d., terminuotu laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

51pagal BK 145 str. 1 d., terminuotu laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams;

52pagal BK 178 str. 1 d., terminuotu laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

53Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir galutinę subendrintą bausmę paskirti terminuotą laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 9 (devyniems) mėnesiams.

54Paskirtą bausmę nustatyti atlikti pataisos namuose.

55Bausmės pradžią skaičiuoti, įskaitant laikino sulaikymo ir suėmimo laiką, nuo 2013 m. rugsėjo 9 d. Įskaityti nuteistajam į bausmės laiką laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2013-07-23 iki 2013-07-25.

56Kardomąją priemonę suėmimą, palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

57Priteisti iš nuteistojo V. R. 2857 (du tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt septynis) litus 72 centus Valstybinei ligonių kasai nukentėjusiojo S. J. gydymo išlaidoms atlyginti.

58Priteisti iš nuteistojo V. R. 8000 (aštuonis tūkstančius) litų nukentėjusiajam S. J. neturtinei žalai atlyginti. Kitoje dalyje ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo atmesti.

59Priteisti iš nuteistojo V. R. 3015 (tris tūkstančius penkiolika) litų nukentėjusiajam N. R. turtinei žalai atlyginti. Kitoje dalyje ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo atmesti.

60Procesą nukentėjusiojo N. R. ieškinio dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo nutraukti, nukentėjusiajam atsisakius nuo šios ieškinio dalies.

61Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, tai yra kompaktinę plokštelę su joje užfiksuota telekomunikacijų tinklais perduodama informacija, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti kartu su byla. Nepilną pakuotę akmens vatos perduotą saugoti D. R., nuosprendžiui įsiteisėjus, perduoti nukentėjusiajam N. R.. 106 (šimtą šešis) vnt., dvigubo pjovimo lentų, paliktų saugoti liudytojui R. M., nuosprendžiui įsiteisėjus, perduoti nukentėjusiajam N. R.. Apie 3 m3 lentų ir akmenis perduotus saugoti S. K., nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti S. K. dispozicijoje.

62Nuosprendis per 20 dienų nuo jo priėmimo, o suimtam nuteistajam šį terminą skaičiuojant nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Malinauskas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą kurioje V. R. a.k.... 3. kaltinamasis V. R. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, grasino nužudyti... 4. Nesunkus sveikatos sutrikdymas S. J..... 5. 2013 m. liepos 14 d. apie 18.00 val. ( - ), S. J. gyvenamojo namo kambaryje,... 6. Kaltu padaręs šį nusikaltimą V. R. prisipažino dalinai ir paaiškino, kad... 7. Be kaltinamojo dalinio prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiojo,... 8. Nukentėjusysis S. J. parodė, kad visa tai ką pasakoja kaltinamasis yra... 9. Liudytojas B. R. parodė, kad 2013 m. liepos 14 d., jis su S. J. pastarojo... 10. Liudytojas T. J. parodė, kad 2013 m. liepos mėn., dienos nepamena pavežė V.... 11. Liudytojas J. D. parodė, kad matė pro savo namus einantį V. R. kuris... 12. Liudytojas J. D. parodė, kad A. B. jam pasakojo, kad pas S. J. jie keturiese... 13. Iš protokolo-pareiškimo (t.1, b.l. 8) matyti, kad dėl sumušimo S. J.... 14. Iš tarnybinių pranešimų (t.1, b.l. 33-34) matyti, kad į Ligoninę... 15. Iš specialisto išvados (t.1, b.l. 41-43) matyti, kad S. J. nustatyta... 16. Tokiu būdu, aukščiau nurodytus duomenis teismas pripažįsta įrodymais BPK... 17. Grasinimas nužudyti R. S..... 18. 2013 m. liepos 26 d. apie 6 val., pokalbio metu mobiliojo ryšio telefonu su R.... 19. Kaltu padaręs šį nusikaltimą V. R. prisipažino ir paaiškino, kad sodyboje... 20. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusios, liudytojų... 21. Nukentėjusioji R. S. parodė, kad kaltinamasis yra jos brolis, jis kasdien... 22. Liudytoja O. P. parodė, kad V. R. buvo atėjęs pas ją telefono pasiskambinti... 23. Liudytoja M. R. kaltinamojo motina, sutikusi duoti parodymus, parodė, kad V.... 24. Iš protokolo-pareiškimo (t.1, b.l. 53-54) matyti, kad nukentėjusioji R. S.... 25. Iš telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos išklotinės (t.1, b.l.... 26. Tokiu būdu, aukščiau išdėstytus duomenis teismas pripažįsta įrodymais... 27. Svetimo turto pagrobimas.... 28. 2013 m. liepos mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku,... 29. Kaltu padaręs šį nusikaltimą V. R. prisipažino dalinai ir paaiškino, kad... 30. Nors kaltinamasis kaltu prisipažino dalinai, jo kaltė įrodyta... 31. Nukentėjusiuoju byloje pripažintas N. R. parodė, kad vietoje seno avarinio... 32. Liudytoja M. R. kaltinamojo motina, sutikusi duoti parodymus, parodė, kad... 33. Liudytojas S. K. parodė, kad kaltinamasis siūlė jam pirkti akmenų ir... 34. Liudytoja A. J. parodė, kad 2013 m., vasarą kaltinamasis pasiūlė jai pirkti... 35. Iš N. R. protokolo-pareiškimo (t.1, b.l. 71) matyti, kad nuo statomo namo ( -... 36. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo ir foto nuotraukų prie jo (t.1, b.l.... 37. Iš reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo ir foto nuotraukos (t.1, b.l.... 38. Iš reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo ir foto nuotraukų (t.1, b.l.... 39. Iš reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo ir foto nuotraukos (t.1, b.l.... 40. Tokiu būdu, aukščiau suminėtus duomenis teismas pripažįsta įrodymais BPK... 41. Taigi, savo bendrais veiksmais, kaltinamasis V. R. padarė nusikaltimus... 42. Skirdamas bausmes kaltinamajam, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 43. Byloje pareikštas valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys (t.1, b.l.... 44. Byloje pareikštas ir nukentėjusiojo S. J. civilinis ieškinys (t.2, b.l. 32)... 45. Teismas sutinka su nukentėjusiojo argumentais, tačiau prašomą priteisti... 46. Byloje pareikštas ir nukentėjusiuoju pripažinto N. R. civilinis ieškinys... 47. Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, tai yra... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str.,... 49. V. R. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus numatytus Lietuvos Respublikos... 50. pagal BK 138 str. 1 d., terminuotu laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;... 51. pagal BK 145 str. 1 d., terminuotu laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams;... 52. pagal BK 178 str. 1 d., terminuotu laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.... 53. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir... 54. Paskirtą bausmę nustatyti atlikti pataisos namuose.... 55. Bausmės pradžią skaičiuoti, įskaitant laikino sulaikymo ir suėmimo... 56. Kardomąją priemonę suėmimą, palikti nepakeistą iki nuosprendžio... 57. Priteisti iš nuteistojo V. R. 2857 (du tūkstančius aštuonis šimtus... 58. Priteisti iš nuteistojo V. R. 8000 (aštuonis tūkstančius) litų... 59. Priteisti iš nuteistojo V. R. 3015 (tris tūkstančius penkiolika) litų... 60. Procesą nukentėjusiojo N. R. ieškinio dalyje dėl neturtinės žalos... 61. Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, tai yra... 62. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo priėmimo, o suimtam nuteistajam šį terminą...