Byla 2S-814-357/2016
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuotų asmenų AB DNB banko, Pakruojo ūkininkų kredito unijos ir UAB „Agrochema“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. birželio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. V. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėjas A. V. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti jam bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti G. M.. Nurodė, kad kreditoriams yra skolingas 814511,62 Eur, tačiau skolos suma didėja, nes kreditoriai skaičiuoja palūkanas ir delspinigius. Nuo 2016-06-21 jis dirba UAB „Šaltenė“, kur jam mokamas minimalus 350,00 Eur mėnesinis atlyginimas. Jo būtiniesiems poreikiams patenkinti reikalinga 100,00 Eur suma. Jis gyvena giminaičiams priklausančiame būste, nuomos ir komunalinių mokesčių nemoka. Nėra nei vienos Fizinių asmenų bankroto įstatyme numatytos sąlygos, dėl kurios būtų pagrindas atsisakyti iškelti jam bankroto bylą. Teikia G. M. kandidatūrą fizinio asmens bankroto administratoriaus pareigoms atlikti, nes jo pasiūlyta administravimo išlaidų sąmata yra pagrįsta, išlaidos nėra per didelės.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. birželio 29 d. nutartimi pareiškimą tenkino, iškėlė bankroto bylą A. V., paskyrė A. V. bankroto administratoriumi G. M., kreditoriams nustatė 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį jie turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos, patvirtino 900,00 Eur sumą, kurią bankroto administratorius G. M. turi teisę naudoti A. V. bankroto procedūroms atlikti, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, patvirtino 100,00 Eur sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį A. V. būtiniesiems poreikiams tenkinti, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, nustatė 4 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.
 2. Teismas nurodė, kad pareiškėjas A. V. yra skolingas 777 101,06 Eur, todėl jo skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai yra suėję, suma akivaizdžiai viršija 8750 Eur (25 MMA). Pareiškėjas iš gaunamų pajamų ir turimo turto neturi galimybės įvykdyti kreditorinių įsipareigojimų. Teismas vertino, jog tai, kad nėra duomenų apie pareiškėjo vykdytą veiklą ar dirbtą darbą už laikotarpį nuo 2012-03-01 iki 2016-04-19 nėra pagrindas konstatuoti pareiškėjo nesąžiningumą, nes pareiškėjas iki nurodyto termino dėjo pastangas pagerinti savo finansinę padėtį ir atsiskaityti su kreditoriaus, t.y., nebuvo pasyvus.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą esmė

7

 1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. birželio 29 d. nutartį ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui A. V. perduoti nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Mano, kad teismas nepagrįstai konstatavo, kad tarp pareiškėjo nemokumo ir jo nuteisimo neegzistuoja priežastinis ryšys, todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog pareiškėjas yra sąžiningas ir jam gali būti keliama bankroto byla.
  1. Skolininko nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad jis, kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos jam iškėlimo, pateikė neteisingą informaciją apie turimą turtą.
 1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Agrochema“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. birželio mėn. 29 d. nutartį ir pareiškimą atmesti, palikus nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. birželio mėn. 29 d. nutartį, šioje byloje pakeisti bankroto administratorių G. M. į teismo išrinktą pagal atrankos kompiuterinę programą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pareiškėjas A. V. daugumą sandorių sudarė ankstesniu laikotarpiu nei trys metai, todėl šiuo atveju teismas, vertindamas pareiškėjo sudarytus sandorius per pastaruosius tris metus, pasielgė neteisingai pagal formuojamą teismų praktika, todėl nebuvo nustatytos priežastys, sukėlusios pareiškėjo nemokumą bei liko neįvertintas pareiškėjo sąžiningumo faktorius.
  1. Pareiškėjas A. V. nuslėpė dalį turto (žemės sklypai), neišsaugojo jo vardu registruotinų transporto priemonių, išardė dalimis, taip atimdamas iš kreditorių teisę įvykdyti išieškojimą iš šio turto. Šios aplinkybės įrodo pareiškėjo nesąžiningumą.
  1. Pareiškėjas yra laikomas teistu pagal Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 23 d. nuosprendi dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo (BK 223 str.1d.) ir teistumas nėra išnykęs.
  1. Teismas bankroto administratoriumi paskyrė pareiškėjo siūlytą bankroto administratorių G. M.. UAB „Agrochema“ nesutinka su teismo paskirtu bankroto administratoriumi, nes šis bankroto administratorius šiai dienai administruoja bankrutuojančios UAB „Aisnera“ bankroto bylą, o pareiškėjo A. V. mama R. V. buvo UAB „Aisnera“ akcininkė ir direktorė nuo 2011 m. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, G. M. bankroto administratoriaus kandidatūra gali sukelti tiesioginį interesų konfliktą.
 1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Pakruojo ūkininkų kredito unija prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. birželio mėn. 29 d. nutartį ir pareiškimą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismo teiginys, kad pareiškėjo skoliniai įsipareigojimai tiesiogiai susiję su pareiškėjo vykdyta ūkininko veikla, nepagrįsti jokiais bylos duomenimis, nes netirta, kaip buvo naudojamos ūkio pajamos.
  1. Tai, kad pareiškėjas, turėdamas didžiulius skolinius įsipareigojimus, niekur nedirbo ir jokios ūkinės veiklos nevykdė nuo 2012-03-01 iki 2016-04-19, rodo jo nesąžiningumą. Dabartinėje situacijoje pareiškėjo siekiamas bankrotas lemtų tik jo turimų žemės sklypų, kurių rinkos vertė 1715,00 Eur praradimą, tačiau kreditoriai patirtų didžiulius nuostolius, o tai neatitiktų skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros principo.
  1. Mano, kad teismo paskirtas bankroto administratorius yra šališkas, nes šiuo metu administruoja bankrutuojančią UAB „Aisnera“, kurios vienintelė akcininke buvo R. V..
 1. Suinteresuotas asmuo Pasvalio rajono savivaldybės administracija pateiktais atsiliepimais prašo teismo nagrinėti atskiruosius skundus savo nuožiūra.
 1. Pareiškėjas A. V. pateiktu atsiliepimu prašo atmesti atskiruosius skundus ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pakruojo ūkininkų kredito unija ir UAB „Agrochema“ savo skunduose netinkamai aiškina ir taiko FABĮ 5 str. 8 d. 2 p., norėdamos vertinti pareiškėjo veiksmus ne tik per paskutinių 3 metų iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo, bet ir per ankstesnį laikotarpį.
  1. Pareiškėjas A. V., teikdamas pareiškimą teismui dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, vadovavosi gautomis iš antstolių ir kreditorių pažymomis, pateikė teismui visus turimus dokumentus, patvirtinančius kreditorinius reikalavimus, ir jų neslėpė, pateikė visus dokumentus apie turimą turtą.
  1. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad teismo paskirtas bankroto administratorius yra šališkas. Teismo nutartimi paskirtas bankroto administratorius G. M. atitinka LR FABĮ 11 str. 3 d. keliamus reikalavimus.
 1. Suinteresuotas asmuo Z. K. pateiktu atsiliepimu prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. birželio mėn. 29 d. nutartį ir pareiškimą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjas yra nesąžiningas, net nebandė atlyginti jai iš pareiškėjo priteistos neturtinės žalos.
 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateiktu atsiliepimu prašo tenkinti atskiruosius skundus, sutinka su juose nurodytais argumentais.
 1. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateiktu atsiliepimu prašo tenkinti atskiruosius skundus, sutinka su juose nurodytais argumentais.
 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Agrochema“ pateiktu atsiliepimu prašo tenkinti atskiruosius skundus, sutinka su juose nurodytais argumentais.
Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

9Atskirieji skundai netenkintini.

 1. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, todėl dėl jų pakartotinai pasisako tiek, kiek šios aplinkybės susijusios su atskirojo skundo argumentais. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas A. V. iš viso yra skolingas kreditoriams 777 101,06 Eur sumą. Ginčo dėl to, kad pareiškėjas atitinka Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nemokumo būklę, byloje nėra, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl to išsamiau nepasisako. Pareiškėjo A. V. vardu yra registruotas nekilnojamasis turtas, kurio rinkos vertė 1715,00 Eur, vertybiniai popieriai, kurių vertė 10744,90 Eur, pareiškėjas neturi grynųjų pinigų, viršijančių 1 MMA, indėlių bankuose. Nuo 2016 m. birželio 21 d. pareiškėjas A. V. dirba UAB „Šaltenė“, gauna minimalų 350,00 Eur darbo užmokestį, kitų pajamų neturi. Teismas prijungia prie bylos apeliantės Pakruojo ūkininkų kredito unijos apeliaciniam teismui pateiktus naujus duomenis – 2016-07-22 išrašą iš Juridinių asmenų registro apie UAB „Šaltenė“. Pažymėtina, kad apeliantės argumentas, kad aplinkybė, jog UAB „Šaltenė“ nuo 2014 m. neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų, neįrodo, kad pareiškėjas A. V. šioje įmonėje yra įdarbintas fiktyviai, nes darbo užmokestis ir visos privalomos įmokos yra mokami.
 1. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo A. V. pradelsti skoliniai įsipareigojimai susidarė laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2015 m. skoliniai įsipareigojimai Pakruojo ūkininkų kredito unijai susidarė nevykdant nuo 2006-09-22 iki 2008-12-21 sudarytų paskolos, sąskaitos kreditavimo ir laidavimo sutarčių, dėl ko 2009-2010 m. buvo išduoti vykdomieji dokumentai. Pirmosios instancijos teismas detaliai aptarė, kokių konkrečių kreditorių naudai 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m. pradėti išieškojimai iš pareiškėjo A. V., todėl apeliacinės instancijos teismas to pakartotinai nedetalizuoja. Kaip rodo bylos duomenys, didžioji skolų dalis pradėta išieškoti 2009-2010 metais.
 1. Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindų (FABĮ 6 straipsnio 1 dalis). FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte numatyta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Taigi, fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui būtina nustatyti ne tik fizinio asmens nemokumo faktą, bet ir įvertinti, ar nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatytų pagrindų, kuriems esant teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą.
 1. Civilinė teisė įtvirtina sąžiningumo prezumpciją. CK 6.67 str. yra nustatyta išimtis šio principo ir tokiu būdu yra palengvinama kreditoriaus padėtis, siekiant įrodyti skolininko nesąžiningumą. CK 6.67 str. išvardintais atvejais sandorio šalių nesąžiningumas yra preziumuojamas, t. y. pripažįstama, jog esant šiame straipsnyje išvardintoms aplinkybėms, sandorio šalys žinojo ir turėjo žinoti, jog sandoris pažeidžia kreditorių interesus. Minėtame straipsnyje išvardintų aplinkybių sąrašas yra baigtinis ir plečiamai neaiškintinas. Visais kitais atvejais, kurie nėra numatyti CK 6.67 str., galioja sąžiningumo prezumpcija, todėl kreditorius turi įrodyti, jog skolininkas ir kita sandorio šalis buvo nesąžiningi. Nagrinėjamu atveju CK 6.67 str. įtvirtintų pagrindų byloje nėra nustatyta, todėl preziumuoti pareiškėjo nesąžiningumo šiuo pagrindu negalima. Tačiau FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. nustato kitą pagrindą, kuriam esant asmuo gali būti pripažintinas nesąžiningu, t. y. jei jis atlieka kitokius veiksmus, kurie Civilinio kodekso nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais.
 1. CK 1.5 str. įtvirtina teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymą. Minėto straipsnio 1 d. nustato, jog civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Sąžiningumo principas teisėje reiškia asmens ar institucijos savybę, kurią interpretuoja teismai pagal objektyvumo ir subjektyvumo kriterijus. Vertinant elgesį objektyviai, bandoma atsakyti į klausimą, ar asmuo privalėjo ką nors daryti, nedaryti ar žinoti. Tuo tarpu subjektyvus vertinimas remiasi konkrečios situacijos galimybių ir gebėjimų įvertinimu, t. y. ar asmuo galėjo žinoti, kažką daryti ar nedaryti. Jei asmuo galėjo žinoti apie jam priklausančias pareigas, bet to nedarė, toks elgesys remiantis subjektyviu vertinimu bus traktuojamas kaip nesąžiningas. Tokiu būdu vertintinas asmens elgesys pagal objektyvius bei subjektyvius kriterijus.
 1. Byloje nėra duomenų, įrodančių, kad pareiškėjas A. V. sąmoningai prisiimdavo naujus finansinius įsipareigojimus, žinodamas, kad negalės ateityje jų vykdyti. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, susidarę skoliniai įsipareigojimai VMI, Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, AB LESTO, UAB „Kustodija“, UAB „Žemės vystymo fondas“, UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Ainuva“, UAB „Žemės vystymo fondas“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Agrochema“, UAB „Linažiedė“, UAB „Medicinos bankas“ patvirtina, jog šie skoliniai įsipareigojimai yra tiesiogiai susiję su pareiškėjo vykdyta ūkininko veikla. Kreditoriai nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių tai, kad pareiškėjas gautas paskolas panaudojo asmeniniams poreikiams tenkinti. Pareiškėjas teigia, kad iš Pakruojo ūkininkų kredito unijos negavo paskolų ir kreditų, kad dėl Pakruojo ūkininkų kredito unijos nesąžiningų veiksmų jis nebegalėjo laiku atsiskaityti už ūkininkavimui pirktą techniką ir suteiktas paslaugas. Iš LITEKO duomenų sistemos matyti, kad tarp Pakruojo ūkininkų kredito unijos ir pareiškėjo bei jo giminaičių vyko teisminiai ginčai. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad pirmosios instancijos teismas, neturėdamas priešingų duomenų, pagrįstai vertino, kad iš nustatytų aplinkybių darytina išvada, jog pareiškėjo skoliniai įsipareigojimai tiesiogiai susiję su pareiškėjo vykdyta ūkininko veikla. Pažymėtina, kad kredito įstaigos ar bankai, suteikdami asmeniui kreditą arba asmeniui laiduojant ar kitaip užtikrinant kito asmens prievolės vykdymą, tikrina asmens mokumą, todėl, neturint priešingų duomenų byloje, vertintina, kad naujų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo metu pareiškėjo finansinė padėtis leido daryti prielaidą, kad pareiškėjas bus pajėgus vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.
 1. Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškimo dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui priėmimo klausimas neturi būti sprendžiamas pernelyg formaliai, taip pat neturi būti reikalaujama perteklinių arba akivaizdžių įrodymų. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad plėtodamas teismo praktiką, kasacinis teismas išaiškino, kad FABĮ nėra nustatyta, kad dėl savo neatidaus elgesio nemokiu tapęs asmuo automatiškai laikomas nesąžiningu. Neatidus fizinis asmuo, netinkamai įvertinęs savo vartojimo galimybes, taip pat gali būti laikomas sąžiningu ir jam gali būti keliama bankroto byla, jei nekonstatuojama jo nesąžiningų veiksmų. Nesąžiningu pareiškėjas pripažintinas tuomet, jeigu duomenys apie skolų atsiradimo pagrindą, skolininko elgesį su savo finansais teikia pagrindo išvadai, kad jis sąmoningai (kryptingai) leido susidaryti skoloms, tikėdamasis, jog nepatenkinti kreditorių reikalavimai bus nurašyti, ar kitais būdais elgėsi itin nerūpestingai, konkrečiomis aplinkybėmis jo elgesį vertinant pagal protingumo ir teisingumo principus. Taigi, nesąžiningumas gali būti konstatuotas tiek dėl konkrečių asmens veiksmų (prievolių prisiėmimo neketinant jų vykdyti, kreditorių klaidinimo apie savo finansinę padėtį, kredito tikslą ir pan. aplinkybes), tiek dėl jo neveikimo, kai nededama pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais ir dėl to asmuo tampa nemokus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014).
 1. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs išdėstytas aplinkybes, atsižvelgdamas į aptartą teismų praktiką, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo A. V. nemokumo priežastis siejo su priverstinio nemažos įsiskolinimų masės vykdymu per trumpą laiką ir su nerūpestingu skolinimusi tikintis sėkmingai vykdyti ūkininko veiklą.
 1. Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. Kasacinio teismo vertinimu, įstatymo tikslą atitiktų šios teisės normos aiškinimas, pagal kurį sąžiningumo aspektu būtų vertinamas pareiškėjų elgesys būtent per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo, turėjęs įtakos jų nemokumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-65/2015). Taigi, ankstesni pareiškėjo veiksmai nei paskutiniai 3 metai iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo, nėra lemiantys, tačiau į tokius veiksmus teismas turėtų atsižvelgti ir juos įvertinti bendrame bylos kontekste. Priešingu atveju būtų paneigta įstatymo leidėjo valia, kadangi FABĮ aiškiai įtvirtina 3 metų iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo terminą, per kurį turi būti vertinamas pareiškėjo sudaryti sandoriai bei jo sąžiningumas. Kadangi byloje nėra duomenų, kad pareiškėjo A. V. sudaryti sandoriai ankstesniu laikotarpiu nei trys metai iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo buvo nesąžiningi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai jų detaliai neanalizavo skundžiamoje nutartyje.
 1. Apeliacinės instancijos teismas apeliantų teiginį, kad pareiškėjas teismui nepateikė visų duomenų apie savo turtinę padėtį, laiko neesminiu, nes ši aplinkybė pati savaime nereiškia pareiškėjo nesąžiningumo. Teismo vertinimu, tik sąmoningas siekis nuslėpti tam tikrus asmens turtinę padėtį nusakančius duomenis, gali būti laikomas nesąžiningumu. Kaip nurodo pareiškėjas A. V., jis, teikdamas pareiškimą teismui dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, vadovavosi gautomis iš antstolių ir kreditorių pažymomis. Kadangi byloje nenustatytas pareiškėjo sąmoningas siekis nuo teismo nuslėpti jo turtinę padėtį nusakančius duomenis, ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pareiškėjo nesąžiningumas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pats savo iniciatyva išreikalavo bylai aktualius duomenis, juos detaliai aptarė, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų pakartotinai nepasisako, sutikdamas su teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis bei jų vertinimu. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, kad tai, jog nėra duomenų apie pareiškėjo vykdytą veiklą ar dirbtą darbą už laikotarpį nuo 2012-03-01 iki 2016-04-19 nėra pagrindas konstatuoti pareiškėjo nesąžiningumą, nes byloje nenustatytas pajamų susijusių su ūkininko veikla slėpimas po 2012-03-01 laikotarpio.
 1. Viena iš FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatytų atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą sąlygų yra 4 punkte įtvirtinta sąlyga, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus BK 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus. Pirmosios instancijos teismas detaliai aptarė aplinkybes, susijusias su pareiškėjo A. V. teistumu. Kadangi ginčo dėl teismo nustatytų faktinių bylos aplinkybių, susijusių su pareiškėjo teistumu, byloje nėra, apeliacinės instancijos teismas pakartotinai šių aplinkybių nevardija. Pažymėtina, kad FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punkto pagrindu galima atsisakyti iškelti bankroto bylą tik tuo atveju, kai neteisėta veika sukėlė pareiškėjo nemokumą. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta duomenų, kad pareiškėjo veika sukėlė jo nemokumą, todėl pareiškėjo teistumas pagal BK 223 straipsnio 1 dalį negali būti laikomas FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punkte numatyta sąlyga, kuriai esant turi būti atsisakoma iškelti fizinio asmens bankroto bylą.
 1. FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktus numato, kad teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti bankroto administratorių. Apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pareiškėjo A. V. bankroto administratoriumi paskyrė jo paties pasiūlytą bankroto administratorių G. M., nes jis yra šališkas. Atkreiptinas dėmesys, kad FABĮ 11 straipsnio 3 dalis numato, kad bankroto administratoriumi negali būti paskirti: 1) fizinio asmens kreditorius, su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo; 2) fizinio asmens artimieji giminaičiai, kaip jie apibrėžti Civilinio kodekso 3.135 straipsnyje; 3) asmenys, susiję su fiziniu asmeniu svainystės santykiais, kaip jie apibrėžti Civilinio kodekso 3.136 straipsnyje; 4) fizinio asmens sutuoktinis ar sugyventinis; 5) asmuo, susijęs su fiziniu asmeniu darbo santykiais arba su kuriuo darbo santykiai buvo nutraukti per paskutinius 36 mėnesius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad šioje byloje nėra nustatyta jokių objektyvių duomenų, leidžiančių manyti, kad G. M. neatitinka FABĮ 11 straipsnio 3 dalies reikalavimų. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, vien tai, kad bankroto administratorius administruoja BUAB „Aisnera“, dalyvauja kitose pareiškėjo šeimos narių bankroto procedūrose ar imasi aktyvių veiksmų gindamas kreditorių teises, nepatvirtina bankroto administratoriaus šališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi. Apeliantų teiginiai dėl paskirto bankroto administratoriaus šališkumo nėra įrodyti. Atkreiptinas dėmesys, kad, esant objektyviam pagrindui, kreditoriai bankroto bylos nagrinėjimo metu turi teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl bankroto administratoriaus pakeitimo.
 1. Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes, tinkamai pritaikęs materialinės teisės normas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).
 1. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodytas aplinkybes, įvertinęs pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties argumentus, taip pat civilinės bylos medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes bei atliko pagrįstą jų teisinį vertinimą, pagrįstą teisės normomis bei aktualia teismų praktika. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantai nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 straipsniai).

  10

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

12Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai